Skip to content

sekt1953/ESP32-Seniorhus-2020-1

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESP32-Seniorhus-2020-1 Robot & Microprosessor Kursus

Min ide er at oprette et kursus hvor vi bruger en lille microprossor ESP32 som har både Bluetooth, Wifi og Flash disk indbygget, med den kan vi styre vores udstyr fra en Smartphone eller iPad.
Jeg vil bruge Platformio, Microsoft’s Visual Studio Code, sammen med Arduino IDE, når vi kommer i gang skal vi samarbejde med 3D holdet om at lave dele til en robot, bil eller andet som vi kan styre.
Jeg har lavet ESP32 udviklings kit til dette kursus som eleverne får udleveret ved kursus start, softwaren vi skal bruge er gratis. Eleverne skal selv medbringe en Pc til kursuset, undervisningen vil bruge et mødelokale til teori og 1.sal på metal værkstedet til praktiske opgaver.

Kursus starter den 8/1 2020 kl.: 12:30, mødested metalværkstedet

 • Niels Jørgen Jensen vil holde de første møder fra 8/1 til 26/2, hvor i vil begynde at definere den robot I skal bruge.
 • Svenn-Erik K. Thomsen vil begynde undervisning i programering den 8/1 2020 kl.: 12:30

Tilmelding kan ske på ved af udfyllde spørgsmålene i disse link

Robot & Microprosessor Kursus 2020 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGfbgsCQq_kk3sPVGyZUx6m9FqPH_HSMDtQ0DwIxAxN89SXg/viewform

PCB Layout :

PCB Images

ESP 32 Pin Layout :

ESP32 PinLayout
ESP32S-HiLetgo Dev Boad with Pinout Template

Espressif ESP32 :

ESP32 Datasheet PDF
ESP32-DevKitC V4 Getting Started Guide

ESP32-DevKitC :

ESP32-DevKitC PinOut
ESP32-DevKitC Diagram
ESP32_Function_Block_Diagram

ESP32-CAM:

ESP32-CAM PinOut
ESP32-CAM Diagram
ESP32-CAM Flashing ESP32-S CAM in Face Detection and Recognition with ESP-IDF / ESP-WHO Library

Matrialer til CPU kort :

Navn Link
ESP32 https://www.aliexpress.com/item/32807887667.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21714c4dOmX9y0
Ole Display https://www.aliexpress.com/item/32780054633.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21714c4dOmX9y0
LED UltraBright https://www.aliexpress.com/item/32262805477.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21714c4dOmX9y0
15mm rotary encoder https://www.aliexpress.com/item/33050894285.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21714c4dOmX9y0
PCB Stripboard https://www.aliexpress.com/item/32367760106.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21714c4dOmX9y0
Momentary Pushbutton https://www.aliexpress.com/item/32545141968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21714c4dOmX9y0
3296W series 3296W 103 10K ohm Top regulation Multiturn https://www.aliexpress.com/item/32508075902.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dPDYsiU
Colorful Breakable Pin Header https://www.aliexpress.com/item/32992080490.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dPDYsiU
20cm Female to Female https://www.aliexpress.com/item/32836050778.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dPDYsiU
breakaway Straight female header 40 pins https://www.aliexpress.com/item/2046245030.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dcyutn6
SMD 220 Ohm https://www.aliexpress.com/item/32847115923.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.79b47e92Q9RMe2&algo_pvid=513a7157-4b4c-47b4-a368-329f278bac1f&algo_expid=513a7157-4b4c-47b4-a368-329f278bac1f-0&btsid=5dde7322-30b2-443f-abcf-61bfba64a9b9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
Sokkel til Print https://github.com/sekt1953/ESP32-Seniorhus-2020-1/blob/master/FreeCad/Printholder-001.stl

Andre Matrialer :

