Permalink
Browse files

Merge remote-tracking branch 'upstream/2.0/develop' into 2.0/tr

Conflicts:
	system/cms/language/polish/global_lang.php
 • Loading branch information...
2 parents 787a645 + 9914626 commit 999c83219d4b7e2b593c2e34184db0174849e797 @boussouira boussouira committed Dec 20, 2011
Showing with 1,044 additions and 1,105 deletions.
 1. +2 −2 README.md
 2. +1 −1 installer/config/constants.php
 3. +1 −1 installer/controllers/ajax.php
 4. +7 −7 installer/language/polish/complete_lang.php
 5. +6 −6 installer/language/polish/step_1_lang.php
 6. +4 −4 installer/language/polish/step_4_lang.php
 7. +2 −9 installer/sql/default.sql
 8. +1 −1 system/cms/config/constants.php
 9. +0 −12 system/cms/config/versioning.php
 10. +2 −2 system/cms/core/Admin_Controller.php
 11. +1 −1 system/cms/core/MY_Controller.php
 12. +2 −2 system/cms/core/Public_Controller.php
 13. +1 −1 system/cms/core/WYSIWYG_Controller.php
 14. +13 −10 system/cms/language/polish/admin_lang.php
 15. +3 −3 system/cms/language/polish/buttons_lang.php
 16. +41 −37 system/cms/language/polish/global_lang.php
 17. +3 −2 system/cms/libraries/Lex/Parser.php
 18. +19 −16 system/cms/modules/blog/controllers/admin.php
 19. +1 −1 system/cms/modules/blog/controllers/sitemap.php
 20. +2 −1 system/cms/modules/blog/details.php
 21. +54 −56 system/cms/modules/blog/language/polish/blog_lang.php
 22. +8 −8 system/cms/modules/blog/language/polish/categories_lang.php
 23. +3 −3 system/cms/modules/blog/language/polish/permission_lang.php
 24. +19 −0 system/cms/modules/contact/plugin.php
 25. +2 −0 system/cms/modules/files/controllers/admin.php
 26. +0 −39 system/cms/modules/files/js/functions.js
 27. +40 −36 system/cms/modules/files/views/admin/files/edit.php
 28. +2 −2 system/cms/modules/groups/models/group_m.php
 29. +1 −1 system/cms/modules/maintenance/config/maintenance.php
 30. +24 −23 system/cms/modules/navigation/language/polish/navigation_lang.php
 31. +16 −26 system/cms/modules/navigation/plugin.php
 32. +8 −6 system/cms/modules/pages/controllers/admin.php
 33. +14 −13 system/cms/modules/pages/language/polish/page_layouts_lang.php
 34. +31 −30 system/cms/modules/pages/language/polish/pages_lang.php
 35. +6 −3 system/cms/modules/pages/plugin.php
 36. +1 −1 system/cms/modules/pages/views/admin/layouts/form.php
 37. +0 −3 system/cms/modules/settings/details.php
 38. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/arabic/settings_lang.php
 39. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/brazilian/settings_lang.php
 40. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/chinese_traditional/settings_lang.php
 41. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/czech/settings_lang.php
 42. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/danish/settings_lang.php
 43. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/dutch/settings_lang.php
 44. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/english/settings_lang.php
 45. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/finnish/settings_lang.php
 46. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/french/settings_lang.php
 47. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/german/settings_lang.php
 48. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/greek/settings_lang.php
 49. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/hebrew/settings_lang.php
 50. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/italian/settings_lang.php
 51. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/lithuanian/settings_lang.php
 52. +78 −64 system/cms/modules/settings/language/polish/settings_lang.php
 53. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/russian/settings_lang.php
 54. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/slovenian/settings_lang.php
 55. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/spanish/settings_lang.php
 56. +0 −9 system/cms/modules/settings/language/vietnamese/settings_lang.php
 57. +22 −22 system/cms/modules/templates/language/polish/templates_lang.php
 58. +11 −9 system/cms/modules/themes/controllers/admin.php
 59. +17 −16 system/cms/modules/themes/language/polish/themes_lang.php
 60. +41 −32 system/cms/modules/themes/models/{themes_m.php → theme_m.php}
 61. +17 −13 system/cms/modules/themes/views/admin/index.php
 62. +1 −1 system/cms/modules/users/config/ion_auth.php
 63. +11 −11 system/cms/modules/users/controllers/admin.php
 64. +126 −168 system/cms/modules/users/controllers/users.php
 65. +88 −94 system/cms/modules/users/language/polish/user_lang.php
 66. +12 −0 system/cms/modules/users/libraries/Ion_auth.php
 67. +49 −17 system/cms/modules/users/models/ion_auth_model.php
 68. +13 −18 system/cms/modules/users/models/profile_m.php
 69. +149 −0 system/cms/modules/users/models/user_m.php
 70. +3 −3 system/cms/modules/users/models/users_m.php
 71. +0 −37 system/cms/modules/users/views/profile/edit.php
 72. +18 −22 system/cms/modules/users/views/profile/view.php
 73. +4 −4 system/cms/modules/users/views/register.php
 74. +12 −8 system/cms/modules/widgets/language/polish/widgets_lang.php
 75. +11 −14 system/cms/modules/wysiwyg/language/english/wysiwyg_lang.php
 76. +11 −14 system/cms/modules/wysiwyg/language/polish/wysiwyg_lang.php
 77. +1 −0 system/cms/themes/default/css/global.css
 78. +2 −1 system/cms/themes/pyrocms/css/workless.css
 79. +4 −4 system/cms/themes/pyrocms/js/jquery/jquery.colorbox.min.js
 80. +1 −1 system/cms/themes/pyrocms/theme.php
 81. +1 −1 system/cms/themes/pyrocms/views/admin/partials/metadata.php
View
4 README.md
@@ -4,7 +4,7 @@
* [Documentation](http://pyrocms.com/docs)
* [License](http://pyrocms.com/legal/license)
* [Forums](http://pyrocms.com/forums)
-* Version: 2.0.0-RC1
+* Version: 2.0.0-dev
## Team
@@ -74,4 +74,4 @@ Think you should be on this list? Add yourself in the next pull request you subm
* [imamo](http://www.imamo.si/) Slovenian
* [Petsagourakis George](https://github.com/petsagouris) Greek
* [Mikael Kundert](https://github.com/mikaelkundert) Finnish
-* [Jack Sun] (http://www.o-matic.com.tw/) Chinese Traditional
+* [Jack Sun](http://www.o-matic.com.tw/) Chinese Traditional
View
2 installer/config/constants.php
@@ -91,4 +91,4 @@
|
*/
-define('CMS_VERSION', '2.0.0-RC1');
+define('CMS_VERSION', '2.0.0-dev');
View
2 installer/controllers/ajax.php
@@ -113,7 +113,7 @@ public function statistics()
);
include '../system/cms/libraries/Curl.php';
- $url = 'http://pyrocms.com/statistics/add ';
+ $url = 'http://www.pyrocms.com/statistics/add ';
$curl = new Curl;
$curl->simple_post($url, $data);
}
View
14 installer/language/polish/complete_lang.php
@@ -1,12 +1,12 @@
<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
// labels
-$lang['congrats'] = 'Gratulacje';
-$lang['intro_text'] = 'PyroCMS jest teraz zainstalowany i gotowy do działania! Zaloguj się do Panelu administracyjnego, używając następujących danych:';
-$lang['email'] = 'E-mail';
-$lang['password'] = 'Hasło';
-$lang['show_password'] = 'Show Password?'; #translate
-$lang['outro_text'] = 'Na końcu <strong>usuń katalog instalatora z serwera</strong>, w przeciwnym razie może on być wykorzystany do przejęcia kontroli nad Twoim serwisem!';
+$lang['congrats'] = 'Gratulacje';
+$lang['intro_text'] = 'PyroCMS jest teraz zainstalowany i gotowy do działania! Zaloguj się do Panelu administracyjnego, używając następujących danych:';
+$lang['email'] = 'E-mail';
+$lang['password'] = 'Hasło';
+$lang['show_password'] = 'Pokazać hasło?';
+$lang['outro_text'] = 'Na końcu <strong>usuń katalog instalatora z serwera</strong>, w przeciwnym razie może on być wykorzystany do przejęcia kontroli nad Twoim serwisem!';
-$lang['go_website'] = 'Przejdź do strony';
+$lang['go_website'] = 'Przejdź do strony';
$lang['go_control_panel'] = 'Przejdź do Panelu administracyjnego';
View
12 installer/language/polish/step_1_lang.php
@@ -4,20 +4,20 @@
$lang['header'] = 'Krok 1: Konfiguracja bazy danych i serwera';
$lang['intro_text'] = 'Zanim sprawdzimy bazę danych, musimy wiedzieć gdzie ona się znajduje i jak się do niej zalogować.';
-$lang['db_settings'] = 'Konfiguracja bazy danych';
+$lang['db_settings'] = 'Konfiguracja bazy danych';
$lang['db_text'] = 'Instalator potrzebuje nazwy serwera bazy danych MySQL, nazwę użytkownika i hasło. Dane te będą wykorzystane do zainstalowania PyroCMS.';
$lang['server'] = 'Serwer';
$lang['username'] = 'Użytkownik';
$lang['password'] = 'Hasło';
$lang['portnr'] = 'Port';
