Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Voľby zo zahraničia — volby.scholtz.sk

V roku 2016 v spolupráci so slovensko.digital vznikol projekt pre vytvorenie žiadosti o voľbu zo zahraničia. Tento projekt je pokračovaním tohto pôvodného projektu upravený pre nasadenie k ľubovoľným ďalším voľbám do NRSR s možnosťou integrácie do webstránok tretích strán.

Webová aplikácia, ktorá vygeneruje žiadosť pre voľby do Národnej rady SR alebo o volebný preukaz. Vygenerovanú žiadosť si volič môže stiahnuť a poslať poštou, alebo ju poslať rovno emailom na príslušný úrad.

Formálne: Z hľadiska zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.z. keďže nie sú údaje prenášané na servery prevádzkovateľa aplikácie, nedochádza u neho k "spracúvaniu osobných údajov" v zmysle §4.3.a, nie sú teda naplnené požiadavky §2, a preto sa na neho tento zákon nevzťahuje. Špeciálne odoslanie žiadosti je úkon ktorý vykonáva používateľ aplikácie sám (z vlastnej vôle) a prostriedkami plne pod vlastnou kontrolou (svoj email či pošta), preto prevádzkovateľ aplikácie ani nevykonáva "odovzdávanie osobných údajov tretej strane", t.j. poskytovanie údajov v zmysle §4.3.a.1. Aplikácia je určená pre pomoc zabezpečovania osobnej činnosti fyzickej osoby a v takomto prípade sa v zmysle §3.2.a tento zákon nevťahuje ani na používateľa aplikácie (t.j. používateľ nemusí nič riešiť).

Informácie poskytované prostredníctvom tejto aplikácie týkajúce sa volieb (termíny, možnosti voliča, text žiadosti) sú zísakné z verejne dostupných zdrojov a overené. Správnosť informácií týkajúcich sa adries obcí tiež podľa možností overujeme, ale najmä pri e-mailových adresách malých obcí nevieme garantovať ich funkčnosť. Ak niekto zistí že sú tu nesprávne údaje, vytvorte prosím issue na githube. Napriek snahe autorov aplikácie aby všetko fungovalo ako má, za výsledok neručíme a odporúčame používateľom neodkladať zaslanie žiadosti na poslednú chvíľu, aby aj v prípade nefunkčnosti aplikácie, napr. v dôsledku nekompatibilnej konfigurácie zariadenia používateľa, alebo probléme v komunikácii (napr. zlá emailová adresa úradu) nedošlo k zmeškaniu kritických lehôt.

Diskusia k vývoju: https://platforma.slovensko.digital/t/registracia-na-volby-postou-zo-zahranicia-alebo-volicsky-preukaz/893/1000

Oficiálne informácie o hlasovacom preukaze: https://www.minv.sk/?nr20-preukaz

Oficiálne informácie o hlasovaní poštou pre osobu s trvalým pobytom na Slovensku: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Oficiálne informácie o hlasovaní poštou pre osobu bez trvalého pobytu na Slovensku: http://www.minv.sk/?nr20-posta1


Integračný manuál

 1. Stiahnite si aktuálnu verziu cez git do adresára na vašej webstránke alebo pre subdoménu .. vytvoríme kópiu v adresári volby
git -clone https://github.com/scholtz/volby-zo-zahranicia.git volby
cd volby

V adresári projektu pridáme 3rd party knižnicu pre generovanie pdf

npm install pdfmake
 1. Upravte si konfiguráciu Súbor js/custom-settings.js upravuje základné premenné, napríklad kustomizácia loga Súbor js/custom-modifications.js je spustený po celej aplikácii a môže byť použitý k modifikáciu ľubovoľnej časti stránky Súbor css/custom.css upravuje CSS

Tieto súbory sú prázdne v oficiálnej verzii a nebudú sa upravovať.

 1. Aktualizácia Aby ste mali stále aktuálnu verziu, použite príkaz
git pull

Tento príkaz stiahne aktualizované súbory, npr emaily obcí, a ponechá vaše modifikácie na Vašej webstránke. Ak máte konflikt, pravdepodobne ste upravili aj iný súbor a musíte si tento konflikt vyriešiť sami.


Tento projekt integrujú


Prispejte nám:

Tento projekt vytvoril a spravuje Ľudovít Scholtz. Pomôže mi, ak si kúpite licenciu na monitoring firiem a médií v projekte www.cz-fin.com, alebo prispejete na môj kryptoúčet: BTC: 1KxgcfMhSX1St9VjKCKnjnCCAUCQMKUTtP, BCH: 1L7amxYgRTuKCBKu18QxZK7wxjf1o3urrp alebo LTC: LgDHfszjzMY7q3NrddfGw2aBpKPM8MjAT5.

Projekt SrdcomDoma.sk sa výrazne podieľalo na vývoji aplikácie pre voľby do NRSR 2020. SrdcomDoma podporuje iniciatívu o voľbách zo zahraničia nie len pri voľbách do národnej rady.

IBAN: SK3783300000002901594765 BIC: FIOZSKBAXXX - Transparentný účet https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2901594765


Ako si nechať doručiť hlasovacie lístky na adresu v cudzine, ktorú ešte nepoznáte?

(Kamionisti, ktorý sú mesiac na cestách po EU, alebo ľudia, ktorí adresu v cudzine po 30.1. keď im hlasovacie lístky majú prísť v čase keď majú o ne požiadať, teda do 15.1. ešte nepoznajú) V tomto prípade môžete požiadať o poslatie zásielky na adresu pošty v meste, kde budete v danú dobu. To znamená, že si zistíte iba adresu pošty v meste, v ktorom budete v čase doručenia hlasovacích lístkov. Ako adresu miesta pobytu v cudzine vo formulári zadáte namiesto Ulice a čísla slová "Poste Restante" - http://i.imgur.com/REVhJsM.jpg Obec Vám to pošle na adresu:

Meno Priezvisko
Poste Restante
PSC MESTO
KRAJINA

Zásielka sa Vám vydá na základe dokladu totožnosti, kde sa overuje Vaše meno. Zásielka sa drží na pošte doručenia 2 týždne. Preto ak nebudete v danom meste celú dobu v rámci ktorej Vám môžu prísť hlasovacie lístky, bude dobré sa informovať úradníkov kam ste zasielali žiadosť o lístky kedy Vám to pošlú. Nedá sa na to spoliehať, pretože majú iba povinnosť Vám to poslať v termíne do 35 dní pred voľbami a nie Vás o dátume poslania informovať. Prípadne predom dohodnúť dlhšiu dobu dodania. V možnostiach pošty je "Predĺženie odbernej lehoty, Časové doposielanie, Splnomocnenie, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta" ( http://www.posta.sk/sluzby/doporucena-zasielka-svet a Infolinke pošty 0800 122 413 ) Zásielky sa budú posielať doporučene. Do niektorych krajín to nie je možné, preto ak by bol problém, treba sa dohodnúť s obcou na nedoporučenej zásielke.

Toto platí iba pre tých, ktorí nepoznajú adresu svojho pobytu v cudzine v mesiaci február, keď prídu hlasovacie lístky


Testovacia stránka:
https://volby.digital/test/

Nápad vznikol na:
platforma.slovensko.digital

Ohlasy v médiách

21.12. Info.sk: Aké majú možnosti Slováci v zahraničí?

20.12. TV Markiza (9. reportáž "Zo zahraničia sa volí skôr")

19.12. TV RTVS (Čas 26:20-29:05)

18.12. BB Online: Voľby do NRSR: Desiatky Bystričanov kandidujú do národného parlamentu

17.12. StartitUp: Slovensko.digital zvládla za niekoľko dní to, čo štát nedokázal roky!

13.12. DennikN:V cudzine sú desaťtisíce hlasov, politici na ne nemyslia, mobilizujú aktivisti

Zoznam podporovaných/otestovaných zariadení:

 • Windows 10, Firefox 42.0 - Plná funkcionalita
 • Windows 10, Chrome 47.0.2526.80 - Plná funkcionalita
 • Windows 10, Internet explorer 11.0.26 - Funguje, ale náhľad PDF nefunguje, ale ponúka PDF na stiahnutie
 • Windows 10, Edge 20.10260.16384.0 - Funguje, ale náhľad PDF nefunguje, ale ponúka PDF na stiahnutie
 • Windows 7, Chrome 46.0.2490.86m - Plná funkcionalita
 • Windows 7, Internet explorer 11.0.9600 - Funguje, ale náhľad PDF nefunguje, ale ponúka PDF na stiahnutie
 • Windows 7, Firefox 42.0 - Plná funkcionalita
 • Android 5.1.1, Chrome 47.0.2526.83 - Funguje, ale preview a finálnu verziu priamo sťahuje
 • Android 4.1, Opera - Nefunguje
 • Android 4.1, Sony Xperia E 4.1 (Vstavaý prehliadač) - Nefunguje
 • Android 4.1, Chrome - Náhľad nefunguje, súbory náhľadu a finálnej žiadosti sú automaticky stiahnuté
 • Mac OS X El Capitan v10.11.1, Chrome 47.0.2526.106 (64-bit) - Plná funkcionalita
 • Mac OS X El Capitan v10.11.1, Safari Version 9.0.1 - Plná funkcionalita
 • Mac OS X El Capitan v10.11.1, Firefox 43.0 - Plná funkcionalita
 • iOS 9.2 (iPad),Mobile Safari 9.0 - Plná funkcionalita
 • iOS 12.4.1 (iPhone), Mobile Safari - Plná funkcionalita, žiadosť uložiť do súborov / files a po iniciovaní e-mailu vložiť prílohu z files.
 • Ubuntu 14.10, Chrome 46.0.2490.86 - Podpisovanie je nefunkčné
 • Ubuntu 14.10, Firefox 42.0 - Plná funkcionalita
 • FreeBSD 10.2-RELEASE-p4, Firefox 41.0.2 - Plná funkcionalita

Changelog:
2.0-beta 10.9.2019 Úprava pre voľby 2020 Možnosti rôznych textov pre rôzne obdobia - pred termínom pre podanie žiadosti o voľbu poštou [1], pred termínom pre podanie žiadosti o voľbu preukazom [2], pred voľbami [3], počas volieb [4], po voľbách [5] .. [hide_period_1 - nezobrazuje iba v období 1] [show_period_1 - zobrazuje iba v období 1] Integrácia pre stránky tretích strán Pridaný hash do názvu pre súbory javascriptu aby pri úpravách nebol cachovaný

1.0-stable 23.12.2015 Aktualizácia údajov potvrdených obcami Výber kraja okresu a obce podľa PSČ Umiestnenie najpočetnejšieho kraja, okresu a obce na vrch výberu a ostatné zoradené podľa abecedy Podpora rôznych emailov pre odosielanie žiadostí o hlasovanie poštou a žiadostí o hlasovací preukaz

1.0-beta 11.12.2015 Formulár žiadosti o hlasovací preukaz poštou bol skontrolovaný Formulár žiadosti o hlasovací preukaz pre splnomocnenca bol skontrolovaný Formulár žiadosti o hlasovanie poštou s trvalým pobytom na Slovensku bol skontrolovaný Formulár žiadosti o hlasovanie poštou bez trvalého pobytu na Slovensku bol skontrolovaný Zmena štýlu Odstránená funkcionalita vkladania foto - cez mailto nie je možné odoslať prílohy, iba vytvoriť email a prílohy manuálne pripnúť

0.4 - Všetky možnosti pokryte
0.3 - Podpis a fotografia je vkladaná do PDF
0.2 - Proof of concept - signaturePad
0.1 - Proof of concept - Generovanie žiadosť