Permalink
Browse files

Maori translation of URLSegment JS UI

  • Loading branch information...
chillu committed Aug 6, 2012
1 parent 635c05b commit 2276336d6eb2d16fddac0590b509f26f25e6b8e5
Showing with 4 additions and 1 deletion.
  1. +4 −1 javascript/lang/mi_NZ.js
View
@@ -28,9 +28,12 @@ if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
'WidgetAreaEditor.TOOMANY': 'Aroha noa, kua taea te mōrahi o ngā taupānga iti i tēnei wāhi',
'AssetAdmin.ConfirmDelete': 'Kei te tino hiahia muku i tēnei kōpaki me ngā kōnae i roto?',
'Folder.Name': 'Ingoa kōpaki',
+ 'URLSEGMENT.Edit': 'Whakatika',
+ 'URLSEGMENT.OK': 'Tiaki',
+ 'URLSEGMENT.Cancel': 'Whakakore',
'Tree.AddSubPage': 'Tāpiritia he whārangi hōu ki konei',
'Tree.EditPage': 'Whakatika',
'CMSMain.ConfirmRestoreFromLive': "Kei te tino hiahia tārua i te ihirangi kua whakaputaina ki te pae hukihuki?",
'CMSMain.RollbackToVersion': "Kei te tino hiahia hoki ki te tauira #%s o tēnei whārangi?"
});
-}
+}

0 comments on commit 2276336

Please sign in to comment.