Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
760 lines (727 sloc) 32.8 KB
<?php
/**
* Vesta language file
* skid (skid@vestacp.com)
* bbl (sergiu.badan@gmail.com)
* demlasjr (demlasjr@yahoo.com)
*/
$LANG['ro'] = array(
'Packages' => 'Pachete',
'IP' => 'IP',
'Graphs' => 'Grafice',
'Statistics' => 'Statistică',
'Log' => 'Log',
'Server' => 'Server',
'Services' => 'Servicii',
'Firewall' => 'Firewall',
'Updates' => 'Actualizări',
'Log in' => 'Logare',
'Log out' => 'Delogare',
'USER' => 'UTILIZATOR',
'WEB' => 'WEB',
'DNS' => 'DNS',
'MAIL' => 'MAIL',
'DB' => 'DB',
'CRON' => 'CRON',
'BACKUP' => 'BACKUP',
'LOGIN' => 'LOGARE',
'RESET PASSWORD' => 'RESETARE PAROLĂ',
'SEARCH' => 'CĂUTARE',
'PACKAGE' => 'PACHETE',
'RRD' => 'RRD',
'STATS' => 'STATISTICI',
'LOG' => 'LOG',
'UPDATES' => 'ACTUALIZĂRI',
'FIREWALL' => 'FIREWALL',
'SERVER' => 'SERVER',
'MEMORY' => 'MEMORIE',
'DISK' => 'SPAȚIU',
'NETWORK' => 'REȚEA',
'Web Log Manager' => 'Web Log Manager',
'no notifications' => 'no notifications',
'Add User' => 'Adăugare utilizator',
'Add Domain' => 'Adăugare domeniu',
'Add Web Domain' => 'Adăugare domeniu web',
'Add DNS Domain' => 'Adăugare domeniu dns',
'Add DNS Record' => 'Adăugare registru DNS',
'Add Mail Domain' => 'Adăugare domeniu mail',
'Add Mail Account' => 'Adăugare cont email',
'Add Database' => 'Adăugare bază de date',
'Add Cron Job' => 'Adăugare cron job',
'Create Backup' => 'Creare un backup',
'Configure' => 'Configurare',
'Restore All' => 'Restaurează toate',
'Add Package' => 'Adăugare pachet',
'Add IP' => 'Adăugare IP',
'Add Rule' => 'Adăugare regulă',
'Ban IP Address' => 'Blocare IP',
'Search' => 'Сăutare',
'Add one more FTP Account' => 'Adaugă încă un cont FTP',
'Overall Statistics' => 'Statistică rezumativă',
'Daily' => 'Zilnic',
'Weekly' => 'Săptămânal',
'Monthly' => 'Lunar',
'Yearly' => 'Anual',
'Add' => 'Adaugă',
'Back' => 'Înapoi',
'Save' => 'Salvează',
'Submit' => 'OK',
'toggle all' => 'toate',
'apply to selected' => 'aplică la selectat',
'rebuild' => 'reconstruire',
'rebuild web' => 'reconstruire WEB',
'rebuild dns' => 'reconstruire DNS',
'rebuild mail' => 'reconstruire MAIL',
'rebuild db' => 'reconstruire DB',
'rebuild cron' => 'reconstruire CRON',
'update counters' => 'actualizare contoare',
'suspend' => 'suspendare',
'unsuspend' => 'anularea suspendării',
'delete' => 'ștergere',
'show per user' => 'arată pentru utilizator',
'login as' => 'intră ca',
'logout' => 'delogare',
'edit' => 'editare',
'open webstats' => 'deschide statistici web',
'view logs' => 'vizualiza loguri',
'list records' => 'arată inregistrările: %s',
'add record' => 'adaugă înregistrare',
'list accounts' => 'arată conturi: %s',
'add account' => 'adaugă cont',
'open webmail' => 'deschide webmail',
'list fail2ban' => 'arată fail2ban',
'open %s' => 'deschide %s',
'download' => 'descarcă',
'restore' => 'restabilire',
'configure restore settings' => 'configurare parametri de restaurare',
'stop' => 'oprește',
'start' => 'pornește',
'restart' => 'repornește',
'update' => 'actualizează',
'generate' => 'generează',
'Generate CSR' => 'Generare CSR',
'reread IP' => 'recitește IP',
'enable autoupdate' => 'activează actualizarea automată',
'disable autoupdate' => 'dezactivează actualizarea automată',
'turn on notifications' => 'activează notificările',
'turn off notifications' => 'dezactivează notificările',
'configure' => 'configure',
'Adding User' => 'Adăugare utilizator',
'Editing User' => 'Editare utilizator',
'Adding Domain' => 'Adăugare domeniu',
'Editing Domain' => 'Editare domeniu',
'Adding DNS Domain' => 'Adăugare domeniu DNS',
'Editing DNS Domain' => 'Editare domeniu DNS',
'Adding DNS Record' => 'Adăugare registru DNS',
'Editing DNS Record' => 'Editare registru DNS',
'Adding Mail Domain' => 'Adăugare domeniu mail',
'Editing Mail Domain' => 'Editare domeniu mail',
