Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

409 lines (403 sloc) 28.464 kB
<?php
/**
* Danish (Denmark) language pack
* @package cms
* @subpackage i18n
*/
i18n::include_locale_file('cms', 'en_US');
global $lang;
if(array_key_exists('da_DK', $lang) && is_array($lang['da_DK'])) {
$lang['da_DK'] = array_merge($lang['en_US'], $lang['da_DK']);
} else {
$lang['da_DK'] = $lang['en_US'];
}
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['CHOOSEFILE'] = 'Vælg fil';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['CONTENTMODBY'] = 'Indhold kan ændres af';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['CONTENTUSABLEBY'] = 'Indhold anvendeligt af';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['DELETEDX'] = 'Slettede %s filer.%s';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['FILESREADY'] = 'Filer klar til at blive uploadet:';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['FOLDERDELETED'] = 'mappe slettet.';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['FOLDERSDELETED'] = 'mapper slettet.';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['MENUTITLE'] = 'Filer & Billeder';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['MENUTITLE'] = 'Filer & Billeder';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['MOVEDX'] = 'Flyttede %s filer';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['NEWFOLDER'] = 'Ny mappe';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['NOTEMP'] = 'Der er ikke defineret et midlertidigt bibliotek for uploadede filer. Ret upload_tmp_dir i php.ini.';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['NOTHINGTOUPLOAD'] = 'Der var ikke noget at uploade';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['NOWBROKEN'] = 'Følgende sider har nu ødelagte links:';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['NOWBROKEN2'] = 'De retmæssige ejere har fået besked og vil rette op på siderne.';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['OWNER'] = 'Ejer';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['SAVEDFILE'] = 'Gemt fil %s';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['SAVEFOLDERNAME'] = 'Gem mappenavn';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['THUMBSDELETED'] = 'Alle ubrugte thumbnails er slettet';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['UPLOAD'] = 'Upload filer listet herunder';
$lang['da_DK']['AssetAdmin']['UPLOADEDX'] = 'Uploadede %s filer';
$lang['da_DK']['AssetAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Opret';
$lang['da_DK']['AssetAdmin_left.ss']['DELETE'] = 'Slet';
$lang['da_DK']['AssetAdmin_left.ss']['DELFOLDERS'] = 'Slet de valgte mapper';
$lang['da_DK']['AssetAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Tillad træk & slip reorganisering';
$lang['da_DK']['AssetAdmin_left.ss']['FOLDERS'] = 'Mapper';
$lang['da_DK']['AssetAdmin_left.ss']['GO'] = 'Go';
$lang['da_DK']['AssetAdmin_left.ss']['SELECTTODEL'] = 'Vælg de mapper du ønsker at slette og klik på knappen nedenunder';
$lang['da_DK']['AssetAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'For at omorganisere dine mapper, træk dem rundt';
$lang['da_DK']['AssetAdmin_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Vælg en side i venstreside';
$lang['da_DK']['AssetAdmin_right.ss']['WELCOME'] = 'Velkommen til';
$lang['da_DK']['AssetAdmin_uploadiframe.ss']['PERMFAILED'] = 'Du har ikke rettigheder til at uploade filer til denne mappe.';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['CAPTION'] = 'Billedetekst';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['CREATED'] = 'Først uploadet';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['DIM'] = 'Dimensioner';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['DIMLIMT'] = 'Begræns dimensionerne i popop-vinduet';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['EDITIMAGE'] = 'Rediger dette billede';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['FILENAME'] = 'Filnavn';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['GALLERYOPTIONS'] = 'Galleri Indstillinger';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['IMAGE'] = 