Skip to content
This repository
Browse code

Maori translation of URLSegment JS UI

  • Loading branch information...
commit 2276336d6eb2d16fddac0590b509f26f25e6b8e5 1 parent 635c05b
Ingo Schommer authored August 06, 2012

Showing 1 changed file with 4 additions and 1 deletion. Show diff stats Hide diff stats

  1. 5  javascript/lang/mi_NZ.js
5  javascript/lang/mi_NZ.js
@@ -28,9 +28,12 @@ if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
28 28
 		'WidgetAreaEditor.TOOMANY': 'Aroha noa, kua taea te mōrahi o ngā taupānga iti i tēnei wāhi',
29 29
 		'AssetAdmin.ConfirmDelete': 'Kei te tino hiahia muku i tēnei kōpaki me ngā kōnae i roto?',
30 30
 		'Folder.Name': 'Ingoa kōpaki',
  31
+		'URLSEGMENT.Edit': 'Whakatika',
  32
+		'URLSEGMENT.OK': 'Tiaki',
  33
+		'URLSEGMENT.Cancel': 'Whakakore',
31 34
 		'Tree.AddSubPage': 'Tāpiritia he whārangi hōu ki konei',
32 35
 		'Tree.EditPage': 'Whakatika',
33 36
 		'CMSMain.ConfirmRestoreFromLive': "Kei te tino hiahia tārua i te ihirangi kua whakaputaina ki te pae hukihuki?",
34 37
 		'CMSMain.RollbackToVersion': "Kei te tino hiahia hoki ki te tauira #%s o tēnei whārangi?"
35 38
 	});
36  
-}
  39
+}

0 notes on commit 2276336

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.