Permalink
Browse files

added croatian [hr] translation for branch rails-3.1

  • Loading branch information...
1 parent 91dd5f5 commit c08001dc6b394ec59dad748d65403b8347a4c409 @berislavbabic berislavbabic committed with bbenezech Jun 6, 2011
Showing with 111 additions and 0 deletions.
  1. +49 −0 config/locales/devise.hr.yml
  2. +62 −0 config/locales/rails_admin.hr.yml
@@ -0,0 +1,49 @@
+hr:
+ errors:
+ messages:
+ expired: "je istekao, molimo zatražite novi"
+ not_found: "nije pronađeno"
+ already_confirmed: "je već potvrđen, molimo pokušajte se prijaviti"
+ not_locked: "nije zaključan"
+ not_saved:
+ one: "1 greška sprečava snimanje %{resource}:"
+ few: "%{count} grešaka sprečavaju snimanje %{resource}:"
+ other: "%{count} grešaka sprečavaju snimanje %{resource}:"
+
+ devise:
+ failure:
+ already_authenticated: 'Već ste prijavljeni.'
+ unauthenticated: 'Za nastavak se morate prijaviti ili registrirati.'
+ unconfirmed: 'Prije nastavka morate potvrditi Vaš račun.'
+ locked: 'Vaš račun je zaključan.'
+ invalid: 'Neispravan e-mail ili lozinka.'
+ invalid_token: 'Neispravan token za prijavu.'
+ timeout: 'Vrijeme trajanja Vaše sesije je isteklo. Za nastavak se prijavite ponovno.'
+ inactive: 'Vaš račun još nije aktiviran.'
+ sessions:
+ signed_in: 'Uspješno ste se prijavili.'
+ signed_out: 'Uspješno ste se odjavili.'
+ passwords:
+ send_instructions: 'U roku nekoliko minuta ćete primiti e-mail s uputama za promjenu Vaše lozinke.'
+ updated: 'Vaša lozinka je uspješno promjenjena. Sad ste prijavljeni.'
+ confirmations:
+ send_instructions: 'U roku nekoliko minuta ćete primiti e-mail s uputama za potvrdu Vašeg računa.'
+ confirmed: 'Vaš račun je uspješno potvrđen. Sad ste prijavljeni.'
+ registrations:
+ signed_up: 'Dobrodošli! Uspješno ste se registrirali.'
+ inactive_signed_up: 'Uspješno ste se registrirali. Nažalost nismo Vas u mogućnosti prijaviti zbog %{reason}.'
+ updated: 'Uspješno ste izmjenili Vaš račun.'
+ destroyed: 'Pozdrav! Vaš račun je uspješno obrisan. Nadamo se da ćete se brzo vratiti.'
+ unlocks:
+ send_instructions: 'U roku nekoliko minuta čete primiti e-mail s uputama za otključavanje Vašeg računa.'
+ unlocked: 'Vaš račun je uspješno otključan. Sad ste prijavljeni.'
+ omniauth_callbacks:
+ success: 'Uspjena autorizacija sa %{kind} računa.'
+ failure: 'Nismo Vas u mogućnosti autorizirati sa %{kind} računom zbog "%{reason}".'
+ mailer:
+ confirmation_instructions:
+ subject: 'Upute za potvrdu korisničkog računa'
+ reset_password_instructions:
+ subject: 'Upute za promjenu lozinke'
+ unlock_instructions:
+ subject: 'Upute za otključavanje korisničkog računa'
@@ -0,0 +1,62 @@
+# Sample localization file for English. Add more files in this directory for other locales.
+# See http://github.com/svenfuchs/rails-i18n/tree/master/rails%2Flocale for starting points.
+
+hr:
+ home:
+ name: "naslovna"
+ admin:
+ dashboard:
+ pagename: "Administracija stranice"
+ name: "Upravljacka ploca"
+ model_name: "Naziv modela"
+ last_used: "Zadni puta koristeno"
+ records: "Zapisa"
+ modify: "Uredi"
+ add_new: "Dodaj novi"
+ show: "Prikaz"
+ ago: "ago"
+ history:
+ name: "Povijest"
+ page_name: "Poviest za %{name}"
+ no_activity: "Nema aktivnosti"
+ credentials:
+ log_out: "Odjava"
+ list:
+ edit_action: "Uredi"
+ delete_action: "Obrisi"
+ select_action: "Izaberi"
+ delete_selected: "Obrisi odabrano"
+ add_new: "Dodaj novi"
+ search: "Trazi"
+ select: "Izaberi %{name} za uredjivanje"
+ show_all: "Prikazi sve"
+ new:
+ basic_info: "Osnovni podaci"
+ required: "Obavezno"
+ optional: "Opcionalno"
+ one_char: "znak."
+ many_chars: "znakova ili manje."
+ chosen: "Odabrano %{name}"
+ select_choice: "Odaberi sve zeljeno i klikni"
+ chose_all: "Odaberi sve"
+ clear_all: "Ocisti sve"
+ up: "Gore"
+ down: "Dolje"
+ save: "Spremi"
+ save_and_add_another: "Spremi i dodaj novi"
+ save_and_edit: "Spremi i uredi"
+ cancel: "Odustani"
+ delete:
+ flash_confirmation: "%{name} je uspjesno obrisano"
+ confirmation: "Da, siguran sam"
+ flash:
+ successful: "%{name} je uspjesno %{action}"
+ error: "%{name} nije uspjesno %{action}"
+ noaction: "Nijedna radnja se nije dogodila"
+ actions:
+ create: "kreiraj"
+ created: "kreirano"
+ update: "uredi"
+ updated: "uredjeno"
+ delete: "obrisi"
+ deleted: "obrisano"

0 comments on commit c08001d

Please sign in to comment.