PHP ile mySQL Veritabanı Yedekleme ve Yandex.Diske Yükleme
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
example.php
sBackup.class.php

README.md

Hakkında

mySQL yedeğinizi almaya ve Yandex.Disk hesabınıza upload etmeye yarayan gelişmiş özellikli bir sınıftır. Bugün kendim için yazdığım sınıfımı sizlerle de paylaşmak istedim. Geliştirilebilir bir sınıftır.

Bilgilendirme

Sınıf mySQL Veritabanına ulaşmak için mySQLi kullanmaktadır. Bu yüzden php sürümü PHP 5.x ve üstü olmalıdır.

Kullanımı

<?php
include "sBackup.class.php";

# Veritabanına bağlanıyoruz.
$backup = new sBackup('localhost', 'user', 'password', 'dbname');

# Yandex.Disk e upload edilmeyecek ise FALSE olmalıdır. Default olarak FALSE değeri vardır.
$backup->yandexUpload = TRUE;

# YandexUpload TRUE ise Yandex.Disk kullanıcı adımızı giriyoruz.
$backup->yandexUser = 'user';

# YandexUpload TRUE ise Yandex.Disk kullanıcı adımızın şifresini giriyoruz.
$backup->yandexPassword = 'password';

# YandexUpload TRUE ise Yandex.Disk içinde özel bir klasore kaydetmek istiyorsak onun adını giriyoruz.
$backup->yandexKlasor = 'backup';

# SQL dosyalarımızın geçiçi veya kalıcı olarak kaydedileceği klasor adıdır. Default olarak tmp/ klasoru adındadır.
$backup->cacheKlasoru = 'backup/';

# Sunucuya kaydedilen .sql dosyasının silinip silinmeyeceğini belirler. Default olarak FALSE değerindedir.
# YandexUpload FALSE ise bu değer siz TRUE belirleseniz bile FALSE olarak işlem yapacaktır.
$backup->cacheFilesDelete = TRUE;

# Değer FALSE olur ise dosyanın yükleneceği veritabanı içinde benzer tablo adları bulunmamalıdır. Default olarak TRUE değerindededir
$backup->dropTable = FALSE;

# Tabloların yedeklendiği fonksiyondur. Boş bırakılır ise tüm tabloları kaydedecektir.
# Eğer tek bir tabloyu kaydetmesini isterseniz dizi halinde tablo isimlerini gönderebilirsiniz. $backup->Backup(array('tablo', 'tablo2')); gb.
$backup->Backup();
?>