-$lang['server_settings']= 'Ustawienia serwera';
+$lang['server_settings'] = 'Ustawienia serwera';
$lang['httpserver'] = 'Serwer HTTP';
-$lang['httpserver_text']= 'PyroCMS requires a HTTP Server to display dynamic content when a user goes to your website. It looks like you already have one by the fact that you can see this page, but if know exactly which type then PyroCMS can configure itself even better. If you do not know what any of this means just ignore it and carry on with the installation.'; #translate
-$lang['rewrite_fail'] = 'You have selected "(Apache with mod_rewrite)" but we are unable to tell if mod_rewrite is enabled on your server. Ask your host if mod_rewrite is enabled or simply install at your own risk.';
-$lang['mod_rewrite'] = 'Zaznczyłes opcję "(Apache z mod_rewrite)" ale twój server nie ma aktywnego modułu rewrite. Zapytaj firmę hostingową by uaktywniła ten moduł albo zainstaluj PyroCMS używajac opcji "Apache (bez mod_rewrite)".';
+$lang['httpserver_text'] = 'PyroCMS wymaga serwera HTTP aby wyświetlać dynamiczną treść kiedy użytkownik odwiedzi Twój serwis. Jeśli wiesz dokładnie jakiego typu jest Twój serwer HTTP, PyroCMS będzie mógł skonfigurować się jeszcze lepiej. Jeśli nie wiesz nic na ten temat, po prostu kontynuuj instalację.';
+$lang['rewrite_fail'] = 'Wybrałeś opcję "(Apache z mod_rewrite)" ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy mod_rewrite jest włączony na Twoim serwerze. Zapytaj firmę hostingową czy mod_rewrite jest włączony lub zainstaluj PyroCMS na własne ryzyko.';
+$lang['mod_rewrite'] = 'Wybrałeś opcję "(Apache z mod_rewrite)" ale Twój serwer nie ma aktywnego modułu mod_rewrite. Poproś firmę hostingową aby uaktywniła ten moduł albo zainstaluj PyroCMS używajac opcji "Apache (bez mod_rewrite)".';
$lang['step2'] = 'Krok 2';
// messages
$lang['db_success'] = 'Konfiguracja bazy danych została przetestowana i działa w porządku.';
-$lang['db_failure'] = 'Nie można połączyć się z bazą danych: ';
+$lang['db_failure'] = 'Nie można połączyć się z bazą danych: ';
View
8 installer/language/polish/step_4_lang.php
@@ -4,10 +4,10 @@
$lang['header'] = 'Krok 4: Tworzenie bazy danych';
$lang['intro_text'] = 'Wypełnij poniższy formularz i kliknij przycisk Instaluj, aby zainstalować PyroCMS.';
-$lang['db_settings'] = 'Konfiguracja bazy danych';
+$lang['db_settings'] = 'Konfiguracja bazy danych';
$lang['db_create'] = 'Twórz bazę danych';
$lang['db_notice'] = 'być może będziesz musiał to zrobić samemu';
-$lang['default_user'] = 'Domyślny użytkownik';
+$lang['default_user'] = 'Domyślny użytkownik';
$lang['database'] = 'Baza danych';
$lang['site_settings'] = 'Ustawienia strony';
$lang['site_ref'] = 'Referencje strony';
@@ -16,10 +16,10 @@
$lang['last_name'] = 'Nazwisko';
$lang['email'] = 'E-mail';
$lang['password'] = 'Hasło';
-$lang['conf_password'] = 'Potwierdź hasło';
+$lang['conf_password'] = 'Potwierdź hasło';
$lang['finish'] = 'Instaluj';
-$lang['invalid_db_name'] = 'The database name you entered is invalid. Please use only alphanumeric characters and underscores.'; #translate
+$lang['invalid_db_name'] = 'Nazwa bazy danych jest niepoprawna. Proszę używać tylko znaków alfanumerycznych i podkreślenia (_).';
$lang['error_101'] = 'Baza danych nie może zostać znaleziona. Jeśli poprosiłeś instalator o utworzenie bazy danych, to akcja ta mogła się zakończyć niepowodzeniam wskutek błędnych danych dostępowych do bazy.';
$lang['error_102'] = 'Instalator nie może dodać tabel do bazy danych.<br/><br/>';
$lang['error_103'] = 'Instalator nie może wstawić danych do bazy danych.<br/><br/>';
View
11 installer/sql/default.sql
@@ -110,22 +110,15 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS `{PREFIX}profiles` (
`address_line2` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`address_line3` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`postcode` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
- `msn_handle` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
- `yim_handle` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
- `aim_handle` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
- `gtalk_handle` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
- `gravatar` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`website` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
- `twitter_access_token` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
- `twitter_access_token_secret` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
`updated_on` int(11) unsigned DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci ;
-- command split --
-INSERT INTO `{PREFIX}profiles` (`id`, `user_id`, `first_name`, `last_name`, `display_name`, `company`, `lang`, `bio`, `dob`, `gender`, `phone`, `mobile`, `address_line1`, `address_line2`, `address_line3`, `postcode`, `msn_handle`, `yim_handle`, `aim_handle`, `gtalk_handle`, `gravatar`, `updated_on`) VALUES
- (1, 1, '{FIRST-NAME}', '{LAST-NAME}', '{DISPLAY-NAME}', '', 'en', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
+INSERT INTO `{PREFIX}profiles` (`id`, `user_id`, `first_name`, `last_name`, `display_name`, `company`, `lang`, `bio`, `dob`, `gender`, `phone`, `mobile`, `address_line1`, `address_line2`, `address_line3`, `postcode`, `updated_on`) VALUES
+ (1, 1, '{FIRST-NAME}', '{LAST-NAME}', '{DISPLAY-NAME}', '', 'en', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
-- command split --
View
2 system/cms/config/constants.php
@@ -83,7 +83,7 @@
|
*/
-define('CMS_VERSION', '2.0.0-RC1');
+define('CMS_VERSION', '2.0.0-dev');
/*
|--------------------------------------------------------------------------
View
12 system/cms/config/versioning.php
@@ -1,12 +0,0 @@
-<?php if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');
-/*
-| -------------------------------------------------------------------
-| Show word diff
-| -------------------------------------------------------------------
-|
-| Set as true or false if you like to see a something like a highlight
-| for each different word.
-|
-*/
-
-$config['show_word_diff'] = TRUE;
View
4 system/cms/core/Admin_Controller.php
@@ -29,7 +29,7 @@ public function __construct()
$this->load->helper('admin_theme');
- ci()->admin_theme = $this->themes_m->get_admin();
+ ci()->admin_theme = $this->theme_m->get_admin();
// Using a bad slug? Weak
if (empty($this->admin_theme->slug))
@@ -50,7 +50,7 @@ public function __construct()
$this->config->set_item('theme_asset_url', BASE_URL.dirname($this->admin_theme->web_path).'/');
// grab the theme options if there are any
- ci()->theme_options = $this->pyrocache->model('themes_m', 'get_values_by', array(array('theme' => ADMIN_THEME) ));
+ ci()->theme_options = $this->pyrocache->model('theme_m', 'get_values_by', array(array('theme' => ADMIN_THEME) ));
// Active Admin Section (might be null, but who cares)
$this->template->active_section = $this->section;
View
2 system/cms/core/MY_Controller.php
@@ -145,7 +145,7 @@ public function __construct()
'permissions/permission_m',
'modules/module_m',
'pages/page_m',
- 'themes/themes_m',
+ 'themes/theme_m',
));
// List available module permissions for this user
View
4 system/cms/core/Public_Controller.php
@@ -32,7 +32,7 @@ public function __construct()
$this->load->model('pages/page_m');
// Load the current theme so we can set the assets right away
- ci()->theme = $this->themes_m->get();
+ ci()->theme = $this->theme_m->get();
if (empty($this->theme->slug))
{
@@ -80,7 +80,7 @@ public function __construct()
$this->load->library('variables/variables');
// grab the theme options if there are any
- $this->theme->options = $this->pyrocache->model('themes_m', 'get_values_by', array(array('theme' => $this->theme->slug) ));
+ $this->theme->options = $this->pyrocache->model('theme_m', 'get_values_by', array(array('theme' => $this->theme->slug) ));
// Assign segments to the template the new way
$this->template->variables = $this->variables->get_all();
View
2 system/cms/core/WYSIWYG_Controller.php
@@ -21,7 +21,7 @@ public function __construct()
show_error(lang('files.no_permissions'));
}
- ci()->admin_theme = $this->themes_m->get_admin();
+ ci()->admin_theme = $this->theme_m->get_admin();
// Using a bad slug? Weak
if (empty($this->admin_theme->slug))
View
23 system/cms/language/polish/admin_lang.php
@@ -1,13 +1,13 @@
<?php
$lang['cp_admin_title'] = 'Panel administracyjny';
-$lang['global:dashboard'] = 'Tablica informacyjna';
-$lang['cp_admin_quick_links'] = 'Szybkie linki';