'Billede';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['ISFLASH'] = 'Er et flash-dokument';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['LASTEDIT'] = 'Sidst ændret';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['MAIN'] = 'Hjem';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['NOLINKS'] = 'Der er ikke linket til denne fil fra nogen sider.';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['OWNER'] = 'Ejer';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['PAGESLINKING'] = 'Følgende sider linker til denne fil:';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['POPUPHEIGHT'] = 'Popop-højde';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['POPUPWIDTH'] = 'Popop-bredde';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['SIZE'] = 'Størrelse';
$lang['da_DK']['AssetTableField.ss']['DELFILE'] = 'Slet denne fil';
$lang['da_DK']['AssetTableField.ss']['DRAGTOFOLDER'] = 'Træk til en mappe i venstre side for at flytte filen';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['SWFFILEOPTIONS'] = 'SWF Fil Indstillinger';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['TITLE'] = 'Titel';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['TYPE'] = 'Type';
$lang['da_DK']['AssetTableField']['URL'] = 'URL Adresse';
$lang['da_DK']['CMSLeft.ss']['DELPAGE'] = 'Sletter sider...';
$lang['da_DK']['CMSLeft.ss']['DELPAGES'] = 'Slet de valgte sider';
$lang['da_DK']['CMSLeft.ss']['GO'] = 'Go';
$lang['da_DK']['CMSLeft.ss']['NEWPAGE'] = 'Ny side...';
$lang['da_DK']['CMSLeft.ss']['SELECTPAGESDEL'] = 'Vælg de sider, som du ønsker at slette og tryk på knappen nedenfor';
$lang['da_DK']['CMSLeft.ss']['SITECONT'] = 'Sideindhold';
$lang['da_DK']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Adgang til %S i CMS';
$lang['da_DK']['CMSMain']['CANCEL'] = 'Annuller';
$lang['da_DK']['CMSMain']['CHOOSEREPORT'] = 'Vælg en rapport';
$lang['da_DK']['CMSMain']['COMPARINGV'] = 'Du sammenligner version #%d og #%d';
$lang['da_DK']['CMSMain']['COPYPUBTOSTAGE'] = 'Er du sikker på du vil kopiere det udgivne indhold til kladde?';
$lang['da_DK']['CMSMain']['DELETE'] = 'Slet fra fra udkast-sitet';
$lang['da_DK']['CMSMain']['DELETEFP'] = 'Slet fra den udgivne side';
$lang['da_DK']['CMSMain']['EMAIL'] = 'Email';
$lang['da_DK']['CMSMain']['GO'] = 'Go';
$lang['da_DK']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Sideindhold';
$lang['da_DK']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Indhold site';
$lang['da_DK']['CMSMain']['METADESCOPT'] = 'Beskrivelse';
$lang['da_DK']['CMSMain']['METAKEYWORDSOPT'] = 'Nøgleord';
$lang['da_DK']['CMSMain']['NEW'] = 'Ny';
$lang['da_DK']['CMSMain']['NOCONTENT'] = 'intet indhold';
$lang['da_DK']['CMSMain']['NOTHINGASSIGNED'] = 'Du har ingen tildelte opgaver.';
$lang['da_DK']['CMSMain']['NOWAITINGON'] = 'Du venter ikke på andres opgaver.';
$lang['da_DK']['CMSMain']['NOWBROKEN'] = 'De følgende sider har nu brudte links:';
$lang['da_DK']['CMSMain']['NOWBROKEN2'] = 'Ejerene er blevet underrettet pr. email om, at de skal rette disse sider.';
$lang['da_DK']['CMSMain']['OK'] = 'OK';
$lang['da_DK']['CMSMain']['PAGEDEL'] = '%d side slettet';
$lang['da_DK']['CMSMain']['PAGENOTEXISTS'] = 'Denne side eksisterer ikke';
$lang['da_DK']['CMSMain']['PAGEPUB'] = '%d side udgivet';
$lang['da_DK']['CMSMain']['PAGESDEL'] = '%d sider slettet';
$lang['da_DK']['CMSMain']['PAGESPUB'] = '%d sider udgivet';
$lang['da_DK']['CMSMain']['PAGETYPEOPT'] = 'Sidetype';
$lang['da_DK']['CMSMain']['PRINT'] = 'Print';
$lang['da_DK']['CMSMain']['PUBALLCONFIRM'] = 'Udgiv alle sider på sitet. Kopierer indhold fra kladde til offentlig';
$lang['da_DK']['CMSMain']['PUBALLFUN'] = '"Udgiv alle" funktionalitet';
$lang['da_DK']['CMSMain']['PUBALLFUN2'] = 'Hvis du trykker på denne knap, svarer det til at gå til hver enkel side og vælge udgiv. Det er hensigten at denne funktion benyttes når der er blevet lavet mange ændringer på flere sider, som f.eks da websitet blev påbegyndt.';
$lang['da_DK']['CMSMain']['PUBPAGES'] = 'Udført: Udgivet %d sider';
