Uloz.to quick multiple sessions downloader
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
ulozto_downloader.py Parsing command line arguments Feb 3, 2019

README.md

Ulož.to downloader

Paralelní stahovač z Ulož.to inspirovaný Vžum (credits to Popcorn).

Narozdíl od originálního Vžum je tato verze napsaná v Pythonu, dá se provozovat jednoduše i na Linuxu a zdrojový kód je veřejně dostupný, což umožňuje další forky a rozšíření do budoucna. Například by mohla vzniknout "serverová" verze s webovým rozhraním.

Nápady na další vylepšení (případně rovnou pull requesty) vítány :-)

Disclaimer

Také existuje jiná velmi podobná Pythoní verze vyvinutá Honzou Mrázkem. Dozvěděl jsem se o ní samozřejmě až po dopsání mojí verze při pátrání, kam bych mohl svoji verzi zveřejnit (vtipné je to, že na některé věci jsme zvolili velmi podobné postupy aneb konvergentní evoluce není kec :-D).

Klíčové vlastnosti

 • Na začátku postupně vyptá od uživatele opsání CAPTCHA kódů
  • Pokud by někdo chtěl natrénovat neuronku, tak se kód dá jednoduše upravit a volat externí řešič ;-)
 • Umí navazovat přerušená stahování (pokud se zachová stejný počet částí)
 • Konzolový status panel

Použití

./ulozto_downloader.py --parts 15 'https://ulozto.cz/!TKvQVDFBEhtL/debian-9-6-0-amd64-netinst-iso'
 • URL zadávejte v jednoduchých uvozovkách, protože obsahují nehezký znak !

Requirements

 • Python 3
 • Nějaké knihovny pro Python 3:
  • Tkinter (balík python3-tk na Debianu)
  • Pillow s ImageTK (balík python3-pil.imagetk na Debianu)