'Adding Mail Account' => 'Adăugare contul de mail',
'Editing Mail Account' => 'Editare contul de mail',
'Adding database' => 'Adăugare baze de date',
'Editing Cron Job' => 'Editare cron job',
'Adding Cron Job' => 'Adăugare cron job',
'Editing Database' => 'Editare bază de date',
'Adding Package' => 'Adăugare pachet',
'Editing Package' => 'Editare pachet',
'Adding IP address' => 'Adăugare adresă IP',
'Editing IP Address' => 'Editare adresă IP',
'Editing Backup Exclusions' => 'Editare excluderi',
'Generating CSR' => 'Generare CSR',
'Listing' => 'Vizualizare',
'Search Results' => 'Rezultatele căutării',
'Adding Firewall Rule' => 'Adăugare regulă',
'Editing Firewall Rule' => 'Editare regulă',
'Adding IP Address to Banlist' => 'Blocarea IP',
'active' => 'activ',
'spnd' => 'suspendat',
'suspended' => 'suspendat',
'running' => 'rulează',
'stopped' => 'oprit',
'outdated' => 'dezactualizat',
'updated' => 'actualizat',
'yes' => 'da',
'no' => 'nu',
'none' => 'nici unul',
'pb' => 'pb',
'tb' => 'tb',
'gb' => 'gb',
'mb' => 'mb',
'minute' => 'minut',
'hour' => 'oră',
'day' => 'zi',
'days' => 'zile',
'hours' => 'ore',
'minutes' => 'minute',
'month' => 'lună',
'package' => 'pachet',
'Bandwidth' => 'Trafic',
'Disk' => 'Spaţiu',
'Web' => 'Web',
'Mail' => 'Email',
'Databases' => 'Baze de date',
'User Directories' => 'Directoare utilizator',
'Template' => 'Șablon',
'Web Template' => 'Șablon Web',
'Backend Template' => 'Șablo Backend',
'Proxy Template' => 'Șablon Proxy',
'DNS Template' => 'Șablon DNS',
'Web Domains' => 'Domenii web',
'SSL Domains' => 'Domenii SSL',
'Web Aliases' => 'Aliasuri web',
'per domain' => 'per domeniu',
'DNS Domains' => 'Domenii DNS',
'DNS domains' => 'Domenii DNS',
'DNS records' => 'Registrii DNS',
'Name Servers' => 'Servere NS',
'Mail Domains' => 'Domenii de mail',
'Mail Accounts' => 'Conturi de mail',
'Cron Jobs' => 'Cron Jobs',
'SSH Access' => 'Acces SSH',
'IP Address' => 'Adresă IP',
'IP Addresses' => 'Adrese IP',
'Backups' => 'Copii de siguranță',
'Backup System' => 'Sistem de backup',
'backup exclusions' => 'excluderi de backup',
'template' => 'șablon',
'SSL Support' => 'Support SSL',
'SSL Home Directory' => 'Director SSL',
'Lets Encrypt Support' => 'Lets Encrypt Support',
'Lets Encrypt' => 'Lets Encrypt',
'Your certificate will be automatically issued in 5 minutes' => 'Your certificate will be automatically issued in 5 minutes',
'Proxy Support' => 'Suport Proxy',
'Proxy Extensions' => 'Extensii Proxy',
'Web Statistics' => 'Statistici web',
'Additional FTP Account' => 'Cont suplimentar FTP',
'Path' => 'Rută',
'SOA' => 'SOA',
'TTL' => 'TTL',
'Expire' => 'Expiră',
'Records' => 'Registrii',
'Serial' => 'Serial',
'Catchall email' => 'E-mail catchall',
'AntiVirus Support' => 'Antivirus',
'AntiSpam Support' => 'Antispam',
'DKIM Support' => 'DKIM',
'Accounts' => 'Conturi',
'Quota' => 'cotă',
'Autoreply' => 'Răspuns automat',
'Forward to' => 'Redirectare către',
'Do not store forwarded mail' => 'Redirectare fără stocare email',
'IMAP hostname' => 'Nume de host IMAP',
'IMAP port' => 'port IMAP port',
'IMAP security' => 'securitate IMAP',
'IMAP auth method' => 'metodă de autentificare IMAP',
'SMTP hostname' => 'nume de host SMTP',
'SMTP port' => 'port SMTP',
'SMTP security' => 'securitate SMTP',
'SMTP auth method' => 'metodă de autentificare SMTP',
'STARTTLS' => 'STARTTLS',
'Normal password' => 'Parolă normală',
'database' => 'bază de date',
'User' => 'Utilizator',
'Host' => 'Host',
'Charset' => 'Set de caractere',
'Min' => 'Min',
'Hour' => 'Oră',
'Day' => 'Zi',
'Month' => 'Lună',
'Day of week' => 'Ziua săptămânii',
'local' => 'local',
'Run Time' => 'Executat în',
'Backup Size' => 'Mărime de backup',
'SYS' => 'Sistem',
'Domains' => 'Domenii',
'Status' => 'Starea',
'shared' => 'partajat',
'dedicated' => 'dedicat',
'Owner' => 'Proprietar',
