Permalink
Browse files

new Lithuanian locale

  • Loading branch information...
1 parent 4a77e65 commit 9a7a74a12c4e67e5e899bbbd2cc1ee9bb28697e1 @lidi lidi committed with Feb 9, 2011
Showing with 99 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 .gitignore
  2. +39 −0 config/locales/devise.lt.yml
  3. +59 −0 config/locales/rails_admin.lt.yml
View
@@ -19,3 +19,4 @@ spec/dummy_app/db/schema.rb
spec/dummy_app/log/*.log
tmp/**/*
/.emacs.desktop
+.idea/*.xml
@@ -0,0 +1,39 @@
+lt:
+ errors:
+ messages:
+ not_found: "Nerastas"
+ already_confirmed: "patvirtintas"
+ not_locked: "ne užblokuotas"
+
+ devise:
+ failure:
+ unauthenticated: 'Reikalinga registracija.'
+ unconfirmed: 'Reikalingas registracijos patvirtinimas.'
+ locked: 'Jūsų paskyra yra užblokuota.'
+ invalid: 'KLAIDA: neteisingas naudotojo vardas arba slaptažodis.'
+ invalid_token: 'Neteisingas atpažinimo žetonas.'
+ timeout: 'Jus buvote automatiškai atjungti. Prašome vėl prisijungti.'
+ inactive: 'Jūsų sąskaita nėra aktyvuota.'
+ sessions:
+ signed_in: 'Sėkmingai prisijungėte.'
+ signed_out: 'Sėkmingai atsijungėte.'
+ passwords:
+ send_instructions: 'Nurodymus kaip pasikeisti jūsų slaptažodį netrukus gausite el. paštu..'
+ updated: 'Jūsų slaptažodis buvo sėkmingai pakeistas. Galite prisijungti. '
+ confirmations:
+ send_instructions: 'Nurodymus kaip patvirtinti jūsų sukurtą sąskaitą netrukus gausite el. paštu.'
+ confirmed: 'Jūsų sąskaita yra sėkmingai patvirtinta. Galite prisijungti.'
+ registrations:
+ signed_up: 'Jus sėkmingai užsiregistravote.Patvirtintinimo laišką netrukus gausite el. paštu .'
+ updated: 'Jūsų sąskaita yra sėkmingai atnaujinta.'
+ destroyed: 'Jūsų sąskata yra panakinta. Sėkmės.'
+ unlocks:
+ send_instructions: 'Nurodymus kaip atblokuoti jūsų sąskaitą netrukus gausite el. paštu.'
+ unlocked: 'Jųsū paskyra sėkmingai atblokuota. .'
+ mailer:
+ confirmation_instructions:
+ subject: 'Sąskaitos patvirtinimo nurodymai'
+ reset_password_instructions:
+ subject: 'Slaptažodio pakeitimas'
+ unlock_instructions:
+ subject: 'Sąskaitos atblokavimo nurodymai'
@@ -0,0 +1,59 @@
+# Lithuanian
+
+lt:
+ home:
+ name: "Pradžia"
+ admin:
+ dashboard:
+ pagename: "Nustatymai"
+ name: "Nustatymų pasirinkimai"
+ model_name: "Modelio pavadinimas"
+ last_used: "Paskutinį kartą naudotas"
+ records: "Įrašai"
+ modify: "Keisti"
+ add_new: "Pridėti"
+ show: "Rodyti"
+ ago: "prieš"
+ history:
+ name: "Archyvai"
+ page_name: "%{name} pakeitimų istorija"
+ no_activity: "Be pasikeitimų"
+ credentials:
+ log_out: "Atsijungti"
+ list:
+ edit_action: "Tvarkyti"
+ delete_action: "Pašalinti"
+ select_action: "Pasirinkti"
+ delete_selected: "Pašalinti pasirinktus"
+ add_new: "Pridėti"
+ search_btn: "IEŠKOTI"
+ select: "Pasirinkti %{name} redagavimui"
+ show_all: "Rodyti visus įrašus"
+ new:
+ basic_info: "Pagrindinė informacija"
+ required: "Privalomas laukas"
+ optional: "Nebūtinas"
+ one_char: "simbolis."
+ many_chars: "simbolių arba mažiau."
+ chosen: "Pasirinktas %{name}"
+ select_choice: "Pasirinkti reikalingus ir patvirtinti"
+ chose_all: "Pasirinkti visus"
+ clear_all: "Išvalyti"
+ save: "Išsaugoti"
+ save_and_add_another: "Išsaugoti ir pridėti naują"
+ save_and_edit: "Išsaugoti ir tęsti redagavimą"
+ cancel: "Atšaukti"
+ delete:
+ flash_confirmation: "%{name} ištrintas"
+ confirmation: "Taip, aš sutinku"
+ flash:
+ successful: "%{name} buvo sėkmingai %{action}"
+ error: "Nepavyko %{action} %{name}"
+ noaction: "Pakeitimai nebuvo įvykdyti"
+ actions:
+ create: "sukurti"
+ created: "sukurtas"
+ update: "pakeisti"
+ updated: "pakeistas"
+ delete: "pašalinti"
+ deleted: "pašalintas"

0 comments on commit 9a7a74a

Please sign in to comment.