Permalink
Browse files

MINOR Converted YML lang files

 • Loading branch information...
1 parent 88daa4f commit 169d125b900e1e8cb134fb84d272770339497d49 @chillu chillu committed Nov 19, 2011
Showing with 12,922 additions and 0 deletions.
 1. +439 −0 lang/af.yml
 2. +358 −0 lang/ar.yml
 3. +60 −0 lang/ast.yml
 4. +338 −0 lang/az.yml
 5. +203 −0 lang/bg.yml
 6. +197 −0 lang/bs.yml
 7. +233 −0 lang/ca.yml
 8. +352 −0 lang/cs.yml
 9. +4 −0 lang/cy.yml
 10. +290 −0 lang/da.yml
 11. +354 −0 lang/de.yml
 12. +23 −0 lang/el.yml
 13. +6 −0 lang/en-ES.yml
 14. +237 −0 lang/en-GB.yml
 15. +463 −0 lang/en.yml
 16. +344 −0 lang/eo.yml
 17. +1 −0 lang/es-.yml
 18. +1 −0 lang/es-419.yml
 19. +347 −0 lang/es-AR.yml
 20. +1 −0 lang/es-AST.yml
 21. +348 −0 lang/es-MX.yml
 22. +239 −0 lang/es.yml
 23. +235 −0 lang/et-EE.yml
 24. +8 −0 lang/eu-ES.yml
 25. +184 −0 lang/fa-IR.yml
 26. +352 −0 lang/fi.yml
 27. +160 −0 lang/fo.yml
 28. +355 −0 lang/fr.yml
 29. +170 −0 lang/he-IL.yml
 30. +8 −0 lang/hi-IN.yml
 31. +141 −0 lang/hr.yml
 32. +159 −0 lang/hu.yml
 33. +14 −0 lang/hy-AM.yml
 34. +246 −0 lang/id.yml
 35. +269 −0 lang/is.yml
 36. +302 −0 lang/it.yml
 37. +280 −0 lang/ja-JP.yml
 38. +46 −0 lang/km.yml
 39. +7 −0 lang/kn-IN.yml
 40. +6 −0 lang/ku.yml
 41. +12 −0 lang/kxm.yml
 42. +123 −0 lang/lc-XX.yml
 43. +272 −0 lang/lt.yml
 44. +355 −0 lang/lv.yml
 45. +33 −0 lang/mi-NZ.yml
 46. +9 −0 lang/ml.yml
 47. +13 −0 lang/mn.yml
 48. +182 −0 lang/ms.yml
 49. +236 −0 lang/nb.yml
 50. +115 −0 lang/ne.yml
 51. +355 −0 lang/nl.yml
 52. +122 −0 lang/pa.yml
 53. +323 −0 lang/pl.yml
 54. +237 −0 lang/pt-BR.yml
 55. +276 −0 lang/pt.yml
 56. +91 −0 lang/ro.yml
 57. +250 −0 lang/ru.yml
 58. +181 −0 lang/si.yml
 59. +354 −0 lang/sk.yml
 60. +223 −0 lang/sl.yml
 61. +168 −0 lang/sr.yml
 62. +337 −0 lang/sv.yml
 63. +68 −0 lang/th.yml
 64. +238 −0 lang/tr.yml
 65. +185 −0 lang/uk.yml
 66. +5 −0 lang/ur.yml
 67. +25 −0 lang/uz.yml
 68. +11 −0 lang/vi-US.yml
 69. +98 −0 lang/vi-VN.yml
 70. +129 −0 lang/zh-CN.yml
 71. +116 −0 lang/zh-TW.yml
View

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
View

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
View
@@ -0,0 +1,60 @@
+ast:
+ AssetAdmin:
+ AssetAdmin_left.ss:
+ CMSMain:
+ ACCESS: "Accesu a la estaya '%s'"
+ EMAIL: "Corréu"
+ NEW: "Nuevu"
+ NOCONTENT: "ensin conteníu"
+ PAGENOTEXISTS: "Esta páxina nun esiste"
+ PUBALLCONFIRM: "Por favor, asoleya toles páxines del sitiu, copiando'l conteníu en pruebes al sitiu activu"
+ PUBALLFUN: "Función \"Asoleyar too\""
+ PUBALLFUN2: "Calcar esti botón ye l'equivalente de dir a cada páxina y calcar \"espublizar\". Ta pensao pa usar dempués de facer ediciones masives del conteníu, como cuando se construyó'l sitiu pola primer vegada."
