Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Docbook-setting av Tor Åge Bringsværds novelle Kodemus

tree: cdfb646385
README.md

Kodémus

DocBook-setting av Tor Åge Bringsværds novelle Kodemus.

Layoutmessig bør vel sluttproduktet likne på novellen slik den er trykket - se html-filen i første innsjekking for noe som likner mye- bortsett fra manglende innrykk i alle avsnitt. Teksten er satt (I samlingen Karavane) med delvis avsnittsbrudd med blank linje mellom avsnittene (markert med p-tag i html) og delvis med avsnitt som løper i hverandre,markert med br-tag. Der det er dialoger er dette noe mer komplisert.

Dersom noen ønsker å bidra, men ikke er komfortable med git / github, last ned filer, editer og send til meg, så får jeg korreksjonene inn.

For tips om DocBook-tagging, sjekk

Morten

Something went wrong with that request. Please try again.