Fatfree (f3) LDAP entegrasyonu
PHP
Latest commit 5b890f9 Jul 25, 2010 @seyyah sqlite temizligi
Permalink
Failed to load latest commit information.
autoload
fonts
gui todo, /search_cn: TODO Jul 25, 2010
inc
lib
.gitignore
.htaccess
README
index.php
robots.txt

README

Fat-free (F3) frameworkuyle olusturulan LDAP entegrasyonu.

Depoyu çektikten sonra kişisel ayar değişikliğiniz olmadığı sürece `www` olarak değiştirip, `/var` klasörü altına taşıyın ve `$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www` ile kullanıcı ve grup ayarını yapın.