Skip to content

setnicka/sksp2016_sopka

Repository files navigation

Noční kooperační hra na SKSP2016 - zastavení sopky

Vznikla narychlo během podzimního soustředění KSP na podzim 2016 a náramně se povedla :-)

Technologie: PHP, MySQL, JS

Kód pro zájemce k nahlédnutí, nebo pro využití na nějaké další podobné hře.

K GPS trackingu jsme používali https://github.com/herverenault/Self-Hosted-GPS-Tracker

About

Noční kooperační hra na SKSP2016 - zastavení sopky

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published