Skip to content

seznam/api-examples

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

19 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Sklik API Drak code examples

Tento projekt obsahuje příklady základního spojení uživatele prostřednictvím Sklik API. Skládá se z metody pro autentizaci uživatele a jednoho příkladu volání.

Sklik API SSP

Kromě příkladů na připojení klientských účtů (API Drak) nabízíme i základní připojení pro naše partnery (SSP API). Dostupné jazyky Python 2.7, 3.6 PHP 5.6

Dále pro API SSP nabízíme ukázkové nastavení na aplikaci Postman

Dostupné jazyky

Příklady byly testované na těchto verzích (fungování na jinačích verzích není zaručeno) PHP 5.6 Python 2.7, 3.6 JavaScript + Ajax 3.2

Google apps script

Přidány příklady na základní práci v prostředí Google Apps Script

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published