Skip to content
Docbook-setting av Tor Åge Bringsværds novelle Kodemus
XML
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
LICENCE
Makefile
README.md
html_param.xsl
kodemus.epub
kodemus.html
kodemus.pdf
kodemus.xml
stylesheet-epub.xsl
stylesheet-fo.xsl
stylesheet-html.xsl
user_param.xsl

README.md

Kodémus

DocBook-setting av Tor Åge Bringsværds novelle Kodemus.

Layoutmessig bør vel sluttproduktet likne på novellen slik den er trykket - se html-filen i første innsjekking for noe som likner mye- bortsett fra manglende innrykk i alle avsnitt. Teksten er satt (I samlingen Karavane) med delvis avsnittsbrudd med blank linje mellom avsnittene (markert med p-tag i html) og delvis med avsnitt som løper i hverandre,markert med br-tag. Der det er dialoger er dette noe mer komplisert.

Dersom noen ønsker å bidra, men ikke er komfortable med git / github, last ned filer, editer og send til meg, så får jeg korreksjonene inn.

For tips om DocBook-tagging, sjekk

Morten

Something went wrong with that request. Please try again.