Skip to content
parsupo edited this page Aug 19, 2022 · 16 revisions

Donations/Donaties

Do you like the project? Please consider supporting us! We are working on a V2 which will be easier to produce on our side and assemble on your side.

Vind je ons project leuk? Overweeg het dan om ons misschien te ondersteunen! We werken aan een V2 die gemakkelijker aan onze kant te produceren is en aan jouw kant gemakkelijker te monteren is.

paypal

English version below.

Welkom op de robox wiki!

Demo filmpjes en foto's: demo filmpjes image image

De bouwinstructies en de handleiding van de luidspreker vind je hier: Bouwinstructies en handleiding

Informatie over de hardware vind je hier: Hardware beschrijving

Informatie over de firmware vind je hier: Firmware beschrijving

Welcome to the robox wiki!

Demo movies and photo's: demo movies image image

The building instructions and manual can be found here:: Building instructions and manual

You can find information about the hardware here: Hardware description

You can find information about the firmware here: Firmware description