Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

OYGL 2013 attendance report. #2

Merged
merged 3 commits into from

1 participant

@vy
Owner
vy commented

No description provided.

@vy vy merged commit b9fc227 into scala-turkiye:master
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Apr 7, 2013
 1. @vy

  Fix Markdown typo.

  vy authored
 2. @vy

  Add OYGL 2013-04-05 attendance.

  vy authored
 3. @vy

  Add OYGL 2013-04-06 attendance.

  vy authored
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 9 additions and 1 deletion.
 1. +9 −1 README.md
View
10 README.md
@@ -10,6 +10,14 @@ Google Groups altında etkin olarak kullanmakta olduğumuz, katılımın herkese
Gerçekleştirmiş olduğumuz sosyal etkinliklere ve ilgili belgelere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
+- [2013-04-05] ** OYGL 2013, "Play 2 ve ReactiveMongo" Atölyesi**
+
+ Seminerde Mehmet Ali Gözaydın ([@kubudik](https://twitter.com/kubudik)) sahnedeki isimdi. Kalabalıkta sandelyelere dağılan (yer yer çimlere uzanan) Çağdaş Şenol ([@csenol](https://twitter.com/csenol)), Fehmi Can Sağlam ([@fehmicansaglam](https://twitter.com/fehmicansaglam)) ve Volkan Yazıcı ([@yazicivo](https://twitter.com/yazicivo)) tribünlerde amigoluk yaparak tazahüratta bulundu.
+
+- [2013-04-05] ** OYGL 2013, "Neden Scala?" Semineri**
+
+ Seminer Scala Türkiye ekibinden Çağdaş Şenol ([@csenol](https://twitter.com/csenol)), Fehmi Can Sağlam ([@fehmicansaglam](https://twitter.com/fehmicansaglam)), Mehmet Ali Gözaydın ([@kubudik](https://twitter.com/kubudik)) ve Volkan Yazıcı ([@yazicivo](https://twitter.com/yazicivo)) ile gerçekleştirildi. Seminerde _Neden Scala?_ sorusuna cevap aranırken, Nokta'dan Erdem Ağaoğlu ([@agaoglu](https://twitter.com/agaoglu)) ve İletken/SocialWire/VNGRS co-founder'larından Deniz Oktar ([@denizoktar](https://twitter.com/denizoktar)) Scala kullanan firmalar olarak sunum yaptılar.
+
- [2013-02-17] **Ankara NoSQL Topluluğu MongoDB ve Scala Workshop**
Sunum Çağdaş Şenol ([@csenol](https://twitter.com/csenol)) tarafından yapıldı. 1 Saat civarı süren sunumda List Processing üzerinden Stream processing anlatıldı. Örnekler Play in Iteratee leri uzerinden verildi. Sunum a ve örnek kodlara [buradan](https://github.com/csenol/iter-miter) ulaşabilirsiniz. Hangout videosu [burada](http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KDQWiTc6gOE#t=7306s)
@@ -20,7 +28,7 @@ Gerçekleştirmiş olduğumuz sosyal etkinliklere ve ilgili belgelere aşağıda
- [2013-01-29] **[İstanbul HackerSpace](http://istanbulhs.org/) 2. Scala Atölyesi**
- Sunum Trabzon'dan Mehmet Ali Gözaydın ([@kubudik](https://twitter.com/kubudik)) ve Ankara'dan Fehmi Can Sağlam ([@fehmicansaglam](https://twitter.com/fehmicansaglam)] tarafından Google Hangouts üzerinde gerçekleştirildi, [İstanbul HackerSpace](http://istanbulhs.org/)'ten de [2. Scala Atölyesi](https://istanbulhs.org/scala-atolyesi-2/) başlığı altında izlendi. Sunumda Play Framework'ün 2. sürümü ile birlikte gelen yeni özellikler tartışıldı. Sunumun YouTube kaydına [buradan](http://youtu.be/ALIewzHDcWc) ulaşabilirsiniz.
+ Sunum Trabzon'dan Mehmet Ali Gözaydın ([@kubudik](https://twitter.com/kubudik)) ve Ankara'dan Fehmi Can Sağlam ([@fehmicansaglam](https://twitter.com/fehmicansaglam)) tarafından Google Hangouts üzerinde gerçekleştirildi, [İstanbul HackerSpace](http://istanbulhs.org/)'ten de [2. Scala Atölyesi](https://istanbulhs.org/scala-atolyesi-2/) başlığı altında izlendi. Sunumda Play Framework'ün 2. sürümü ile birlikte gelen yeni özellikler tartışıldı. Sunumun YouTube kaydına [buradan](http://youtu.be/ALIewzHDcWc) ulaşabilirsiniz.
- [2013-01-13] **[İstanbul HackerSpace](http://istanbulhs.org/) 1. Scala Atölyesi**
Something went wrong with that request. Please try again.