.NET Core ile geliştirilen web uygulamasının Nginx arkasından servis edilmesi üzerine örnek uygulamadır.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
proxy
web
.gitignore
README.md
docker-compose.yml
sources.txt

README.md

.NET Core Web Application & Nginx & Docker

@Xamarin İstanbul Meetup


logo


.NET Core ile geliştirilen web uygulamasının Nginx arkasından servis edilmesi üzerine örnek uygulamadır.

Meetup'taki örnekte olduğu gibi uygulamaların Azure üzerinden servis edilmesi için yapılması gerekenler;

  • Azure üzerinden "Template Deployment" ile yeni bir servis oluşturma isteği yapılır.
  • Açılan penceredeki "Select Template" alanından "docker-simple-on-ubuntu" seçeneği seçilir.
  • Servis için gerekli alanlar doldurulur.
  • Servis oluşturulduktan sonra VM'e Putty - ya da benzeri - bir uygulama ile bağlanılır.
  • "nano docker-compose.yml" komutu ile boş bir docker compose konfigürasyon dosyası oluşturulur, repo içerisindeki dosyanın içeriği bu dosyaya aktarılır.
  • "docker-compose up -d" komutu ile uygulamalar çalıştırılır.