Skip to content
Permalink
Browse files

I18N: Update translation (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (1069 of 1069 strings)
  • Loading branch information...
goodoldgeorge authored and criezy committed May 18, 2019
1 parent 854b933 commit 72ea37af69cff83a71fa2242968d43506804f814
Showing with 44 additions and 14 deletions.
  1. +44 −14 po/hu_HU.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-17 22:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-22 09:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-22 17:48+0000\n"
"Last-Translator: George Kormendi <grubycza@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
"scummvm/hu/>\n"
@@ -737,9 +737,8 @@ msgid "ScummVM could not find any game in the specified directory!"
msgstr "A ScummVM nem talált egy játékot sem a választott mappában!"

#: gui/launcher.cpp:588
#, fuzzy
msgid "Unknown variant"
msgstr "Ismeretlen hiba"
msgstr "Ismeretlen változat"

#: gui/launcher.cpp:594
msgid "Pick the game:"
@@ -931,7 +930,7 @@ msgstr "K

#: gui/options.cpp:1096
msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
msgstr "Helyes oldalarány a 320x200 játékokhoz"
msgstr "Helyes képarány a 320x200 játékokhoz"

#: gui/options.cpp:1104
msgid "Preferred device:"
@@ -1663,9 +1662,8 @@ msgid "Antialiased"
msgstr "Élsimított"

#: gui/unknown-game-dialog.cpp:52
#, fuzzy
msgid "Add anyway"
msgstr "Indítás így is"
msgstr "Add hozzá így is"

#: gui/unknown-game-dialog.cpp:59
msgid "Copy to clipboard"
@@ -2408,7 +2406,7 @@ msgstr "Windows MIDI"
#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:56
#: engines/scumm/dialogs.cpp:287
msgid "~C~lose"
msgstr "Bezár"
msgstr "~B~ezár"

#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:57
msgid "ScummVM Main Menu"
@@ -2582,9 +2580,8 @@ msgid "Freefont License"
msgstr "Freefont Licensz"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:224
#, fuzzy
msgid "OFL License"
msgstr "GPL Licensz"
msgstr "OFL Licensz"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:225
msgid "BSD License"
@@ -3114,29 +3111,35 @@ msgstr "'%s'

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:316
msgid "Failed to initialize resources"
msgstr ""
msgstr "Nem sikerült inicializálni az erõforrásokat"

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:879
msgid "A required game resource was not found"
msgstr ""
msgstr "A szükséges játékforrás nem található"

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2004
msgid ""
"WARNING: This game was saved in Restored Cut Content mode, but you are "
"playing in Original Content mode. The mode will be adjusted to Restored Cut "
"Content for this session until you completely Quit the game."
msgstr ""
"FIGYELMEZTETÉS: A játék visszaállított vágott tartalom módban lett mentve, "
"de az eredeti tartalom módban játszol. Az üzemmódot a visszaállított vágott "
"tartalomra állítom be, amíg teljesen ki nem lépsz a játékból."

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2006
msgid ""
"WARNING: This game was saved in Original Content mode, but you are playing "
"in Restored Cut Content mode. The mode will be adjusted to Original Content "
"mode for this session until you completely Quit the game."
msgstr ""
"FIGYELMEZTETÉS: A játék eredeti tartalom módban lett mentve, de "
"visszaállított vágott tartalom módban játszol. Az üzemmódot eredeti tartalom "
"módra állítom be, amíg teljesen ki nem lépsz a játékból."

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2008
msgid "Continue"
msgstr ""
msgstr "Folytatás"

#: engines/cge/detection.cpp:105 engines/cge2/detection.cpp:111
msgid "Color Blind Mode"
@@ -3501,11 +3504,11 @@ msgstr "Hit point s
#. I18N: L/R stands for Left/Right
#: engines/kyra/detection.cpp:138
msgid "Fight Button L/R Swap"
msgstr ""
msgstr "Harc Gomb B/J csere"

#: engines/kyra/detection.cpp:139
msgid "Left button to attack, right button to pick up items"
msgstr ""
msgstr "Bal gomb a támadás, jobb gomb a tárgyak felvétele"

#: engines/kyra/engine/eobcommon.cpp:352 engines/kyra/engine/lol.cpp:481
msgid "Move Forward"
@@ -3659,6 +3662,16 @@ msgid ""
"should be located in the AmigaDOS system 'Fonts/' folder.\n"
"Please copy them into the EOB game data directory.\n"
msgstr ""
"Ez az AMIGA verzió a következõ fontfájlokat igényli:\n"
"\n"
"EOBF6.FONT\n"
"EOBF6/6\n"
"EOBF8.FONT\n"
"EOBF8/8\n"
"\n"
"Ha az eredeti telepítõt használod a telepítéshez, ezeknek a fájloknak\n"
"Az AmigaDOS rendszer 'Fonts/' mappájában kell lennie.\n"
"Kérlek, másold ezeket az EOB játék mappájába.\n"

#: engines/kyra/graphics/screen_eob.cpp:2262
msgid ""
@@ -3681,6 +3694,23 @@ msgid ""
"Please copy the correct font files into your EOB II game data directory.\n"
"\n"
msgstr ""
"Ez az AMIGA verzió a következõ fontfájlokat igényli:\n"
"\n"
"EOBF6.FONT\n"
"EOBF6/6\n"
"EOBF8.FONT\n"
"EOBF8/8\n"
"\n"
"Ez az EOB II lokalizált (nem angol) változata, amely nyelvspecifikus "
"karaktereket használ\n"
"csak a játékhoz kapott betûtípusfájlokat tartalmazhat. Nem használhatod az "
"angol\n"
"változatból vagy bármely EOB I játékból származó fájlokat, amelyek látszólag "
"ugyanazok.\n"
"\n"
"A játék folytatódik, de a nyelvspecifikus karakterek nem jelennek meg.\n"
"Kérjük, másold át a helyes fontfájlokat az EOB II játék mappájába.\n"
"\n"

#: engines/kyra/sound/sound_midi.cpp:72
msgid ""

0 comments on commit 72ea37a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.