Sample project for web programming cource
Java HTML JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.md
pom.xml

README.md

Завдання

Створити сервіс мікроблогів з можливістю підписування одних користувачів на блоги інших. Передбачити можливість модерації створених записів з послідуючим блокуванням та роль адміністратора для керування користувачами.

Лекції з веб програмування можна знайти у гілці lections.

Завдання на лабораторні можна знайти у документі.