'Users' => 'Utilizatori',
'Load Average' => 'Utilizare medie CPU',
'Memory Usage' => 'Utilizare de memorie',
'APACHE2 Usage' => 'Utilizare APACHE2',
'HTTPD Usage' => 'Utilizare HTTPD',
'NGINX Usage' => 'Utilizare NGINX',
'MySQL Usage on localhost' => 'Utilizare MySQL în localhost',
'PostgreSQL Usage on localhost' => 'Utilizare PostgreSQL în localhost',
'Bandwidth Usage eth0' => 'Utilizare bandă rețea eth0',
'Bandwidth Usage eth1' => 'Utilizare bandă rețea eth1',
'Exim Usage' => 'Utilizare Exim',
'FTP Usage' => 'FTP ',
'SSH Usage' => 'SSH',
'reverse proxy' => 'proxy inversă',
'web server' => 'server web',
'dns server' => 'server dns',
'mail server' => 'serverul de poștă',
'pop/imap server' => 'server pop/imap',
'email antivirus' => 'e-mail antivirus',
'email antispam' => 'Antispam e-mail',
'database server' => 'server de baze de date',
'ftp server' => 'server ftp',
'job scheduler' => 'job scheduler',
'firewall' => 'firewall',
'brute-force monitor' => 'monitor brute-force',
'CPU' => 'CPU',
'Memory' => 'Memorie',
'Uptime' => 'Uptime',
'core package' => 'pachetul de bază',
'php interpreter' => 'interpret php',
'internal web server' => 'server web intern',
'Version' => 'Versiune',
'Release' => 'Release',
'Architecture' => 'Arhitectură',
'Object' => 'Obiect',
'Username' => 'Nume utilizator',
'Password' => 'Parolă',
'Email' => 'E-mail',
'Package' => 'Pachet',
'Language' => 'Limbă',
'First Name' => 'Nume',
'Last Name' => 'Prenume',
'Send login credentials to email address' => 'Trimite datele de autentificare la adresa de email',
'Default Template' => 'Șablon implicit',
'Default Name Servers' => 'Servere NS implicite',
'Domain' => 'Domeniu',
'DNS Support' => 'Suport DNS',
'Mail Support' => 'Suport E-mail',
'Advanced options' => 'Opțiuni avansate',
'Basic options' => 'Opțiuni bazice',
'Aliases' => 'Aliasuri',
'SSL Certificate' => 'Certificat SSL',
'SSL Key' => 'Cheia SSL',
'SSL Certificate Authority / Intermediate' => 'Intermediar SSL/ Certificate Authority',
'SSL CSR' => 'SSL CSR',
'optional' => 'opțional',
'internal' => 'intern',
'Statistics Authorization' => 'Autorizarea statistici',
'Statistics Auth' => 'Autorizarea statistici',
'Account' => 'Cont',
'Prefix will be automaticaly added to username' => 'Prefixul %s va fi adăugat automat la numele de utilizator',
'Send FTP credentials to email' => 'Trimite datele FTP la e-mail',
'Expiration Date' => 'Data de expirare',
'YYYY-MM-DD' => 'AAAA-LL-ZZ',
'Name servers' => 'Server NS',
'Record' => 'Registru',
'IP or Value' => 'IP sau valoare',
'Priority' => 'Prioritate',
'Record Number' => 'Numărul de înregistrare',
'in megabytes' => 'în mb.',
'Message' => 'Mesaj',
'use local-part' => 'doar nume de cont înainte de @',
'one or more email addresses' => 'una sau mai multe adrese de e-mail',
'Prefix will be automaticaly added to database name and database user' => 'Prefixul %s va fi adăugat automat la numele bazei de date și la utilizator',
'Database' => 'Bază de date',
'Type' => 'Tip',
'Minute' => 'Minut',
'Command' => 'Comandă',
'Package Name' => 'Nume Pachet',
'Netmask' => 'Mască rețea',
'Interface' => 'Interfață',
'Shared' => 'Partajat',
'Assigned user' => 'Utilizator asignat',
'Assigned domain' => 'Domeniu asignat',
'NAT IP association' => 'Asociere IP NAT',
'shell' => 'access ssh',
'web domains' => 'domenii web',
'web aliases' => 'aliasuri web',
'dns records' => 'registrii dns',
'mail domains' => 'domenii de mail',
'mail accounts' => 'conturi de mail',
'accounts' => 'conturi',
'databases' => 'baze de date',
'cron jobs' => 'cron jobs',
'backups' => 'copii de securitate',
'quota' => 'cotă',
'day of week' => 'ziua săptămânii',
'cmd' => 'comandă',
'users' => 'utilizatori',
'domains' => 'domenii',
'aliases' => 'aliasuri',
'records' => 'registrii',
'jobs' => 'procese',
'username' => 'utilizator',
'password' => 'parolă',
'type' => 'tip',
'charset' => 'set de caractere',
'domain' => 'domeniu',
'ip' => 'IP',
'ip address' => 'adresă ip',
'IP address' => 'Adresă IP',
'netmask' => 'mască rețea',
'interface' => 'interfață',
'assigned user' => 'utilizator asignat',
'ns1' => 'ns1',
'ns2' => 'ns2',
'user' => 'utilizator',
'email' => 'e-mail',
'first name' => 'nume',
'last name' => 'prenume',
'account' => 'cont',
'ssl certificate' => 'certificat SSL',
'ssl key' => 'cheie SSL',
'stats user password' => 'parola de utilizator pentru statistici',
'stats username' => 'nume de utilizator pentru statistici',
'stats password' => 'parola de utilizator pentru statistici',
'ftp user password' => 'parola de FTP',
'ftp user' => 'cont FTP',
'Last 70 lines of %s.%s.log' => 'Ultimele 70 linii de %s.%s.log',
'AccessLog' => 'AccessLog',
'ErrorLog' => 'ErrorLog',
'Download AccessLog' => 'Descarcă AccessLog',
'Download ErrorLog' => 'Descarcă ErrorLog',
'Country' => 'Țară',
'2 letter code' => 'cod de 2 litere',
'State / Province' => 'Județ',
'City / Locality' => 'Oraș / Localitate',
'Organization' => 'Organizație',
'Action' => 'Acțiune',
'Protocol' => 'Protocol',
'Port' => 'Port',
'Comment' => 'Comentariu',
'Banlist' => 'Banlist',
'ranges are acceptable' => 'intervalele sunt acceptabile',
'CIDR format is supported' => 'formatul CIDR este suportat',
'ACCEPT' => 'ACCEPT',
'DROP' => 'DROP',
'TCP' => 'TCP',
'UDP' => 'UDP',
'ICMP' => 'ICMP',
'SSH' => 'SSH',
'FTP' => 'FTP',
'VESTA' => 'VESTA',
'Add one more Name Server' => 'Adaugă încă un Name Server',
'web domain' => 'domeniu web',
'dns domain' => 'domeniu dns',
'dns record' => 'registru dns',
'mail domain' => 'domeniu mail',
'mail account' => 'cont mail',
'cron job' => 'cron job',
'cron' => 'cron',
'user dir' => 'dir utilizator',
'unlimited' => 'nelimitat',
'1 account' => '1 utilizator',
'%s accounts' => '%s utilizatori',
'1 domain' => '1 domeniu',
'%s domains' => '%s domenii',
'1 record' => '1 registru',
'%s records' => '%s registrii',
'1 mail account' => '1 cont de mail',
'%s mail accounts' => '%s conturi de mail',
'1 database' => '1 bază de date',
'%s databases' => '%s baze de date',
'1 cron job' => '1 cron job',
'%s cron jobs' => '%s cron jobs',
'1 archive' => '1 arhivă',
'%s archives' => '%s arhive',
'1 item' => '1 element',
'%s items' => '%s elemente',
'1 package' => '1 pachet',
'%s packages' => '%s pachete',
'1 IP address' => '1 adresă IP',
'%s IP addresses' => '%s adrese IP',
'1 month' => '1 luna',
'%s months' => '%s luni',
'1 log record' => '1 înregistra',
'%s log records' => '%s înregistrări',
'1 object' => '1 obiect',
'%s objects' => '%s obiecte',
'no exclusions' => 'nu există excluderi',
'1 rule' => '1 regulă',
'%s rules' => '%s reguli',
'There are no currently banned IP' => 'Pentru moment nu există IP blocate',
'USER_CREATED_OK' => 'Utilizator <a href="/edit/user/?user=%s"><b>%s</b></a> a fost creat cu succes',
'WEB_DOMAIN_CREATED_OK' => 'Domeniul <a href="/edit/web/?domain=%s"><b>%s</b></a> a fost creat cu succes.',
'DNS_DOMAIN_CREATED_OK' => 'Domeniul <a href="/list/dns/?domain=%s"><b>%s</b></a> a fost creat cu succes.',
'DNS_RECORD_CREATED_OK' => 'Registrul <b>%s.%s</b> a fost creată cu succes.',
'MAIL_DOMAIN_CREATED_OK' => 'Domeniul <a href="/list/mail/?domain=%s"><b>%s</b></a> a fost creat cu succes.',
'MAIL_ACCOUNT_CREATED_OK' => 'Contul de mail <a href="/edit/mail/?account=%s&domain=%s"><b>%s@%s</b></a> a fost creat cu succes',
'DATABASE_CREATED_OK' => 'Baza de date <a href="/edit/db/?database=%s"><b>%s</b></a> a fost creată cu succes',
'CRON_CREATED_OK' => 'Cron job-ul a fost creată cu succes.',
'IP_CREATED_OK' => '"Adresa IP <a href="/edit/ip/?ip=%s"><b>%s</b></a> a fost creată cu succes.',
'PACKAGE_CREATED_OK' => 'Pachetul <a href="/edit/package/?package=%s"><b>%s</b></a> a fost creat cu succes.',
