Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tagger is a php-basered library, that can be used to autotag texts using Named Entity Recognition and Keyword Extraction. Each tag has a relevancy score. The tags can be tied to URI's making it possible to enrich and filter your own content using Linked Open Data. The project works with Danish, Norwegian (bokmål) and Swedish texts.
Pull request Compare This branch is even with 40c:2.x.
Fetching latest commit...
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
classes
db
logger
resources
updater
.gitignore
COPYRIGHT.txt
INSTALL.txt
LICENSE.txt
README.txt
Tagger.php
Update.php
conf.example.php
defaults.php

README.txt

Dette er en alpha-version af tagger-projektet.

Det er en REST webservice og den originale kode er i høj grad inspireret af to
artikler af Ian Selby:
http://www.gen-x-design.com/archives/create-a-rest-api-with-php
http://www.gen-x-design.com/archives/making-restful-requests-in-php

Lige nu leder den efter egennavne, som fx steder, personer og organisioner. På sigt vil den også bruge en anden algoritme, der kan finde mere generelle emneord som f.eks 'valg' eller 'demokrati'.

Både GET og POST kan bruges til forespørgsler. 

ARGUMENTER

------------
text
------------
Det vigtigste argument, den tager, er 'text'. Som f.eks her:

http://yourdomain.dk/v1/tag?text=Jeg%20har%20en%20gang%20v%C3%A6ret%20i%20%C3%85rhus%20og%20h%C3%B8re%20musik

Tekst er det stykke tekst du vil have analyseret.

------------
url
------------
Hvis du ikke vil sende teksten med, men istedet referere til en tekst, kan du bruge argumentet 'url' istedet for 'text'. F. eks således:

http://yourdomain.dk/v1/tag?url=http://yourotherdomain.dk/texts/test.txt


------------
uris
------------
Hvis du vil have returneret de URI'er, som er tilknyttet det enkelte tag, så brug argumentet 'uris'. Det skal bare sættes til et, eller andet, som f. eks:

http://yourdomain.dk/v1/tag?url=http://yourotherdomain.dk/texts/test.txt&uris=true


------------
disambiguate
------------
Hvis du vil have Tagger til at forsøge at afklare tvetydigheder (fx Kashmir, region eller band?), så brug argumentet 'disambiguate'. Det skal bare sættes til et, eller andet, som f. eks:

http://yourdomain.dk/v1/tag?url=http://yourotherdomain.dk/texts/test.txt&disambiguate=true
Something went wrong with that request. Please try again.