+$lang['global:dashboard'] = 'Tablica informacyjna';
+$lang['cp_admin_quick_links'] = 'Szybkie linki';
$lang['cp_welcome_title'] = 'Witaj';
-$lang['cp_welcome_message'] = 'Witaj w Panelu administracyjnym strony %s. Stąd możesz kontrolować dowolną część Twojej strony WWW. Jeżeli napotkasz na jakieś problemy z użytkowaniem tego systemu, prosimy o przesłanie opisu problemu do naszego systemu obsługi błędów.';
+$lang['cp_welcome_message'] = 'Witaj w Panelu administracyjnym strony %s. Stąd możesz kontrolować dowolną część Twojej strony WWW. Jeżeli napotkasz na jakieś problemy z użytkowaniem tego systemu, prosimy o przesłanie opisu problemu do naszego systemu obsługi błędów.';
-$lang['cp_news_feed_title'] = 'Kanał informacyjny';
+$lang['cp_news_feed_title'] = 'Kanał informacyjny';
// Shortcuts
$lang['cp_manage_comments'] = 'Zarządzaj komentarzami';
@@ -18,15 +18,15 @@
// Header
$lang['cp_to_home'] = 'Wróć do tablicy';
$lang['cp_view_frontend'] = 'Podgląd strony';
-$lang['cp_logged_in_welcome'] = 'Witaj %s';
+$lang['cp_logged_in_welcome'] = 'Witaj %s';
$lang['cp_logout_label'] = 'Wyloguj';
-$lang['cp_edit_profile_label'] = 'Edytuj profil';
+$lang['cp_edit_profile_label'] = 'Edytuj profil';
// Footer
-$lang['cp_change_language'] = 'Zmień język';
+$lang['cp_change_language'] = 'Zmień język';
$lang['cp_documentation'] = 'Dokumentacja';
$lang['cp_report_bug'] = 'Zgłoś błąd';
-$lang['cp_contact_support'] = 'Wsparcie';
+$lang['cp_contact_support'] = 'Wsparcie';
$lang['cp_nav_settings'] = 'Ustawienia';
$lang['cp_nav_addons'] = 'Rozszerzenia';
@@ -35,12 +35,15 @@
$lang['cp_nav_users'] = 'Użytkownicy';
$lang['cp_nav_design'] = 'Wygląd';
$lang['cp_nav_content'] = 'Zawartość';
-$lang['cp_nav_utilities'] = 'Narzędzia';
+$lang['cp_nav_utilities'] = 'Narzędzia';
$lang['cp_must_login'] = 'Musisz być zalogowany, żeby zobaczyć tę stronę.';
$lang['cp_access_denied'] = 'Nie posiadasz wystarczających uprawnień, żeby zobaczyć tą stronę.';
-$lang['cp_delete_installer_message'] = 'Proszę usunąć katalog o nazwie "installer" z serwera. Zostawiając go w głównym katalogu, narażasz się na utratę danych!';
+$lang['cp_delete_installer_message'] = 'Proszę usunąć katalog o nazwie "installer" z serwera. Zostawiając go w głównym katalogu, narażasz się na utratę danych!';
$lang['cp_upgrade_message'] = 'Używasz wersji %s, ale Twoja baza danych jest w wersji %s. <a href="%s">Kliknij tutaj</a>, aby zaktualizować bazę danych.';
+$lang['cp_google_analytics_missing'] = 'Brakuje ustawień Google Analytics. Dodaj je do %s lub skontaktuj się z administratorem.';
+$lang['cp_google_analytics_no_connect'] = 'Nie można połączyć się z Google Analytics. Sprawdź za %s.';
+
$lang['required_label'] = 'Wymagane';
$lang['sb_recent_users'] = 'Ostatni użytkownicy';
View
6 system/cms/language/polish/buttons_lang.php
@@ -20,20 +20,20 @@
$lang['buttons.delete'] = 'Usuń';
$lang['buttons.publish'] = 'Publikuj';
$lang['buttons.approve'] = 'Zatwierdź';
-$lang['buttons.unapprove'] = 'Odrzuće';
+$lang['buttons.unapprove'] = 'Odrzuć';
$lang['buttons.install'] = 'Instaluj';
$lang['buttons.uninstall'] = 'Odinstaluj';
$lang['buttons.enable'] = 'Włącz';
$lang['buttons.disable'] = 'Wyłącz';
$lang['buttons.yes'] = 'Tak';
-$lang['buttons.no'] = 'Nie';
+$lang['buttons.no'] = 'Nie';
$lang['buttons.activate'] = 'Aktywuj';
$lang['buttons.deactivate'] = 'Deaktywuj';
$lang['buttons.preview'] = 'Podgląd';
$lang['buttons.close'] = 'Zamknij';
$lang['buttons.edit'] = 'Edytuj';
$lang['buttons.clone'] = 'Klonuj';
-$lang['buttons.re-index'] = 'Re-index'; #translate
+$lang['buttons.re-index'] = 'Przeindeksuj';
$lang['buttons.copy'] = 'Kopiuj';
/* End of file buttons_lang.php */
View
78 system/cms/language/polish/global_lang.php
@@ -1,58 +1,60 @@
<?php
-$lang['global:control-panel'] = 'Panel administracyjny';
-$lang['global:profile'] = 'Profile'; #translate
+$lang['global:control-panel'] = 'Panel administracyjny';
+$lang['global:profile'] = 'Profil';
$lang['title_label'] = 'Tytuł';
-$lang['name_label'] = 'Nazwa';
-$lang['desc_label'] = 'Opis';
+$lang['name_label'] = 'Nazwa';
+$lang['desc_label'] = 'Opis';
$lang['version_label'] = 'Wersja';
$lang['global:author'] = 'Autor';
$lang['global:action'] = 'Akcja';
+$lang['global:slug'] = 'Slug';
-$lang['dialog.delete_message'] = 'Czy na pewno usunąć? Ta operacja nie może być cofnięta.';
-$lang['dialog.confirm'] = 'Potwierdź';
-$lang['dialog.yes'] = 'Tak';
-$lang['dialog.no'] = 'Nie';
+$lang['global:dialog:delete_message'] = 'Czy na pewno usunąć? Ta operacja nie może być cofnięta.';
+$lang['global:dialog:confirm'] = 'Potwierdź';
-$lang['global:select-none'] = '-- Nic --';
-$lang['global:select-all'] = '-- Wszystko --';
-$lang['global:select-any'] = '-- Obojętnie które --';
-$lang['global:select-pick'] = '-- Wybierz --';
+$lang['global:yes'] = 'Tak';
+$lang['global:no'] = 'Nie';
-$lang['global:check-none'] = 'Nic';
-$lang['global:check-all'] = 'Wszystko';
+$lang['global:select-none'] = '-- Nic --';
+$lang['global:select-all'] = '-- Wszystko --';
+$lang['global:select-any'] = '-- Dowolne --';
+$lang['global:select-pick'] = '-- Wybierz --';
-$lang['operators.equal'] = 'Równe z';
-$lang['operators.not_equal'] = 'Nie równe z';
-$lang['operators.less_than'] = 'Mniej niż';
-$lang['operators.greater_than'] = 'Więcej niż';
+$lang['global:check-none'] = 'Nic';
+$lang['global:check-all'] = 'Wszystko';
-$lang['navigation_headline'] = 'Nawigacja';
-$lang['breadcrumb_base_label'] = 'Strona główna';
+$lang['global:operators:equal'] = 'Równe z';
+$lang['global:operators:not_equal'] = 'Nie równe z';
+$lang['global:operators:less_than'] = 'Mniej niż';
+$lang['global:operators:greater_than'] = 'Więcej niż';
+
+$lang['navigation_headline'] = 'Nawigacja';
+$lang['breadcrumb_base_label'] = 'Strona główna';
$lang['logged_in_welcome'] = 'Witaj %s, jesteś zalogowany.';
$lang['logout_label'] = 'Wyloguj się';
$lang['edit_profile_label'] = 'Edytuj profil';
$lang['settings_label'] = 'Ustawienia';
$lang['close_message'] = 'Zamknij tę wiadomość';
-$lang['general_error_label'] = 'Błąd';
-$lang['required_error_label'] = 'Uzupełnij wymagane pole';
-$lang['note_label'] = 'Notatka';
+$lang['general_error_label'] = 'Błąd';
+$lang['required_error_label'] = 'Uzupełnij wymagane pole';
+$lang['note_label'] = 'Notatka';
$lang['success_label'] = 'Sukces!';
$lang['login_title'] = 'Zaloguj się';
$lang['cms_fatal_error'] = 'Błąd krytyczny, sprawdź czy CMS jest zainstalowany!';
$lang['login_error_label'] = 'Błąd logowania';
-$lang['forgot_password_label'] = 'Nie pamiętasz hasła?';
+$lang['forgot_password_label'] = 'Nie pamiętasz hasła?';
$lang['email_label'] = 'E-mail';
$lang['password_label'] = 'Hasło';
$lang['login_label'] = 'Zaloguj się';
$lang['help_label'] = 'Pomoc';
-$lang['save_label'] = 'Zapisz';
+$lang['save_label'] = 'Zapisz';
$lang['cancel_label'] = 'Anuluj';
$lang['update_label'] = 'Aktualizuj';
$lang['global:delete'] = 'Kasuj';
@@ -65,21 +67,23 @@
$lang['install_label'] = 'Instaluj';
$lang['enable_label'] = 'Włącz';
$lang['disable_label'] = 'Wyłącz';
+$lang['upgrade_label'] = 'Aktualizuj';
$lang['all_right_reserved'] = 'All Rights Reserved.'; #translate
$lang['powered_by_pyrocms'] = 'Powered by PyroCMS'; #translate
$lang['top_page'] = 'Top'; #translate
$lang['back_to_top'] = 'Back to Top'; #translate
-$lang['global:shortcuts'] = 'Skróty klawiszowe';
-$lang['global:description'] = 'Opis';
-$lang['global:actions'] = 'Akcje';
-$lang['global:view'] = 'View'; #translate
-$lang['global:preview'] = 'Preview'; #translate
-$lang['global:add'] = 'Add'; #translate
-$lang['global:edit'] = 'Edytuj';
-$lang['global:empty'] = 'Empty'; #translate
-$lang['global:delete'] = 'Usuń';
-$lang['global:remove'] = 'Usuń';
-
-$lang['global:keywords'] = 'Keywords'; #translate
+$lang['global:filters'] = 'Filtry';
+$lang['global:shortcuts'] = 'Skróty klawiszowe';
+$lang['global:description'] = 'Opis';
+$lang['global:actions'] = 'Akcje';
+$lang['global:view'] = 'Zobacz';
+$lang['global:preview'] = 'Podgląd';
+$lang['global:add'] = 'Dodaj';
+$lang['global:edit'] = 'Edytuj';
+$lang['global:empty'] = 'Wyczyść';
+$lang['global:delete'] = 'Usuń';
+$lang['global:remove'] = 'Usuń';
+
+$lang['global:keywords'] = 'Słowa kluczowe';
View
5 system/cms/libraries/Lex/Parser.php
@@ -239,7 +239,8 @@ public function parse_callback_tags($text, $data, $callback)
$tag .= $content.$match[0][0];
// Is there a nested block under this one existing with the same name?
- if (preg_match($this->callback_block_regex, $content.$match[0][0], $nested_matches))
+ $nested_regex = '/\{\{\s*('.preg_quote($name, '/').')(\s.*?)\}\}(.*?)\{\{\s*\/\1\s*\}\}/ms';
+ if (preg_match($nested_regex, $content.$match[0][0], $nested_matches))
{
$nested_content = preg_replace('/\{\{\s*\/'.preg_quote($name, '/').'\s*\}\}/m', '', $nested_matches[0]);
$content = $this->create_extraction('nested_looped_tags', $nested_content, $nested_content, $content);
@@ -530,7 +531,7 @@ protected function setup_regex()
}
$glue = preg_quote($this->scope_glue, '/');
- $this->variable_regex = $glue === '\\.' ? '[a-zA-Z0-9_\-'.$glue.']+' : '[a-zA-Z0-9_\.\-'.$glue.']+';
+ $this->variable_regex = $glue === '\\.' ? '[a-zA-Z0-9_'.$glue.']+' : '[a-zA-Z0-9_\.'.$glue.']+';
$this->callback_name_regex = $this->variable_regex.$glue.$this->variable_regex;
$this->variable_loop_regex = '/\{\{\s*('.$this->variable_regex.')\s*\}\}(.*?)\{\{\s*\/\1\s*\}\}/ms';
$this->variable_tag_regex = '/\{\{\s*('.$this->variable_regex.')\s*\}\}/m';
View
35 system/cms/modules/blog/controllers/admin.php
@@ -1,13 +1,12 @@
<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
-
/**
*
* @package PyroCMS
- * @subpackage Categories
+ * @subpackage Blog
* @category Module
*/
-class Admin extends Admin_Controller {
-
+class Admin extends Admin_Controller
+{
/**
* The current active section
* @access protected
@@ -91,6 +90,9 @@ public function __construct()
{
parent::__construct();
+ // Fire an event, we're posting a new blog!
+ Events::trigger('blog_article_published');
+
$this->load->model(array('blog_m', 'blog_categories_m'));
$this->lang->load(array('blog', 'categories'));
@@ -108,8 +110,6 @@ public function __construct()
$this->data->categories[$category->id] = $category->title;
}
}
-
- $this->template->set_partial('shortcuts', 'admin/partials/shortcuts');
}
/**
@@ -195,6 +195,13 @@ public function create()
{
$this->pyrocache->delete_all('blog_m');
$this->session->set_flashdata('success', sprintf($this->lang->line('blog_post_add_success'), $this->input->post('title')));
+
+ // They are trying to put this live
+ if ($this->input->post('status') == 'live')
+ {
+ // Fire an event, we're posting a new blog!
+ Events::trigger('blog_article_published');
+ }
}
else
{
@@ -293,16 +300,12 @@ public function edit($id = 0)
{
$this->session->set_flashdata(array('success' => sprintf(lang('blog_edit_success'), $this->input->post('title'))));
- // The twitter module is here, and enabled!
-// if ($this->settings->item('twitter_blog') == 1 && ($post->status != 'live' && $this->input->post('status') == 'live'))
-// {
-// $url = shorten_url('blog/'.$date[2].'/'.str_pad($date[1], 2, '0', STR_PAD_LEFT).'/'.url_title($this->input->post('title')));
-// $this->load->model('twitter/twitter_m');
-// if ( ! $this->twitter_m->update(sprintf($this->lang->line('blog_twitter_posted'), $this->input->post('title'), $url)))
-// {
-// $this->session->set_flashdata('error', lang('blog_twitter_error') . ": " . $this->twitter->last_error['error']);
-// }
-// }
+ // They are trying to put this live
+ if ($post->status != 'live' and $this->input->post('status') == 'live')
+ {
+ // Fire an event, we're posting a new blog!
+ Events::trigger('blog_article_published');
+ }
}
else
View
2 system/cms/modules/blog/controllers/sitemap.php
@@ -26,7 +26,7 @@ public function xml()
{
$node = $doc->addChild('url');
- $loc = site_url(date('Y/m/', $article->created_on).$article->slug);
+ $loc = site_url('blog/'.date('Y/m/', $article->created_on).$article->slug);
$node->addChild('loc', $loc);
View
3 system/cms/modules/blog/details.php
@@ -12,6 +12,7 @@ public function info()
'ar' => 'المدوّنة',
'el' => 'Ιστολόγιο',
'br' => 'Blog',
+ 'pl' => 'Blog',
'he' => 'בלוג',
'lt' => 'Blogas',
'ru' => 'Блог',
@@ -23,7 +24,7 @@ public function info()
'es' => 'Escribe entradas para los artículos y blog (web log).', #update translation
'fr' => 'Envoyez de nouveaux posts et messages de blog.', #update translation
'de' => 'Veröffentliche neue Artikel und Blog-Einträge', #update translation
- 'pl' => 'Postuj nowe artykuły oraz wpisy w blogu', #update translation
+ 'pl' => 'Dodawaj nowe wpisy na blogu',
'br' => 'Escrever publicações de blog',
'zh' => '發表新聞訊息、部落格等文章。',
'it' => 'Pubblica notizie e post per il blog.', #update translation
View
110 system/cms/modules/blog/language/polish/blog_lang.php
@@ -1,67 +1,65 @@
-<?php
+<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
// labels
-$lang['blog_posted_label'] = 'Opublikowano w';
-$lang['blog_posted_label_alt'] = 'Opublikowano ';
-$lang['blog_written_by_label'] = 'Napisany przez';
-$lang['blog_author_unknown'] = 'Nieznany';
-$lang['blog_keywords_label'] = 'Keywords'; #translate
-$lang['blog_tagged_label'] = 'Tagged'; #translate
-$lang['blog_category_label'] = 'Kategoria';
-$lang['blog_post_label'] = 'Post';
-$lang['blog_date_label'] = 'Data';
-$lang['blog_date_at'] = '';
-$lang['blog_time_label'] = 'Czas';
-$lang['blog_status_label'] = 'Status';
-$lang['blog_draft_label'] = 'Robocza';
-$lang['blog_live_label'] = 'Opublikowana';
-$lang['blog_content_label'] = 'Zawartość';
-$lang['blog_options_label'] = 'Opcje';
-$lang['blog_title_label'] = 'Tytuł';
-$lang['blog_slug_label'] = 'URL';
-$lang['blog_intro_label'] = 'Wprowadzenie';
+$lang['blog_posted_label'] = 'Opublikowano w';
+$lang['blog_posted_label_alt'] = 'Opublikowano ';
+$lang['blog_written_by_label'] = 'Napisany przez';
+$lang['blog_author_unknown'] = 'Nieznany';
+$lang['blog_keywords_label'] = 'Słowa kluczowe';
+$lang['blog_tagged_label'] = 'Tagi';
+$lang['blog_category_label'] = 'Kategoria';
+$lang['blog_post_label'] = 'Post';
+$lang['blog_date_label'] = 'Data';
+$lang['blog_date_at'] = '';
+$lang['blog_time_label'] = 'Czas';
+$lang['blog_status_label'] = 'Status';
+$lang['blog_draft_label'] = 'Robocza';
+$lang['blog_live_label'] = 'Opublikowana';
+$lang['blog_content_label'] = 'Zawartość';
+$lang['blog_options_label'] = 'Opcje';
+$lang['blog_title_label'] = 'Tytuł';
+$lang['blog_slug_label'] = 'URL';
+$lang['blog_intro_label'] = 'Wprowadzenie';
$lang['blog_no_category_select_label'] = '-- Brak --';
-$lang['blog_new_category_label'] = 'Dodaj kategorie';
+$lang['blog_new_category_label'] = 'Dodaj kategorię';
$lang['blog_subscripe_to_rss_label'] = 'Subskrybuj RSS';
-$lang['blog_all_posts_label'] = 'Wszystkie artykuły';
-$lang['blog_posts_of_category_suffix'] = ' artykuły';
-$lang['blog_rss_name_suffix'] = ' Nowości';
-$lang['blog_rss_category_suffix'] = ' Nowości';
-$lang['blog_author_name_label'] = 'Imię autora';
-$lang['blog_read_more_label'] = 'Czytaj więcej&nbsp;&raquo;';
-$lang['blog_created_hour'] = 'Czas (Godzina)';
-$lang['blog_created_minute'] = 'Czas (Minuta)';
-$lang['blog_comments_enabled_label'] = 'Komentarze aktywne';
+$lang['blog_all_posts_label'] = 'Wszystkie wpisy';
+$lang['blog_posts_of_category_suffix'] = ' - wpisy';
+$lang['blog_rss_name_suffix'] = '';
+$lang['blog_rss_category_suffix'] = '';
+$lang['blog_author_name_label'] = 'Imię autora';
+$lang['blog_read_more_label'] = 'Czytaj więcej&nbsp;&raquo;';
+$lang['blog_created_hour'] = 'Czas (Godzina)';
+$lang['blog_created_minute'] = 'Czas (Minuta)';
+$lang['blog_comments_enabled_label'] = 'Komentarze aktywne';
// titles
-$lang['blog_create_title'] = 'Dodaj artykuł';
-$lang['blog_edit_title'] = 'Edytuj artykuł "%s"';
-$lang['blog_archive_title'] = 'Archiwum';
-$lang['blog_posts_title'] = 'Artykuły';
-$lang['blog_rss_posts_title'] = 'Nowe artykuły dla %s';
-$lang['blog_blog_title'] = 'Nowości';
-$lang['blog_list_title'] = 'Lista artykułów';
+$lang['blog_create_title'] = 'Dodaj wpis';
+$lang['blog_edit_title'] = 'Edytuj wpis "%s"';
+$lang['blog_archive_title'] = 'Archiwum';
+$lang['blog_posts_title'] = 'Wpisy';
+$lang['blog_rss_posts_title'] = 'Najnowsze wpisy dla %s';
+$lang['blog_blog_title'] = 'Blog';
+$lang['blog_list_title'] = 'Lista wpisów';
// messages
-$lang['blog_no_posts'] = 'Nie ma żadnych artykułów.';
-$lang['blog_subscripe_to_rss_desc'] = 'Bądź na bierząco subskrybując nasz kanał RSS. Możesz to zrobić za pomocą popularnych klientów pocztowych, lub skorzystać z <a href="http://reader.google.com/">Google Reader\'a</a>.';
-$lang['blog_currently_no_posts'] = 'W tym momencie nie ma żadnych artykułów.';
-$lang['blog_post_add_success'] = 'Artykuł "%s" został dodany.';
-$lang['blog_post_add_error'] = 'Wystąpił błąd.';
-$lang['blog_edit_success'] = 'Artykuł "%s" został zaktualizowany.';
-$lang['blog_edit_error'] = 'Wystąpił błąd.';
-$lang['blog_publish_success'] = 'Artykuł "%s" został opublikowany.';
-$lang['blog_mass_publish_success'] = 'Artykuły "%s" zostały opublikowane.';
-$lang['blog_publish_error'] = 'Żadne artykuły nie zostały opublikowane.';
-$lang['blog_delete_success'] = 'Artykuł "%s" został usunięty.';
-$lang['blog_mass_delete_success'] = 'Artykuły "%s" zostały usunięte.';
-$lang['blog_delete_error'] = 'Żadne artykuły nie zostały skasowane.';
-$lang['blog_already_exist_error'] = 'Artykuł z tym adresem URL już istnieje.';
+$lang['blog_no_posts'] = 'Nie ma żadnych wpisów.';
+$lang['blog_subscripe_to_rss_desc'] = 'Bądź na bieżąco subskrybując nasz kanał RSS. Możesz to zrobić za pomocą popularnych klientów pocztowych, lub skorzystać z <a href="http://reader.google.com/">Google Reader\'a</a>.';
+$lang['blog_currently_no_posts'] = 'W tym momencie nie ma żadnych wpisów.';
+$lang['blog_post_add_success'] = 'Wpis "%s" został dodany.';
+$lang['blog_post_add_error'] = 'Wystąpił błąd.';
+$lang['blog_edit_success'] = 'Wpis "%s" został zaktualizowany.';
+$lang['blog_edit_error'] = 'Wystąpił błąd.';
+$lang['blog_publish_success'] = 'Wpis "%s" został opublikowany.';
+$lang['blog_mass_publish_success'] = 'Wpisy "%s" zostały opublikowane.';
