Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
159 lines (98 sloc) 28.5 KB

Sentivate Network cáo bạch – Đang Xây Dựng

Logo

TIÊU ĐỀ: SENTIVATE – Các trang Web phổ thông
TÓM TẮT

Sentivate là một trang web hybrid (tập trung tập trung nhưng được tăng cường bởi các phân cấp các thành phần) được xây dựng để thay thế khả thi & thực tế cho các trang web hiện đại. Các mạng được thiết kế để đi vượt ra ngoài khả năng bất kỳ mạng lưới chỉ tập trung hay phân tán có thể cung cấp. Sentivate địa chỉ các vấn đề sau trực tiếp: cuộc khủng hoảng băng thông, giao thức lỗi thời, hỏng DNS, thiếu trách nhiệm, thiếu bản sắc, phản ứng an ninh, quy định tên miền và web loại.

TIÊU ĐIỂM

Cáo bạch này là tập trung vào việc thiết kế mạng lõi phục vụ như là cơ sở mạng & linh kiện Viat, hApps và các trang Web phổ quát. Một giấy trắng bổ sung sẽ được phát hành trên Viat. Tất cả công nghệ là tập trung vào việc đảm bảo rằng Sentivate là một cuộc cách mạng, và không phải là một thay thế tiến hóa trong kiến trúc hiện đại của Internet.

GIỚI THIỆU

HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU (World Wide Web)

Hiện nay, chúng tôi tìm thấy chính mình tiếp tục sử dụng một phương tiện tai hại của các giao tiếp kết nối với nhau trên quy mô toàn cầu. Nhu cầu của nhân loại đang ngày càng tăng theo cấp số nhân của mà World Wide Web chỉ đơn giản là không thể đáp ứng. Như chúng ta tiếp tục phát triển, phát triển và liên doanh ngoài hệ mặt trời, công việc bắt buộc của chúng tôi trở thành cách mạng công nghệ chúng tôi phụ thuộcvào. Nhà nước hiện nay của World Wide Web là deprecationary. Nếu nhân loại tiếp tục để Monkey Patch sẵn có vấn đề Internet sẽ vẫn "wild wild west". Nhu cầu ngày càng tăng của nhân loại sẽ không bao giờ được đáp ứng bởi trạng thái hiện tại của trang Web. Chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ về cách mạng và không phải tiến hóa. Giải pháp là một thay thế hoàn toàn hệ thống hiện đại, các trình duyệt, ngôn ngữ, giao thức và các nền tảng với tăng cường an ninh, tốc độ, hiệu quả, trách nhiệm, niềm tin, nhận dạng, khả năng và độ tin cậy. Để chuyển tiếp sang một tuổi mới của thông tin, chúng tôi phải thay thế mà trong đó chúng tôi đã trở nên quá thoải mái với.

KHỦNG HOẢNG BĂNG THÔNG

Bandwidth is limited, our needs are out growing our networks.
Băng thông là có giới hạn, nhu cầu của chúng tôi được ra phát triển mạng lưới của chúng tôi. Để giải quyết vấn đề này chúng ta cần công nghệ mang tính cách mạng hiện đại để thay thế các thành phần hiện có. Nếu chúng ta làm không, nhanh chóng làn & ưu tiên của dữ liệu là lựa chọn duy nhất của chúng tôi. Tất cả những lo ngại rằng mọi người đều có những ý kiến bãi bỏ tính bình đẳng của Internet (Net Neutrality) sẽ là điều chúng tôi hy vọng nhất trong việc giữ các mạng lưới. Sự gia tăng không thể tránh khỏi của Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (IOT), nhiều thiết bị hơn mỗi người, nhiều thiết bị hơn mỗi hộ gia đình, xe tự lái, phân tích bảo hiểm xe hơi, và các nước đang phát triển đến trực tuyến hút hết băng thông, chúng tôi không có.