$lang['da_DK']['CMSMain']['REMOVED'] = 'Slet \'%s\'%s fra live-sitet';
$lang['da_DK']['CMSMain']['REMOVEDFD'] = 'Fjernet fra kladde';
$lang['da_DK']['CMSMain']['REMOVEDPAGE'] = 'Fjernede \'%s\' fra den udgivne side';
$lang['da_DK']['CMSMain']['REMOVEDPAGEFROMDRAFT'] = '\'%s\' fjernet fra udkast-sitet';
$lang['da_DK']['CMSMain']['REPORT'] = 'Report';
$lang['da_DK']['CMSMain']['RESTORE'] = 'Genskab';
$lang['da_DK']['CMSMain']['RESTORED'] = 'Succesfuld gendannelse \'%s\'';
$lang['da_DK']['CMSMain']['ROLLBACK'] = 'Rul tilbage til denne version';
$lang['da_DK']['CMSMain']['ROLLEDBACKPUB'] = 'Rullet tilbage til udgivet version. Nyt versionnummer er #%d';
$lang['da_DK']['CMSMain']['ROLLEDBACKVERSION'] = 'Tilbagerullet til version #%d. Nyt versionsnummer er #%d';
$lang['da_DK']['CMSMain']['SAVE'] = 'Gem';
$lang['da_DK']['CMSMain']['SENTTO'] = 'Sendt til %s %s for godkendelse.';
$lang['da_DK']['CMSMain']['STATUSOPT'] = 'Status';
$lang['da_DK']['CMSMain']['TOTALPAGES'] = 'Total antal sider:';
$lang['da_DK']['CMSMain']['VERSIONSNOPAGE'] = 'Kan ikke finde side #%d';
$lang['da_DK']['CMSMain']['VIEWING'] = 'Du kigger på version #%d, oprettet %s';
$lang['da_DK']['CMSMain']['VISITRESTORE'] = 'Besøg restorepage/(ID)';
$lang['da_DK']['CMSMain']['WAITINGON'] = 'Du venter på andre folks arbejde på disse <b>%d</b> sider.';
$lang['da_DK']['CMSMain']['WORKTODO'] = 'Du er blevet tildelt opgaver på disse <b>%d</b> sider.';
$lang['da_DK']['CMSMain_dialog.ss']['BUTTONNOTFOUND'] = 'Navnet på knappen kunne ikke findes';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['ADDEDNOTPUB'] = 'Tilføjet kladden, men endnu ikke udgivet';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['ADDSEARCHCRITERIA'] = 'Tilføj kriterie...';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['BATCHACTIONS'] = 'Masse-funktioner';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['CHANGED'] = 'ændret';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['CLOSEBOX'] = 'klik for at lukke boksen';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['COMPAREMODE'] = 'Sammenlign (klik 2 nedenunder)';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['CREATE'] = 'Opret';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['DEL'] = 'slettet';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['DELETECONFIRM'] = 'Slet valgte sider';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['DELETEDSTILLLIVE'] = 'Fjernet fra kladden, men findes stadig på den udgivne side';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['EDITEDNOTPUB'] = 'Redigeret på kladden, men endnu ikke udgivet';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['EDITEDSINCE'] = 'Ændret siden';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Tillad træk & slip';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['GO'] = 'Go';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['KEY'] = 'Nøgle:';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['NEW'] = 'ny';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['OPENBOX'] = 'klik for at åbne denne boks';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['PAGEVERSIONH'] = 'Sidens versionshistorie';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['PUBLISHCONFIRM'] = 'Udgiv de valgte sider';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['SEARCH'] = 'Søg';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['SEARCHTITLE'] = 'Søg i URL, Titel, Menutitel, &amp; indhold';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESACTIONS'] = 'Vælg siderne som du ønsker at ændre og klik på en handling:';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESDUP'] = 'Vælg de sider, som du ønsker at duplikere, og hvorvidt du ønsker at inkludere deres undersider, og hvor de skal duplikeres hen';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['SHOWONLYCHANGED'] = 'Vis kun ændrede sider';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['SHOWUNPUB'] = 'Vis ikke udgivne versioner';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['SITECONTENT TITLE'] = 'Sideindhold og Struktur';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['SITEREPORTS'] = 'Siderapporter';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['TASKLIST'] = 'Opgaveliste';
$lang['da_DK']['CMSMain_left.ss']['WAITINGON'] = 'Venter på';
$lang['da_DK']['CMSMain_right.ss']['ANYMESSAGE'] = 'Har du nogen besked til din redaktør?';
$lang['da_DK']['CMSMain_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Vælg en side fra venstresiden.';
$lang['da_DK']['CMSMain_right.ss']['LOADING'] = 'indlæser...';
$lang['da_DK']['CMSMain_right.ss']['MESSAGE'] = 'Besked';
$lang['da_DK']['CMSMain_right.ss']['SENDTO'] = 'Send til';
$lang['da_DK']['CMSMain_right.ss']['STATUS'] = 'Status';
$lang['da_DK']['CMSMain_right.ss']['SUBMIT'] = 'Indsend til godkendelse';
$lang['da_DK']['CMSMain_right.ss']['WELCOMETO'] = 'Velkommen til';
$lang['da_DK']['CMSMain_versions.ss']['AUTHOR'] = 'Forfatter';
$lang['da_DK']['CMSMain_versions.ss']['NOTPUB'] = 'Ikke udgivet';
$lang['da_DK']['CMSMain_versions.ss']['PUBR'] = 'Udgiver';
$lang['da_DK']['CMSMain_versions.ss']['UNKNOWN'] = 'Ukendt';
$lang['da_DK']['CMSMain_versions.ss']['WHEN'] = 'når';
$lang['da_DK']['CMSRight.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Vælg en side fra venstresiden.';
$lang['da_DK']['CMSRight.ss']['ECONTENT'] = 'Rediger indhold';
$lang['da_DK']['CMSRight.ss']['WELCOMETO'] = 'Velkommen til';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['ACCEPT'] = 'Accepter';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['APPROVED'] = '% kommentarer accepteret';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['APPROVEDCOMMENTS'] = 'Godkendte kommentarer';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['AUTHOR'] = 'Forfatter';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['COMMENT'] = 'Kommentar';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['COMMENTS'] = 'Kommentar';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['COMMENTSAWAITINGMODERATION'] = 'Kommentaren venter på godkendelse';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['DATEPOSTED'] = 'Dato indsendt';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['DELETE'] = 'Slet';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['DELETEALL'] = 'Slet alle';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['DELETED'] = '%S kommentarer slettet.';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['MARKASNOTSPAM'] = 'Markér som ikke-spam';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['MARKEDNOTSPAM'] = '% kommentarer markeret som ikke-spam';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['MARKEDSPAM'] = '% kommentarer markeret som spam.';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['MENUTITLE'] = 'Kommentarer';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['MENUTITLE'] = 'Kommentarer';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['NAME'] = 'Navn';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['PAGE'] = 'Side';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['SPAM'] = 'Spam';
$lang['da_DK']['CommentAdmin']['SPAMMARKED'] = 'Markér som spam';
$lang['da_DK']['CommentAdmin_left.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['da_DK']['CommentAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Velkommen til ';
$lang['da_DK']['CommentAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'kommentarhåndtering. Vælge venligst en mappe i træet til venstre';
$lang['da_DK']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['APPROVED'] = 'Godkendt';
$lang['da_DK']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['AWAITMODERATION'] = 'Afventer godkendelse';
$lang['da_DK']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['da_DK']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['SPAM'] = 'Spam';
$lang['da_DK']['CommentList.ss']['CREATEDW'] = 'Kommentarer bliver oprettet, når en af \'arbejdsprocedure handlingerne\' bliver udført - Udgiv, Afvis, Indsend.';
$lang['da_DK']['CommentList.ss']['NOCOM'] = 'Der er ingen kommentarer til denne side.';
$lang['da_DK']['CommentTableField']['FILTER'] = 'Filter';
$lang['da_DK']['CommentTableField']['SEARCH'] = 'Søg';
$lang['da_DK']['CommentTableField.ss']['APPROVE'] = 'godkend';
$lang['da_DK']['CommentTableField.ss']['APPROVECOMMENT'] = 'Godkendt denne kommentar';
$lang['da_DK']['CommentTableField.ss']['DELETE'] = 'slet';
$lang['da_DK']['CommentTableField.ss']['DELETEROW'] = 'Slet denne række';
$lang['da_DK']['CommentTableField.ss']['EDIT'] = 'rediger';
$lang['da_DK']['CommentTableField.ss']['HAM'] = 'Skinke';
$lang['da_DK']['CommentTableField.ss']['MARKASSPAM'] = 'Marker denne kommentar som spam';
$lang['da_DK']['CommentTableField.ss']['MARKNOSPAM'] = 'Marker denne kommentar som ikke-spam';
$lang['da_DK']['CommentTableField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Ingen poster fundet';
$lang['da_DK']['CommentTableField.ss']['SPAM'] = 'spam';
$lang['da_DK']['ComplexTableField']['CLOSEPOPUP'] = 'Luk popup';
$lang['da_DK']['ComplexTableField']['SUCCESSADD'] = 'Tilføjede %s %s %s';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin']['CHOOSECRIT'] = 'Vælge venligst dine søgekriterier og tryk OK.
';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin']['CREATE'] = 'Opret';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin']['DELETE'] = 'Slet';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin']['DELETEDSUCCESS'] = 'Succesfuldt slettet';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin']['EXPORTCSV'] = 'Eksporter som CSV';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin']['FOUND'] = 'Fundet:';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin']['GO'] = 'OK';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin']['NORESULTS'] = 'Desværre, %S blev ikke fundet';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin']['SAVE'] = 'Gem';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin']['SAVED'] = 'Gemt';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin_left.ss']['ADDLISTING'] = 'Tilføj kategori';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin_left.ss']['SEARCHLISTINGS'] = 'Søgekategori';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin_left.ss']['SEARCHRESULTS'] = 'Søgeresultater';
$lang['da_DK']['GenericDataAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Velkommen til';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['ACTIONS'] = 'handlinger';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['APPLY'] = 'anvend';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['CANCEL'] = 'annuller';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['CROP'] = 'beskær';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['CURRENTACTION'] = 'Nuværende&nbsp;handling';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['EDITFUNCTIONS'] = 'rediger&nbsp;funktioner';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['EXIT'] = 'Afslut';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['HEIGHT'] = 'højde';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['REDO'] = 'gentag';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['ROT'] = 'roter';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['SAVE'] = 'gem billede';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['UNDO'] = 'fortryd';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['UNTITLED'] = '"Ingen titel" dokument';
$lang['da_DK']['ImageEditor.ss']['WIDTH'] = 'bredde';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['CHANGEDURL'] = 'Ændrede URL til \'%s\'';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['FILESIMAGES'] = 'Filer & Billeder';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['HELP'] = 'Hjælp';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['PAGETYPE'] = 'Sidetype:';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['PERMAGAIN'] = 'Du er blevet logget ud af CMS, hvis du vil logge ind igen, indtast brugernavn og kodeord nedenfor.';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['PERMALREADY'] = 'Beklager, men du kan ikke få adgang til denne del af CMS, hvis du vil logge ind som en anden, kan du gøre det nedenfor';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['PERMDEFAULT'] = 'Indtast din email adresse og kodeord for at få adgang til CMS systemet';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['PLEASESAVE'] = 'Gem siden: Denne side kunne ikke blive opdateret, fordi den endnu ikke er gemt.';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['REPORTS'] = 'Reporter';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['REQUESTERROR'] = 'Forespørgselsfejl';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['SAVED'] = 'gemt';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['SAVEDUP'] = 'Gemt';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['SECURITY'] = 'Sikkerhed';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['SITECONTENT'] = 'Indhold site';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['SITECONTENTLEFT'] = 'Sideindhold';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['APPVERSIONTEXT1'] = 'Dette er';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['APPVERSIONTEXT2'] = 'versionen du kører lige nu. Teknisk set er det CVS grenen';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['ARCHS'] = 'Arkiveret side';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['DRAFTS'] = 'Kladde';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['EDIT'] = 'Rediger';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['EDITINCMS'] = 'Rediger denne side i CMS';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['EDITPROFILE'] = 'Profil';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['LOADING'] = 'Indlæser...';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['LOGGEDINAS'] = 'Logged ind som';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['LOGOUT'] = 'log ud';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['PUBLIS'] = 'Udgivet side';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['REQUIREJS'] = 'Du skal have JavaScript slået til for at bruge content management systemet.';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['SSWEB'] = 'Silverstripe hjemmeside';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['VIEWINDRAFT'] = 'Vis denne side i udkast-sitet';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['VIEWINPUBLISHED'] = 'Vis denne side i Live-sitet';
$lang['da_DK']['LeftAndMain.ss']['VIEWPAGEIN'] = 'Sidevisning:';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['STATUSTO'] = 'Status er ændret til \'%s\'';
$lang['da_DK']['LeftAndMain']['TREESITECONTENT'] = 'Sideindhold';
$lang['da_DK']['MemberList']['ADD'] = 'Tilføj';
$lang['da_DK']['MemberList']['ANYGROUP'] = 'Alle grupper';
$lang['da_DK']['MemberList']['ASC'] = 'Stigende';
$lang['da_DK']['MemberList']['DESC'] = 'Faldende';
$lang['da_DK']['MemberList']['EMAIL'] = 'Email';
$lang['da_DK']['MemberList']['FILTERBYG'] = 'Filtrer på gruppe';
$lang['da_DK']['MemberList']['FN'] = 'Fornavn';
$lang['da_DK']['MemberList']['ORDERBY'] = 'Sorter efter';
$lang['da_DK']['MemberList']['PASSWD'] = 'Kodeord';
$lang['da_DK']['MemberList']['SEARCH'] = 'Søg';
$lang['da_DK']['MemberList']['SN'] = 'Efternavn';
$lang['da_DK']['MemberList.ss']['FILTER'] = 'FIltrer';
$lang['da_DK']['MemberList_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Viser';
$lang['da_DK']['MemberList_PageControls.ss']['FIRSTMEMBERS'] = 'medlemmer';
$lang['da_DK']['MemberList_PageControls.ss']['LASTMEMBERS'] = 'medlemmer';
$lang['da_DK']['MemberList_PageControls.ss']['NEXTMEMBERS'] = 'medlemmer';
$lang['da_DK']['MemberList_PageControls.ss']['OF'] = 'af';
$lang['da_DK']['MemberList_PageControls.ss']['PREVIOUSMEMBERS'] = 'medlemmer';
$lang['da_DK']['MemberList_PageControls.ss']['TO'] = 'til';
$lang['da_DK']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWFIRST'] = 'Se første';
$lang['da_DK']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWLAST'] = 'Se sidste';
$lang['da_DK']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWNEXT'] = 'Se næste';
$lang['da_DK']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWPREVIOUS'] = 'Se forrige';
$lang['da_DK']['MemberList_Table.ss']['EMAIL'] = 'Emailadresse';
$lang['da_DK']['MemberList_Table.ss']['FN'] = 'Fornavn';
$lang['da_DK']['MemberList_Table.ss']['PASSWD'] = 'Kodeord';
$lang['da_DK']['MemberList_Table.ss']['SN'] = 'Efternavn';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['ADD'] = 'Tilføj';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['ADDEDTOGROUP'] = 'Tilføjede medlem til gruppe';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['ADDINGFIELD'] = 'Tilføjelse fejlede';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['ANYGROUP'] = 'Alle grupper';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['ASC'] = 'Stigende';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['DESC'] = 'Faldende';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['EMAIL'] = 'Email';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['FILTER'] = 'Filtrer';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['FILTERBYGROUP'] = 'Filtrer på gruppe';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['FIRSTNAME'] = 'Fornavn';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['ORDERBY'] = 'Sorter efter';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['SEARCH'] = 'Søg';
$lang['da_DK']['MemberTableField.ss']['ADDNEW'] = 'Tilføj ny';
$lang['da_DK']['MemberTableField.ss']['DELETEMEMBER'] = 'Slet dette medlem';
$lang['da_DK']['MemberTableField.ss']['EDITMEMBER'] = 'Rediger dette medlem';
$lang['da_DK']['MemberTableField.ss']['SHOWMEMBER'] = 'Vis dette medlem';
$lang['da_DK']['MemberTableField']['SURNAME'] = 'Efternavn';
$lang['da_DK']['ModelAdmin']['ADDBUTTON'] = 'Tilføj';
$lang['da_DK']['ModelAdmin']['CLASSTYPE'] = 'Type';
$lang['da_DK']['ModelAdmin']['CREATEBUTTON'] = 'Opret \'%s\'';
$lang['da_DK']['ModelAdmin']['DELETE'] = 'Slet';
$lang['da_DK']['ModelAdmin']['GOBACK'] = 'Tilbage';
$lang['da_DK']['ModelAdmin']['IMPORT'] = 'Importer fra CSV';
$lang['da_DK']['ModelAdmin']['NOIMPORT'] = 'Intet at importere';
$lang['da_DK']['ModelAdmin']['SAVE'] = 'Gem';
$lang['da_DK']['ModelAdmin']['SEARCHRESULTS'] = 'Søgeresultater';
$lang['da_DK']['ModelAdmin']['SELECTALL'] = 'Vælg alle';
$lang['da_DK']['ModelAdmin']['SELECTNONE'] = 'Vælg ingen';
$lang['da_DK']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECLINK'] = 'Vis specifikationer for %s';
$lang['da_DK']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECRELATIONS'] = 'Relationer';
$lang['da_DK']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECTITLE'] = 'Specifikationer for %s';
$lang['da_DK']['ModelAdmin_left.ss']['ADD_TAB_HEADER'] = 'Tilføj';
$lang['da_DK']['ModelAdmin_left.ss']['IMPORT_TAB_HEADER'] = 'Importer';
$lang['da_DK']['PageComment']['COMMENTBY'] = 'Kommentar af \'%s\' den %s';
$lang['da_DK']['PageComment']['PLURALNAME'] = 'Side kommentarer';
$lang['da_DK']['PageComment']['SINGULARNAME'] = 'Side kommentarer';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface']['POST'] = 'Post';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface']['SPAMQUESTION'] = 'Spørgsmål for Spam-beskyttelse: %s';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentarer';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface.ss']['NEXT'] = 'næste';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface.ss']['NOCOMMENTSYET'] = 'Ingen har kommenteret siden endnu';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface.ss']['POSTCOM'] = 'Indsend din kommentar';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface.ss']['PREV'] = 'forrige';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface.ss']['RSSFEEDCOMMENTS'] = 'RSS Feed med kommentarer fra denne side';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface']['YOURCOMMENT'] = 'Kommentarer';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface']['YOURNAME'] = 'Dit navn';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface_Controller']['SPAMQUESTION'] = 'Spørgsmål for Spam-beskyttelse: %s';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface_Form']['AWAITINGMODERATION'] = 'Din besked er blevet sendt og afventer godkendelse';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface_Form']['MSGYOUPOSTED'] = 'Beskeden du sendte var:';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface_Form']['SPAMDETECTED'] = 'Spam fundet!';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['APPROVE'] = 'Godkend denne kommentar';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISNTSPAM'] = 'Denne kommentar er ikke spam';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISSPAM'] = 'Denne kommentar er spam';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['PBY'] = 'Indsendt af';
$lang['da_DK']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['REMCOM'] = 'fjern denne kommentar';
$lang['da_DK']['ReportAdmin']['MENUTITLE'] = 'Reporter';
$lang['da_DK']['ReportAdmin_left.ss']['REPORTS'] = 'Rapporter';
$lang['da_DK']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Velkommen til';
$lang['da_DK']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'Rapportsektionen. Vælg en specifik rapport i venstre side.';
$lang['da_DK']['ReportAdmin_SiteTree.ss']['REPORTS'] = 'Rapporter';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin']['ADDMEMBER'] = 'Tilføj medlem';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS'] = 'Rediger tilladelser og IP-adresser for hver gruppe';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Sikkerhed';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Sikkerhed';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin']['NEWGROUP'] = 'Ny gruppe';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin']['SAVE'] = 'Gem';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin']['SGROUPS'] = 'Sikkerhedsgrupper';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Opret';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin_left.ss']['DEL'] = 'Slet';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin_left.ss']['DELGROUPS'] = 'Slet de valgte grupper';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Tillad træk & slip reorganisering';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin_left.ss']['GO'] = 'Go';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin_left.ss']['SECGROUPS'] = 'Sikkerhedsgrupper';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin_left.ss']['SELECT'] = 'Vælg de sider, du ønsker at slette og klik på knappen herunder';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'For at reorganisere, kan du trække siderne rundt som ønsket.';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Velkommen til';
$lang['da_DK']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'Sikkerhedsadministration. Vælg en gruppe i venstre side';
$lang['da_DK']['SideReport']['EMPTYPAGES'] = 'Tomme sider';
$lang['da_DK']['SideReport']['LAST2WEEKS'] = 'Sider ændret indenfor de sidste 2 uger';
$lang['da_DK']['SideReport']['REPEMPTY'] = 'Denne %s rapport er tom.';
$lang['da_DK']['SideReport']['TODO'] = 'To do';
$lang['da_DK']['StaticExporter']['BASEURL'] = 'Base URL';
$lang['da_DK']['StaticExporter']['EXPORTTO'] = 'Eksporter til mappen';
$lang['da_DK']['StaticExporter']['FOLDEREXPORT'] = 'Mappe der skal eksporteres til';
$lang['da_DK']['StaticExporter']['NAME'] = 'Statisk eksporter';
$lang['da_DK']['StaticExporter']['ONETHATEXISTS'] = 'Specificer en mappe der findes';
$lang['da_DK']['TaskList.ss']['BY'] = 'af';
$lang['da_DK']['ThumbnailStripField']['NOIMAGESFOUND'] = 'Ingen billeder fundet i';
$lang['da_DK']['ThumbnailStripField']['NOTAFOLDER'] = 'Dette er ikke en mappe';
$lang['da_DK']['ThumbnailStripField.ss']['CHOOSEFOLDER'] = 'Vælg en mappe ovenover';
$lang['da_DK']['ViewArchivedEmail.ss']['CANACCESS'] = 'Du kan tilgå¨den arkiverede side på dette link:';
$lang['da_DK']['ViewArchivedEmail.ss']['HAVEASKED'] = 'Du har spurgt om at se indholdet af vores side på';
$lang['da_DK']['WaitingOn.ss']['ATO'] = 'tildelt til';
$lang['da_DK']['WidgetAreaEditor.ss']['AVAILABLE'] = 'Tilgængelige Widgets';
$lang['da_DK']['WidgetAreaEditor.ss']['INUSE'] = 'Widgets i brug';
$lang['da_DK']['WidgetAreaEditor.ss']['NOAVAIL'] = 'Der er ingen widgets tilgængelige';
$lang['da_DK']['WidgetAreaEditor.ss']['TOADD'] = 'Træk en Widget til dette areal for at tilføje den';
$lang['da_DK']['WidgetEditor.ss']['DELETE'] = 'Slet';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.