+ PUBPAGES: "Fecho: Asoleyaes %d páxines"
+ REMOVEDPAGE: "Desaniciáu '%s' del sitiu asoleyáu"
+ RESTORED: "Se restauró '%s' correutamente"
+ ROLLBACK: "Devolver a esta versión"
+ ROLLEDBACKPUB: "Devueltu a la versión asoleyada. El nuevu númberu de versión ye #%d"
+ ROLLEDBACKVERSION: "Devueltu a la versión #%d. El nuevu númberu de versión ye #%d"
+ SAVE: "Guardar"
+ TOTALPAGES: "Páxines en total:"
+ CMSMain_left.ss:
+ SEARCH: "Guetar"
+ ErrorPage:
+ PLURALNAME: "Páxines d'error"
+ SINGULARNAME: "Páxina d'error"
+ LeftAndMain:
+ STATUSPUBLISHEDSUCCESS: "S'espublizó '%s' correutamente"
+ MemberTableField:
+ RedirectorPage:
+ PLURALNAME: "Páxines del redireutor"
+ SINGULARNAME: "Páxina del redireutor"
+ SecurityAdmin:
+ SideReport:
+ REPEMPTY: "L'informe %s ta baleru."
+ SiteConfig:
+ PLURALNAME: "Configuraciones del sitiu"
+ SINGULARNAME: "Configuración del sitiu"
+ SiteTree:
+ CHANGETO: "Camudar a \"%s\""
+ Content: "Conteníu"
+ HOMEPAGEFORDOMAIN: "Dominiu(os)"
+ HTMLEDITORTITLE: "Conteníu"
+ PAGETYPE: "Triba de páxina"
+ PARENTID: "Páxina padre"
+ PARENTTYPE: "Llocalización de la páxina"
+ PLURALNAME: "Árboles del sitiu"
+ SINGULARNAME: "Árbol del sitiu"
+ URLSegment: "Segmentu URL"
+ has_one_Parent: "Páxina padre"
+ ViewArchivedEmail.ss:
+ HAVEASKED: "Pidisti ver el conteníu del nuesu sitiu el"
+ VirtualPage:
+ PLURALNAME: "Páxines virtuales"
+ SINGULARNAME: "Páxina virtual"
+ Widget:
+ PLURALNAME: "Widgets"
+ SINGULARNAME: "Widget"
+ WidgetArea:
+ PLURALNAME: "Estayes del widget"
+ SINGULARNAME: "Estaya del widget"
View
@@ -0,0 +1,338 @@
+az:
+ AdvancedSearchForm:
+ ALLWORDS: "Bütün sözlər"
+ ATLEAST: "Bu sözlərdən heç olmasa biri"
+ EXACT: "Dəqiq ifadə"
+ FROM: "Haradan"
+ GO: "Keç"
+ LASTUPDATED: "Son dəyişiklik"
+ LASTUPDATEDHEADER: "SON DƏYİŞİKLİK"
+ PAGETITLE: "Səhifənın başlığı"
+ RELEVANCE: "Relevantlıq"
+ SEARCHBY: "AXTAR"
+ SORTBY: "NƏTİCƏLƏRİ SIRALA"
+ TO: "Haraya"
+ WITHOUT: "Bu sözlər olmayan"
+ AssetAdmin:
+ CHOOSEFILE: "Faylı seçin:"
+ DELETEDX: "%s fayl silindi. %s"
+ FILESREADY: "Yükləmək üçün fayllar:"
+ MOVEDX: "%s faylın yeri dəyişdi"
+ NEWFOLDER: "Yeni Qovluq"
+ NOTEMP: "Faylları köçürmək üçün müvəqqəti qovluq yoxdur. Zəhmət olmasa php.ini faylında upload_tmp_dir direktivinə dəyişiklik edin."
