Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

Sklik API Drak code examples

Tento projekt obsahuje příklady základního spojení uživatele prostřednictvím Sklik API. Skládá se z metody pro autentizaci uživatele a jednoho příkladu volání.

Sklik API SSP

Kromě příkladů na připojení klientských účtů (API Drak) nabízíme i základní připojení pro naše partnery (SSP API). Dostupné jazyky Python 2.7, 3.6 PHP 5.6

Dále pro API SSP nabízíme ukázkové nastavení na aplikaci Postman

Dostupné jazyky

Příklady byly testované na těchto verzích (fungování na jinačích verzích není zaručeno) PHP 5.6 Python 2.7, 3.6 JavaScript + Ajax 3.2

Google apps script

Přidány příklady na základní práci v prostředí Google Apps Script

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published