TCÁC TRANG WEB LỖI THỜI TỰ HỦY HOẠI

HTTP & DNS đã được xây dựng từ lâu mà không cần xem xét các yêu cầu hiện đại. Ngày càng có nhiều băng thông bị hút lên, HTTP tiếp tục cho thấy các vấn đề về khả năng mở rộng dài và DNS không đáng tin cậy hoặc có thể mở rộng. Nếu một nửa web có thể bị tắt từ các máy chủ DNS cụ thể của DoS-ing thì có một vấn đề kiến trúc rõ ràng. HTTP là phương tiện hiện tại để kiếm tiền. Toàn bộ nền kinh tế kỹ thuật số được vận chuyển qua HTTP. Bất kỳ sự chậm lại nào đối với HTTP hoặc DNS có nghĩa là nền kinh tế toàn cầu chậm lại đáng kể. DNS & HTTP vốn đã bị hỏng, có khả năng mở rộng kém, chậm khủng khiếp, thiếu các tính năng hiện đại, ăn hết băng thông và gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Nếu chúng ta không giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ trải qua một cú đánh mạnh vào nền kinh tế. Khi bạn tính đến tất cả các đồng đô la, người ta sẽ sớm nhận ra rằng một trang web chậm hơn là một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu.

 1. A one second delay could cost Amazon 1.6BB in sales.
 2. “10 years ago, Amazon found that every 100ms of latency cost them 1% in sales”
 3. “Fast forward 10 years later, a 2017 Akamai study shows that every 100-millisecond delay in website load time can hurt conversion rates by 7% – that is a significant drop in sales – 6% – from the time when Amazon first talked about latency in seconds and milliseconds. This goes to show that things aren’t getting any easier for online retailers as user experience is becoming critical to e-commerce success.”
SỰ THẤT BẠI DO CÁC TRANG WEB PHI TẬP TRUNG CÒN GỌI LÀ WEB 3.0

Chúng tôi biết rằng nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi một trang web hiệu quả và rẻ tiền. Nếu một trang web phi tập trung duy nhất thay thế web hiện đại, thì nó sẽ đẩy nhanh cuộc khủng hoảng băng thông và đưa chúng ta đến một trang web xấu (dystopian). Thuật ngữ Web 3.0 không phải là một quả cầu ma thuật, một ý tưởng mang tính cách mạng hay một giải pháp; đó là một món tiền mặt Các giao dịch đang diễn ra trong vài nano giây, nền kinh tế toàn cầu không có thời gian chờ đợi vài giây hoặc vài phút để xác minh thời gian và sau đó truyền qua mạng. Việc thay thế web không nên chậm hơn và tốn kém hơn cho người tiêu dùng. Web 3.0 có chi phí cao hơn và họ muốn ẩn đằng sau những thứ như tất cả trên mạng và chi phí rất ít để khởi chạy một ứng dụng. Thực tế là, bạn có được những gì bạn phải trả cho. Web 3.0 bù đắp chi phí cho người dùng thay vì các dịch vụ, điều này cũng dẫn đến dịch vụ kém hơn. Một đối số phổ biến khác là cho phép người dùng kiểm soát dữ liệu của họ. Đó không phải là vấn đề, hãy nói xin chào với mã hóa đồng cấu. Thay vì giải quyết vấn đề này chỉ từ cấu trúc liên kết, chúng ta cần đổi mới trong mọi khía cạnh của web và hỏi thêm từ các dịch vụ web của chúng tôi. Vấn đề cấu trúc liên kết của web là nhỏ so với vấn đề công nghệ lỗi thời. Nếu các dự án Web 3.0 này thực sự quan tâm đến việc thay đổi web, họ sẽ tập trung vào các vấn đề thực tế. Cả hai cấu trúc liên kết đều có trường hợp sử dụng nhưng cùng nhau, chúng là một giải pháp cho một vấn đề ngày càng tăng mà không được kiểm soát.

