Skip to content
Permalink
Browse files

I18N: Update translation (Finnish)

Currently translated at 100.0% (1069 of 1069 strings)
  • Loading branch information...
Timpii authored and criezy committed May 18, 2019
1 parent abea03a commit d7618a897aea22f548f25f6df22c3c9ba9e52fa7
Showing with 44 additions and 11 deletions.
  1. +44 −11 po/fi_FI.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-17 22:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-08 23:19+0000\n"
"Last-Translator: jepael <kermespersialainen@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-22 17:48+0000\n"
"Last-Translator: Timo Mikkolainen <tmikkola@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
"scummvm/fi/>\n"
"Language: fi_FI\n"
@@ -736,9 +736,8 @@ msgid "ScummVM could not find any game in the specified directory!"
msgstr "ScummVM ei löytänyt yhtään peliä kyseisestä hakemistosta!"

#: gui/launcher.cpp:588
#, fuzzy
msgid "Unknown variant"
msgstr "Tuntematon virhe"
msgstr "Tuntematon versio"

#: gui/launcher.cpp:594
msgid "Pick the game:"
@@ -1669,9 +1668,8 @@ msgid "Antialiased"
msgstr "Antialiasoitu"

#: gui/unknown-game-dialog.cpp:52
#, fuzzy
msgid "Add anyway"
msgstr "Pelaa silti"
msgstr "Lisää silti"

#: gui/unknown-game-dialog.cpp:59
msgid "Copy to clipboard"
@@ -2587,9 +2585,8 @@ msgid "Freefont License"
msgstr "Freefont-lisenssi"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:224
#, fuzzy
msgid "OFL License"
msgstr "GPL-lisenssi"
msgstr "OFL-lisenssi"

#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:225
msgid "BSD License"
@@ -3122,29 +3119,37 @@ msgstr "Videotiedostoa '%s' ei l

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:316
msgid "Failed to initialize resources"
msgstr ""
msgstr "Resurssien alustus epäonnistui"

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:879
msgid "A required game resource was not found"
msgstr ""
msgstr "Pakollista pelin resurssia ei löydetty"

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2004
msgid ""
"WARNING: This game was saved in Restored Cut Content mode, but you are "
"playing in Original Content mode. The mode will be adjusted to Restored Cut "
"Content for this session until you completely Quit the game."
msgstr ""
"VAROITUS: Tämä pelitallennus on tehty 'Leikatut kohtaukset palautettu'-"
"tilassa, mutta pelaat tällä hetkellä 'Alkuperäinen sisältö'-tilassa. "
"Pelisessio muutetaan 'Leikatut kohtaukset palautettu'-tilaan ja se on "
"voimassa kunnes poistut kokonaan pelistä."

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2006
msgid ""
"WARNING: This game was saved in Original Content mode, but you are playing "
"in Restored Cut Content mode. The mode will be adjusted to Original Content "
"mode for this session until you completely Quit the game."
msgstr ""
"VAROITUS: Tämä pelitallennus on tehty 'Alkuperäinen sisältö'-tilassa, mutta "
"pelaat tällä hetkellä 'Leikatut kohtaukset palautettu'-tilassa. Pelisessio "
"muutetaan 'Alkuperäinen sisältö'-tilaan ja se on voimassa kunnes poistut "
"kokonaan pelistä."

#: engines/bladerunner/bladerunner.cpp:2008
msgid "Continue"
msgstr ""
msgstr "Jatka"

#: engines/cge/detection.cpp:105 engines/cge2/detection.cpp:111
msgid "Color Blind Mode"
@@ -3665,6 +3670,16 @@ msgid ""
"should be located in the AmigaDOS system 'Fonts/' folder.\n"
"Please copy them into the EOB game data directory.\n"
msgstr ""
"Tämä AMIGA-versio tarvitsee seuraavat fonttitiedostot:\n"
"\n"
"EOBF6.FONT\n"
"EOBF6/6\n"
"EOBF8.FONT\n"
"EOBF8/8\n"
"\n"
"Jos käytit alkuperäistä asennusohjelmaa, näiden tiedostojen\n"
"pitäisi löytyä AmigaDOS:in 'Fonts/'-hakemistosta.\n"
"Ole hyvä ja kopioi ne EOB-pelidatahakemistoon.\n"

#: engines/kyra/graphics/screen_eob.cpp:2262
msgid ""
@@ -3687,6 +3702,24 @@ msgid ""
"Please copy the correct font files into your EOB II game data directory.\n"
"\n"
msgstr ""
"Tämä AMIGA-versio tarvitsee seuraavat fonttitiedostot:\n"
"\n"
"EOBF6.FONT\n"
"EOBF6/6\n"
"EOBF8.FONT\n"
"EOBF8/8\n"
"\n"
"Tämä on lokalisoitu (ei-englanninkielinen) versio EOB II:sta joka käyttää "
"kielikohtaisia merkkejä.\n"
"Nämä ovat saatavilla ainoastaan pelisi mukana tulleista fonttitiedostoista. "
"Et voi käyttää\n"
"fonttitiedostoja pelin englanninkielisestä versiosta tai mistään EOB I-pelin "
"versiosta, kuten\n"
"ilmeisesti yrität tehdä.\n"
"\n"
"Peli jatkuu, mutta kielikohtaisia merkkejä ei näytetä.\n"
"Ole hyvä ja kopioi oikeat fonttitiedostot EOB II-pelidatahakemistoosi.\n"
"\n"

#: engines/kyra/sound/sound_midi.cpp:72
msgid ""

0 comments on commit d7618a8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.