+ NOTHINGTOUPLOAD: "Yükləmək üçün heç bir şey yoxdur. "
+ NOWBROKEN: "Bu səhifələrdə xarab linklər var:"
+ THUMBSDELETED: "%s ədəd işlənməyən şəkil silindi"
+ UPLOAD: "Siyahıdakı faylları yüklə"
+ UPLOADEDX: "%s fayl yükləndi"
+ AssetAdmin_left.ss:
+ FILESYSTEMSYNC_DESC: "SilverStripe maintains its own database of the files & images stored in your assets/ folder. Click this button to update that database, if files are added to the assets/ folder from outside SilverStripe, for example, if you have uploaded files via FTP."
+ SELECTTODEL: "Silmək istədiyiniz qovluqları seçin və düyməyə basın"
+ AssetAdmin_uploadiframe.ss:
+ PERMFAILED: "Sizin bu qovluğa fayl yükləməyə icazəniz yoxdur."
+ TITLE: "Şəkli yükləmək üçün iframe"
+ AssetTableField:
+ CREATED: "İlk köçürmə"
+ DIM: "Ölçülər"
+ FILENAME: "Faylın adı"
+ IMAGE: "Şəkil"
+ LASTEDIT: "Axırıncı redaktə edilmiş"
+ MAIN: "Əsas"
+ NODATAFOUND: "%s tapılmadı"
+ NOLINKS: "Bu fayla heç bir səhifədən link yoxdur."
+ OWNER: "Müəllif"
+ PAGESLINKING: "Bu fayla aşağıdakı səhifələrdən link var:"
+ SIZE: "Həcmi"
+ TITLE: "Başlıq"
+ TYPE: "Tipi"
+ URL: "URL"
+ BrokenLinksReport:
+ Any: "İxtiyari"
+ BROKENLINKS: "Xarab linklər hesabatı"
+ CheckSite: "Saytı yoxla"
+ CheckSiteDropdownDraft: "Qaralama sayt"
+ CheckSiteDropdownPublished: "Dərc olunmuş sayt"
+ ColumnDateLastModified: "Son dəyişiklik vaxtı"
+ ColumnDateLastPublished: "Son dərc olunma vaxtı"
+ ColumnProblemType: "Problemin növü"
+ ColumnURL: "URL"
+ HasBrokenFile: "xarab fayl var"
+ HasBrokenLink: "xarab link var"
+ HasBrokenLinkAndFile: "xarab link və fayl var"
+ HoverTitleEditPage: "Səhifəni dəyiş"
+ PageName: "Səhifənin adı"
+ ReasonDropdown: "Yoxlamalı problem"
+ ReasonDropdownBROKENFILE: "Xarab fayl"
+ ReasonDropdownBROKENLINK: "Xarab link"
+ ReasonDropdownRPBROKENLINK: "Olmayan səhifəyə yönlənmə səhifəsi"
+ ReasonDropdownVPBROKENLINK: "Olmayan səhifəyə virtual səhifə yönləndirməsi"
+ RedirectorNonExistent: "Olmayan səhifəyə yönlənmə səhifəsi"
+ VirtualPageNonExistent: "Olmayan səhifəyə virtual səhifə yönləndirməsi"
+ CMSBatchActions:
+ DELETE_DRAFT_PAGES: "Qaralama saytdan sil"
+ DELETE_PAGES: "Dərc olunmuş saytdan sil"
+ PUBLISHED_PAGES: "%d ədəd səhifə dərc olunub, %d xəta"
+ PUBLISH_PAGES: "Dərc et"
+ UNPUBLISHED_PAGES: "Dərc olunmamış %d səhifə"
+ UNPUBLISH_PAGES: "Passivləşdir"
+ CMSMain:
+ ACCESS: "'%s' bölməsinə icazə"
+ ACCESSALLINTERFACES: "Bütün CMS bölmələrinə icazə"
+ ACCESSALLINTERFACESHELP: "Specifik icazə seçənəkləri inkar edildi."
+ ACCESS_HELP: "Səhifə ierarxiyası və məzmunu olan səhifəyə baxmaq imkanı. \"Məzmun səlahiyyət\" səhifəsindən səlahiyyətləri baxmaq və dəyişmək. "
+ DELETE: "Qaralama saytdan sil"
+ DELETEFP: "Dərc olunmuş saytdan sil"
+ DESCREMOVED: "və %s törəyən"
+ EMAIL: "E-poçt"
+ NEW: "Yeni "
+ NOCONTENT: "məzmun yoxdur"
+ PAGENOTEXISTS: "Səhifə mövcud deyil"
+ PUBALLCONFIRM: "Zəhmət olmasa, saytda olan hər bir səhifəni cari hissəyə kopyalamaqla dərc edin"
+ PUBALLFUN: "\"Hamısını dərc etl\" funksionallığı"
+ PUBALLFUN2: "Bunu etmək hər bir səhifəyə keçib dərc etməyə ekvivalentdir. Bu cür əməliyyatlar çoxlu miqdarda səhifələrin və məzmunun dəyişilməsi zamanı məsləhət görülür, məsələn saytı ilk qurulması kimi."
+ PUBPAGES: "Bitdi: %d səhifə dərc olundu"
+ REMOVED: "'%s'%s cari saytdan silindi"
+ REMOVEDPAGE: "'%s' dərc olunmuş saytdan silindi"
+ REMOVEDPAGEFROMDRAFT: " '%s' qaralama saytdan silindi"
+ REPORT: "Hesabat"
+ RESTORE: "Bərpa et"
+ RESTORED: "'%s' uğurla bərpa olundu"
+ ROLLBACK: "Bu versiyaya qaytar"
+ ROLLEDBACKPUB: "Dərc olunmuş versiyaya qaytarıldı. Yeni versiya nömrəsi #%d."
+ ROLLEDBACKVERSION: "Versiya #%d qaytarıldı. Yeni versiya nömrəsi #%d."
+ SAVE: "Yadda saxla"
+ TOTALPAGES: "Səhifələrin sayı:"
+ CMSMain_left.ss:
+ CLEAR: "Təmizlə"
+ GO: "Keç"
+ SEARCH: "Axtarış"
+ ContentControl:
+ NOTEWONTBESHOWN: "Qeyd: Bu mesaj ziyarətçilər üçün görünməyəcək"
+ ContentController:
+ ARCHIVEDSITE: "Arxivləşdirilmiş sayt"
+ ARCHIVEDSITEFROM: "Arxivləşmiş sayt"
+ CMS: "CMS"
+ DRAFTSITE: "Qaralama sayt"
+ LOGGEDINAS: "Kimi daxil olmusan"
+ LOGIN: "Daxil ol"
+ LOGOUT: "Çıxış"
+ NOTLOGGEDIN: "Daxil olmayıb"
+ PUBLISHEDSITE: "Dərc olunmuş sayt"
+ VIEWPAGEIN: "Səhifəni göstər:"
+ ErrorPage:
+ CODE: "Səhv kodu"
+ DEFAULTERRORPAGECONTENT: |
+ <P> Üzr istəyirik, görünür siz mövcud olan səhifəyə giriş əldə etməyə cəhd edirdiniz. </p><p>Xahiş sizin giriş əldə etməyə və bir daha sınaqdan keçirməyə cəhd etdiyiniz URL-i yoxlayasınız </p>
+ DEFAULTERRORPAGETITLE: "Səhifə tapılmadı"
+ PLURALNAME: "Xəta səhifələri"
+ SINGULARNAME: "Xəta səhifəsi"
+ 400: "400 - Bad Request"
+ 401: "401 - Unauthorized"
+ 403: "403 - Forbidden"
+ 404: "404 - Not Found"
+ 405: "405 - Method Not Allowed"
+ 406: "406 - Not Acceptable"
+ 407: "407 - Proxy Authentication Required"
+ 408: "408 - Request Timeout"
+ 409: "409 - Conflict"
+ 410: "410 - Gone"
+ 411: "411 - Length Required"
+ 412: "412 - Precondition Failed"
+ 413: "413 - Request Entity Too Large"
+ 414: "414 - Request-URI Too Long"
+ 415: "415 - Unsupported Media Type"
+ 416: "416 - Request Range Not Satisfiable"
+ 417: "417 - Expectation Failed"
+ 500: "500 - Internal Server Error"
+ 501: "501 - Implementasiya olunmayıb"
+ 502: "502 - Bad Gateway"
+ 503: "503 - Service Unavailable"
+ 504: "504 - Gateway Timeout"
+ 505: "505 - HTTP Version Not Supported"
+ Folder:
+ DELETEUNUSEDTHUMBNAILS: "İşlənməyən şəkilləri sil"
+ DELSELECTED: "Seçilmiş faylları sil"
+ FILENAME: "Faylın adı"
+ TITLE: "Başlıq"
+ UNUSEDFILESTAB: "İstifadəsiz fayllar"
+ UNUSEDFILESTITLE: "İstifadəsiz fayllar"
+ UNUSEDTHUMBNAILSTITLE: "İşlənməyən şəkillər"
+ VIEWASSET: "Assetlərə bax"
+ LeftAndMain:
+ STATUSPUBLISHEDSUCCESS: "'%s' uğurla dərc olundu"
+ MemberTableField:
+ FILTER: "Filtr"
+ SEARCH: "Axtarış"
+ Permission:
+ CMS_ACCESS_CATEGORY: "CMS-ə icazə"
+ Permissions:
+ CONTENT_CATEGORY: "Məzmun səlahiyyətləri"
+ PERMISSIONS_CATEGORY: "İcazələr"
+ RedirectorPage:
+ HASBEENSETUP: "Yönləndirmə səhifəsinə yönlənmə istiqaməti verilməyib."
+ HEADER: "Bu səhifə istifadəçiləri başqa səhifəyə yönləndirəcək"
+ OTHERURL: "Başqa Web saytın URL-i"
+ PLURALNAME: "Yönlənidirmə səhifələri"
+ REDIRECTTO: "Yönləndir"
+ REDIRECTTOEXTERNAL: "Başqa Web sayt"
+ REDIRECTTOPAGE: "web səhifənizdə olan səhifə"
+ SINGULARNAME: "Yönləndirmə səhifəsi"
+ YOURPAGE: "Web saytınızda olan səhifə"
+ ReportAdminForm:
+ FILTERBY: "Filterlə"
+ SearchForm:
+ GO: "Göndər"
+ SEARCH: "Axtar"
+ SearchResults: "Axtarış nəticələri"
+ SecurityAdmin:
+ ACCESS_HELP: "İstifadəçilərə baxmağa, əlavə etməyə və dəyişməyə, həmçinin səlahiyyətlər mənimsətməyə icazə ver. "
+ SideReport:
+ BROKENFILES: "Xarab fayllar olan səhifələr"
+ BROKENLINKS: "Xarab linklər olan səhifələr"
+ BROKENREDIRECTORPAGES: "Silinmiş səhifələri göstərmək üçün yönlənmə səhifəsi"
+ BROKENVIRTUALPAGES: "Silinmiş səhifələri göstərən virtual səhifəsi"
+ BrokenLinksGroupTitle: "Xarab linklər hesabatı"
+ ContentGroupTitle: "Məzmun hesabatları"
+ EMPTYPAGES: "Məzmunsuz səhifələr"
+ LAST2WEEKS: "Son 2 həftədə dəyişilmiş səhifələr"
+ OtherGroupTitle: "Başqa"
+ ParameterLiveCheckbox: "Cari saytı yoxla"
+ REPEMPTY: "%s hesabatı boşdur"
+ SilverStripeNavigatorLink:
+ ShareInstructions: "Bu səhifəni paylaşmaq üçün , keçidi copy paste edin."
+ ShareLink: "Linki Paylaş"
+ SilverStripeNavigatorLinkl:
+ CloseLink: "Bağla"
+ SiteConfig:
+ DEFAULTTHEME: "(Susmaya görə olan şablon)"
+ EDITHEADER: "Bu saytda səhifələri kim redaktə edə bilər?"
+ EDIT_PERMISSION: "Sayt konfigurasiyasını sazla"
+ PLURALNAME: "Saytın konfiqurasiyaları"
+ SINGULARNAME: "Saytın konfiqurasiyası"
+ SITENAMEDEFAULT: "Saytın adı"
+ SITETAGLINE: "Saytın sloqanı"
+ SITETITLE: "Saytın başlığı"
+ TABACCESS: "İcazə"
+ TABMAIN: "Əsas"
+ TAGLINEDEFAULT: "Sizin sloganınız burda"
+ THEME: "Şablon"
+ TOPLEVELCREATE: "Saytın kəlləsində kim səhifə yarada bilər?"
