Skip to content
#sikkertprivatliv
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_layouts
assets
img
.DS_Store
.gitignore
CNAME
Lisens.md
Lisens.txt
README.md
_config.yml
endringslogg.md
epost.md
fildeling.md
index.md
kryptering.md
meldingstjenester.md
nettlesere.md
om.md
video-tale.md
vpn.md

README.md

Formålet med prosjektet #sikkertprivatliv er å gi gode råd og alternativer om hvordan man kan bedre ta vare på sitt privatliv på nett.
Prosjektet er basert på privacytools.io og selv vi benytter mye av deres ressurser så foretrakk jeg å lage en norsk alternativ fremfor å lage en direkte oversettelse.

Vennligst les dette før du bidrar

Vi ber om at du leser dette før du tenker på å bidra til prosjektet.

Regler for bidrag

  • Hold en hyggelig tone og ha respekt for brukerne og andre bidragsytere
  • Alle bidrag må være på norsk. Selv om diskusjonen kan godt være på engelsk må bidragene være på norsk.
  • Vær konstruktiv i dine tilbakemeldinger

Kvalitet over kvantitet

Slikt som privacytools.io så foretrekkes det å holde antall verktøy nede fremfor å liste alle alternativer.
Hensiktet bak dette er å gi brukerne klare og gode alternativer, selv om dette betyr å utelate enkelte verktøy.

Støtte #sikkertprivatliv

Du kan sende inn forslag til endringer, eller du kan utbedre deler av nettsiden. Tar gjerne i mot alle forslag og tilbakemeldinger.

Hvem står bak prosjektet?

Det er et privat initiativ fra meg, Nelson Cheuque. Jeg har jobbet noen år innen sikkerhets-bransjen og får ofte spørsmål om hvordan man kan være "mer sikker". Mitt håp er at dette prosjektet vil hjelpe den vanlige brukeren å finne frem til gode tips på hvordan de kan sikre sitt private liv.

Bridragsytere

atluxity
chrizmo

Kontakt

Twitter

Lisens

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens.
Den fulle lisens teksten finner du her
creativecommons

You can’t perform that action at this time.