Koidu küla planeeringud
  

Updated Aug 29, 2017

1 Algatatud

0 Eskiisi avalikustamine

1 Vastu võetud

0 Avalik väljapanek

1 Kehtestatud

0 Staatuseta

This project doesn’t have any columns or cards.

Menu

Koidu küla planeeringud #9

  
Updated Aug 29, 2017

Koidu küla planeeringud

Activity

    Loading activity

Archived cards

Loading archived cards…