PHP dilinde basit bir file cache sınıfı
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
sCache.class.php

README.md

Hakkında

Bana ufak çaplı bir file cache sistemi gerekiyordu. Bende yarım kilo meyveli yoğurt eşliğinde başlangıç olarak bu sınıfı oluşturdum. İleriye dönük daha da geliştirmeler yapacağım.

Kullanımı

Cache Ayarları (Opsiyonel)

<?php
/* settings();

  sCache::settings(array(
    '_path' => 'cache',
    '_name' => 'default',
    '_extension' => 'scache'
  ));

 */
 
// Örnek
sCache::settings(array(
  '_path' => 'cache',
  '_name' => 'cache',
  '_extension' => '.selco'
));
?>

Cache Tanımlama

<?php
/* setCache();

  sCache::setCache($key, $data, $writing = FALSE);
  NOT: Daha önce tanımlanmış bir cache üstüne yazmak için $writing değeri TRUE yapınız.

 */
 
// Örnek
try {

  $boolean = sCache::setCache('test', 'test içerik');
  echo ($boolean) ? 'cache tanımlandı.' : 'cache tanımlanamadı.';

} catch (Exception $e )
{
  echo $e->getMessage(); // Hata oluşursa ekrana yaz.
}
?>

Tanımlanan Cache Ulaşma

<?php
/* getCache();

  sCache::getCache($key);

 */
 
// Örnek
try {

  $string = sCache::getCache('test');
  echo $string;

} catch (Exception $e )
{
  echo $e->getMessage(); // Hata oluşursa ekrana yaz.
}
?>

Cache Yoluna Ulaşma

<?php
/* getCacheDir();

  sCache::getCacheDir($key);

 */
 
 // Örnek
 try {

  $string = sCache::getCacheDir('test');
  echo $string;

} catch (Exception $e )
{
  echo $e->getMessage(); // Hata oluşursa ekrana yaz.
}
?>

Cache Kontrol

<?php
/* Kullanımı

  sCache::isCached($key);

 */
 
// Örnek
try {

  $boolean = sCache::isCached('test');
  echo ($boolean) ? 'Cache var' : 'Cache yok';

} catch (Exception $e )
{
  echo $e->getMessage(); // Hata oluşursa ekrana yaz.
}
?>

Cache Silme

<?php
/* destroyCache();

  sCache::destroyCache($key);

 */

// Örnek
try {

  $boolean = sCache::destroyCache('test');
  echo ($boolean) ? 'Cache silindi' : 'Cache silinemedi.';

} catch (Exception $e )
{
  echo $e->getMessage(); // Hata oluşursa ekrana yaz.
}
?>

Tüm Cache Dosyalarının Silinmesi

<?php
/* destroyAllCaches();

  sCache::destroyAllCaches();

 */
 
 // Örnek
 try {

  $boolean = sCache::destroyAllCaches();
  echo ($boolean) ? 'Tüm kayıtlar silindi.' : 'Kayıtlar silinemedi.';

} catch (Exception $e )
{
  echo $e->getMessage(); // Hata oluşursa ekrana yaz.
}
?>