Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Sep 27, 2010
 1. minor

  seyyah committed Sep 27, 2010
Commits on Aug 19, 2010
 1. sönmez hocanın istegine uygun bir uyarı

  gdemir committed Aug 19, 2010
Commits on Aug 14, 2010
 1. ibret alın, işte kod tekrarının zararları

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 14, 2010
  - is_tc'yi sorgu* hacklerinde de düzelt
Commits on Aug 13, 2010
 1. tc no doğrulama kodunu düzelt

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 13, 2010
  - bazı tc no'lar (ör. '13192908092') onuncu hanenin hesabında negatif değer
   üretiyor. bu durumda 10'a tümleyen kullan.
Commits on Aug 12, 2010
 1. bilgi güncelle

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 12, 2010
Commits on Aug 11, 2010
 1. bir parça daha açıklayıcı ol

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 11, 2010
 2. emin'i memnun et

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 11, 2010
 3. yurt dışı doğumlular için destek

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 11, 2010
 4. pdf'yi biraz daha sığdır, yüksekokulu atla

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 11, 2010
 5. sorgu ekranını haber et

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 11, 2010
Commits on Aug 10, 2010
 1. son değişiklikler

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 10, 2010
 2. tekrarlı illeri düzelt

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 10, 2010
 3. hmm

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 10, 2010
 4. drop down listelerde default seçeneği daima boş yap

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 10, 2010
Commits on Aug 9, 2010
 1. hata mesajlarını en tepede göster

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 9, 2010
 2. emrahtan gelen rapora göre düzelt

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 9, 2010
 3. eski öğrenciler için önlemler

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 9, 2010
 4. kayıt saati 24 notasyonunda olmalı

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 9, 2010
 5. başlık düzelt

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 9, 2010
 6. bilgi sayfası ekle

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 9, 2010
 7. uzem-head.jpg burada değil, tcpd'de

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 9, 2010
Commits on Aug 5, 2010
 1. emin'den gelen öneriler

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 5, 2010
 2. ie 7'yi d�zelt - cibran'dan yay�nday�z

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 5, 2010
 3. kozmetik

  roktas committed Aug 5, 2010
 4. rötuşlar

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 5, 2010
 5. gereksiz dosyaları sil

  roktas committed Aug 5, 2010
 6. gereksiz dosyaları sil

  roktas committed Aug 5, 2010
 7. captcha aynı satırda

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 5, 2010
 8. irtibat

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 5, 2010
 9. irtibat

  roktas committed Aug 5, 2010
 10. kozmetik

  Recai Oktaş (uzak) committed Aug 5, 2010