Skip to content
FreeCad undervisning i Seniorhus Odense 2019 fra den 11. September til den 11. December
G-code
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
01_SpoleHolder
02_SpoleHjul
03_SpoleMøtrik
04_PcBox
For Linux (Ubuntu) Brugere
Github Repository Setup
Ultimaker Cura 4.3.0 for Wanhao Duplicator 9 Mark II
Wanhao Duplicator 9 Mark II Firmware update
.gitignore
README.md

README.md

Seniorhus Odense FreeCad kursus 2

I dette repository findes kursus matriale til brug i FreeCad undervisnigen fra 11. September til 11. December 2019

Kursus starter den 11/9 2019 kl.: 09:00, mødested metalværkstedet

På kursuset vil lære at bruge Part Design Workbenches, Sketcher Workbench og værktøjer som Datum tools, Additive tools, Subtractive tools, Transformation tools, Dress-up tools,
Sketcher geometries, Sketcher constraints, Dimensional constraints, Revolve

Se mer her:
https://www.freecadweb.org/wiki/PartDesign_Workbench/uk
https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_Workbench

Vi vil også komme omkring basale funktioner i Git & GitHub som git clone, git pull & git push.

Tilmelding kan ske på ved af udfyllde spørgsmålene i disse link

3D Kursus med FreeCad 2020 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAJA6bZ3xlNb9KnIHvmg1BuPyTgS-NUIQbCOb9m0bLxJefRw/viewform

Robot & Microprosessor Kursus 2020 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGfbgsCQq_kk3sPVGyZUx6m9FqPH_HSMDtQ0DwIxAxN89SXg/viewform

Første opgave er en spoleholder for vores 3D Printer Wanhao Duplicator D9-300

 1. Komponent er WD9_SpoleHolder_xxx.FCStd
  Spoleholderen skal monteres over 4040mm aluprofil som printeren er opbygget over, xxx i filnavnet dækker over vert trind i tegningen udvikling, der skal bruges to ens Spoleholder i den færdige udgave.
  Vi vil bruge Part Design Workbenches som den primære Workbenches her vil vi lære at bruge Datum tools, Additive tools, Subtractive tools, Transformation tools & Dress-up tools se her, https://www.freecadweb.org/wiki/PartDesign_Workbench, for mere information.
  Til at fremstille vores 2D tegninger (Sketch) vil vi bruge Sketcher Workbench, her vil vi lære at bruge Sketcher geometries, Sketcher constraints & Dimensional constraints se her, https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_Workbench, for mere information.
 2. Komponent er WD9_SpoleHjul_xxx.FCStd
  der skal bruges to spoleHjul et på hver side af spolen for at centrerer den. For at frembringe SpoleHjulet vil vi først tegne snit tegning i Sketch og derefter bruge Revolve værktøjet
 3. Komponent er WD9_SpoleMøtrik_xxx.FCStd
  der skal bruges en møtrik som passer ind i 4040 profilen, i møtrikken skal vi lave et gevin til M5 skrue.

Beta Videoer:

 1. Klargøromg af Linux-PC for FreeCad Kursus 2019-2
  https://drive.google.com/drive/folders/1pzKv-pf805RvlsU0N9Sd70173JHNtOgk?usp=sharing
You can’t perform that action at this time.