UNIVERSAL MẬT MÃ HỌC (SODIUM-NATIVE)

 • Chữ ký chính

  • Chữ ký một phần: Ed25519
  • Chữ ký nhiều phần: Ed25519ph
 • Mã hóa gói

  • Mã hóa xác thực với dữ liệu bổ sung
  • Mã hóa tin nhắn bằng chìa khóa và thông báo để giữ bí mật
  • Tính toán một thẻ xác thực. Thẻ này được sử dụng để đảm bảo rằng thông điệp, cũng như dữ liệu tùy chọn, không bảo mật (không được mã hóa), thiên đường đã bị giả mạo.
  • Mã hóa: Mật mã luồng XChaCha20
  • Xác thực: Poly1305 MAC
 • Trao đổi khóa - Khóa bí mật được chia sẻ

  • BLAKE2B-512
   • BLAKE2 là mật mã học nhanh hơn MD5, SHA-1, SHA-2 và SHA-3, nhưng ít nhất vẫn an toàn như tiêu chuẩn SHA-3 mới nhất
   • Được tối ưu hóa cho các nền tảng 64 bit, bao gồm cả ARMs hỗ trợ NEON và tạo ra các bản tóm tắt có kích thước bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 64 byte
  • X25519 - Cặp chìa khóa phù du
   • Tính toán một bí mật được chia sẻ giữa người gửi và người nhận, sử dụng khóa bí mật của người gửi và khóa công khai của người nhận (hoặc ngược lại)

HYBRID NETWORK

Sentivate Hybrid Network

GIAO THỨC

Giao thức luồng dữ liệu chung

Giao thức truyền dữ liệu

UDSP là một Giao thức truyền dữ liệu đáng tin cậy dựa trên độ trễ thấp, thời gian thực, hai chiều, mã hóa và đáng tin cậy dựa trên UDP

Vấn đề

Như đã đề cập trong phần giới thiệu: Nhu cầu của người dùng đã thay đổi và yêu cầu của chúng tôi về web đã tăng lên. Những thay đổi này làm cho HTTP trở thành một nút cổ chai lớn. Bản thân chuẩn HTTP và TCP đều là những vấn đề lớn. Các trung tâm dữ liệu lớn di chuyển số lượng lớn dữ liệu từ điểm cuối này sang điểm cuối khác có vấn đề về độ trễ và chi phí liên quan đến kiến trúc Internet đã lỗi thời. HTTP đặc biệt có vấn đề khi người dùng gặp phải thông lượng thấp, băng thông hạn chế, kết nối mạng bị suy giảm hoặc yêu cầu phản hồi gần thời gian thực.

Giải pháp

Bước đầu tiên trong quá trình xây dựng Universal Web là thay thế hoàn toàn HTTP bằng UDSP. UDSP là một Giao thức truyền dữ liệu đáng tin cậy dựa trên độ trễ thấp, thời gian thực, hai chiều, mã hóa và đáng tin cậy dựa trên UDP. Trên Universal Web, tất cả các giao tiếp, truyền phát hoặc chuyển bất kỳ loại dữ liệu nào đều sử dụng UDSP. Khi truy cập một trang web trên Universal Web UDSP là giao thức được sử dụng thay vì HTTP. Các mô đun máy khách và máy chủ UDSP cụ thể được yêu cầu để truy cập hoặc lưu trữ một trang web trên Mạng Sentivate. UDSP là nền tảng và máu sống của Mạng lưới Sentivate.

UDSP có khả năng tin cậy động ở cấp độ kết nối hoặc trên cơ sở theo yêu cầu được thỏa thuận giữa các bên liên quan. UDSP thực thi mã hóa, có nghĩa là tất cả các kết nối UDSP được mã hóa theo mặc định, không có ngoại lệ. UDSP hỗ trợ IPv6, Ghép kênh và Multihoming. UDSP dựa vào các khóa mã hóa và XChaCha20 để thiết lập kết nối.

UDSP ưu tiên web thời gian thực và tính toán phân tán. Vì các kết nối là các luồng hai chiều và ít trò chuyện hơn, điều này làm cho mạng ít bị tắc hơn và đảm bảo độ trễ thấp cho sinh kế của kết nối. UDSP ít trò chuyện hơn HTTP và có thể được lập trình để điều chỉnh các tiêu chuẩn về độ tin cậy của chính nó. Điều này làm cho UDSP trở thành một giao thức rất hữu ích trong đó yêu cầu thông lượng cao, độ trễ thấp và độ tin cậy cao. Do tính chất năng động theo chương trình của UDSP, nó có hiệu quả trong các tình huống kết nối mạng biến đổi cao hoặc bị suy giảm.

UDSP ưu tiên web thời gian thực và tính toán phân tán. Vì các kết nối là các luồng hai chiều và ít trò chuyện hơn, điều này làm cho mạng ít bị tắc hơn và đảm bảo độ trễ thấp cho sinh kế của kết nối. UDSP ít trò chuyện hơn HTTP và có thể được lập trình để điều chỉnh các tiêu chuẩn về độ tin cậy của chính nó. Điều này làm cho UDSP trở thành một giao thức rất hữu ích trong đó yêu cầu thông lượng cao, độ trễ thấp và độ tin cậy cao. Do tính chất năng động theo chương trình của UDSP, nó có hiệu quả trong các tình huống kết nối mạng biến đổi cao hoặc bị suy giảm.

UDSP có các câu đố tùy chọn có trong các gói cho phép nhà cung cấp và người giải quyết kiếm được VIAT. Câu đố có thể khác nhau và do đó các câu đố là một bằng chứng năng động. Các câu đố có thể được gói gọn hoặc chỉ vào dữ liệu cần thiết để giải câu đố. Chức năng này sẽ được mô tả trong sách trắng tiếp theo cho VIAT. Các câu đố cũng có chức năng kiểm soát tắc nghẽn và cách để hạn chế thiệt hại tiềm tàng từ các cuộc tấn công DDOS. Sentivate biến một cuộc tấn công DDOS điển hình thành lợi nhuận bằng cách đưa các loại câu đố khác nhau vào các gói. Khi khách hàng giải câu đố được phục vụ, khách hàng và miền được ghi có bởi mạng với Viat. Nếu một máy chủ bị tấn công DDOS thì máy chủ có thể tự động thay đổi phần thưởng được chia lên tới 100% cho tên miền. Điều này đảm bảo những kẻ tấn công phải chịu tổn thất tài chính nhiều hơn và có rất ít để đạt được. Câu đố đảm bảo rằng cả hai bên đều có động cơ để hành động một cách thiện chí.

CLIENT CONNECTION

HỆ THỐNG TÊN MIỀN

GIẤY CHỨNG NHẬN TÊN MIỀN

THAM SỐ ĐỊNH TUYẾN VÀ MẬT MÃ HỌC

Chứng chỉ tên miền cung cấp định tuyến, mật mã và các chi tiết bổ sung được liên kết với tên máy chủ. Chứng chỉ tên miền được ký bởi 3 hoặc nhiều khóa: Ephemeral, Master và Nhà đăng ký tên miền được ủy quyền. Để thiết lập một cái bắt tay thành công, chứng chỉ tên miền và chữ ký hợp lệ là bắt buộc.

Chứng chỉ phù du của tên miền cũng hoạt động như một ví lưu trữ tiền cho bất kỳ câu đố nào mà nó phân phối cho khách hàng. Một phần của Viat được khai thác được gửi đến địa chỉ ví chứng chỉ phù du.

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

ĐĂNG TẢI VÀ CHỨNG NHẬN TÍN DỤNG

Công ty đăng ký tên miền, (DR), được sử dụng để đăng ký tên miền và quản lý chứng chỉ công khai của tên miền. DR xác nhận & ký các chứng chỉ công cộng được liên kết với tên máy chủ. DR sau đó chuyển chứng chỉ đến Hệ thống thông tin miền lưu trữ chứng chỉ để phân phối.

HỆ THỐNG THÔNG TIN TÊN MIỀN

TRUY VẤN TÊN MIỀN ĐỊNH TUYẾN VÀ MẬT MÃ HỌC

Hệ thống thông tin tên miền, (DIS), trả về thông tin cụ thể của miền dưới dạng chứng chỉ miền từ tên máy chủ có thể đọc được của con người. DIS trả về chứng chỉ miền tên miền bao gồm các chi tiết về mật mã và thông tin định tuyến. Bằng cách bao gồm mật mã tên máy chủ cùng với thông tin định tuyến, 0-RTT là có thể mà không yêu cầu khách hàng đã truy cập tên miền trước đó. Đây là một lợi thế duy nhất so với TLS 1.3 trong đó 0-RTT có sẵn theo mặc định, như trong TLS 1.3, người ta sẽ cần phải truy cập trang web trước đó. Trước khi khách hàng kết nối với một trang web, trước tiên họ phải truy vấn DIS bằng tên máy chủ có thể đọc được. DIS có các máy chủ tập trung và một mạng lưới phi tập trung để cung cấp cho khách hàng cách nhanh nhất có thể để truy cập chứng chỉ miền.

