Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

Měření konverzí Zboží.cz

Pro získání výhod spojených s měřením konverzí Zboží.cz, jakými jsou např. zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem nebo přístup ke statistikám výkonu přes API, je třeba zasílat informace z frontend měřícího kódu (JavaScript) i z vašeho backend rozhraní.

Pro autentizaci a autorizaci se využívá ID provozovny a tajný klíč. Tyto údaje získáte v administraci, kde je také třeba schválit souhlas se smluvními podmínkami pro měření konverzí a uzavřít dohodu o zpracování osobních údajů.

Pro odladění a ověření funkčnosti své implementace měření konverzí můžete využít testovací prostředí – Sandbox. K dispozici je vám i nápověda Zboží.cz

Předávaná data

Z důvodu zabezpečení a spolehlivosti dat je třeba odeslat údaje z frontendu i backendu, náš systém pak následně data spojí přes společné orderId. Všechny textové údaje musí být v kódování utf-8. Znaky nepatřící do utf-8 jsou při zpracování ignorovány.

Frontend

Název proměnné Povinný Popis
seznam_zboziId Ano (int) ID provozovny, získáte v administraci své provozovny, případně na testovacím Sandboxu.
seznam_orderId Ano (string, maximum 255 znaků) Číslo/kód objednávky vygenerovaný vaším e-shopem. Je třeba aby se shodovalo u frontend i backend konverzního kódu, aby mohly být údaje spojené.
seznam_zboziType Ne (string) "standard" = standardní měření konverzí (default); "limited" = omezené měření; "sandbox" = testovací režim standardního měření
seznam_cId Ne (int) ID konverzního kódu Sklik, používá se pro měření konverzí v Skliku
seznam_value Ne (int) Hodnota objednávky v Kč; pro měření konverzí v Skliku, standardní měření konverzí Zboží.cz ji nezohledňuje

Konverzní JavaScript kód

Frontend kód by měl být na stránce zobrazující se po odeslání/potvrzení objednávky a jeho optimální umístění je do hlavičky stránky (před </head>) – volání skriptu je prováděno asynchronně, nezpomalí tak načítání jiných prvků na stránce.

<script>
  var seznam_zboziId = ID_PROVOZOVNY; // ID provozovny na Zboží
  var seznam_orderId = "CISLO OBJEDNAVKY"; // Číslo objednávky
  var seznam_zboziType = "standard"; // Typ měření konverzí Zboží.cz, pro testovací režim uvádějte "sandbox"
  
  var seznam_cId = SKLIK_ID; // ID konverzního kódu Skliku (pro měření konverzí i pro Sklik)
  var seznam_value = HODNOTA_OBJEDNAVKY; // Hodnota objednávky v Kč (pro měření konverzí pro Sklik)
</script>

<script type="text/javascript" src="https://www.seznam.cz/rs/static/rc.js" async></script>

Backend

Autentizace a autorizace

Název proměnné Povinný Popis
SHOP_ID Ano (int) ID provozovny, získáte v administraci své provozovny, případně na testovacím Sandboxu.
PRIVATE_KEY Ano (string, maximum 255 znaků) Tajný klíč využívaný výhradně pro autorizaci požadavků z backendu, získáte také v administraci své provozovny, případně na testovacím Sandboxu. Při prozrazení tohoto kódu si vygenerujte nový.

Vlastnosti objednávky

Název proměnné Povinný Popis
orderId Ano (string, maximum 255 znaků) Číslo objednávky vygenerované e-shopem. Je třeba, aby se shodovalo u dat zaslaných z frontendu i backendu, aby mohlo dojít k jejich spojení.
email Doporučený (email, maximum 100 znaků) E-mail zákazníka. Může být využit pro ověření spokojenosti s nákupem a k žádosti o ohodnocení zakoupeného produktu. Nezasílat v případě, kdy zákazník neudělil souhlas s jeho poskytnutím.
cart Ano (array) Obsah nákupního košíku.
deliveryType Doporučený (string, maximum 100 znaků) Způsob dopravy, pokud možno DELIVERY_ID z feedu
deliveryPrice Doporučený (number) Cena dopravy v Kč včetně DPH. (Znaménkový 32bitový integer, 0 – (231-1)/100.)
otherCosts Doporučený (number) Další náklady či slevy na objednávku, platbu kartou, instalace, množstevní sleva apod. Slevy jsou uvedeny jako záporné číslo. (Znaménkový 32bitový integer, -231/100 – (231-1)/100.)
paymentType Ne (string, maximum 100 znaků) Způsob platby. Může být libovolný řetězec (např. kartou, hotovost apod.).

Vlastnosti jednotlivých položek košíku (obsah proměnné "cart")

Název proměnné Povinný Popis
itemId Ano (string, maximum 255 znaků) ID položky v e-shopu (ITEM_ID z feedu)
productName Ano (string, maximum 255 znaků) Název položky, ideálně PRODUCTNAME z feedu
unitPrice Doporučený (number) Jednotková cena položky v Kč včetně DPH. (0 – (231-1).)
quantity Doporučený (number) Počet zakoupených kusů. (1 – (231-1).)

