Permalink
Commits on Jun 23, 2012
 1. separate scrollbar for each tab

  Rainer Gr����linger committed Jun 23, 2012
 2. update oclHashcat-plus modes

  Rainer Gr����linger committed Jun 23, 2012
 3. update ChangeLog and TODO

  Rainer Gr����linger committed Jun 23, 2012
 4. show scrollbars if necessary (fixes issue #1)

  Rainer Größlinger committed Jun 23, 2012
 5. prevent overlapping of text

  Rainer Gr����linger committed Jun 23, 2012
Commits on Apr 6, 2012
 1. add another TODO

  Rainer Größlinger committed Apr 6, 2012
Commits on Mar 25, 2012
 1. remove unused parameter. Fixes

  mainwindow.cpp: In member function ‘void MainWindow::oclhcplus_update_view_attack_mode()’:
  mainwindow.cpp:877:77: warning: unused variable ‘groupBruteForce’ [-Wunused-variable]
  Rainer Größlinger committed Mar 25, 2012
 2. remove unused file

  Rainer Größlinger committed Mar 25, 2012
 3. Initial commit

  Rainer Gr����linger committed Mar 25, 2012