DIS hoạt động như một lớp bảo vệ khác khỏi các cuộc tấn công liên quan đến chứng chỉ độc hại. Khi chứng chỉ không hợp lệ được sử dụng để yêu cầu thông tin từ DIS đến dịch vụ, DIS chỉ đơn giản là từ chối trả lời phản hồi.

Các nút phi tập trung cung cấp chứng chỉ miền có cơ hội kiếm Viat thông qua các dịch vụ của họ. Chức năng này sẽ được trình bày chuyên sâu cáo bạch Viat.

DIS

TÊN MIỀN

CON NGƯỜI ĐỌC ĐƯỢC TÊN MÁY CHỦ

Các lĩnh vực trên Sentivate có đầy đủ các phần mở rộng tên và có thể có duy nhất tên đầy đủ cho cơ quan đăng ký nhãn hiệu. Quy định tên miền và các quy định được thiết kế để tổ chức các trang web, miễn phí lên các tên miền cho công ty mới, bảo vệ thương hiệu, giới hạn hoạt động độc hại và làm cho phần mở rộng thêm mô tả.

Ví dụ, một trong những có thể điều hướng đến Amazon bằng cách đơn giản gõ Amazon vào trình duyệt Sentivate. Quy định tên miền là nghiêm ngặt trên mạng Sentivate. Tên miền squatting hoàn toàn không cho phép, có một sử dụng nó hay mất nó chính sách. Tên miền nội dung hoặc dịch vụ phải được có liên quan đến việc gia hạn tên miền. Ví dụ, Amazon cửa hàng phải sử dụng tiện ích mở rộng tên miền của cửa hàng, "Amazon.store". Có là viết tắt Tiện ích mở rộng tên miền cho tên miền nhất định. Ví dụ: Amazon của trang web công ty phải sử dụng phần mở rộng của công ty, Amazon.company hoặc phiên bản viết tắt Amazon.com. Bitcoin, Ethereum và Litecoin là cryptocurrencies và các trang web dành riêng cho họ phải sử dụng phần mở rộng cryptocurrency. Tuy nhiên, một trang web tin tức có liên quan để nói rằng bitcoin phải sử dụng phần mở rộng .news và hoặc .blog. Bất kỳ tên miền có thể có nội dung ngẫu nhiên và hoặc tùy ý phải sử dụng phần mở rộng .abstract.

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN

GIẤY CHỨNG NHẬN DANH TÍNH

EPHEMERAL & MASTER KEY PAIRS

Giấy chứng nhận danh tính, (IC), là các tài liệu mà cung cấp chi tiết mật mã mà đại diện cho bạn trên mạng và có chữ ký của một nhà cung cấp nhận dạng. Một giấy chứng nhận danh tính có hai cặp Cryptographic Key: Master và Ephemeral. Một đôi master key sử dụng cụ thể cho việc đăng ký chứng chỉ ephemeral và cặp chính xác định cốt lõi. Cặp Ephemeral có thể bị thay thế theo quyết định của chủ sở hữu. Giấy chứng nhận nhận dạng mã hóa xác thực & cho phép các khách hàng trên mạng.

Ephemeral Certificates, (EC), là một chứng chỉ phụ để chứng chỉ tổng thể. EC của hành động như là cấu hình được sử dụng để truy cập người dùng xác định dịch vụ. Cho ví dụ, ví tiền giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ngân hàng, chứng chỉ duyệt web chung hoặc cho mỗi dịch vụ. Tuy nhiên, người ta có thể chọn để sử dụng một giấy chứng nhận không lâu duy nhất cho tất cả các dịch vụ. ECs được sử dụng cho quá trình trao đổi khóa thiết lập một kết nối UDSP bi-directional từ nguồn gốc đến máy chủ lưu trữ.

Người dùng có thể ngay lập tức đăng ký, đăng nhập, và mua một mục có giấy chứng nhận danh tính của họ. Máy chủ yêu cầu một chứng chỉ khách hàng sau khi kết nối để thiết lập một bắt tay UDSP thành công.

Giấy chứng nhận danh tính hình thành cơ sở cho một hệ thống phân cấp danh tiếng, có thể công khai ghi lại hành vi tốt & xấu liên quan đến chứng nhận cụ thể. Một hệ thống tài nguyên (HoneyBot) có thể được sử dụng để chặn các diễn viên nổi tiếng xấu từ truy cập vào một dịch vụ tiếp tục bảo vệ mạng.

Giấy chứng nhận danh tính có thể được liên kết với thế giới thực nhân thân và tài sản. Làm cho Sentivate một nền tảng lý tưởng cho an toàn, riêng tư và kiểm chứng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Cửa hàng và các công ty có thể đã xác minh ICs cho phép người dùng để trực tiếp trả tiền hoặc tài trợ thông qua Viat.

ĐĂNG KÝ NHẬN DẠNG

XÁC NHẬN VÀ ĐĂNG KÝ

The Identity Registrar, (IR) là một dịch vụ ký chứng chỉ & là lớp bảo vệ đầu tiên cho mạng. IR bảo vệ mạng bằng cách lọc các chứng chỉ bị lỗi, ngăn chặn các cuộc tấn công Sybil và các tác nhân bất chính. Công ty đăng ký danh tính đảm bảo các chứng chỉ độc hại được ký kết cho phép các dịch vụ từ chối hiệu quả các nỗ lực kết nối của họ. Chữ ký sai có thể bị DIS từ chối và do đó có khả năng bảo vệ một dịch vụ và lưu một số tài nguyên của nó trước khi sử dụng.

Một mạng lưới phi tập trung và blockchain theo chu kỳ sẽ được tận dụng để giúp xác thực các chứng chỉ mới được gửi để ký. Nếu mạng được chứng nhận thành công bởi mạng, IR sẽ ký chứng nhận. Sau đó, nó có thể được sử dụng thành công bởi các dịch vụ và DIS. Trong quá trình bắt tay ban đầu, gói đầu tiên chứa các chứng chỉ cần thiết để thiết lập luồng UDSP. Nếu chữ ký được xác nhận thành công, phần còn lại của quá trình bắt tay tiếp tục khác, nó sẽ thất bại.

Chứng chỉ hoạt động sẽ liên tục được cập nhật và ký kết. Khi chứng chỉ được ký lại, một trường khác sẽ được thêm vào chứng chỉ hiển thị thời gian đã trôi qua kể từ lần ký trước đó. Điều này cung cấp dịch vụ với một lớp tin cậy thêm cho các chứng chỉ nhất định.

PHÁT TRIỂN

hApps

HYBRID UNIVERSAL WEB ỨNG DỤNG

Các ứng dụng Hybrid là tự xây dựng, phát trực tuyến các ứng dụng một trang. Các ứng dụng Hybrid được xây dựng bằng các phương pháp phát triển phản ứng, năng động và mô đun. hApps có tất cả các lợi ích của mạng tập trung & phi tập trung đảm bảo tiềm năng mở rộng cao nhất. tài sản hApps được chứa trong tập tin riêng của họ và được xem trực tiếp cho khách hàng trên cơ sở khi cần thiết. hApps được xem trực tiếp và xây dựng theo thời gian giống như một tòa nhà cầu bản thân khi bạn đi bộ qua. Chỉ có một tải trang ban đầu diễn ra và sau đó trang được xây dựng tự động khi cần thiết tương tự như trang đơn-apps. Chỉ chính xác khi nào khách hàng cần các nguồn lực là khi nó sẽ được lấy và giao hàng.

Thành phần Sentivate của phép xem trực tiếp tài sản đánh giá cao mô-đun. Ví dụ, các thành phần có thể chia sẻ CSS hoặc HTML cùng các tài sản đảm bảo tài sản được chia sẻ chỉ được tải xuống một lần và mã trùng lặp không bao giờ được gửi qua dây dẫn. Máy chủ tải và băng thông được giảm đáng kể với phương pháp này như bây giờ khách hàng được chỉ kéo chính xác những gì là cần thiết.

Các ứng dụng Hybrid có thể sử dụng một lựa chọn trong phân cấp P2P CDN đối với tài sản ngoài các dịch vụ đích. Tận dụng của một lai Content Delivery Mạng có nghĩa là các ứng dụng lai có tính sẵn sàng cao, khả năng mở rộng, và băng thông hơn.

hApps xác nhận, chứng thực, và cho phép khách hàng tự động trong khi bắt tay kết nối ban đầu. hApps backends có thể lưu trữ và khách hàng tham khảo giấy chứng nhận quan trọng hoặc toàn công cộng của họ. Nghĩ về nó như OAuth cho toàn bộ Internet. Dịch vụ không còn cần phải lo lắng về việc băm, lưu trữ và hoặc mã hóa mật khẩu. Khách hàng có thể nhanh chóng đăng nhập vào các bấm vào một nút hoặc tự động bằng cách đơn giản kết nối với các dịch vụ. Người dùng không còn cần phải nhớ hoặc tạo mật khẩu phức tạp như sử dụng cặp khóa của họ là an toàn hơn và dễ dàng hơn để sử dụng. Nếu dịch vụ không yêu cầu bạn phải có một tên người dùng đơn giản là họ có thể dựa vào khóa công khai của bạn như tên xác định của bạn. Điều này có nghĩa rằng đối với một số dịch vụ người dùng không cần phải tạo ra một tên người dùng và mật khẩu trong quá trình đăng ký.

VIAT

NNGUỒN GỐC TIỀN MÃ HÓA

Viat là nguồn gốc tiền mã hóa trên mạng Sentivate. Viat có hybrid blockchain. Hệ thống lõi của Viat được phân cấp tập trung nhưng nâng cao bằng cách tập trung các thành phần (đối diện của trang Web của Sentivate). Viat được thiết kế để được nhanh chóng, an toàn, và có một số lệ phí giao dịch thấp nhất có sẵn. Viat của tập trung phần có thể quá trình giao dịch ngay lập tức, cung cấp bảo mật wallet và giảm bớt tắc nghẽn mạng khi mạng phân cấp dưới tải nặng. Tuy nhiên, các tính năng tập trung được lựa chọn trong chỉ cho phép người dùng để giả mạo đường dẫn riêng của họ.

KHAI THÁC

Viat có một bằng chứng năng động của công việc mà có thể khai thác theo hai cách. khai thác trực tiếp là phương pháp chính, sẽ được giải thích trong cáo bạch Viat, & phương pháp thứ hai là thông qua việc sử dụng các câu đố gói trong UDSP. Gói câu đố cho phép khai thác thụ động của Viat khi duyệt Universal Web. Tuy nhiên, nó không được kích hoạt theo mặc định. Các tình huống phát sinh cho phép các câu đố gói là: khi bắt tay kết nối, kiểm tra kết nối sức sống, bảo vệ công DDoS, điều khiển tắc nghẽn, và hay dịch vụ lựa chọn để kích hoạt nó vì những lý do riêng của họ. Đó là vào các dịch vụ cho phép các câu đố gói. Điều này đảm bảo rằng không có nhu cầu khai thác liên tục trong nền và cung cấp cho mục đích thực sự đến quá trình khai thác mỏ. Nếu không, nó sẽ được trên tất cả các thời gian hút tài nguyên & ăn vào tuổi thọ pin.

KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC

giấy chứng nhận danh tính & tên miền cũng tăng gấp đôi như là chìa khóa ví Viat. Điều này cho phép người dùng không chỉ ngay lập tức đăng nhập vào một dịch vụ trong một cái bắt tay kết nối, mà còn cung cấp một cách để mua hàng hóa từ các dịch vụ, các trang web tip, và hoặc khách hàng hoàn trả. Viat là một phần không thể thiếu của các chức năng đầy đủ của Universal Web mà không có nó chỉ là một phần của bức tranh là ở đó.

You can’t perform that action at this time.