PHP

Pokud je váš e-shop v PHP, můžete pro usnadnění použít třídu ZboziKonverze.php, kterou jsme pro vás připravili. Pokud něco nefunguje jak má (třeba při potížích na síti, nebo když e-shop měření konverzí vypne v administraci Zboží), vyhazuje třída výjimky. Výjimky doporučujeme zpracovávat nebo alespoň odchytávat, aby nenarušily zpracování objednávky.

Příklad použití:

<?php

include_once("ZboziKonverze.php");

try {

  // inicializace
  $zbozi = new ZboziKonverze(ID PROVOZOVNY, "TAJNY KLIC");

  // testovací režim
  //$zbozi->useSandbox(true);

  // nastavení informací o objednávce
  $zbozi->setOrder(array(
    "orderId" => "CISLO OBJEDNAVKY",
    "email" => "email@example.com",
    "deliveryType" => "CESKA_POSTA",
    "deliveryPrice" => 80,
    "otherCosts" => 20,
    "paymentType" => "dobírka",
  ));

  // přidáni zakoupené položky
  $zbozi->addCartItem(array(
    "itemId" => "1357902468",
    "productName" => "Samsung Galaxy S3 (i9300)",
    "quantity" => 1,
    "unitPrice" => 5000.50,
  ));

  // přidáni další zakoupené položky
  $zbozi->addCartItem(array(
    "itemId" => "2468013579",
    "productName" => "BARUM QUARTARIS 165/70 R14 81 T",
    "quantity" => 4,
    "unitPrice" => 600,
  ));

  // odeslání
  $zbozi->send();

} catch (ZboziKonverzeException $e) {
  // zalogování případné chyby
  error_log("Chyba konverze: " . $e->getMessage());
}

?>

Alternativní moduly třetích stran

 • soukicz/zbozicz – PHP s využitím namespaců a podporou asychronního odesílání objednávek

Vlastní implementace

V případě, že nemůžete či nechcete použít některý z připravených modulů, je nutné vytvořit vlastní implementaci.

Údaje o nákupu mohou být předány dvěma způsoby. Prvním a doporučovaným způsobem je zaslání HTTP POST requestu, jehož obsahem je JSON s údaji o nákupu. Druhou možností je zaslání HTTP GET requestu, ve kterém se údaje o nákupu serializují do URL parametrů.

Request je nutné odeslat na adresu https://www.zbozi.cz/action/SHOP_ID/conversion/backend, kde SHOP_ID je unikátní pro každý e-shop. Pro testování lze použít adresu https://sandbox.zbozi.cz/action/TEST_ID/conversion/backend, kde vám TEST_ID bude náhodně vygenerováno.

Upozornění pro testovací režim:

Data zaslaná na testovací rozhraní může vidět každý, kdo zná TEST_ID, proto testovací rozhraní nepoužívejte na posílání skutečných dat!

HTTP POST

Příklad requestu:

POST /action/ID PROVOZOVNY/conversion/backend HTTP/1.1
Host: www.zbozi.cz
Content-Length: 688
Content-Type: application/json


{
  "PRIVATE_KEY": "TAJNY KLIC",
  "sandbox": false,
  "orderId": "CISLO OBJEDNAVKY",
  "email": "email@example.com",
  "deliveryType": "CESKA_POSTA",
  "deliveryPrice": 80,
  "paymentType": "dobírka",
  "otherCosts": 20,
  "cart": [
    {
      "itemId": "1357902468",
      "productName": "Samsung Galaxy S3 (i9300)",
      "unitPrice": 5000.50,
      "quantity": 1
    },
    {
      "itemId": "2468013579",
      "productName": "BARUM QUARTARIS 165/70 R14 81 T",
      "unitPrice": 600,
      "quantity": 4
    }
  ]
}

HTTP GET

Údaje o objednávce je možné poslat jako parametry GET requestu. Názvy parametrů jsou stejné jako v případě v JSONu. Jediný rozdíl je u parametru cart, který tvoří serializovaný řetězec z jeho atributů a hodnot oddělených středníkem (př.: productName:jmenoProduktu;itemId:idProduktu;unitPrice:100;quantity:3).

Například

"cart": [
  {
    "itemId": "1357902468",
    "productName": "Samsung Galaxy S3 (i9300)",
    "unitPrice": 5000.50,
    "quantity": 1
  },
  {
    "itemId": "2468013579",
    "productName": "BARUM QUARTARIS 165/70 R14 81 T",
    "unitPrice": 600,
    "quantity": 4
  }
]

je nutné vyjádřit jako:

cart=itemId:1357902468;quantity:1;unitPrice:5000.5;productName:Samsung+Galaxy+S3+%28i9300%29&cart=itemId:2468013579;quantity:4;unitPrice:600;productName:BARUM+QUARTARIS+165%2F70+R14+81+T

Příklad requestu:

https://www.zbozi.cz/action/ID PROVOZOVNY/conversion/backend?orderId=CISLO OBJEDNAVKY&PRIVATE_KEY=TAJNY KLIC&deliveryType=CESKA_POSTA&paymentType=dob%C3%ADrka&email=email%40example.com&cart=itemId:1357902468;quantity:1;unitPrice:5000.5;productName:Samsung+Galaxy+S3+%28i9300%29&cart=itemId:2468013579;quantity:4;unitPrice:600;productName:BARUM+QUARTARIS+165%2F70+R14+81+T

About

PHP kód pro měření konverzí na Zboží.cz

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages