Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

441 lines (435 sloc) 31.143 kB
<?php
/**
* Norwegian Bokmal (Norway) language pack
* @package cms
* @subpackage i18n
*/
i18n::include_locale_file('cms', 'en_US');
global $lang;
if(array_key_exists('nb_NO', $lang) && is_array($lang['nb_NO'])) {
$lang['nb_NO'] = array_merge($lang['en_US'], $lang['nb_NO']);
} else {
$lang['nb_NO'] = $lang['en_US'];
}
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['CHOOSEFILE'] = 'Velg fil';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['CONTENTMODBY'] = 'Innhold kan endres av';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['CONTENTUSABLEBY'] = 'Innhold kan brukes av';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['DELETEDX'] = 'Slettet %s filer. %s';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['FILESREADY'] = 'Filer klare for opplasting:';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['FOLDERDELETED'] = 'slettet mapper.';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['FOLDERSDELETED'] = 'slettet mapper.';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['MENUTITLE'] = 'Filer og bilder';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['MENUTITLE'] = 'Filer & Bilder';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['MOVEDX'] = 'Flyttet %s filer';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['NEWFOLDER'] = 'Ny Mappe';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['NOTEMP'] = 'Det er ikke noen midlertidig mappe for opplastinger. Sett opp upload_tmp_dir i php.ini';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['NOTHINGTOUPLOAD'] = 'Det fantes ingenting å laste opp';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['NOWBROKEN'] = 'Disse sidene har ødelagte linker:';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['NOWBROKEN2'] = 'Det er sendt e-post til eierene, og de vil rette opp sidene.';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['OWNER'] = 'Eier';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['SAVEDFILE'] = 'Lagret filen %s';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['SAVEFOLDERNAME'] = 'Lagre mappenavn';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['THUMBSDELETED'] = 'Alle ubrukte miniatyrbilder har blitt slettet';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['UPLOAD'] = 'Last opp filene som er listet opp nedenunder';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin']['UPLOADEDX'] = 'Lastet opp %s filer';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Opprett';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin_left.ss']['DELETE'] = 'Slett';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin_left.ss']['DELFOLDERS'] = 'Slett merkede mapper';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Tillat endring av rekkefølge med dra og slipp';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin_left.ss']['FOLDERS'] = 'Mapper';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin_left.ss']['GO'] = 'Utfør';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin_left.ss']['SELECTTODEL'] = 'Merk de mappene du vil slette og deretter trykk på "slett" knappen under';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'For å reorganisere mappene, drar du mappene og slipper dem på ønsket sted.';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Vennligst velg en side fra meny til venstre.';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin_right.ss']['WELCOME'] = 'Velkommen til';
$lang['nb_NO']['AssetAdmin_uploadiframe.ss']['PERMFAILED'] = 'Du har ikke rettigheter til å laste opp filer til denne mappen.';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['CAPTION'] = 'Tittel';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['CREATED'] = 'Først lastet opp';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['DIM'] = 'Dimensjoner';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['DIMLIMT'] = 'Begrens dimensjoner i popup-vinduet';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['EDITIMAGE'] = 'Endre dette bildet';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['FILENAME'] = 'Filnavn';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['GALLERYOPTIONS'] = 'Alternativer for galleri';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['IMAGE'] = 'Bilde';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['ISFLASH'] = 'Er et Flash dokument';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['LASTEDIT'] = 'Sist endret';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['MAIN'] = 'Hoved';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['NOLINKS'] = 'Siden blir ikke linket fra noen sider.';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['OWNER'] = 'Eier';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['PAGESLINKING'] = 'Følgende sider linker til denne filen:';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['POPUPHEIGHT'] = 'Høyde på popup';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['POPUPWIDTH'] = 'Bredde på popup';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['SIZE'] = 'Størrelse';
$lang['nb_NO']['AssetTableField.ss']['DELFILE'] = 'Slett denne filen';
$lang['nb_NO']['AssetTableField.ss']['DRAGTOFOLDER'] = 'Dra til mappen på venstre side for å flytte filen';
$lang['nb_NO']['AssetTableField.ss']['EDIT'] = 'Endre ressurs';
$lang['nb_NO']['AssetTableField.ss']['SHOW'] = 'Vis ressurs';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['SWFFILEOPTIONS'] = 'Alternativer for SWF fil';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['TITLE'] = 'Tittel';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['TYPE'] = 'Type';
$lang['nb_NO']['AssetTableField']['URL'] = 'URL';
$lang['nb_NO']['CMSLeft.ss']['DELPAGE'] = 'Slett sidene...';
$lang['nb_NO']['CMSLeft.ss']['DELPAGES'] = 'Slett de merkede sidene';
$lang['nb_NO']['CMSLeft.ss']['GO'] = 'Utfør';
$lang['nb_NO']['CMSLeft.ss']['NEWPAGE'] = 'Ny side';
$lang['nb_NO']['CMSLeft.ss']['SELECTPAGESDEL'] = 'Velg sidene du vil slette og klikk på knappen under';
$lang['nb_NO']['CMSLeft.ss']['SITECONT'] = 'Nettstedets Innhold';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Tilgang til %s i CMS';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['ACCESSALLINTERFACES'] = 'Tilgang til alle grensesnitt i CMS\'en';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['CANCEL'] = 'Avbryt';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['CHOOSEREPORT'] = '(Velg en rapport)';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['COMPARINGV'] = 'Du sammenligner versjonene #%d og #%d';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['COPYPUBTOSTAGE'] = 'Er du sikker på at du vil kopiere det publiserte innholdet til utkast?';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['DELETE'] = 'Slett fra utkast';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['DELETEFP'] = 'Fjern fra publisert side';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['DESCREMOVED'] = 'og %s undersider';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['EMAIL'] = 'Epost';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['GO'] = 'Utfør';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Innhold';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Innhold';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['METADESCOPT'] = 'Beskrivelse';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['METAKEYWORDSOPT'] = 'Nøkkelord';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['NEW'] = 'Ny';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['NOCONTENT'] = 'Ingen innhold';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['NOTHINGASSIGNED'] = 'Du har ingen anvisninger';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['NOWAITINGON'] = 'Du venter ikke på noen.';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['NOWBROKEN'] = 'Følgene sider har nå ødelagte linker:';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['NOWBROKEN2'] = 'Eierne har blitt kontaktet og de vil prøve å fikse disse sidene.';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['OK'] = 'OK';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['PAGEDEL'] = '%d siden slettet';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['PAGENOTEXISTS'] = 'Siden eksisterer ikke';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['PAGEPUB'] = '%d side publisert';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['PAGESDEL'] = '%d sidene slettet';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['PAGESPUB'] = '%d sider publisert';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['PAGETYPEOPT'] = 'Sidetype';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['PRINT'] = 'Print';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['PUBALLCONFIRM'] = 'Venligst publiser hver enkelt side på denne nettsiden, copierer utkast til live.';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['PUBALLFUN'] = '"Publiser Alle" funksjonalitet';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['PUBALLFUN2'] = 'Å trykke på denne knappen vil være det samme som å trykke "publiser" på alle sidene. Dette blir ofte brukt ved store endringer som f.eks. ved oppretting av nettsiden for første gang.';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['PUBPAGES'] = 'Ferdig: Publisert %d sider';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['REMOVED'] = 'Slettet \'%s\'%s fra publisert nettsted';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['REMOVEDFD'] = 'Fjernet fra utkast-siden';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['REMOVEDPAGE'] = 'Fjernet %s fra den publiserte siden.';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['REMOVEDPAGEFROMDRAFT'] = 'Fjernet \'%s\' fra utkast for nettsted';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['REPORT'] = 'Rapport';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['RESTORE'] = 'Gjenopprett';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['RESTORED'] = '%s vellykket gjenopprettet';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['ROLLBACK'] = 'Rull tilbake til denne versjonen';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['ROLLEDBACKPUB'] = 'Rullet tilbake til publisert versjon. Ny versjon er #%d';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['ROLLEDBACKVERSION'] = 'Rullet tilbake til versjon #%d. Ny versjon er #%d';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['SAVE'] = 'Lagre';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['SENTTO'] = 'Sendt til %s %s for godkjenning';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['STATUSOPT'] = 'Status';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['TOTALPAGES'] = 'Totalt antall sider:';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['VERSIONSNOPAGE'] = 'Kan ikke finne side #%d';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['VIEWING'] = 'Du ser på versjon #%d, opprettet %s';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['VISITRESTORE'] = 'besøk gjenopprettingsside/(ID)';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['WAITINGON'] = 'Du venter på andre å jobbe med disse sidene <b>%d</b>';
$lang['nb_NO']['CMSMain']['WORKTODO'] = 'Du har arbeid som venter på disse sidene <b>%d</b>';
$lang['nb_NO']['CMSMain_dialog.ss']['BUTTONNOTFOUND'] = 'Kunne ikke finne navn på knappen';
$lang['nb_NO']['CMSMain_dialog.ss']['NOLINKED'] = 'Finner ikke window.linkedObject for tilbakesending av knappetrykk tilbake til hovedvinduet';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['ADDEDNOTPUB'] = 'Opprettet som kladd og ikke publisert enda.';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['ADDSEARCHCRITERIA'] = 'Legg til kriterie';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['BATCHACTIONS'] = 'Avanserte oppg.';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['CHANGED'] = 'endret';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['CLOSEBOX'] = 'Klikk for å lukke boksen';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['COMPAREMODE'] = 'Sammenligningsmodus (klikk 2 under)';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['CREATE'] = 'Opprett';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['DEL'] = 'slettet';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['DELETECONFIRM'] = 'Slett de valgte sidene.';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['DELETEDSTILLLIVE'] = 'Slett fra kladd men fortsatt på live siden';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['EDITEDNOTPUB'] = 'Endret i kladden, men ikke publisert enda.';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['EDITEDSINCE'] = 'Endret siden';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Aksepter "drag &amp; drop" reorganisering';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['GO'] = 'Utfør';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['KEY'] = 'Nøkkel:';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['NEW'] = 'ny';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['OPENBOX'] = 'Klikk for å åpne denne boksen';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['PAGEVERSIONH'] = 'Versjon historikk';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['PUBLISHCONFIRM'] = 'Publiser de merkede sidene';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['SEARCH'] = 'Søk';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['SEARCHTITLE'] = 'Søk gjennom URL, Tiitel, Meny Tittel, &amp; Innhold';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESACTIONS'] = 'Merk sidene du vil endre og klikk deretter på en oppgave:';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESDUP'] = 'Velg de sidene du vil kopiere, om du vil at under-sidene skal inkluderes, og hvor du vil plassere kopiene.';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['SHOWONLYCHANGED'] = 'Vis bare redigerte sider';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['SHOWUNPUB'] = 'Vis upubliserte versjoner';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['SITECONTENT TITLE'] = 'Innhold og struktur for nettsted';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['SITEREPORTS'] = 'Rapporter';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['TASKLIST'] = 'Oppgaveliste';
$lang['nb_NO']['CMSMain_left.ss']['WAITINGON'] = 'Venter på';
$lang['nb_NO']['CMSMain_right.ss']['ANYMESSAGE'] = 'Har du en melding til din redaktør?';
$lang['nb_NO']['CMSMain_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Venligst velg en side fra venstre kolonne.';
$lang['nb_NO']['CMSMain_right.ss']['LOADING'] = 'laster inn...';
$lang['nb_NO']['CMSMain_right.ss']['MESSAGE'] = 'Melding';
$lang['nb_NO']['CMSMain_right.ss']['SENDTO'] = 'Send til';
$lang['nb_NO']['CMSMain_right.ss']['STATUS'] = 'Status';
$lang['nb_NO']['CMSMain_right.ss']['SUBMIT'] = 'Send til godkjenning';
$lang['nb_NO']['CMSMain_right.ss']['WELCOMETO'] = 'Velkommen til';
$lang['nb_NO']['CMSMain_versions.ss']['AUTHOR'] = 'Forfatter';
$lang['nb_NO']['CMSMain_versions.ss']['NOTPUB'] = 'Ikke publisert';
$lang['nb_NO']['CMSMain_versions.ss']['PUBR'] = 'Utgiver';
$lang['nb_NO']['CMSMain_versions.ss']['UNKNOWN'] = 'Ukjent';
$lang['nb_NO']['CMSMain_versions.ss']['WHEN'] = 'Når';
$lang['nb_NO']['CMSRight.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Venligst velg en side fra venstre kolonne';
$lang['nb_NO']['CMSRight.ss']['ECONTENT'] = 'Endre Innhold';
$lang['nb_NO']['CMSRight.ss']['WELCOMETO'] = 'Velkommen til';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['ACCEPT'] = 'Tillat';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['APPROVED'] = 'Godkjente %s kommentarer';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['APPROVEDCOMMENTS'] = 'Godkjente kommentarer';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['AUTHOR'] = 'Forfatter';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['COMMENT'] = 'Kommentar';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['COMMENTSAWAITINGMODERATION'] = 'Kommentarer som venter på godkjenning';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['DATEPOSTED'] = 'Innlegginsdato';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['DELETE'] = 'Slett';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['DELETEALL'] = 'Slett alle';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['DELETED'] = 'Slettet %s kommentarer';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['MARKASNOTSPAM'] = 'Merk som ønsket';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['MARKEDNOTSPAM'] = 'Marker %s sin kommentar som ønsket.';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['MARKEDSPAM'] = 'Marker %s sin kommentar som uønsket.';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['MENUTITLE'] = 'Kommentarer';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['MENUTITLE'] = 'Kommentarer';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['NAME'] = 'Navn';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['PAGE'] = 'Side';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['SPAM'] = 'Spam';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin']['SPAMMARKED'] = 'Merk som uønsket';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin_left.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Velkommen til';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'kommentar håndtering. Venligst velg mappe i treet til venstre.';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['APPROVED'] = 'Godkjent';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['AWAITMODERATION'] = 'Venter på godkjenning';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['nb_NO']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['SPAM'] = 'Søppel';
$lang['nb_NO']['CommentList.ss']['CREATEDW'] = 'Kommentarer blir opprettet hver gang funksjonene Publiser, Avvis, Submit blir utført';
$lang['nb_NO']['CommentList.ss']['NOCOM'] = 'Det er ingen kommentarer på denne siden.';
$lang['nb_NO']['CommentTableField']['FILTER'] = 'Filter';
$lang['nb_NO']['CommentTableField']['SEARCH'] = 'Søk';
$lang['nb_NO']['CommentTableField.ss']['APPROVE'] = 'Godkjenn';
$lang['nb_NO']['CommentTableField.ss']['APPROVECOMMENT'] = 'Godkjenn denne kommentaren';
$lang['nb_NO']['CommentTableField.ss']['DELETE'] = 'slett';
$lang['nb_NO']['CommentTableField.ss']['DELETEROW'] = 'Slett denne raden';
$lang['nb_NO']['CommentTableField.ss']['EDIT'] = 'endre';
$lang['nb_NO']['CommentTableField.ss']['HAM'] = 'ham';
$lang['nb_NO']['CommentTableField.ss']['MARKASSPAM'] = 'Merk som søppel';
$lang['nb_NO']['CommentTableField.ss']['MARKNOSPAM'] = 'Merk denne som ikke søppel';
$lang['nb_NO']['CommentTableField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Ingen elementer funnet';
$lang['nb_NO']['CommentTableField.ss']['SPAM'] = 'søppel';
$lang['nb_NO']['ComplexTableField']['CLOSEPOPUP'] = 'Lukk pop-up';
$lang['nb_NO']['ComplexTableField']['SUCCESSADD'] = 'La til %s %s %s';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['ACTIONS'] = 'handlinger';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['ADJUST'] = 'tilpass';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['APPLY'] = 'bruk';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['BLUR'] = 'dimme';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['BRIGHTNESS'] = 'lys';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['CANCEL'] = 'avbryt';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['CONTRAST'] = 'kontrast';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['CROP'] = 'beskjær';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['CURRENTACTION'] = 'gjeldende&nbsp;handling';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['EDITFUNCTIONS'] = 'endre&nbsp;funksjoner';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['EFFECTS'] = 'effekter';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['EXIT'] = 'avslutt';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['GAMMA'] = 'gamme';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['GREYSCALE'] = 'gråskala';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['HEIGHT'] = 'høyde';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['REDO'] = 'gjenta';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['ROT'] = 'rotér';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['SAVE'] = 'lagre&nbsp;bilde';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['SEPIA'] = 'sepia';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['UNDO'] = 'angre';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['UNTITLED'] = 'Utittelert Dokument';
$lang['nb_NO']['ImageEditor.ss']['WIDTH'] = 'bredde';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['CHANGEDURL'] = 'Endret URL til %s';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['FILESIMAGES'] = 'Filer & Bilder';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['HELP'] = 'Hjelp';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['PAGETYPE'] = 'Side-type';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['PERMAGAIN'] = 'Du har blirr logget ut av kontrollpanelet. Hvis du vil logge inn igjen, skriv inn brukernavn og passord nedenunder.';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['PERMALREADY'] = 'Beklager, men du har ikke adgang til denne delen av kontrollpanelet. Hvis du vil logge inn med en annen konto, venligst gjør det nedenunder';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['PERMDEFAULT'] = 'Skriv inn e-postadresse og passord for å få tilgang til CMSet';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['PLEASESAVE'] = 'Venligst Lagre Siden: Denne siden kunne ikke oppdateres grunnet at den ikke har blitt lagret enda.';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['REPORTS'] = 'Rapporter';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['REQUESTERROR'] = 'Feil ved spørring';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['SAVED'] = 'lagret';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['SAVEDUP'] = 'Lagret';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['SECURITY'] = 'Sikkerhet';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['SITECONTENT'] = 'Innhold';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['SITECONTENTLEFT'] = 'Nettsidens innhold';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['APPVERSIONTEXT1'] = 'Dette er den';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['APPVERSIONTEXT2'] = 'versjonen som du kjører foreløpig, teknisk sett er det CVS virksomhet';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['ARCHS'] = 'Arkivert side';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['DRAFTS'] = 'Utkastside';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['EDIT'] = 'Endre';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['EDITINCMS'] = 'Editer denne siden i CMS';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['EDITPROFILE'] = 'Profil';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['LOADING'] = 'Laster inn...';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['LOGGEDINAS'] = 'Logget inn som';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['LOGOUT'] = 'logg ut';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['PUBLIS'] = 'Publisert side';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['REQUIREJS'] = 'Du må ha JavaScript slått på for å bruke dette systemet.';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['SSWEB'] = 'Silverstripe Nettside';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['VIEWINDRAFT'] = 'Vis utkast utgaven av siden';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['VIEWINPUBLISHED'] = 'Vis publisert utgave av siden';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain.ss']['VIEWPAGEIN'] = 'Se side:';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['STATUSPUBLISHEDSUCCESS'] = 'Publisert med \'%ers\' suksess';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['STATUSTO'] = 'Status endret til %s';
$lang['nb_NO']['LeftAndMain']['TREESITECONTENT'] = 'Nettsidens innhold';
$lang['nb_NO']['MemberList']['ADD'] = 'Legg til';
$lang['nb_NO']['MemberList']['ANYGROUP'] = 'Hvilket som helst gruppe';
$lang['nb_NO']['MemberList']['ASC'] = 'Stigende';
$lang['nb_NO']['MemberList']['DESC'] = 'Synkende';
$lang['nb_NO']['MemberList']['EMAIL'] = 'Epost';
$lang['nb_NO']['MemberList']['FILTERBYG'] = 'Filtrer etter gruppe';
$lang['nb_NO']['MemberList']['FN'] = 'Fornavn';
$lang['nb_NO']['MemberList']['ORDERBY'] = 'Sortert etter';
$lang['nb_NO']['MemberList']['PASSWD'] = 'Passord';
$lang['nb_NO']['MemberList']['SEARCH'] = 'Søk';
$lang['nb_NO']['MemberList']['SN'] = 'Etternavn';
$lang['nb_NO']['MemberList.ss']['FILTER'] = 'Filter';
$lang['nb_NO']['MemberList_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Viser';
$lang['nb_NO']['MemberList_PageControls.ss']['FIRSTMEMBERS'] = 'medlemmer';
$lang['nb_NO']['MemberList_PageControls.ss']['LASTMEMBERS'] = 'medlemmer';
$lang['nb_NO']['MemberList_PageControls.ss']['NEXTMEMBERS'] = 'medlemmer';
$lang['nb_NO']['MemberList_PageControls.ss']['OF'] = 'av';
$lang['nb_NO']['MemberList_PageControls.ss']['PREVIOUSMEMBERS'] = 'medlemmer';
$lang['nb_NO']['MemberList_PageControls.ss']['TO'] = 'til';
$lang['nb_NO']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWFIRST'] = 'Se på første';
$lang['nb_NO']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWLAST'] = 'Se på siste';
$lang['nb_NO']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWNEXT'] = 'Se på neste';
$lang['nb_NO']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWPREVIOUS'] = 'Se på forrige';
$lang['nb_NO']['MemberList_Table.ss']['EMAIL'] = 'Epost adresse';
$lang['nb_NO']['MemberList_Table.ss']['FN'] = 'Fornavn';
$lang['nb_NO']['MemberList_Table.ss']['PASSWD'] = 'Passord';
$lang['nb_NO']['MemberList_Table.ss']['SN'] = 'Etternavn';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['ADD'] = 'Legg til';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['ADDEDTOGROUP'] = 'Legg til medlem i gruppen';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['ADDINGFIELD'] = 'Legg til feilet';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['ANYGROUP'] = 'Hvilket som helst gruppe';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['ASC'] = 'Stigende';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['DESC'] = 'Synkende';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['EMAIL'] = 'E-post';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['FILTER'] = 'Filtrer';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['FILTERBYGROUP'] = 'Filtrer på gruppe';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['FIRSTNAME'] = 'Fornavn';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['ORDERBY'] = 'Sorter etter';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['SEARCH'] = 'Søk';
$lang['nb_NO']['MemberTableField.ss']['ADDNEW'] = 'Legg til ny';
$lang['nb_NO']['MemberTableField.ss']['DELETEMEMBER'] = 'Slett dette medlemmet';
$lang['nb_NO']['MemberTableField.ss']['EDITMEMBER'] = 'Endre dette medlemmet';
$lang['nb_NO']['MemberTableField.ss']['SHOWMEMBER'] = 'Vis dette medlemmet';
$lang['nb_NO']['MemberTableField']['SURNAME'] = 'Etternavn';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['ADDBUTTON'] = 'Legg til';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['ADDFORM'] = 'Fyll ut skjemaet for å legge en %s til databasen';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['CHOOSE_COLUMNS'] = 'Velg resultat kolonner...';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['CLASSTYPE'] = 'Type';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['CLEAR_SEARCH'] = 'Tøm søk';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['CREATEBUTTON'] = 'Opprett';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['DELETE'] = 'Slett';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['DELETEDRECORDS'] = 'Slettet %s elementer.';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['FOUNDRESULTS'] = 'Ditt søk fikk %s treff';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['GOBACK'] = 'Tilbake';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['GOFORWARD'] = 'Videresend';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['IMPORT'] = 'Importer fra CSV';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['IMPORTEDRECORDS'] = 'Importerte %s oppføringer.';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['ITEMNOTFOUND'] = 'Finner ikke oppføringen';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['LOADEDFOREDITING'] = 'Hentet \'%s\' for redigering.';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['NOCSVFILE'] = 'Vennligst ';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['NOIMPORT'] = 'Ingenting å importere';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['NORESULTS'] = 'Ditt søk hadde ingen treff';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['SAVE'] = 'Lagre';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['SEARCHRESULTS'] = 'Søkeresultat';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['SELECTALL'] = 'velg alt';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['SELECTNONE'] = 'velg ingen';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin']['UPDATEDRECORDS'] = 'Oppdaterte %s elementer.';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECFIELDS'] = 'Databasekolonner';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECLINK'] = 'Vis spesifikasjon for %s';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECRELATIONS'] = 'Relasjoner';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECTITLE'] = 'Spesifikasjon for %s';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin_left.ss']['ADDLISTING'] = 'Legg til en liste';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin_left.ss']['ADD_TAB_HEADER'] = 'Legg til';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin_left.ss']['IMPORT_TAB_HEADER'] = 'Importer';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin_left.ss']['SEARCHLISTINGS'] = 'Søkelister';
$lang['nb_NO']['ModelAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Velkommen til %s. Vennligst velg et av oppføringene i venstre panel.';
$lang['nb_NO']['PageComment']['Comment'] = 'Kommentar';
$lang['nb_NO']['PageComment']['COMMENTBY'] = 'Kommentert av \'%s\' på %s';
$lang['nb_NO']['PageComment']['IsSpam'] = 'Spam?';
$lang['nb_NO']['PageComment']['Name'] = 'Forfatter navn';
$lang['nb_NO']['PageComment']['NeedsModeration'] = 'Trenger moderasjon?';
$lang['nb_NO']['PageComment']['PLURALNAME'] = 'Side Kommentarer';
$lang['nb_NO']['PageComment']['SINGULARNAME'] = 'Side Kommentar';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface']['COMMENTERURL'] = 'Ditt nettsteds URL';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface']['POST'] = 'Innlegg';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface']['SPAMQUESTION'] = 'Søppelpost beskyttelsesspørmål: %s';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface.ss']['NEXT'] = 'neste';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface.ss']['NOCOMMENTSYET'] = 'Ingen har kommentert på denne siden enda';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface.ss']['POSTCOM'] = 'Post din kommentar';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface.ss']['PREV'] = 'forrige';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface.ss']['RSSFEEDALLCOMMENTS'] = 'RSS feed for alle kommentarer';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface.ss']['RSSFEEDCOMMENTS'] = 'RSS for kommentarer på denne siden';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface.ss']['RSSVIEWALLCOMMENTS'] = 'Vis alle kommentarer';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface']['YOURCOMMENT'] = 'Kommentarer';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface']['YOURNAME'] = 'Ditt navn';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface_Controller']['SPAMQUESTION'] = 'Søppelpost beskyttelsesspørmål: %s';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface_Form']['AWAITINGMODERATION'] = 'Din kommentar ble sendt inn og venter nå på godkjenning.';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface_Form']['MSGYOUPOSTED'] = 'Meldingen du sendte inn var:';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface_Form']['SPAMDETECTED'] = 'Spam oppdaget!!';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['APPROVE'] = 'godkjenn kommentaren';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISNTSPAM'] = 'denne kommentaren er ikke spam';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISSPAM'] = 'denne posten er spam';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['PBY'] = 'Postet av';
