Permalink
Browse files

Danish translations updated from Transifex

  • Loading branch information...
1 parent 91705cc commit 02c4302cd084db934a7cda63c948f07877860e1a @anselmdk anselmdk committed Nov 1, 2013
Showing with 82 additions and 40 deletions.
  1. +82 −40 lang/da.yml
View
@@ -1,51 +1,93 @@
da:
ArchiveWidget:
- DispBY: "Vis efter"
- MONTH: "måned"
- YEAR: "år"
+ DispBY: 'Vis efter'
+ MONTH: måned
+ PLURALNAME: 'Arkiv-widgets'
+ SINGULARNAME: 'Arkiv-widget'
+ YEAR: år
BlogEntry:
- AU: "Forfatter"
- BBH: "BBCode hjælp"
- CN: "Indhold"
- DT: "Dato"
- TS: "Tags (kommasep.)"
+ AU: Forfatter
+ BBH: 'BBCode hjælp'
+ CN: Indhold
+ DT: Dato
+ PLURALNAME: 'Blogindlæg Sider'
+ SINGULARNAME: 'Blogindlæg Side'
+ TS: 'Tags (kommasep.)'
+ DESCRIPTION: 'Et enkelt blog-indlæg'
BlogEntry_ss:
- COMMENTS: "Kommentarer"
- EDITTHIS: "Rediger dette indlæg"
- POSTEDBY: "Indsendt af"
- POSTEDON: "d. "
- TAGS: "Tags:"
- UNPUBLISHTHIS: "Upubliceret dette indlæg"
- VIEWALLPOSTTAGGED: "Vis alle indlæg tagged "
+ COMMENTS: kommentarer
+ EDITTHIS: 'Rediger dette indlæg'
+ POSTEDBY: 'Indsendt af'
+ TAGS: 'Tags:'
+ UNPUBLISHTHIS: 'Upublicér dette indlæg'
+ VIEWALLPOSTTAGGED: 'Vis alle indlæg tagged '
BlogHolder:
- POST: "Send blog indlæg"
- RSSFEED: "RSS feed af denne blog"
- SJ: "Emne"
- SPUC: "Husk at seperere tags med komma"
- SUCCONTENT: "Tillykke, SilverStripe blog modul er installeret succesfuldt. Dette blog indlæg kan du trygt slette. Du kan konfigurere bloggen som du har lyst (f.eks. widgets placeret i sidepanelet)"
- SUCTAGS: "Silverstripe, blog"
- SUCTITLE: "SilverStripe Blog modul installeret succesfuldt"
- TE: "F.eks. sport, personligt, science fiction"
+ PLURALNAME: 'Blogholder Sider'
+ POST: 'Send blog indlæg'
+ RSSFEED: 'RSS feed af denne blog'
+ SINGULARNAME: 'Blogholder Side'
+ SJ: Emne
+ SPUC: 'Husk at seperere tags med komma'
+ SUCCONTENT: 'Tillykke, SilverStripe blog modul er installeret succesfuldt. Dette blog indlæg kan du trygt slette. Du kan konfigurere bloggen som du har lyst (f.eks. widgets placeret i sidepanelet)'
+ SUCTAGS: 'Silverstripe, blog'
+ SUCTITLE: 'SilverStripe Blog modul installeret succesfuldt'
+ TE: 'F.eks. sport, personligt, science fiction'
+ DESCRIPTION: 'Viser en liste af blogindlæg'
BlogHolder_ss:
- NOENTRIES: "Der er ingen blog indlæg"
- VIEWINGTAGGED: "Se indlæg tagged med"
+ NOENTRIES: 'Der er ingen blog indlæg'
+ VIEWINGTAGGED: 'Se indlæg tagged med'
+ VIEWINGPOSTEDBY: 'Viser indlæg indsendt af'
+ VIEWINGPOSTEDIN: 'Viser indlæg sendt ind af'
BlogManagementWidget:
- COMADM: "Kommentaradministration"
- UNM1: "Du har 1 uvurderet kommentar"
- UNMM: "Du har %i uvurderet kommentarer"
+ COMADM: 'Kommentaradministration'
+ PLURALNAME: 'Blog-administrations-widgets'
+ SINGULARNAME: 'Blog-administrations-widget'
+ UNM1: 'Du har 1 uvurderet kommentar'
+ UNMM: 'Du har %i uvurderede kommentarer'
BlogManagementWidget_ss:
- LOGOUT: "Log ud"
- POSTNEW: "Send et nyt blog indlæg"
+ LOGOUT: Log ud
+ POSTNEW: 'Send et nyt blog indlæg'
BlogSummary_ss:
- COMMENTS: "Kommentarer"
- POSTEDON: "d. "
+ COMMENTS: kommentarer
+ POSTEDBY: 'Indsendt af'
+ VIEWFULL: 'Se hele indlægget med titlen -'
+ READFULLPOST: 'Læs hele indlægget'
+ SUMMARYCOMMENTS: kommentar(er)
+ TAGS: Tags
+ BlogTree:
+ PLURALNAME: 'Blogtræ Sider'
+ SINGULARNAME: 'Blogtræ Side'
+ DESCRIPTION: 'En gruppe af blogs'
RSSWidget:
- CT: "Brugerdefineret title for dette feed"
- NTS: "Antal af viste indlæg "
- URL: "URL eller RSS Feed"
+ CT: 'Brugerdefineret title for dette feed'
+ NTS: 'Antal af viste indlæg '
+ PLURALNAME: 'RSS-widgets'
+ SINGULARNAME: 'RSS-widget'
+ URL: 'URL eller RSS Feed'
+ DEFAULTTITLE: 'RSS Feed'
+ SubscribeRSSWidget:
+ PLURALNAME: 'Abonnér på RSS-widgets'
+ SINGULARNAME: 'Abonnér på RSS-widget'
+ SubscribeRSSWidget_ss:
+ SUBSCRIBETEXT: Abonnér
+ SUBSCRIBETITLE: 'Abonnér på denne blog via RSS'
TagCloudWidget:
- LIMIT: "Begrænsning af antalle af tags"
- SBAL: "alfabet"
- SBFREQ: "frekvens"
- SORTBY: "Sorter efter"
- TILE: "Titel"
+ LIMIT: 'Begrænsning af antalle af tags'
+ PLURALNAME: 'Tagcloud-widgets'
+ SBAL: alfabet
+ SBFREQ: frekvens
+ SINGULARNAME: 'Tagcloud-widget'
+ SORTBY: 'Sorter efter'
+ TILE: Titel
+ DEFAULTTITLE: 'Tagcloud'
+ TrackBackPing:
+ PLURALNAME: 'Track Back Ping'
+ SINGULARNAME: 'Track Back Ping'
+ BlogTree_ss:
+ NOENTRIES: 'Der er ingen blog indlæg'
+ VIEWINGPOSTEDBY: 'Viser indlæg indsendt af'
+ VIEWINGPOSTEDIN: 'Viser indlæg indsendt af'
+ VIEWINGTAGGED: 'Se indlæg tagged med'
+ SiteTree:
+ PLURALNAME: Sider
+ SINGULARNAME: Side

0 comments on commit 02c4302

Please sign in to comment.