+$lang['blog_publish_error'] = 'Żadne wpisy nie zostały opublikowane.';
+$lang['blog_delete_success'] = 'Wpis "%s" został usunięty.';
+$lang['blog_mass_delete_success'] = 'Wpisy "%s" zostały usunięte.';
+$lang['blog_delete_error'] = 'Żadne wpisy nie zostały usunięte.';
+$lang['blog_already_exist_error'] = 'Wpis z tym adresem URL już istnieje.';
-$lang['blog_twitter_posted'] = 'Opublikowany "%s" %s';
-$lang['blog_twitter_error'] = 'Błąd Twittera';
+$lang['blog_twitter_posted'] = 'Opublikowano "%s" %s';
+$lang['blog_twitter_error'] = 'Błąd Twitter\'a';
// date
-$lang['blog_archive_date_format'] = "%B' %Y"; #translate format - see php strftime documentation
-
-?>
+$lang['blog_archive_date_format'] = "%B %Y";
View
16 system/cms/modules/blog/language/polish/categories_lang.php
@@ -1,12 +1,12 @@
-<?php
+<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
// labels
$lang['cat_title_label'] = 'Tytuł';
-$lang['cat_category_label'] = 'Kategoria';
+$lang['cat_category_label'] = 'Kategoria';
// titles
-$lang['cat_create_title'] = 'Dodaj kategorie';
-$lang['cat_edit_title'] = 'Edytuj kategorie "%s"';
+$lang['cat_create_title'] = 'Dodaj kategorię';
+$lang['cat_edit_title'] = 'Edytuj kategorię "%s"';
$lang['cat_list_title'] = 'Lista kategorii';
// messages
@@ -15,7 +15,7 @@
$lang['cat_add_error'] = 'Wystąpił błąd.';
$lang['cat_edit_success'] = 'Kategoria została zapisana.';
$lang['cat_edit_error'] = 'Wystąpił błąd.';
-$lang['cat_mass_delete_error'] = 'Wystąpił błąd przy usuwaniu kategorii "%s".';
-$lang['cat_mass_delete_success'] = '%s kategorii z %s zostało pomyślnie skasowanych.';
-$lang['cat_no_select_error'] = 'Musisz najpierw wybrać kategorię.';
-$lang['cat_already_exist_error'] = 'Kategoria "%s" już istnieje.';
+$lang['cat_mass_delete_error'] = 'Wystąpił błąd przy usuwaniu kategorii "%s".';
+$lang['cat_mass_delete_success'] = '%s z %s kategorii zostało pomyślnie skasowanych.';
+$lang['cat_no_select_error'] = 'Musisz najpierw wybrać kategorię.';
+$lang['cat_already_exist_error'] = 'Kategoria "%s" już istnieje.';
View
6 system/cms/modules/blog/language/polish/permission_lang.php
@@ -1,6 +1,6 @@
<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
// Blog Permissions
-$lang['blog.role_put_live'] = 'Publikuj artykuly';
-$lang['blog.role_edit_live'] = 'Edytuj opublikowane artykuły';
-$lang['blog.role_delete_live'] = 'Usuń opublikowane artykuły';
+$lang['blog.role_put_live'] = 'Publikuj wpisy';
+$lang['blog.role_edit_live'] = 'Edytuj opublikowane wpisy';
+$lang['blog.role_delete_live'] = 'Usuwaj opublikowane wpisy';
View
19 system/cms/modules/contact/plugin.php
@@ -38,6 +38,7 @@ public function __construct()
* from = "server@site.com"
* sent = "Your message has been sent. Thank you for contacting us"
* error = "Sorry. Your message could not be sent. Please call us at 123-456-7890"
+ auto-reply = "contact-autoreply"
* success-redirect = "home"
* action = "different/url" Default is current_url(). This can be used to place a contact form in
* the footer (for example) and have it send via the regular contact page. Errors will then
@@ -67,6 +68,7 @@ public function __construct()
* @param from Server email that emails will show as the sender
* @param sent Allows you to set a different message for each contact form.
* @param error Set a unique error message for each form.
+ * @param autoreply Default is 0. When set to 1 autoreply is enabled and the end user will receive a confirmation email to their specified email address
* @param success-redirect Redirect the user to a different page if the message was sent successfully.
* @return string
*/
@@ -85,6 +87,7 @@ public function form()
$button = $this->attribute('button', 'send');
$template = $this->attribute('template', 'contact');
+ $autoreply_template = $this->attribute('auto-reply', FALSE);
$lang = $this->attribute('lang', Settings::get('site_lang'));
$to = $this->attribute('to', Settings::get('contact_email'));
$from = $this->attribute('from', Settings::get('server_email'));
@@ -100,6 +103,7 @@ public function form()
// unset all attributes that are not field names
unset($field_list['button'],
$field_list['template'],
+ $field_list['auto-reply'],
$field_list['lang'],
$field_list['to'],
$field_list['from'],
@@ -248,6 +252,17 @@ public function form()
// Try to send the email
$results = Events::trigger('email', $data, 'array');
+ // If autoreply has been enabled then send the end user an autoreply response
+ if($autoreply_template)
+ {
+ $data_autoreply = $data;
+ $data_autoreply['to'] = $data['email'];
+ $data_autoreply['from'] = $data['from'];
+ $data_autoreply['slug'] = $autoreply_template;
+ $data_autoreply['name'] = $data['name'];
+ $data_autoreply['subject'] = $data['subject'];
+ }
+
// fetch the template so we can parse it to insert into the database log
$this->load->model('templates/email_templates_m');
$templates = $this->email_templates_m->get_templates($template);
@@ -273,6 +288,10 @@ public function form()
redirect(current_url());
}
}
+
+ if($autoreply_template) {
+ Events::trigger('email', $data_autoreply, 'array');
+ }
$message = $this->attribute('sent', lang('contact_sent_text'));
View
2 system/cms/modules/files/controllers/admin.php
@@ -307,6 +307,8 @@ public function edit($id = '')
if ($this->form_validation->run())
{
+ $this->_check_ext();
+
// We are uploading a new file
if ( ! empty($_FILES['userfile']['name']))
{
View
39 system/cms/modules/files/js/functions.js
@@ -292,45 +292,6 @@ jQuery(function($){
form.find(':input:last').focus();
}
});
-
- form.submit(function(e){
-
- e.preventDefault();
-
- form.parent().fadeOut(function(){
-
- $loading.show();
-
- pyro.clear_notifications();
-
- $.post(form.attr('action'), form.serialize(), function(data){
-
- // Update title
- data.title && $('#cboxLoadedContent h2:eq(0)').text(data.title);
-
- if (data.status == 'success')
- {
- $(window).hashchange();
-
- // TODO: Create a countdown with an option to cancel before close
- setTimeout(function(){
- $.colorbox.close();
- }, 1800);
- }
-
- $loading.hide();
-
- form.parent().fadeIn(function(){
-
- // Show notification & resize colorbox
- pyro.add_notification(data.message, {ref: '#cboxLoadedContent', method: 'prepend'});
- $.colorbox.resize();
- });
-
- }, 'json');
-
- });
- });
},
onClosed: function(){}
});
View
76 system/cms/modules/files/views/admin/files/edit.php
@@ -1,38 +1,42 @@
-<h2><?php echo sprintf(lang('files.edit_title'), $file->name); ?></h2>
+<section class="title">
+ <h4><?php echo sprintf(lang('files.edit_title'), $file->name); ?></h4>
+</section>
-<?php echo form_open_multipart(uri_string(), array('class' => 'crud', 'id' => 'files_crud')); ?>
-<fieldset>
- <ul>
- <li class="even">
- <?php echo form_label(lang('files.name_label'), 'name'); ?>
- <?php echo form_input('name', $file->name, 'class="crud"'); ?>
- </li>
- <li>
- <?php echo form_label(lang('files.description_label'), 'description'); ?>
- <?php echo form_textarea(array(
- 'name' => 'description',
- 'id' => 'description',
- 'value' => $file->description,
- 'rows' => '3',
- 'cols' => '50'
- )); ?>
- </li>
- <li class="even">
- <?php echo form_label(lang('file_folders.folder_label'), 'folder_id'); ?>
- <?php echo form_dropdown('folder_id', array(0 => lang('files.dropdown_no_subfolders')) + $folders_tree, $file->folder_id, 'id="folder_id" class="crud"');
- ?>
- </li>
- <li>
- <?php echo form_label(lang('files.file_label'), 'userfile'); ?>
- <?php echo form_upload(array(
- 'name' => 'userfile',
- 'id' => 'userfile'
- )); ?>
- </li>
- </ul>
+<section class="item">
+ <?php echo form_open_multipart(uri_string(), array('class' => 'form_inputs', 'id' => 'files_crud')); ?>
+ <fieldset>
+ <ul>
+ <li class="even">
+ <?php echo form_label(lang('files.name_label'), 'name'); ?>
+ <?php echo form_input('name', $file->name, 'class="crud"'); ?>
+ </li>
+ <li>
+ <?php echo form_label(lang('files.description_label'), 'description'); ?>
+ <?php echo form_textarea(array(
+ 'name' => 'description',
+ 'id' => 'description',
+ 'value' => $file->description,
+ 'rows' => '3',
+ 'cols' => '50'
+ )); ?>
+ </li>
+ <li class="even">
+ <?php echo form_label(lang('file_folders.folder_label'), 'folder_id'); ?>
+ <?php echo form_dropdown('folder_id', array(0 => lang('files.dropdown_no_subfolders')) + $folders_tree, $file->folder_id, 'id="folder_id" class="crud"');
+ ?>
+ </li>
+ <li>
+ <?php echo form_label(lang('files.file_label'), 'userfile'); ?>
+ <?php echo form_upload(array(
+ 'name' => 'userfile',
+ 'id' => 'userfile'
+ )); ?>
+ </li>
+ </ul>
- <div class="align-right buttons">
- <?php $this->load->view('admin/partials/buttons', array('buttons' => array('save') )); ?>
- </div>
-</fieldset>
-<?php echo form_close(); ?>
+ <div class="align-right buttons">
+ <?php $this->load->view('admin/partials/buttons', array('buttons' => array('save') )); ?>
+ </div>
+ </fieldset>
+ <?php echo form_close(); ?>
+</section>
View
4 system/cms/modules/groups/models/group_m.php
@@ -110,10 +110,10 @@ public function update($id = 0, $input = array())
*/
public function delete($id = 0)
{
- $this->load->model('users/users_m');
+ $this->load->model('users/user_m');
// don't delete the group if there are still users assigned to it
- if ($this->users_m->count_by(array('group_id' => $id)) > 0)
+ if ($this->user_m->count_by(array('group_id' => $id)) > 0)
{
return FALSE;
}
View
2 system/cms/modules/maintenance/config/maintenance.php
@@ -10,7 +10,7 @@
*/
$config['maintenance.cache_protected_folders'] = array('simplepie');
-$config['maintenance.cannot_remove_folders'] = array('codeigniter','themes_m');
+$config['maintenance.cannot_remove_folders'] = array('codeigniter','theme_m');
// An array of database tables that are eligible to be exported.
$config['maintenance.export_tables'] = array('users',
View
47 system/cms/modules/navigation/language/polish/navigation_lang.php
@@ -1,43 +1,44 @@
-<?php
+<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
// labels
$lang['nav_title_label'] = 'Tytuł';
+$lang['nav_parent_label'] = 'Rodzic';
$lang['nav_target_label'] = 'Cel';
-$lang['nav_class_label'] = 'Klasa (Class)';
+$lang['nav_class_label'] = 'Klasa';
$lang['nav_url_label'] = 'URL';
$lang['nav_details_label'] = 'Szczegóły';
$lang['nav_text_label'] = 'Treść';
$lang['nav_group_label'] = 'Grupa';
-$lang['nav_location_label'] = 'Lokacja';
+$lang['nav_location_label'] = 'Lokalizacja';
$lang['nav_type_label'] = 'Typ linku';
$lang['nav_uri_label'] = 'Link do strony (URI)';
$lang['nav_page_label'] = 'Strona';
$lang['nav_module_label'] = 'Moduł';
-$lang['nav_restricted_to'] = 'Restricted To'; #translate
+$lang['nav_restricted_to'] = 'Ograniczony do';
$lang['nav_abbrev_label'] = 'Skrót';
-$lang['nav_link_target_self'] = 'Obecne okno (domyślnie)';
-$lang['nav_link_target_blank'] = 'Nowe okno (_blank)';
+$lang['nav_link_target_self'] = 'Obecne okno (domyślnie)';
+$lang['nav_link_target_blank'] = 'Nowe okno (_blank)';
// titles
-$lang['nav_link_create_title'] = 'Dodaj link nawigacyjny';
-$lang['nav_group_create_title'] = 'Dodaj grupę';
-$lang['nav_link_edit_title'] = 'Edytuj link nawigacyjny "%s"';
-$lang['nav_link_list_title'] = 'Lista linków';
-$lang['nav_group_list_title'] = 'Groups'; #translate
+$lang['nav_link_create_title'] = 'Dodaj link';
+$lang['nav_group_create_title'] = 'Dodaj grupę';
+$lang['nav_link_edit_title'] = 'Edytuj link "%s"';
+$lang['nav_link_list_title'] = 'Linki';
+$lang['nav_group_list_title'] = 'Grupy linków';
// messages
-$lang['nav_group_no_links'] = 'Nie ma jeszcze linków w tej grupie.';
+$lang['nav_group_no_links'] = 'Nie ma jeszcze linków w tej grupie.';
$lang['nav_no_groups'] = 'Nie ma żadnych grup nawigacyjnych.';
-$lang['nav_group_delete_confirm'] = 'Jesteś pewien, że chcesz skasować tę grupę nawigacyjną? Zostaną również usunięte WSZYSTKIE linki nawigacyjne należące do tej grupy, odpowiednie pliki układów (layout) powinny zostać edytowane by usunąć referencje do usuniętych linków.';
-$lang['nav_group_add_success'] = 'Grupa nawigacyjna została zapisana.';
-$lang['nav_group_add_error'] = 'Wystąpił błąd.';
-$lang['nav_group_mass_delete_success'] = 'Grupa nawigacyjna została skasowana.';
-$lang['nav_link_add_success'] = 'Grupa nawigacyjna została dodana.';
-$lang['nav_link_add_error'] = 'Wystąpił niespodziewany błąd.';
-$lang['nav_link_not_exist_error'] = 'Ten link nawigacyjny nie istnieje.';
-$lang['nav_link_edit_success'] = 'Link nawigacyjny został zapisany.';
-$lang['nav_link_delete_success'] = 'Link nawigacyjny został skasowany.';
+$lang['nav_group_delete_confirm'] = 'Jesteś pewien, że chcesz skasować tę grupę nawigacyjną? Zostaną również usunięte WSZYSTKIE linki nawigacyjne należące do tej grupy, odpowiednie pliki układów (layout) powinny zostać edytowane by usunąć referencje do usuniętych linków.';
+$lang['nav_group_add_success'] = 'Grupa nawigacyjna została zapisana.';
+$lang['nav_group_add_error'] = 'Wystąpił błąd.';
+$lang['nav_group_mass_delete_success'] = 'Grupa nawigacyjna została skasowana.';
+$lang['nav_link_add_success'] = 'Grupa nawigacyjna została dodana.';
+$lang['nav_link_add_error'] = 'Wystąpił niespodziewany błąd.';
+$lang['nav_link_not_exist_error'] = 'Ten link nawigacyjny nie istnieje.';
+$lang['nav_link_edit_success'] = 'Link nawigacyjny został zapisany.';
+$lang['nav_link_delete_success'] = 'Link nawigacyjny został skasowany.';
-$lang['nav_choose_value'] = 'The %s field must not be empty.'; #translate
-$lang['nav_link_type_desc'] = 'Proszę wybrać typ linku, aby mieć więcej opcji stworzenia swojego linku.';
+$lang['nav_choose_value'] = 'Pole %s nie może być puste.';
+$lang['nav_link_type_desc'] = 'Proszę wybrać typ linku, aby zobaczyć więcej opcji tworzenia linku.';
View
42 system/cms/modules/navigation/plugin.php
@@ -42,7 +42,7 @@ public function links()
private function _build_links($links = array(), $return_arr = TRUE)
{
- static $is_current = FALSE;
+ static $current_link = FALSE;
static $level = 0;
$top = $this->attribute('top', FALSE);
@@ -134,34 +134,18 @@ private function _build_links($links = array(), $return_arr = TRUE)
--$level;
}
- // is current ?
- if (strpos(current_url(), $link['url'].'/') === 0 OR current_url() === $link['url'] OR ($link['link_type'] === 'page' && $link['is_home'] == TRUE) AND site_url() === current_url())
+ // is this the link to the page that we're on?
+ if (preg_match('@^'.current_url().'/?$@', $link['url']) OR ($link['link_type'] == 'page' AND $link['is_home']) AND site_url() == current_url())
{
- $is_current = TRUE;
+ $current_link = $link['url'];
$wrapper['class'][] = $current_class;
}
- // current experimental
- // fail ..
- /*elseif ($link->module_name === get_instance()->module)
+ // is the link we're currently working with found inside the children html?
+ if ( ! in_array($current_class, $wrapper['class']) AND isset($wrapper['children']) AND $current_link AND strpos($wrapper['children'], $current_link))
{
- $is_current = TRUE;
- $wrapper['class'][] = 'current';
- }*/
-
- // has children as current ?
- if ($is_current)
- {
- if ( ! in_array($current_class, $wrapper['class']))
- {
- $wrapper['class'][] = 'has_' . $current_class;
- }
-
- if ($level === 0)
- {
- // we've got the expected result, stop check if has current children
- $is_current = FALSE;
- }
+ // that means that this link is a parent
+ $wrapper['class'][] = 'has_' . $current_class;
}
++$i;
@@ -197,8 +181,11 @@ private function _build_links($links = array(), $return_arr = TRUE)
// render and indent or only render inline?
if ($indent)
{
+ // remove all empty values so we don't have an empty class attribute
+ $classes = implode(' ', array_filter($wrapper['class']));
+
$output .= $add_first_tag ? "<{$list_tag}>" . PHP_EOL : '';
- $output .= $ident_b . '<' . $tag . ' class="' . implode(' ', $wrapper['class']) . '">' . PHP_EOL;
+ $output .= $ident_b . '<' . $tag . ($classes > '' ? ' class="' . $classes . '">' : '>') . PHP_EOL;
$output .= $ident_c . ((($level == 0) AND $top == 'text' AND $wrapper['children']) ? $item['title'] : anchor($item['url'], $item['title'], trim(implode(' ', $item['attributes'])))) . PHP_EOL;
if ($wrapper['children'])
@@ -214,8 +201,11 @@ private function _build_links($links = array(), $return_arr = TRUE)
}
else
{
+ // remove all empty values so we don't have an empty class attribute
+ $classes = implode(' ', array_filter($wrapper['class']));
+
$output .= $add_first_tag ? "<{$list_tag}>" : '';
- $output .= '<' . $tag . ' class="' . implode(' ', $wrapper['class']) . '">';
+ $output .= '<' . $tag . ($classes > '' ? ' class="' . $classes . '">' : '>');
$output .= (($level == 0) AND $top == 'text' AND $wrapper['children']) ? $item['title'] : anchor($item['url'], $item['title'], trim(implode(' ', $item['attributes'])));
if ($wrapper['children'])
View
14 system/cms/modules/pages/controllers/admin.php
@@ -655,15 +655,17 @@ public function _check_slug($slug, $page_id = null)
}
// We check the page chunk slug length here too
- foreach ($this->input->post('chunk_slug') AS $chunk)
+ if (is_array($this->input->post('chunk_slug')))
{
- if (strlen($chunk) > 30)
+ foreach ($this->input->post('chunk_slug') AS $chunk)
{
- $this->form_validation->set_message('_check_slug', lang('pages_chunk_slug_length'));
- return FALSE;
+ if (strlen($chunk) > 30)
+ {
+ $this->form_validation->set_message('_check_slug', lang('pages_chunk_slug_length'));
+ return FALSE;
+ }
}
+ return TRUE;
}
-
- return TRUE;
}
}
View
27 system/cms/modules/pages/language/polish/page_layouts_lang.php
@@ -1,13 +1,14 @@
-<?php
+<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
// tabs
$lang['page_layouts.html_label'] = 'HTML';
$lang['page_layouts.css_label'] = 'CSS';
// labels
-$lang['page_layouts.updated_label'] = 'Zaktualizowany';
+$lang['page_layouts.updated_label'] = 'Zaktualizowany';
$lang['page_layouts.title_label'] = 'Tytuł';
-$lang['page_layouts.theme_layout_label'] = 'Layout';
+$lang['page_layouts.theme_layout_label'] = 'Layout';
+$lang['page_layouts.layout'] = 'Layout';
// titles
$lang['page_layouts.list_title'] = 'Zobacz layouty strony';
@@ -16,16 +17,16 @@
// messages
$lang['page_layouts.no_pages'] = 'Nie ma żadnych layoutów stron.';
-$lang['page_layouts.create_success'] = 'Layout strony został utworzony.';
+$lang['page_layouts.create_success'] = 'Layout strony został utworzony.';
$lang['page_layouts.create_error'] = 'Layout strony nie został utworzony.';
-$lang['page_layouts.page_layout.not_found_error'] = 'Layout strony nie istnieje.';
+$lang['page_layouts.page_layout.not_found_error'] = 'Layout strony nie istnieje.';
$lang['page_layouts.edit_success'] = 'Layout strony "%s" został zapisany.';
-$lang['page_layouts.delete_home_error'] = 'Nie możesz usunąć domyślnego layoutu strony.';
-$lang['page_layouts.delete_success'] = 'Layout strony #%s został usunięty.';
-$lang['page_layouts.mass_delete_success'] = '%s layouty stron zostały usunięte.';
-$lang['page_layouts.delete_none_notice'] = 'Żaden layout strony nie został usunięty.';
-$lang['page_layouts.already_exist_error'] = 'Layout z "%s" już istnieje.';
+$lang['page_layouts.delete_home_error'] = 'Nie możesz usunąć domyślnego layoutu strony.';
+$lang['page_layouts.delete_success'] = 'Layout strony #%s został usunięty.';
+$lang['page_layouts.mass_delete_success'] = '%s layouty stron zostały usunięte.';
+$lang['page_layouts.delete_none_notice'] = 'Żaden layout strony nie został usunięty.';
+$lang['page_layouts.already_exist_error'] = 'Layout z "%s" już istnieje.';
-$lang['page_layouts.variable_introduction'] = 'W tym polu dostępne są tylko dwie wartości.';
-$lang['page_layouts.variable_title'] = 'Zawiera tytuł strony.';
-$lang['page_layouts.variable_body'] = 'Zawiera część body strony internetowej.';
+$lang['page_layouts.variable_introduction'] = 'W tym polu dostępne są tylko dwie wartości.';
+$lang['page_layouts.variable_title'] = 'Zawiera tytuł strony.';
+$lang['page_layouts.variable_body'] = 'Zawiera treść HTML strony internetowej.';
View
61 system/cms/modules/pages/language/polish/pages_lang.php
@@ -1,69 +1,70 @@
-<?php
+<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
// tabs
$lang['pages.content_label'] = 'Zawartość strony';
-$lang['pages.meta_label'] = 'Meta dane';
+$lang['pages.meta_label'] = 'Meta dane';
$lang['pages.design_label'] = 'Wygląd';
$lang['pages.script_label'] = 'Skrypt';
$lang['pages.options_label'] = 'Opcje';
$lang['pages.detail_label'] = 'Szczegóły';
// labels
-$lang['pages.page_label'] = 'Strona';
+$lang['pages.page_label'] = 'Strona';
$lang['pages.add_page_chunk'] = 'Dodaj porcję strony';
-$lang['pages.page_chunk'] = 'Porcja strony';
+$lang['pages.page_chunk'] = 'Porcja strony';
$lang['pages.language_label'] = 'Język';
$lang['pages.updated_label'] = 'Zaktualizowane';
$lang['pages.unknown_label'] = 'Nieznany';
-$lang['pages.title_label'] = 'Tytuł';
-$lang['pages.slug_label'] = 'URL';
-$lang['pages.navigation_label'] = 'Dodaj do nawigacji';
-$lang['pages.body_label'] = 'Część body strony';
+$lang['pages.title_label'] = 'Tytuł';
+$lang['pages.slug_label'] = 'URL';
+$lang['pages.navigation_label'] = 'Dodaj do nawigacji';
+$lang['pages.body_label'] = 'Treść strony';
$lang['pages.meta_title_label'] = 'Meta tytuł';
$lang['pages.meta_keywords_label'] = 'Meta słowa kluczowe';
$lang['pages.meta_desc_label'] = 'Meta opis';
$lang['pages.layout_id_label'] = 'Layout strony';
-$lang['pages.css_label'] = 'CSS';
-$lang['pages.js_label'] = 'JavaScript';
+$lang['pages.css_label'] = 'CSS';
+$lang['pages.js_label'] = 'JavaScript';
$lang['pages.access_label'] = 'Dostęp';
$lang['pages.rss_enabled_label'] = 'RSS włączony';
-$lang['pages.comments_enabled_label'] = 'Komentarze włączone';
-$lang['pages.is_home_label'] = 'Czy jest domyślną (home) stroną?';
+$lang['pages.comments_enabled_label'] = 'Komentarze włączone';
+$lang['pages.is_home_label'] = 'Czy jest domyślną (główną) stroną?';
$lang['pages.status_label'] = 'Status';
-$lang['pages.draft_label'] = 'Robocza';
-$lang['pages.live_label'] = 'Opublikowana';
-$lang['pages.preview_label'] = 'Podgląd';
-$lang['pages.current_label'] = 'Aktualny';
+$lang['pages.draft_label'] = 'Robocza';
+$lang['pages.live_label'] = 'Opublikowana';
+$lang['pages.revisions_label'] = 'Wersje';
+$lang['pages.compare_label'] = 'Porównaj';
+$lang['pages.preview_label'] = 'Podgląd';
+$lang['pages.current_label'] = 'Aktualny';
-$lang['pages.view_label'] = 'Podgląd';
+$lang['pages.view_label'] = 'Podgląd';
$lang['pages.create_label'] = 'Dodaj potomka';
-$lang['pages.duplicate_label'] = 'Duplicate'; #translate
+$lang['pages.duplicate_label'] = 'Duplikuj';
// titles
$lang['pages.create_title'] = 'Dodaj stronę';
-$lang['pages.edit_title'] = 'Edytuj stronę "%s"';
-$lang['pages.list_title'] = 'Lista stron';
-$lang['pages.layouts_create_title'] = 'Dodaj layout strony';
+$lang['pages.edit_title'] = 'Edytuj stronę "%s"';
+$lang['pages.list_title'] = 'Lista stron';
+$lang['pages.layouts_create_title'] = 'Dodaj layout strony';
$lang['pages.layouts_list_title'] = 'Lista layoutów stron';
// messages
-$lang['pages.no_pages'] = 'Nie ma żadnych stron.';
+$lang['pages.no_pages'] = 'Nie ma żadnych stron.';
$lang['pages_create_success'] = 'Strona została utworzona.';
$lang['pages_create_error'] = 'Strona nie została utworzona.';
-$lang['pages_page_not_found_error'] = 'Strona nie istnieje.';
+$lang['pages_page_not_found_error'] = 'Strona nie istnieje.';
$lang['pages_edit_success'] = 'Strona "%s" została zapisana.';
$lang['pages_delete_home_error'] = 'Nie możesz usunąć strony głównej !';
$lang['pages_delete_success'] = 'Strona #%s została usunięta.';
$lang['pages_mass_delete_success'] = '%s strony zostały usunięte.';
$lang['pages_delete_none_notice'] = 'Żadna ze stron nie została usunięta.';
-$lang['pages_page_already_exist_error'] = 'Strona o adresie URL "%s" już istnieje w %s.';
-$lang['pages_parent_not_exist_error'] = 'Strona nadrzędna, którą wybrałeś nie istnieje.';
-$lang['pages_chunk_slug_length'] = 'Page Chunk slugs may be no more than 30 characters in length.'; #translate
-$lang['pages_root_folder'] = 'the top level'; #translate
+$lang['pages_page_already_exist_error'] = 'Strona o adresie URL "%s" już istnieje w %s.';
+$lang['pages_parent_not_exist_error'] = 'Strona nadrzędna, którą wybrałeś nie istnieje.';
+$lang['pages_chunk_slug_length'] = 'Nazwa porcji strony nie może być dłuższa niż 30 znaków.';
+$lang['pages_root_folder'] = 'najwyższy poziom';
-$lang['pages.tree_explanation'] = 'Lista po lewej stronie reprezentuje strony Twojej witryny.
-Kliknij ikonę "+" obok danej strony aby wyświetlić strony które zawiera. Jeżeli klikniesz stronę, w tym miejscu pojawi się wiele użytecznych informacji.';
+$lang['pages.tree_explanation'] = 'Lista po lewej stronie reprezentuje strony Twojej witryny. Kliknij ikonę "+" obok danej strony aby wyświetlić strony które zawiera. Jeżeli klikniesz stronę, w tym miejscu pojawi się wiele użytecznych informacji.';
-$lang['pages.rss_explanation'] = 'Włączenie RSS dla tej strony, daje użytkownikom możliwość subskrybcji kanału RSS, w którym będą się pokazywały wszytskie podstrony dla tego wpisu.';
+$lang['pages.rss_explanation'] = 'Włączenie RSS dla tej strony daje użytkownikom możliwość subskrybcji kanału RSS, w którym będą się pokazywały wszytskie podstrony dla tego wpisu.';
View
9 system/cms/modules/pages/plugin.php
@@ -53,6 +53,9 @@ public function display()
'</div>'.PHP_EOL;
}
+ // we'll unset the chunks array as Lex is grouchy about mixed data at the moment
+ unset($page['chunks']);
+
return $this->content() ? $page : $page['body'];
}
@@ -273,13 +276,13 @@ private function _check_page_is($child_id = 0)
{
if ( ! is_numeric($child_id))
{
- $parent_id = ($parent = $this->page_m->get_by(array('slug' => $parent_id))) ? $parent->id: 0;
+ $parent_id = ($parent = $this->page_m->get_by(array('slug' => $parent_id))) ? $parent->id : 0;
}
return $parent_id ? (int) $this->page_m->count_by(array(
- (is_numeric($child) ? 'id' : 'slug') => $child,
+ (is_numeric($child_id) ? 'id' : 'slug') => $child_id,
'parent_id' => $parent_id
- )) > 0: FALSE;
+ )) > 0 : FALSE;
}
}
View
2 system/cms/modules/pages/views/admin/layouts/form.php
@@ -35,7 +35,7 @@
<li class="even">
<label for="html_editor"><?php echo lang('page_layouts.layout'); ?></label>
- <?php echo form_textarea(array('id'=>'html_editor', 'name'=>'body', 'value' => $page_layout->body, 'rows' => 50)); ?>
+ <?php echo form_textarea(array('id'=>'html_editor', 'name'=>'body', 'value' => ($page_layout->body == '' ? '<h2>{{ page:title }}</h2>'.PHP_EOL.'{{ page:body }}' : $page_layout->body), 'rows' => 50)); ?>
</li>
</ul>
View
3 system/cms/modules/settings/details.php
@@ -109,11 +109,8 @@ public function install()
('mail_smtp_port', 'SMTP Port', 'SMTP port number.', 'text', '', '', '', '0', '1', 'email','977'),
('mail_smtp_user', 'SMTP User Name', 'SMTP user name.', 'text', '', '', '', '0', '1', 'email','976'),
('mail_sendmail_path', 'Sendmail Path', 'Path to server sendmail binary.', 'text', '', '', '', '0', '1', 'email','975'),
- ('twitter_blog','Twitter &amp; Blog integration.','Would you like to post links to new blog articles on Twitter?','radio','0','','1=Enabled|0=Disabled','0','1','twitter','974'),
('twitter_username','Username','Twitter username.','text','','','','0','1','twitter','973'),
('twitter_feed_count','Feed Count','How many tweets should be returned to the Twitter feed block?','text','5','','','0','1','twitter','972'),
- ('twitter_consumer_key','Consumer Key','Twitter consumer key.','text','','','','0','1','twitter','971'),
- ('twitter_consumer_key_secret','Consumer Key Secret','Twitter consumer key secret.','text','','','','0','1','twitter','970'),
('twitter_cache', 'Cache time', 'How many minutes should your Tweets be stored?','text','300','','','0','1','twitter','969'),
('enable_comments', 'Enable Comments', 'Enable comments.', 'radio', '1', '1', '1=Enabled|0=Disabled', '0', '1', 'comments','968'),
('moderate_comments', 'Moderate Comments', 'Force comments to be approved before they appear on the site.', 'radio', '1', '1', '1=Enabled|0=Disabled', '0', '1', 'comments','967'),
View
9 system/cms/modules/settings/language/arabic/settings_lang.php
@@ -90,15 +90,6 @@
$lang['settings_twitter_username'] = 'إسم المستخدم';
$lang['settings_twitter_username_desc'] = 'إسم مستخدم تويتر.';
-$lang['settings_twitter_consumer_key'] = 'رمز المستخدم';
-$lang['settings_twitter_consumer_key_desc'] = 'رمز مستخدم تويتر.';
-
-$lang['settings_twitter_consumer_key_secret'] = 'كلمة سرّ المستفيد';
-$lang['settings_twitter_consumer_key_secret_desc'] = 'كلمة سرّ مُستفيد تويتر.';
-
-$lang['settings_twitter_blog'] = 'الدمج مع تويتر والأخبار';
-$lang['settings_twitter_blog_desc'] = 'هل تريد نشر روابط مقالات الأخبار الجديدة على تويتر؟';
-
$lang['settings_twitter_feed_count'] = 'عدد رسائل تويتر';
$lang['settings_twitter_feed_count_desc'] = 'ما عدد رسائل تويتر التي يجب قراءتها في بلوك تويتر؟';
View
9 system/cms/modules/settings/language/brazilian/settings_lang.php
@@ -90,15 +90,6 @@
$lang['settings_twitter_username'] = 'Nome de usuário';
$lang['settings_twitter_username_desc'] = 'Nome de usuário do Twitter.';
-$lang['settings_twitter_consumer_key'] = 'Chave de consumo';
-$lang['settings_twitter_consumer_key_desc'] = 'Chave de consumo do Twitter.';
-
-$lang['settings_twitter_consumer_key_secret'] = 'Chave de consumo secreta';
-$lang['settings_twitter_consumer_key_secret_desc'] = 'Chave de consumo secreta do Twitter.';
-
-$lang['settings_twitter_blog'] = 'Twitter integrado ao Blog.';
-$lang['settings_twitter_blog_desc'] = 'Você deseja que sejam escritos automaticamente no twitter os links para os novos artigos do blog?';
-
$lang['settings_twitter_feed_count'] = 'Contador do Feed';
$lang['settings_twitter_feed_count_desc'] = 'Quantos tweets devem ser retornados para o bloco de feed do Twitter?';
View
9 system/cms/modules/settings/language/chinese_traditional/settings_lang.php
@@ -88,15 +88,6 @@
$lang['settings_twitter_username'] = '用戶名稱';
$lang['settings_twitter_username_desc'] = 'Twitter 的用戶名稱(Username)。';
-$lang['settings_twitter_consumer_key'] = '消費者金鑰';
-$lang['settings_twitter_consumer_key_desc'] = 'Twitter 的消費者金鑰(Consumer Key)。';
-
-$lang['settings_twitter_consumer_key_secret'] = '消費者機密';
-$lang['settings_twitter_consumer_key_secret_desc'] = 'Twitter 的消費者機密序號(Consumer Key Secret)。';
-
-$lang['settings_twitter_blog'] = 'Twitter &amp; 新聞 整合.';
-$lang['settings_twitter_blog_desc'] = '您想要自動在 Twitter 上發佈最新文章的連結嗎?';
-
$lang['settings_twitter_feed_count'] = 'Feed 數量';
$lang['settings_twitter_feed_count_desc'] = '請設定在 Twitter feed 區塊內顯示的 Tweets 訊息數量。';
View
9 system/cms/modules/settings/language/czech/settings_lang.php
@@ -88,15 +88,6 @@
$lang['settings_twitter_username'] = 'Uživatelské jméno';
$lang['settings_twitter_username_desc'] = 'Uživatelské jméno na Twitteru.';
-$lang['settings_twitter_consumer_key'] = 'Consumer Key';
-$lang['settings_twitter_consumer_key_desc'] = 'Consumer Key pro Twitter.';
-
-$lang['settings_twitter_consumer_key_secret'] = 'Consumer Key Secret';
-$lang['settings_twitter_consumer_key_secret_desc'] = 'Consumer Key Secret pro Twitter.';
-
-$lang['settings_twitter_blog'] = 'Integrace novinek s Twitterem.';
-$lang['settings_twitter_blog_desc'] = 'Chcete odesílat zprávy o nivinkách na Twitter?';
-
$lang['settings_twitter_feed_count'] = 'Počet příspěvků';
$lang['settings_twitter_feed_count_desc'] = 'Kolik tweetů se má zobrazit v sekci Twitteru?';
View
9 system/cms/modules/settings/language/danish/settings_lang.php
@@ -91,15 +91,6 @@
$lang['settings_twitter_username'] = 'Brugernavn';
$lang['settings_twitter_username_desc'] = 'Twitter brugernavn.';
-$lang['settings_twitter_consumer_key'] = 'Consumer Key';
-$lang['settings_twitter_consumer_key_desc'] = 'Twitter consumer key.';
-
-$lang['settings_twitter_consumer_key_secret'] = 'Consumer Key Secret';
-$lang['settings_twitter_consumer_key_secret_desc'] = 'Twitter consumer key secret.';
-
-$lang['settings_twitter_blog'] = 'Twitter &amp; Blog integration.';
-$lang['settings_twitter_blog_desc'