'SSL_GENERATED_OK' => 'Certificatul SSL a fost generat cu succes.',
'RULE_CREATED_OK' => 'Regula a fost creată cu succes.',
'BANLIST_CREATED_OK' => 'Adresa IP a fost blocată cu succes.',
'Autoupdate has been successfully enabled' => 'Auto actualizarea a fost activată cu succes',
'Autoupdate has been successfully disabled' => 'Auto actualizarea a fost dezactivată cu success',
'Cronjob email reporting has been successfully enabled' => 'Raportarea cron prin email a fost activată cu succes',
'Cronjob email reporting has been successfully disabled' => 'Raportarea cron prin email a fost dezactivată cu succes',
'Changes has been saved.' => 'Modificările au fost salvate.',
'Confirmation' => 'Confirmare',
'DELETE_USER_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să ștergi %s?',
'SUSPEND_USER_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să suspendezi %s?',
'UNSUSPEND_USER_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să unsuspendezi %s?',
'DELETE_DOMAIN_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să ștergi %s?',
'SUSPEND_DOMAIN_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să suspendezi %s?',
'UNSUSPEND_DOMAIN_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să unsuspendezi %s?',
'DELETE_RECORD_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să ștergi înregistrarea %s?',
'SUSPEND_RECORD_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să suspenzi înregistrarea %s?',
'UNSUSPEND_RECORD_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să activezi înregistrarea %s?',
'DELETE_MAIL_ACCOUNT_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să ștergi contul de e-mail %s?',
'SUSPEND_MAIL_ACCOUNT_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să suspenzi contul de e-mail %s?',
'UNSUSPEND_MAIL_ACCOUNT_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să activezi contul de e-mail %s?',
'DELETE_DATABASE_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să ștergi baza de date %s?',
'SUSPEND_DATABASE_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să suspenzi baza de date %s?',
'UNSUSPEND_DATABASE_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să activezi baza de date %s?',
'DELETE_CRON_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să ștergi acest cron?',
'SUSPEND_CRON_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să suspenzi acest cron?',
'UNSUSPEND_CRON_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să activezi acest cron?',
'DELETE_BACKUP_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să ștergi backup-ul %s?',
'DELETE_EXCLUSION_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să ștergi excluderea %s?',
'DELETE_PACKAGE_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să ștergi pachetul %s',
'DELETE_IP_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să ștergi IP-ul %s?',
'DELETE_RULE_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să ștergi regula #%s?',
'SUSPEND_RULE_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să suspenzi regula #%s?',
'UNSUSPEND_RULE_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să activezi regula #%s?',
'LEAVE_PAGE_CONFIRMATION' => 'Părăsești pagina?',
'RESTART_CONFIRMATION' => 'Ești sigur că dorești să restartezi %s?',
'Welcome' => 'Bun venit',
'LOGGED_IN_AS' => 'Ai intrat ca utilizator %s',
'Error' => 'Eroare',
'Invalid username or password' => 'Numele de utilizator sau parola greșită',
'Invalid username or code' => 'Numele de utilizator sau cod greșit',
'Passwords not match' => 'Parolele nu corespunde',
'Please enter valid email address.' => 'Introduceti adresa de e-mail validă.',
'Field "%s" can not be blank.' => 'Câmpul "%s" nu poate fi gol.',
'Password is too short.' => 'Parola este prea scurtă. Utilizați minim 6 caractere.',
'Error code:' => 'Cod de eroare: %s',
'SERVICE_ACTION_FAILED' => '"%s" "%s" a eșuat',
'IP address is in use' => 'Adresa IP este utilizată',
'BACKUP_SCHEDULED' => 'Sarcina a fost adăugată în linia de așteptare. Vei primi o notificare prin e-mail atunci când backup-ul va fi gata pentru descărcare.',
'BACKUP_EXISTS' => 'Un backup este în progres. Te rog să aștepți finalizarea acestuia.',
'RESTORE_SCHEDULED' => 'Sarcina a fost adăugată în linia de așteptare. Vei primi o notificare prin e-mail atunci când restaurarea va fi gata.',
'RESTORE_EXISTS' => 'O restaurare este în progres. Te rog să aștepți finalizarea acesteia.',
'WEB_EXCLUSIONS' => 'Adaugă domeniile câte unul pe linie. Pentru a exclude toate domeniile bagă *. Format pentru a exclude directoare specifice: domain.com:public_html/cache:public_html/tmp',
'DNS_EXCLUSIONS' => 'Adaugă domeniile câte unul pe linie. Pentru a exclude toate domeniile bagă *',
'MAIL_EXCLUSIONS' => 'Adaugă domeniile câte unul pe linie. Pentru a exclude toate domeniile bagă *. Format pentru a exclude conturile specifice: domain.com:info:support:postmaster',
'DB_EXCLUSIONS' => 'Adaugă câte o baza de date pe linie. Pentru a exclude toate baze bagă *',
'CRON_EXCLUSIONS' => 'Pentru a exclude toate sarcinile bagă *',
'USER_EXCLUSIONS' => 'Adauga câte o directoria pe linie. Pentru a exclude toate bagă *',
'Welcome to Vesta Control Panel' => 'Bine ați venit la panoul de control Vesta',
'MAIL_FROM' => 'Vesta Control Panel <noreply@%s>',
'GREETINGS_GORDON_FREEMAN' => "Salut, %s %s,\n",
'GREETINGS' => "Salut,\n",
'ACCOUNT_READY' => "Contul dvs este gata.\n\nhttps://%s/login/\nUtilizator: %s\nParolă: %s\n\n--\nPanoul de control Vesta\n",
'FTP login credentials' => 'Datele de autentificare FTP',
'FTP_ACCOUNT_READY' => "Contul FTP dvs. este gata.\n\nHost: %s\nUtilizator: %s_%s\nParolă: %s\n\n--\nPanoul de control Vesta\n",
'Database Credentials' => 'Datele de autentificare BD',
'DATABASE_READY' => "Baza de date a fost creată și este gata pentru utilizare.\n\nBD: %s\nUtilizator: %s\nParolă: %s\n%s\n\n--\nPanoul de control Vesta\n",
'forgot password' => 'Am uitat parola',
'Confirm' => 'Confirmă',
'New Password' => 'Noua parolă',
'Confirm Password' => 'Repetarea parolei',
'Reset' => 'Resetează',
'Reset Code' => 'Cod de resetare',
'RESET_NOTICE' => '',
'RESET_CODE_SENT' => 'Codul de resetare a fost trimis la email-ul dvs..<br>',
'MAIL_RESET_SUBJECT' => 'Schimbarea parolei %s',
'PASSWORD_RESET_REQUEST'=>"Pentru schimbarea parolei, vă rugăm faceți clic aici:\nhttps://%s/reset/?action=confirm&user=%s&code=%s\n\n\n\nDacă nu ați solicitat o procedură de resetarea parolei, vă rugăm să ignorați această scrisoare.\n\n--\nPanoul de control Vesta\n",
'Jan' => 'Ian',
'Feb' => 'Feb',
'Mar' => 'Mart',
'Apr' => 'Apr',
'May' => 'Mai',
'Jun' => 'Iun',
'Jul' => 'Iul',
'Aug' => 'Aug',
'Sep' => 'Sept',
'Oct' => 'Oct',
'Nov' => 'Nov',
'Dec' => 'Dec',
'Configuring Server' => 'Configurarea serverului',
'Hostname' => 'Nume de host',
'Time Zone' => 'Fus orar',
'Default Language' => 'Limba implicită',
'Proxy Server' => 'Server Proxy',
'Web Server' => 'Server Web',
'Backend Server' => 'Server Backend',
'Backend Pool Mode' => 'Backend Pool Mode',
'DNS Server' => 'Server DNS',
'DNS Cluster' => 'DNS Cluster',
'MAIL Server' => 'Server MAIL',
'Antivirus' => 'Antivirus',
'AntiSpam' => 'AntiSpam',
'Webmail URL' => 'URL Webmail',
'MySQL Support' => 'Suport MySQL',
'phpMyAdmin URL' => 'URL phpMyAdmin',
'PostgreSQL Support' => 'Suport PostgreSQL',
'phpPgAdmin URL' => 'URL phpPgAdmin',
'Maximum Number Of Databases' => 'Număr maxim de baze de date',
'Current Number Of Databases' => 'Număr curent de baze de date',
'Local backup' => 'Copie de securitate locală',
'Compression level' => 'Nivel de compresie',
'Directory' => 'Director',
'Remote backup' => 'Copie de securitate la distantă',
'ftp' => 'FTP',
'sftp' => 'SFTP',
'SFTP Chroot' => 'SFTP Chroot',
'FileSystem Disk Quota' => 'FileSystem Disk Quota',
'Vesta Control Panel Plugins' => 'Plugin-uri panoul de control Vesta',
'preview' => 'previzualizare',
'Reseller Role' => 'Rol de distribuitor',
'Web Config Editor' => 'Editor configurare Web',
'Template Manager' => 'Manager de șablonuri',
'Backup Migration Manager' => 'Manager migrare copie de securitate',
'FileManager' => 'Manager de fișiere',
'show: CPU / MEM / NET / DISK' => 'arată: CPU / MEM / NET / DISK',
'sort by' => 'sortare după',
'Date' => 'Dată',
'Starred' => 'Importante',
'Name' => 'Nume',
'save to favorites' => 'save to favorites',
'File Manager' => 'Manager de fișiere',
'size' => 'mărime',
'date' => 'dată',
'name' => 'nume',
'Initializing' => 'Inițializare',
'UPLOAD' => 'ÎNCARCĂ',
'NEW FILE' => 'FIȘIER NOU',
'NEW DIR' => 'DIRECTORIU NOU',
'DELETE' => 'ȘTERGERE',
'RENAME' => 'RENUMIRE',
'MOVE' => 'MUTARE',
'RIGHTS' => 'DREPTURI',
'COPY' => 'COPIERE',
'ARCHIVE' => 'ARHIVARE',
'EXTRACT' => 'EXTRAGERE',
'DOWNLOAD' => 'DESCĂRCARE',
'Are you sure?' => 'Ești sigur?',
'Hit' => 'Apasă',
'to reload the page' => 'pentru a reîncărca pagina',
'Directory name cannot be empty' => 'Numele de director nu poate rămâne gol',
'File name cannot be empty' => 'Numele de fișiere nu poate rămâne gol',
'No file selected' => 'Niciun fișier selectat',
'No file or folder selected' => 'Nici un fișier sau director selectat',
'File type not supported' => 'Tipul de fișier nu este suportat',
'Directory download not available in current version' => 'Descărcarea directorului nu este disponibilă in această versiune',
'Directory not available' => 'Directorul nu este disponibil',
'Done' => 'Terminat',
'Close' => 'Închidere',
'Copy' => 'Copiere',
'Cancel' => 'Anulare',
'Rename' => 'Renumire',
'Move' => 'Mutare',
'Change Rights' => 'Schimbare drepturi',
'Delete' => 'Ștergere',
'Extract' => 'Extragere',
'Create' => 'Creare',
'Compress' => 'Compresare',
'OK' => 'OK',
'YOU ARE COPYING' => 'COPIEZI',
'YOU ARE REMOVING' => 'STERGI',
'Delete items' => 'Stergere elemente',
'Copy files' => 'Copiere fișiere',
'Move files' => 'Mutare fișiere',
'Are you sure you want to copy' => 'Ești sigur ca vrei să copiezi',
'Are you sure you want to move' => 'Ești sigur ca vrei să muți',
'Are you sure you want to delete' => 'Ești sigur ca vrei să stergi',
'into' => 'în',
'existing files will be replaced' => 'fișierele existente vor fi inlocuite',
'Original name' => 'Nume original',
'File' => 'Fișierul',
'already exists' => 'deja există',
'Create file' => 'Creare fișier',
'Create directory' => 'Creare director',
'read by owner' => 'citit de proprietar',
'write by owner' => 'scris de proprietar',
'execute/search by owner' => 'executat/căutat de proprietar',
'read by group' => 'citit de grup',
'write by group' => 'scris de group',
'execute/search by group' => 'executat/căutat de grup',
'read by others' => 'citit de alții',
'write by others' => 'scris de alții',
'execute/search by others' => 'executat/căutat de alții',
'Shortcuts' => 'Scurtături',
'Add New object' => 'Adăugare obiect nou',
'Save Form' => 'Salvare formular',
'Cancel saving form' => 'Anulare salvare formular',
'Go to USER list' => 'Mergi la lista UTILIZATOR',
'Go to WEB list' => 'Mergi la lista WEB',
'Go to DNS list' => 'Mergi la lista DNS',
'Go to MAIL list' => 'Mergi la lista MAIL',
'Go to DB list' => 'Mergi la lista DB',
'Go to CRON list' => 'Mergi la lista CRON',
'Go to BACKUP list' => 'Mergi la lista BACKUP',
'Focus on search' => 'Focalizare pe căutare',
'Display/Close shortcuts' => 'Arată/Închide scurtături',
'Move backward through top menu' => 'Deplasare înapoi prin meniul principal',
'Move forward through top menu' => 'Deplasare înainte prin meniul principal',
'Enter focused element' => 'Intrare în elementul focalizat ',
'Move up through elements list' => 'Deplasare în sus prin lista de elemente',