Billed Navn Link
9G Micro Mini Servos 9G Micro Mini Servos https://www.aliexpress.com/item/5-10pcs-9G-Micro-Mini-Servos-Horns-better-than-Servo-SG90-for-RC-250-450-Helicoper/32966156683.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.28fc4c4dvNjb2T
Reprap Stepper Driver A4988 Reprap Stepper Driver A4988 https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Reprap-Stepper-Driver-A4988-Stepper-Motor-Driver-Module-for-3D-printer-free-shipping/32805486581.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.28fc4c4dvNjb2T
4-Phase 28YBJ-48 DC Gear Step 4-Phase 28YBJ-48 DC Gear Step https://www.aliexpress.com/item/5V-4-Phase-28YBJ-48-DC-Gear-Step-1PCS-Stepper-Motor-1PCS-ULN2003-Driver-Board-ULN2003/32806795260.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.28fc4c4dvNjb2T
ESP32 ESP32-CAM WiFi ESP32 ESP32-CAM WiFi https://www.aliexpress.com/item/ESP32-ESP32-CAM-WiFi-Bluetooth-Module-Camera-Module-Development-Board-with-Camera-Module-OV2640-2MP-Genuine/32958807758.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.28fc4c4dvNjb2T
FQP27P06 TO-220 FQP27P06 TO-220 https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-FQP27P06-TO-220-new-original/32686752915.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dKaAjth
Dupont Jumper Wire Cable Housing Dupont Jumper Wire Cable Housing https://www.aliexpress.com/item/100PCS-2-54mm1P-2P-3P-4P-5P-6P-8P-9P-10P-Plastic-Dupont-Jumper-Wire-Cable/32568360661.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dDJsSAe
HC-SR04 HC-SR04 To World Ultrasonic Wave Detector https://www.aliexpress.com/item/32713522570.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a1b1de2P49kWy&algo_pvid=a2ebcd2d-d372-4af8-9e32-298877e7f209&algo_expid=a2ebcd2d-d372-4af8-9e32-298877e7f209-0&btsid=cb95b55c-2af1-4459-9258-1c9fba5e3547&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
50W Resistor 50W 5% Aluminum Power Metal Shell Case Wirewound Resistor 10R https://www.aliexpress.com/item/32830484793.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dEJeWIt
4mm Jack 24 PCS new 6 color amplifier speaker terminals 4MM Binding Post JACK FOR Speaker Banana Plug Test probe Connector https://www.aliexpress.com/item/32805584419.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dDQ1mMw

Klargør linux PC (Ubuntu 18.04 LTS) :

For linux bruger åben terminal og indsæt linier en af gangen !!

# opret directory til dine bin filer
mkdir -p ~/.local/bin
mkdir -p ~/.local/share/icons
PATH="$PATH:$HOME/bin"

# giv default bruger adgang til serial port
sudo usermod -a -G dialout $USER 

# opdater din linux
sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo apt autoremove -y

# installer nogle hjælpe programmer
sudo apt install -y git xclip pinta geany* vlc putty python3-distutils

# opret mappe til projecter
mkdir -p ~/Dokumenter/GitHub/
mkdir -p ~/Dokumenter/FreeCad/
mkdir -p ~/Dokumenter/ESP32/

# installer printrun (Pronterface)
sudo apt update
sudo apt install printrun

Installation af Visual Studio Code (VSC) & PlatformIO :

Visual Studio Code

Klargør linux PlatformIO :

# installer python util for PlatformIO
sudo apt install -y python3-distutils

Video guide for installation af VSC & PlatformIO :

Klik her for at hente og installer Visual Studio Code

VSC-00-Download
* VSC-01-open with
* VSC-02-Install
*
VSC-03-install password
*
VSC-04a-Favorit
*
VSC-04b-Add-Favorit * VSC-05-PlatformIO-install
* VSC-06-PlatformIO-Restart
*
*

PlatformIO :

Installer PlatformIO fra VSC :

 • Start VSC
 • Åben Extensions med [Ctrl]+[Shift]+X
 • Søg efter PlatformIO IDE
 • Tryk install og vent indtil installationen er afsluttet.
 • Genstart når det ønskes.