+ VIEWHEADER: "Bu saytda səhifələri kim görə bilir?"
+ SiteTree:
+ ACCESSANYONE: "Hər kəs"
+ ACCESSHEADER: "Bu səhifəyə kimlər baxa bilər?"
+ ACCESSLOGGEDIN: "Daxil olmuş istifadəçilər"
+ ACCESSONLYTHESE: "Yalnız aşağıdakılar(siyahıdan seçin)"
+ ADDEDTODRAFT: "Qaralama sayta əlavə olundu"
+ ALLOWCOMMENTS: "Bu səhifədə şərhlərə icazə verilsin?"
+ APPEARSVIRTUALPAGES: "Bu məzmun həm də %s bölməsində virtual səhifələrdə var."
+ BUTTONCANCELDRAFT: "Qaralama dəyişiklikləri imtina et"
+ BUTTONCANCELDRAFTDESC: "Qaralamanı sil və cari dərc olunmuş versiyaya qaytar"
+ BUTTONSAVEPUBLISH: "Yadda saxla və dərc et"
+ BUTTONUNPUBLISH: "Dərci ləğv et"
+ BUTTONUNPUBLISHDESC: "Bu səhifəni dərc olunmuş saytdan sil"
+ CHANGETO: "\"%s\" tipinə dəyiş"
+ Comments: "Şərhlər"
+ Content: "Məzmun"
+ DEFAULTABOUTCONTENT: "<p>Siz bu səhifəni öz məzmununzla doldura bilər, ya da səhifəni silib və pz səhifələrinizi yarada bilərsiniz.<br /></p>"
+ DEFAULTABOUTTITLE: "Haqqımızda"
+ DEFAULTCONTACTCONTENT: "<p>Siz bu səhifəni öz məzmununzla doldura bilər, ya da səhifəni silib və pz səhifələrinizi yarada bilərsiniz.<br /></p>"
+ DEFAULTCONTACTTITLE: "Bizimlə əlaqə"
+ DEFAULTHOMETITLE: "Baş səhifə"
+ DELETEDPAGE: "Silinmiş səhifə"
+ DependtPageColumnLinkType: "Keçid növü"
+ DependtPageColumnURL: "URL"
+ EDITANYONE: "CMS-ə login olan hər kəs"
+ EDITHEADER: "Bu səhifəni kimlər deyişə bilər?"
+ EDITONLYTHESE: "Yalnız aşağıdakılar(siyahıdan seçin)"
+ EDIT_ALL_DESCRIPTION: "İstənilən səhifəni redaktə et"
+ Editors: "Redaktor qrupları"
+ HASBROKENLINKS: "Səhifədə xarab linklər var."
+ HOMEPAGEFORDOMAIN: "Domen(lər)"
+ HTMLEDITORTITLE: "Məzmun"
+ HomepageForDomain: "Bu domenin baş səhifəsi"
+ INHERIT: "Valideyn səhifədən törəmə"
+ MENUTITLE: "Naviqasiya nişanı"
+ METADESC: "Qısa təsvir"
+ METAEXTRA: "Meta teqlər"
+ METAHEADER: "Axtarış sistemi üçün meta-təqlər"
+ METAKEYWORDS: "Açar sözlər"
+ METATITLE: "Başlıq"
+ MODIFIEDONDRAFT: "Qaralama saytda dəyişildi"
+ NOTEUSEASHOMEPAGE: "Bu səhifəni aşağıdakı domenlər üçün 'baş səhifə' et: (domenləri vergüllərlə ayır)"
+ PAGELOCATION: "Səhifənin yeri"
+ PAGETITLE: "Səhifənin adı"
+ PAGETYPE: "Səhifə tipi"
+ PARENTID: "Valideyn səhifə"
+ PARENTTYPE: "Səhifənin yeri"
+ PERMISSION_GRANTACCESS_DESCRIPTION: "Bu məzmun üçün icazələrə nəzarət et"
+ PLURALNAME: "Sayt ierarxiyası"
+ REMOVEDFROMDRAFT: "Qaralama səhifədən silindi"
+ REORGANISE_HELP: "Səhifələri dart burax əməliyyatı ilə sırala."
+ SHOWINMENUS: "Menyularda görünsün?"
+ SHOWINSEARCH: "Axtarışda görünsün?"
+ SINGULARNAME: "Saytın ierarxiyası"
+ TABACCESS: "İcazə"
+ TABBEHAVIOUR: "Davranış"
+ TABCONTENT: "Məzmun"
+ TABDEPENDENT: "Asılı səhifələr"
+ TABMETA: "Metadata"
+ TOPLEVEL: "Saytın məzmunu (yuxarı səviyyə)"
+ TOPLEVELCREATORGROUPS: "Yuxarı səviyyə yaradıcıları"
+ URLSegment: "URL seqmenti"
+ VIEW_ALL_DESCRIPTION: "İstənilən səhifəyə bax"
+ VIEW_DRAFT_CONTENT: "Qaralama məzmuna bax"
+ has_one_Parent: "Valideyn səhifəsi"
+ many_many_ImageTracking: "Şəkil izləmə"
+ many_many_LinkTracking: "Keçidin izlənməsi"
+ StaticExporter:
+ BASEURL: "Əsas URL"
+ EXPORTTO: "Bu qovluğa eksport et"
+ FOLDEREXPORT: "Eksport olunmalı qovluq"
+ NAME: "Statik eksporter"
+ TableListField:
+ SELECT: "Seç:"
+ TableListField.ss:
+ NOITEMSFOUND: "Heç nə tapılmadı"
+ SORTASC: "Artma sırası ilə sırala"
+ SORTDESC: "Azalma sırası ilə sırala"
+ TableListField_PageControls.ss:
+ DISPLAYING: "Göstərilir"
+ OF: "olanlardan"
+ TO: "qədər"
+ VIEWFIRST: "Birinciyə bax"
+ VIEWLAST: "Axırıncı baxılmış"
+ VIEWNEXT: "Növbəti"
+ VIEWPREVIOUS: "Əvvəlkinə bax"
+ ThumbnailStripField:
+ NOFLASHFOUND: "Flash faylı tapılmadı"
+ NOFOLDERFLASHFOUND: "Flash faylı tapılmadı"
+ NOFOLDERIMAGESFOUND: "Şəkil yoxdur"
+ NOIMAGESFOUND: "Şəkil tapılmadı"
+ ThumbnailStripField.ss:
+ CHOOSEFOLDER: "(Qovluğu seçin və ya axtarış edin)"
+ ViewArchivedEmail.ss:
+ CANACCESS: "Arxivlənmiş sayta bu linkdən keçə bilərsiniz:"
+ HAVEASKED: "Sizin bu məzmunu görəcəyiniz tarix:"
+ VirtualPage:
+ CHOOSE: "Linkləmə üçün səhifəni seçin"
+ EDITCONTENT: "məzmunu dəyişmək üçün buraya keçin"
+ HEADER: "Bu virtual səhifədir"
+ PLURALNAME: "Virtual səhifələr"
+ SINGULARNAME: "Virtual səhifə"
+ Widget:
+ PLURALNAME: "Vidcetlər"
+ SINGULARNAME: "Vidcet"
+ WidgetArea:
+ PLURALNAME: "Vidcet sahələri"
+ SINGULARNAME: "Vidcet sahəsi"
+ WidgetAreaEditor.ss:
+ AVAILABLE: "Olan vidcetlər"
+ AVAILWIDGETS: "Səhifədə istifadə etmək üçün vidcetin başlığına basın."
+ INUSE: "Vidcetlər istifadə olunur"
+ NOAVAIL: "Heç bir vidcet yoxdur."
+ TOSORT: "Səhifədə olan vidcetləri sıralamaq üçün, aşağı yuxarı dartın. "
+ WidgetDescription.ss:
+ CLICKTOADDWIDGET: "Bu widget-i əlavə etmək üçün klik edin"
+ WidgetEditor.ss:
+ DELETE: "Sil"
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 169d125

Please sign in to comment.