Skip to content
En webbshop programmerad för att visa kraften i ramverket UpMVC2. Använd inte i skarp miljö, utan bara för att lära!
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Admin
App
vendor
.gitattributes
.gitignore
.htaccess
README.md
composer.json
index.php
upshop.sql

README.md

Up Shop

Beskrivning

Up Shop är baserad på ramverket Up MVC, som du hittar här: https://github.com/saurid/UpMvc2

Senaste version

Du kan hämta den senaste versionen av Up Shop på github https://github.com/saurid/UpShop

Installation

Systemkrav

 • Webbserver med stöd för URL-rewrite (tex Apache och rewrite_module)
 • PHP >= 5.3.0
 • PDO extension
 • MySQL

Installera i testmiljö:

 • Packa upp zip-filen i din webbservers webbrot
 • Skapa en ny databas i mySQL
 • Importera exempeldatan i filen upshop.sql till din nya databas
 • Öppna filen App/config.php och redigera variablerna med prefix db_ till dina egna uppgifter för värd, användarnamn, lösenord och data- basnamn.
 • Surfa till http://localhost/UpShop/ för att se exempelshoppen
 • Surfa till http://localhost/UpShop/Admin för att komma till adminsidorna
 • Logga in med E-postadress: admin@admin.se och Lösenord: admin

Up Shop är utvecklad av (kontaktinformation)

You can’t perform that action at this time.