ceng çalışmalarım
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
goru
grafik
motionLAB
README.md

README.md

bölüm içi lab çalışması

Devam et

Diğer

Boğaziçi

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü Türkiye'deki öğrenci başına düşen en kuvvetli bilgisayar laboratuvarlarına sahiptir:

* Giriş Programlama Laboratuvarı/Sınıfı: 190 adet, TFT ekranlı, 3.2 GHz. P4 işlemcili bilgisayar (2006'da kuruldu)
* PC Laboratuvarları: Lisans öğrencileri için kişisel bilgisayarlar ve sunucular: 72 adet, TFT ekranlı, 3.2 GHz, P4 işlemcili bilgisayar (2005'de yenilendi)
* Donanım Laboratuvarı: Lisans öğrencileri için, sayısal sistemler, FPGA programlama, bilgisayar mimarisi, mikroişlemciler, (2005'de yenilendi)
* Araştırma laboratuvarları ile beraber bölümümüzde sürekli güncellenen, yaklaşık 400 bilgisayar bulunuyor.
* 2007 yılında sadece eğitim amaçlı 50 yeni bilgisayar ve donanım laboratuvarına gömülü sistemler eğitimi için ek destek geliyor.

Bölüm Laboratuvarları Bölüm bünyesinde, lisans ve lisansüstü öğrenciler için donanım ve bilgisayar laboratuvarlarının yanında sekiz araştırma laboratuvarı mevcuttur.

* Yapay Zekâ Laboratuvarı - AILab (http://ailab.cmpe.boun.edu.tr/ )
* Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuvarı - NETLAB (http://netlab.cmpe.boun.edu.tr/)
* Algısal Zekâ Laboratuvarı - PILab (http://pilab.cmpe.boun.edu.tr)
* Medya Laboratuvarı - MediaLab (http://www.cmpe.boun.edu.tr/medialab/)
* Bilgisayar Sistemleri ve Mimarileri İleri Araştırma Laboratuvarı-CASLAB (www.cmpe.boun.edu.tr/caslab)
* Yazılım Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı - SoftLab (http://softlab.boun.edu.tr/)
* Uydu Sistemleri Laboratuvarı - SATLAB (http://satlab.cmpe.boun.edu.tr)
* Kompleks Sistemler Laboratuvarı - SOSLAB (http://www.cmpe.boun.edu.tr/soslab/)  

Fatih

Çukurova

http://bmb.cu.edu.tr/laboratuvarlar.php

  • Bilgisayar Donanımı Laboratuvarı
  • Bilgisayar Yazılımı Laboratuvarı
  • Mikroişlemci ve Sayısal Tasarım Laboratuvarı

TOBB ETU

Laboratuvarlar

* Gömülü Sistemler Laboratuvarı
* Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı
* Kablosuz Ağlar Laboratuvarı
* Kasırga Mikroişlemciler Laboratuvarı
* Mikroişlemciler Laboratuvarı
* Örüntü tanıma ve Çoklu Ortam Laboratuvarı
* Veri Tabanı Sistemleri ve İnternet Programlama Laboratuvarı

Işık

Eğitim laboratuvarları aşağıdadır:

* Bilgisayar Laboratuvarı -I
* Bilgisayar Laboratuvarı -II
* Mikroişlemci Laboratuvarı

Araştırma Laboratuvarları aşağıdadır:

* Paralel Hesaplama Laboratuvarı
* Örüntü Zeka Laboratuvarı
* Yapay Zeka

Ankara

Laboratuvarlar

  • Lab 1 Bilgisayar Laboratuvarı
  • Lab 2 Bilgisayar Laboratuvarı
  • Cisco Laboratuvarı bölümün kullanımına açılmıştır.
  • Analog, Dijital Elektronik Laboratuvarı tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir.
  • Mikroişlemci Laboratuvarı tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir.
  • Paralel Veri İşleme Laboratuvarı tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir.