Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
105 lines (103 sloc) 5.35 KB
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>EBELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖN KAYIT YAPILMASI</title>
<style type="text/css">
body {
background-image: url(arkaplan.jpg);
background-repeat: repeat-x;
}
body,td,th {
font-family: "Myriad Condensed Web";
color: #FFF;
padding-left: 10px;
}
.deneme {
background-image: url(orta.png);
background-repeat: no-repeat;
background-position: 0px 0px;
}
.deneme td table tr td {
color: #000;
}
.deneme2 td table tr td p {
color: #F00;
}
a:active {
color: #000;
}
a:link {
color: #000;
font-weight: bold;
}
a:visited {
color: #000;
}
a:hover {
color: #000;
}
</style>
</head>
<body>
<table width="200" height="868" border="0" align="center">
<tr>
<td width="116" rowspan="2"><img src="logo.png" width="116" height="116" /></td>
<td width="780" height="23" valign="bottom"><h3>EBELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖN KAYIT YAPILMASI</h3></td>
</tr>
<tr>
<td height="116" valign="top"><table width="730" height="114" border="0">
<tr>
<td width="611" height="110" bgcolor="#0066FF"><ul>
<li>2010-2011 akademik yılı Ondokuz Mayıs üniversitesi tarafından yürütülen Uzaktan Eğitim Ebelik Lisans Tamamlama programına yeni başvuru yapacak şahısların ön kayıt (9-27 Ağustos 2010) ve daha sonra kesin kayıt (6-17 Eylül 2010) yaptırabilmeleri için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önemle duyurulur. </li>
<li>Belirtilen şartları ve istenilen belgeleri kesin kayıt esnasında eksiksiz olarak teslim edemeyen öğrencilerimiz ön kayıt yaptırmış olsalar bile kesin kayıtları yapılmayacaktır. </li>
</ul></td>
<td width="103"><img src="exclamation.png" alt="" width="100" height="100" /></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr class="deneme" style="text-align: left">
<td height="650" colspan="2" align="left" valign="top"><table width="850" height="729" border="0" align="left">
<tr>
<td width="844" height="22">&nbsp;</td>
</tr>
<tr align="left">
<td height="615" valign="top"><p> ÖN KAYIT - EBELİK LİSANS TAMAMLAMA </p>
<ol>
<li>
<p>9-27 Ağustos 2010 tarihleri arasından ön kayıtlar <a href="http://www.uzem.omu.edu.tr/kayit">http://www.uzem.omu.edu.tr/kayit</a> internet adresinden online olarak alınacaktır </p>
ÖN KAYIT İÇİN: <a href="http://www.uzem.omu.edu.tr/kayit">http://www.uzem.omu.edu.tr/kayit</a></li>
<li>Ön Kayıtta herhangi bir belge istenmemektedir. </li>
<li>Ön kayıt bilgilerinizin çıktısını almanız kesin kayıt için gereklidir. Lütfen ön kayıt ekranını kapatmadan önce çıktıyı alınız. <strong>Bir nedenle ön kayıt çıktısını alamamış veya bilgilerinizde güncelleme yapıldığından tekrar çıktı almanız gerekmişse <a href="http://www.uzem.omu.edu.tr/kayit/sorgu">http://www.uzem.omu.edu.tr/kayit/sorgu</a> adresini kullanabilirsiniz.</strong> </li>
</ol>
<p style="font-weight: bold; color: #F00;">Ebelik Lisans Tamamlama Programına Başvuru Yapabilmek İçin KESİN KAYIT esnasında aşağıdaki belgeler istenilecektir  (Bunlara ek olarak istenebilecek belgeler ile ilgili duyuru OMÜ-UZEM sayfasından duyurulacaktır);</p>
<ul>
<li>Ön Başvuru Belgesi (İnternet Üzerinden Yapılacak Ön Başvuru Formunun Çıktısı) </li>
<li>Ön lisans diplomasının / Geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti </li>
<li>Görev Belgesi (Çalıştığını Gösterir Belge) </li>
<li> Nüfus Cüzdanı Fotokopisi </li>
<li> 2 Adet Vesikalık Fotoğraf </li>
<li>Evrakların İstenilen bir şekilde dosyalanması (Dosyalama konusunda bilgilendirme kesin kayıt döneminde internet üzerinden öğrencilerimize duyurulacaktır.) </li>
</ul>
<p><strong>Kesin kayıt işlemleri ile ilgili gerekli duyurular ve ayrıntılı bilgilendirme  <a href="http://uzem.omu.edu.tr/">http://uzem.omu.edu.tr</a> adresinden yapılacaktır. Kesin kayıtlar <span style="color: #F00">6-17 Eylül 2010</span> tarihlerinde yapılacaktır.</strong></p>
<blockquote>
<p>İletişim Bilgileri : </p>
<blockquote>
<p>Ondokuz Mayıs Üniversitesi<br />
Uzaktan Eğitim Merkezi</p>
<p>Tel: 362-3121919  / 2010</p>
<p>E-posta: <a href="mailto:irtibat@uzem.omu.edu.tr">irtibat@uzem.omu.edu.tr</a></p>
</blockquote>
</blockquote> </td>
</tr>
<tr class="deneme2">
<td height="62" bgcolor="#0066FF" style="color: #FFF">NOT: Bu kayıt bilgilendirmesi Ebelik Lisans Tamamlama Programına YENİ başvuracak adaylar içindir. Mevcut öğrencilerimizin kayıt yenilemeleri ile ilgili duyurular <a href="http://uzem.omu.edu.tr/">http://uzem.omu.edu.tr</a> adresinden yapılacaktır. </td>
</tr>
<tr>
<td height="18">&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>