$lang['nb_NO']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['REMCOM'] = 'fjern denne kommentaren';
$lang['nb_NO']['ReportAdmin']['MENUTITLE'] = 'Rapporter';
$lang['nb_NO']['ReportAdmin_left.ss']['REPORTS'] = 'Rapporter';
$lang['nb_NO']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Velkommen til';
$lang['nb_NO']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'Rapportseksjon. Venligst velg en spesifikk rapport fra venstre side.';
$lang['nb_NO']['ReportAdmin_SiteTree.ss']['REPORTS'] = 'Rapporter';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin']['ADDMEMBER'] = 'Legg til medlem';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS'] = 'Rediger tilgang og IP adresser i hver gruppe';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Sikkerhet';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Sikkerhet';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin']['NEWGROUP'] = 'Ny gruppe';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin']['SAVE'] = 'Lagre';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin']['SGROUPS'] = 'Sikkerhetsgrupper';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Opprett';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin_left.ss']['DEL'] = 'Slett';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin_left.ss']['DELGROUPS'] = 'Slett merkede grupper';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Tillat endring av rekkefølge med dra og slipp';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin_left.ss']['GO'] = 'Utfør';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin_left.ss']['SECGROUPS'] = 'Sikkerhetsgrupper';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin_left.ss']['SELECT'] = 'Marker de sidene du vil slette og trykk på knappen under';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'For å reorganisere nettstedet drar du sidene og slipper dem på ønsket sted.';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Velkommen til';
$lang['nb_NO']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'Sikkerhetsadministrasjon. Venligst velg en gruppe fra venstre side.';
$lang['nb_NO']['SideReport']['EMPTYPAGES'] = 'Tomme sider';
$lang['nb_NO']['SideReport']['LAST2WEEKS'] = 'Sider endret de siste 2 ukene';
$lang['nb_NO']['SideReport']['REPEMPTY'] = '%s rapporten er tom';
$lang['nb_NO']['SideReport']['TODO'] = 'Oppgaveliste';
$lang['nb_NO']['StaticExporter']['BASEURL'] = 'Base URL';
$lang['nb_NO']['StaticExporter']['EXPORTTO'] = 'Eksporter til den mappen';
$lang['nb_NO']['StaticExporter']['FOLDEREXPORT'] = 'Mappe å eksportere til';
$lang['nb_NO']['StaticExporter']['NAME'] = 'Statistikk eksportør';
$lang['nb_NO']['StaticExporter']['ONETHATEXISTS'] = 'Vennligst spesifiser en mappe som eksisterer';
$lang['nb_NO']['TableListField_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Viser';
$lang['nb_NO']['TableListField_PageControls.ss']['OF'] = 'av';
$lang['nb_NO']['TableListField_PageControls.ss']['TO'] = 'til';
$lang['nb_NO']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWFIRST'] = 'Vis først';
$lang['nb_NO']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWLAST'] = 'Vis sist';
$lang['nb_NO']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWNEXT'] = 'Vis neste';
$lang['nb_NO']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWPREVIOUS'] = 'Vis forrige';
$lang['nb_NO']['TaskList.ss']['BY'] = 'av';
$lang['nb_NO']['ThumbnailStripField']['NOFLASHFOUND'] = 'Ingen flashfiler funnet';
$lang['nb_NO']['ThumbnailStripField']['NOFOLDERFLASHFOUND'] = 'Ingen flashfiler funnet i';
$lang['nb_NO']['ThumbnailStripField']['NOFOLDERIMAGESFOUND'] = 'Ingen bilder funnet i';
$lang['nb_NO']['ThumbnailStripField']['NOIMAGESFOUND'] = 'Ingen bilder funnet i ';
$lang['nb_NO']['ThumbnailStripField']['NOTAFOLDER'] = 'Dette er ikke en mappe';
$lang['nb_NO']['ThumbnailStripField.ss']['CHOOSEFOLDER'] = '(Velg en mappe over)';
$lang['nb_NO']['ViewArchivedEmail.ss']['CANACCESS'] = 'Du kan nå nettstedets arkiv på denne linken:';
$lang['nb_NO']['ViewArchivedEmail.ss']['HAVEASKED'] = 'Du ønsker å se innholdet på vår nettside på';
$lang['nb_NO']['WaitingOn.ss']['ATO'] = 'tildelt til';
$lang['nb_NO']['WidgetAreaEditor.ss']['AVAILABLE'] = 'Tilgjengelige Widgets';
$lang['nb_NO']['WidgetAreaEditor.ss']['INUSE'] = 'Widgets som er i bruk';
$lang['nb_NO']['WidgetAreaEditor.ss']['NOAVAIL'] = 'Det er ingen tilgjengelige widgets';
$lang['nb_NO']['WidgetAreaEditor.ss']['TOADD'] = 'For å legge til widgets, dra fra venstre område hit.';
$lang['nb_NO']['WidgetEditor.ss']['DELETE'] = 'Slett';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.