'Move down through elements list' => 'Deplasare în jos prin lista de elemente',
'Upload' => 'Încărcare',
'New File' => 'Fișier nou',
'New Folder' => 'Director nou',
'Download' => 'Descărcare',
'Archive' => 'Arhivă',
'Save File (in text editor)' => 'Salvare fișier (în editorul de text)',
'Close Popup / Cancel' => 'Închidere Popup / Anulare',
'Move Cursor Up' => 'Deplasare cursor în sus',
'Move Cursor Down' => 'Deplasare cursor în jos',
'Switch to Left Tab' => 'Schimbare la tab-ul din stânga',
'Switch to Right Tab' => 'Schimbare la tab-ul din dreapta',
'Switch Tab' => 'Schimbare tab',
'Go to the Top of the File List' => 'Du-te în partea de sus a listei de fișiere',
'Go to the Last File' => 'Du-te la ultimul fișier',
'Open File / Enter Directory' => 'Deschidere fișier / Intrare director',
'Edit File' => 'Editare fișier',
'Go to Parent Directory' => 'Deschide directorul principal',
'Select Current File' => 'Selectează fișier curent',
'Select Bunch of Files' => 'Selectează grup de fișiere',
'Add File to the Current Selection' => 'Adăugare fișier la selecţia curenta',
'Select All Files' => 'Selectează toate fișierele',
'shortcuts are inspired by magnificent GNU <a href="https://www.midnight-commander.org/">Midnight Commander</a> file manager' =>
'scurtăturile sunt inspirate de magnificul GNU <a href="https://www.midnight-commander.org/">Midnight Commander</a> file manager',
'Licence Key' => 'Licență',
'Enter License Key' => 'Introduceți licența',
'Buy Licence' => 'Cumpărați licență',
'Buy Lifetime License' => 'Cumpărați licență pe viață',
'Disable and Cancel Licence' => 'Dezactivare si anulare licență',
'Licence Activated' => 'Licență activată',
'Licence Deactivated' => 'Licență dezactivată',
'Restrict users so that they cannot use SSH and access only their home directory.' => 'Restricționați utilizatorii astfel încât să nu poată folosi SSH și să aibă acces numai la directorul lor.',
'Browse, copy, edit, view, and retrieve all of your web domain files using fully featured File Manager.' => 'Navigați, copiați, editați, vizualizați și recuperați toate fișierele sitului dvs. web folosind managerul de fișiere complet echipat.',
'This is a commercial module, you would need to purchace license key to enable it.' => 'Acesta este un modul comercial, va trebui să achiziționați o licență pentru a-l activa.',
'Minutes' => 'Minute',
'Hourly' => 'Oral',
'Run Command' => 'Execută comanda',
'every month' => 'în fiecare lună',
'every odd month' => 'în fiecare lună impară',
'every even month' => 'în fiecare lună pară',
'every day' => 'în fiecare zi',
'every odd day' => 'în fiecare zi impară',
'every even day' => 'în fiecare zi pară',
'weekdays (5 days)' => 'zilele săptămânii (5 zile)',
'weekend (2 days)' => 'în weekend (2 zile)',
'Monday' => 'Luni',
'Tuesday' => 'Marți',
'Wednesday' => 'Miercuri',
'Thursday' => 'Joi',
'Friday' => 'Vineri',
'Saturday' => 'Sâmbătă',
'Sunday' => 'Duminică',
'every hour' => 'în fiecare oră',
'every two hours' => 'la fiecare două ore',
'every minute' => 'în fiecare minut',
'every two minutes' => 'la fiecare două minute',
'every' => 'fiecare',
'Generate' => 'Generează',
'webalizer' => 'webalizer',
'awstats' => 'awstats',
'Vesta SSL' => 'Vesta SSL',
'SUBJECT' => 'Subiect',
'ALIASES' => 'ALIASES',
'NOT_BEFORE' => 'NOT_BEFORE',
'NOT_AFTER' => 'NOT_AFTER',
'SIGNATURE' => 'SIGNATURE',
'PUB_KEY' => 'PUB_KEY',
'ISSUER' => 'ISSUER',
'Use server hostname' => 'Utilizează nume de host server',
'Use domain hostname' => 'Utilizează nume de host domeniu',
'Use STARTTLS' => 'Utilizează STARTTLS',
'Use SSL / TLS' => 'Utilizează SSL / TLS',
'No encryption' => 'Fără encriptare',
'Do not use encryption' => 'Nu folosi encriptare',
'maximum characters length, including prefix' => 'maximum %s caractere, incluzând prefixul',
'Email Credentials' => 'Email Credentials',
);