Çocuklar için algoritma geliştirme ve farkındalık yaratacak mini oyunlar
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
icerik
oyunlar
resimler
README.md

README.md

2016 yılının ortasında eksiklik olarak gördüğüm çocuklar için siber güvenlik farkındalığını arttırmak için sibergenç projesini hayata geçirmiştim. Hem yeterli içerik üretecek vakti bulamadığımdan hem de yeni farkındalık platformları oluştuğundan projeyi 2018 senesinin sonlarında kapatma kararı verdim.

Bu depo'da iki adet oyunu var ve resimler bulunmaktadadır. Oyunlara siberkuvvet.com/p/sibergenc sayfasından erişebilirisiniz. Proje özeti ve amacı ise aşağıda.

Labirent çözmece oyunun, buglarının giderilmiş ve yeni seviyelerin eklenerek zorluklar oluşturulan kısaca yeni geliştirdiğim özelliklerin olduğu sürümü malesef bulamadım. Bu nedenle ilk sürümünü ekliyorum.

Siber Genç

Çocuklar için algoritma geliştirme ve farkındalık yaratacak mini oyunlar

Proje Özeti

Her yeni gelişen teknoloji güvenlik kaygılarını da beraberinde getirmektedir. Siber güvenlik bakış açısına sahip olmayan her kullanıcı siber dünyada tehdit altındadır. Son zamanlarda artış gösteren, çeşitli yöntemleri kullanarak yayılan zararlı yazılımlar bilinçsiz her kullanıcı hedef almaktadır. Siber saldıranların nasıl çalıştığını, kişisel verilerin nasıl bireysel bazda alınan önlemler ile korunabileceğini son kullanıcılara anlatmak önem taşımaktadır. Küçük yaşlarda bir çok farklı teknolojiyi kullanmaya başlayan çocuklar da siber saldırganlar için birer hedeftirler. Siber güvenlik bakış açısına sahip olmadan hızlı bir şekilde teknolojiye adapte olan çocuklar, siber dünya da maddi ve manevi zararla açık bir şekilde gezmektedirler. Çocuklar için siber güvenlik farkındalığı oluşturma platformu olan Siber Genç projesi, çocuklara eğlenceli oyunlar ve dersler ile siber güvenliği anlatmayı, algoritma geliştirme becerilerini arttırmayı, böylece çocukların internetin zararlı yönlerinden korumayı ve siber güvenlik konusunda temel düzeyde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Projenin Amacı

Siber dünyada kişisel güvenliği sağlamak için farklı konularda farkındalık sahibi olmak önemlidir. Küçük yaşta internet kullanmaya başlayan çocukların internetin faydalarından yararlanmak ile birlikte zararlarına da maruz kalmaktadır. İnternet üzerinden çocuğa gelebilecek zararlar, hayati, fiziksel, sosyal, psikolojik ve teknik zararlar olarak düşünebilir. Bu zararların birçoğu küçük ebeveyn ve çocuklara verilecek küçük bilgiler ile engellenebilir. Siber Genç projesinin en önemli amaçlarından birisi çocukların interneti güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamak adına eğlenceli dersler ve oyunlar ile çocukları eğitmektir. Kısa vadede, oyunlar ve eğlenceli makaleler ile; temel kavramlar ve terimler (hacker, güvenlik, parola, zararlı yazılım, virüs vb ..), ikili doğrulama (2-way authentication), güvenli erişim (http vs https), mobil uygulama güvenliği (izinler, reklamlar) gibi konu başlıklarının çocuklara öğretilmesi planlanmaktadır. Çocukların, çevrimiçi etkinliklerinde karşılaşabileceği riskleri önlemede ve azaltmada, ebeveyn denetimi büyük öneme sahiptir (Rosen, Cheever ve Carrier, 2008). Ebeveynlerin çocuklarını nasıl koruyabileceklerini bilmesi önemlidir. Gerektiği durumlarda internetin riskleri ve güvenli kullanımı konularında yeterli teknik bilgilere sahip olmaları gerekmektedir (Livingstone ve Helsper, 2008). Bu kapsamda Siber Genç’in ebeveynler yönelik içermesi gerektiği planlanmaktadır. Çocukların internet üzerindeki karşılaştığı zararlı içerikleri ve durumları uzmanlar tarafından değerlendirilmesi için çocuklardan gelen soruların cevaplanması önem arzetmekdir. Bu sayede hem çocuklardan gelecek sorulara göre faydalı içerikler üretebilir hem de çocukların farkındalığı uzman kişiler tarafından arttırılması sağlanabilir.