Schedule

ybenjo edited this page Nov 7, 2012 · 41 revisions

次回開催予定

次回開催日(2.53-)のアンケートを取っています。

 • 11/7(水)

 • 20:00-21:00 =>

 • 21:00-22:00 => syou6162, yag_ays, kumagi

 • 11/8(木)

 • 20:00-21:00 =>

 • 21:00-22:00 => syou6162, yag_ays, kumagi

 • 11/9(金)

 • 20:00-21:00 =>

 • 21:00-22:00 => syou6162, yag_ays, kumagi, y_benjo

 • 11/10(土)

 • 8:00-9:00 => syou6162

 • 9:00-10:00 => oza

 • 10:00-11:00 => oza

 • 11:00-12:00 => oza

 • 12:00-13:00 =>

 • 13:00-14:00 =>

 • 14:00-15:00 =>

 • 15:00-16:00 =>

 • 16:00-17:00 =>

 • 17:00-18:00 =>

 • 18:00-19:00 =>

 • 19:00-20:00 =>

 • 20:00-21:00 =>

 • 21:00-22:00 =>

 • 22:00-23:00 =>

 • 23:00-24:00 => syou6162

 • 11/11(日)

 • 8:00-9:00 => yag_ays

 • 9:00-10:00 => yag_ays

 • 10:00-11:00 => yag_ays

 • 11:00-12:00 => yag_ays

 • 12:00-13:00 => yag_ays

 • 13:00-14:00 => yag_ays

 • 14:00-15:00 => yag_ays

 • 15:00-16:00 => yag_ays

 • 16:00-17:00 => yag_ays

 • 17:00-18:00 => yag_ays

 • 18:00-19:00 => yag_ays

 • 19:00-20:00 => yag_ays

 • 20:00-21:00 => yag_ays

 • 21:00-22:00 => yag_ays

 • 22:00-23:00 => yag_ays

 • 23:00-24:00 => syou6162, yag_ays, kumagi, y_benjo

 • 11/12(月)

 • 20:00-21:00 =>

 • 21:00-22:00 => syou6162, oza, yag_ays, kumagi, y_benjo

 • 11/13(火)

 • 20:00-21:00 =>

 • 21:00-22:00 => syou6162, oza, yag_ays, kumagi

 • 11/14(水)

 • 20:00-21:00 =>

 • 21:00-22:00 => syou6162, oza, yag_ays, kumagi, y_benjo

 • 11/15(木)

 • 20:00-21:00 =>

 • 21:00-22:00 => syou6162,oza, yag_ays, kumagi, y_benjo

 • 11/16(金)

 • 20:00-21:00 =>

 • 21:00-22:00 => syou6162,oza, yag_ays, kumagi

 • 11/17(土)

 • 8:00-9:00 => syou6162, yag_ays

 • 9:00-10:00 => yag_ays

 • 10:00-11:00 => yag_ays

 • 11:00-12:00 => yag_ays

 • 12:00-13:00 => yag_ays

 • 13:00-14:00 => yag_ays

 • 14:00-15:00 => yag_ays

 • 15:00-16:00 => yag_ays

 • 16:00-17:00 => yag_ays

 • 17:00-18:00 => yag_ays

 • 18:00-19:00 => yag_ays

 • 19:00-20:00 => yag_ays

 • 20:00-21:00 => yag_ays

 • 21:00-22:00 => yag_ays

 • 22:00-23:00 => yag_ays

 • 23:00-24:00 => syou6162, yag_ays, kumagi, y_benjo

 • 11/18(日)

 • 8:00-9:00 =>

 • 9:00-10:00 =>

 • 10:00-11:00 =>

 • 11:00-12:00 =>

 • 12:00-13:00 =>

 • 13:00-14:00 =>

 • 14:00-15:00 =>

 • 15:00-16:00 =>

 • 16:00-17:00 =>

 • 17:00-18:00 =>

 • 18:00-19:00 =>

 • 19:00-20:00 =>

 • 20:00-21:00 =>

 • 21:00-22:00 => yag_ays, kumagi

 • 22:00-23:00 => yag_ays, kumagi

 • 23:00-24:00 => syou6162, oza, yag_ays, kumagi

 • ※keisks: すみません。年末まで時間が取れなさそうなので、自分抜きで進めていただけると助かります。