Tilpas default settings :

Klik for at se PlatformIO nyeste userguide

PlatformIO_Set_Default

 1. Klik på Platformio logo
 2. Klik New Terminal under Miscellaneous
 3. indtast nu følgende linie i Terminal vinduet:
platformio settings get

Ændre nu projects_dir til ~/Dokumenter/ESP32

PlatformIO_Set_Default_02

 1. indtast nu følgende linie i terminal vinduet:
platformio settings set projects_dir ~/Dokumenter/ESP32
 1. Se ændringen her.

Start et nyt Project i PlatformIO - New Project :

Open PlatformIO :

PlatformIO_Nyt_Project

 1. Klik PlatformIO Icon
 2. Klik Open
 3. Klik New Project

Indtast Parameter for nyt project:

PlatformIO_Project_Wizard

 1. Name: ESP32_Blink
 2. Board: Espressif ESP32 Dev Module
 3. Framework: Arduino
 4. Location: Use default location
 5. Tryk på [Finish] når alle felter er udfyldt.

Åben og juster platformio.ini tilhørende dit project :

ESP32_Blink_ini

 1. Åben filhontering
 2. Åben Project ESP32_Blink
 3. Åben filen platformio.ini
 4. tilføj linien "monitor_speed=115200", den vil angiver den hastighed, der sendes og modtages data via vores serial port.
 5. Gem nu ændringer med [CTRL]+S

Setup Github :

See Intro to Git & GitHub

Github-SignUp-01

Setup Git :

Install Git :

sudo apt install -y git

Config Git :

Video : Git config

git config --global user.name "Dit bruger navn på GitHub"
git config --global user.email "Din GitHub email adresse"

git config --global core.editor "code --wait"

Setup Git SSH :

Video : Opret SSH login on Github

# Check for SSH Key
ls ~/.ssh

# Creaate an SSH Key
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "me@mydomain.com" -f ~/.ssh/id_rsa_MyGithub

Video : Opret SSH login on Github - Copy SSH-Key

# Copy the SSH Key
sudo apt install -y xclip
xclip -sel clip < ~/.ssh/id_rsa_MyGithub.pub

Video : Opret SSH login on Github - Test SSH-Key

# test SSH
ssh -T git@github.com

# Responce somthing like this is fine 
# Hi sekt1953! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

Multiple SSH Keys settings for different github account

Create different public key

create different ssh key

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "user1@domain1.com" -f ~/.ssh/id_rsa_MyGithub1 
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "user2@domain2.com" -f ~/.ssh/id_rsa_MyGithub2 

for example, 2 keys pairs created at:

~/.ssh/id_rsa_MyGithub1
~/.ssh/id_rsa_MyGithub1.pub
~/.ssh/id_rsa_MyGithub2
~/.ssh/id_rsa_MyGithub2.pub

then, add these two keys as following

$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa_MyGithub1
$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa_MyGithub2

you can delete all cached keys before

$ ssh-add -D

finally, you can check your saved keys

$ ssh-add -l

Modify the ssh config

$ cd ~/.ssh/
$ touch config
$ subl -a config

Then added

#MyGithub1 account
Host github.com-MyGithub1
	HostName github.com
	User git1
	IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_MyGithub1

#MyGithub2 account
Host github.com-MyGithub2
	HostName github.com
	User git2
	IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_MyGithub2
 • NOTE!
  • Host
   Restricts the following declarations (up to the next Host or Match keyword) to be only for those hosts that match one of the pat‐ terns given after the keyword. If more than one pattern is provided, they should be separated by whitespace. A single ‘*’ as a pattern can be used to provide global defaults for all hosts. The host is usually the hostname argument given on the command line (see the CanonicalizeHostname keyword for exceptions).
  • HostName
   Specifies the real host name to log into. This can be used to specify nicknames or abbreviations for hosts. Arguments to HostName accept the tokens described in the TOKENS section. Numeric IP addresses are also permitted (both on the command line and in HostName specifications). The default is the name given on the command line.
  • User
   Specifies the user to log in as. This can be useful when a different user name is used on different machines. This saves the trouble of having to remember to give the user name on the command line.
  • IdentityFile
   Specifies a file from which the user's DSA, ECDSA, Ed25519 or RSA authentication identity is read. The default is ~/.ssh/id_dsa, ~/.ssh/id_ecdsa, ~/.ssh/id_ed25519 and ~/.ssh/id_rsa. Additionally, any identities represented by the authentication agent will be used for authentication unless IdentitiesOnly is set. If no certificates have been explicitly specified by CertificateFile, ssh(1) will try to load certificate information from the filename obtained by appending -cert.pub to the path of a specified IdentityFile.
   Arguments to IdentityFile may use the tilde syntax to refer to a user's home directory or the tokens described in the TOKENS sec‐ tion.
   It is possible to have multiple identity files specified in configuration files; all these identities will be tried in sequence. Multiple IdentityFile directives will add to the list of identities tried (this behaviour differs from that of other configura‐ tion directives).
   IdentityFile may be used in conjunction with IdentitiesOnly to select which identities in an agent are offered during authentica‐ tion. IdentityFile may also be used in conjunction with CertificateFile in order to provide any certificate also needed for authentication with the identity.

Modify your Git config

for MyGithub1

$ git config user.name "user1"
$ git config user.email "user1@domain1.com" 

for MyGithub2

$ git config user.name "user2"
$ git config user.email "user2@domain2.com" 

Move public keys respective github accounts


GitHub Reposetry :

Fork :

Video : Git & GitHub Tutorial for Beginners #12 - Forking

Clone :

Video : Git & GitHub Tutorial for Beginners #12 - Clone

cd ~/Dokumenter/GitHub/
git clone ssh_url
cd ~

Git Add :

Video : Git & GitHub Tutorial for Beginners #12 - Add

git add .

Git Commit :

Video : Git & GitHub Tutorial for Beginners #12 - Commit

git commit -m "min commit tekst"

Push

Video : Git & GitHub Tutorial for Beginners #12 - Clone

git push origin master

Tilføjelse af et eksisterende projekt til GitHub ved hjælp af kommandolinjen

 1. Opret et nyt arkiv på GitHub. For at undgå fejl skal du ikke initialisere det nye lager med README-, licens- eller gitignore-filer. Du kan tilføje disse filer, efter at dit projekt er blevet skubbet til GitHub. New Repository
 2. Open Terminal.
 3. Change the current working directory to your local project.
 4. Initialize the local directory as a Git repository.
git init
 1. Add the files in your new local repository. This stages them for the first commit.
$ git add .
 1. Commit the files that you've staged in your local repository.
$ git commit -m "First commit"
 1. At the top of your GitHub repository's Quick Setup page, click to copy the remote repository URL.
 2. In Terminal, add the URL for the remote repository where your local repository will be pushed.
$ git remote add origin remote repository URL # Sets the new remote
$ git remote -v # Verifies the new remote URL
 1. Push the changes in your local repository to GitHub.
$ git push origin master # Pushes the changes in your local repository up to the remote repository you specified as the origin

PlatformIO - Add project to source control

 1. Open up the Command Pallette… Open up the Command Pallette
 2. … and type “Git init”, and hit enter when you see “Git: Initalize Repository”. You’ll then be asked what folder to initalise the git repo in… and it’ll be added to the source control list when the repo is initialised.
 3. As soon as the folder is intalised (meaning git has created it’s database in .git), it should turn up in the source control providers list, and then you can do your first commit, and start tracking changes
 4. You’ll basically need to do it for each folder if you want commit histories for each project, the alternative being the projects folder itself being the repo, meaning changes to all the different projects get intermingled.

Inviting collaborators to a personal repository

About

ESP32 Robot & Microprosessor Kursus 2020 Kursus starter den 4/3 2020 kl.: 12:30, mødested metalværkstedet, Seniorhuset Odense

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages