Permalink
Browse files

MINOR Updated translations

git-svn-id: svn://svn.silverstripe.com/silverstripe/open/modules/cms/branches/2.4@107876 467b73ca-7a2a-4603-9d3b-597d59a354a9
 • Loading branch information...
1 parent 6e19dfd commit 43cee9f50460b11814bbdae0800e9f88b0794a94 @chillu chillu committed with sminnee Jul 14, 2010
Showing with 383 additions and 34 deletions.
 1. +11 −9 lang/cs_CZ.php
 2. +97 −0 lang/de_DE.php
 3. +15 −15 lang/en_GB.php
 4. +107 −3 lang/eo_XX.php
 5. +1 −0 lang/fi_FI.php
 6. +29 −0 lang/it_IT.php
 7. +4 −0 lang/ja_JP.php
 8. +101 −6 lang/pl_PL.php
 9. +14 −1 lang/ru_RU.php
 10. +4 −0 lang/sk_SK.php
View
20 lang/cs_CZ.php
@@ -38,9 +38,9 @@
$lang['cs_CZ']['AssetAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Vytvořit';
$lang['cs_CZ']['AssetAdmin_left.ss']['DELETE'] = 'Smazat';
$lang['cs_CZ']['AssetAdmin_left.ss']['DELFOLDERS'] = 'Smazat vybrané složky';
-$lang['cs_CZ']['AssetAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Povolit přeřazení "táhni a pusť"';
+$lang['cs_CZ']['AssetAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Povolit přesuny "táhni a pusť"';
$lang['cs_CZ']['AssetAdmin_left.ss']['FILESYSTEMSYNC'] = 'Hledat nové soubory';
-$lang['cs_CZ']['AssetAdmin_left.ss']['FILESYSTEMSYNC_DESC'] = 'SilverStripe udržuje svoji vlastní databázi souborů & obrázků uložených ve vašem assets/ adresáři. Klikněte na tlačítko k obnovení této databáze, když jsou soubory přidány do assets/ adresáře mimo SilverStripe, například, když jste soubory nahráliif přes FTP.';
+$lang['cs_CZ']['AssetAdmin_left.ss']['FILESYSTEMSYNC_DESC'] = 'SilverStripe udržuje svoji vlastní databázi souborů a obrázků uložených ve vašem assets/ adresáři. Klikněte na tlačítko k obnovení této databáze, když jsou soubory přidány do assets/ adresáře mimo SilverStripe, například, když jste soubory nahráli přes FTP.';
$lang['cs_CZ']['AssetAdmin_left.ss']['FOLDERS'] = 'Složky';
$lang['cs_CZ']['AssetAdmin_left.ss']['GO'] = 'Proveď';
$lang['cs_CZ']['AssetAdmin_left.ss']['SELECTTODEL'] = 'Vyberte složky, které chcete smazat. Pak klikněte na tlačítko níže';
@@ -55,7 +55,7 @@
$lang['cs_CZ']['AssetTableField']['DIMLIMT'] = 'Omezit velikost popup okna';
$lang['cs_CZ']['AssetTableField']['FILENAME'] = 'Název souboru';
$lang['cs_CZ']['AssetTableField']['GALLERYOPTIONS'] = 'Nastavení galerie';
-$lang['cs_CZ']['AssetTableField']['IMAGE'] = 'Obrazek';
+$lang['cs_CZ']['AssetTableField']['IMAGE'] = 'Obrázek';
$lang['cs_CZ']['AssetTableField']['ISFLASH'] = 'Je dokument typu Flash';
$lang['cs_CZ']['AssetTableField']['LASTEDIT'] = 'Naposledy změněno';
$lang['cs_CZ']['AssetTableField']['MAIN'] = 'Hlavni';
@@ -171,7 +171,7 @@
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['DELETEDSTILLLIVE'] = 'Smazáno z konceptů, ale stále na stránkách';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['EDITEDNOTPUB'] = 'Upraveno v konceptech, ale ještě nezveřejněno';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['EDITEDSINCE'] = 'Naposledy upraveno';
-$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Povolit přesuny drag a drop';
+$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Povolit přesuny "táhni a pusť"';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['GO'] = 'Proveď';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['HIDDEN'] = 'skrytý';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['KEY'] = 'Klíč:';
@@ -181,8 +181,8 @@
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['PAGEVERSIONH'] = 'Historie verzí stránky';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['PUBLISHCONFIRM'] = 'Zveřejnit vybrané stránky';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['SEARCH'] = 'Hledat';
-$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['SEARCHTITLE'] = 'Prohledávat URL, Titulky, Titulky Menu, & Obsah';
-$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESACTIONS'] = 'Vyberte stránky, které chcete změnit & pak klikněte na akci:';
+$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['SEARCHTITLE'] = 'Prohledávat URL, Titulky, Titulky Menu, a Obsah';
+$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESACTIONS'] = 'Vyberte stránky, které chcete změnit a potom klikněte na akci:';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['SHOWITEMS'] = 'Ukázat:';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['SHOWONLYCHANGED'] = 'Zobrazovat jen změněné stránky';
$lang['cs_CZ']['CMSMain_left.ss']['SHOWUNPUB'] = 'Ukázat nezveřejněné verze';
@@ -249,6 +249,7 @@
$lang['cs_CZ']['ComplexTableField']['SUCCESSADD'] = 'Přidáno %s %s %s';
$lang['cs_CZ']['Group']['IMPORTTABTITLE'] = 'Import';
$lang['cs_CZ']['Group']['RolesAddEditLink'] = 'Přidat/editovat role';
+$lang['cs_CZ']['GroupImportForm']['Help1'] = '<p>Import jednu nebo více skupin v <em>CSV</em> formátu (čárkou-oddělené hodnoty). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Ukázat rozšířené použití</a></small></p>';
$lang['cs_CZ']['GroupImportForm']['ResultCreated'] = 'Vytvořeno %d skupin';
$lang['cs_CZ']['GroupImportForm']['ResultDeleted'] = 'Smazáno %d skupin';
$lang['cs_CZ']['GroupImportForm']['ResultUpdated'] = 'Aktualizováno %d skupin';
@@ -269,15 +270,15 @@
$lang['cs_CZ']['ImageEditor.ss']['HEIGHT'] = 'výška';
$lang['cs_CZ']['ImageEditor.ss']['REDO'] = 'znovu';
$lang['cs_CZ']['ImageEditor.ss']['ROT'] = 'otočit';
-$lang['cs_CZ']['ImageEditor.ss']['SAVE'] = 'uložit&nbsp;obrázek';
+$lang['cs_CZ']['ImageEditor.ss']['SAVE'] = 'uložit obrázek';
$lang['cs_CZ']['ImageEditor.ss']['SEPIA'] = 'sepia';
$lang['cs_CZ']['ImageEditor.ss']['UNDO'] = 'zpět';
$lang['cs_CZ']['ImageEditor.ss']['UNTITLED'] = 'Nepojmenovaný dokument';
$lang['cs_CZ']['ImageEditor.ss']['WIDTH'] = 'šířka';
$lang['cs_CZ']['LeftAndMain']['CANT_REORGANISE'] = 'Nemáte oprávnění rearanžovat strukturu webu. Vaše změny nebyly uloženy.';
$lang['cs_CZ']['LeftAndMain']['CHANGEDURL'] = 'URL změněno na \'%s\'';
$lang['cs_CZ']['LeftAndMain']['COMMENTS'] = 'Komentáře';
-$lang['cs_CZ']['LeftAndMain']['FILESIMAGES'] = 'Soubory & Obrázky';
+$lang['cs_CZ']['LeftAndMain']['FILESIMAGES'] = 'Soubory a obrázky';
$lang['cs_CZ']['LeftAndMain']['HELP'] = 'Nápověda';
$lang['cs_CZ']['LeftAndMain']['PAGETYPE'] = 'Typ stránky:';
$lang['cs_CZ']['LeftAndMain']['PERMAGAIN'] = 'Byli jste odhlášeni z CMS. Pokud se chcete znovu přihlásit, zadejte níže své uživatelské jméno a heslo.';
@@ -331,6 +332,7 @@
$lang['cs_CZ']['MathSpamProtection']['TWO'] = 'dvě';
$lang['cs_CZ']['MathSpamProtection']['WHATIS'] = 'Kolik je %s plus %s?';
$lang['cs_CZ']['MathSpamProtection']['ZERO'] = 'Nula';
+$lang['cs_CZ']['MemberImportForm']['Help1'] = '<p>Import členů v <em>CSV formátu</em> (čárkou-oddělené hodnoty). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Ukázat rozšířené použití</a></small></p>';
$lang['cs_CZ']['MemberImportForm']['ResultCreated'] = 'Vytvořeno %d členů';
$lang['cs_CZ']['MemberImportForm']['ResultDeleted'] = 'Smazáno %d členů';
$lang['cs_CZ']['MemberImportForm']['ResultNone'] = 'Žádné změny';
@@ -460,7 +462,7 @@
$lang['cs_CZ']['SecurityAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Vytvořit';
$lang['cs_CZ']['SecurityAdmin_left.ss']['DEL'] = 'Smazat';
$lang['cs_CZ']['SecurityAdmin_left.ss']['DELGROUPS'] = 'Smazat vybrané skupiny';
-$lang['cs_CZ']['SecurityAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Povolit přeřazení &quot;táhni a pusť&quot;';
+$lang['cs_CZ']['SecurityAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Povolit přesuny &quot;táhni a pusť&quot;';
$lang['cs_CZ']['SecurityAdmin_left.ss']['GO'] = 'Proveď';
$lang['cs_CZ']['SecurityAdmin_left.ss']['SECGROUPS'] = 'Bezpečnostní skupiny';
$lang['cs_CZ']['SecurityAdmin_left.ss']['SELECT'] = 'Vyberte stárnky, které chcete smazat. Pak klikněte na tlačítko níže';
View
97 lang/de_DE.php
@@ -16,6 +16,7 @@
$lang['de_DE'] = $lang['en_US'];
}
+$lang['de_DE']['']['CHOOSEPAGE'] = 'Bitte wählen Sie links einen Eintrag aus.';
$lang['de_DE']['AssetAdmin']['CHOOSEFILE'] = 'Datei auswählen:';
$lang['de_DE']['AssetAdmin']['DELETEDX'] = '%s Dateien gelöscht';
$lang['de_DE']['AssetAdmin']['FILESREADY'] = 'Dateien bereit zum hochladen:';
@@ -72,8 +73,29 @@
$lang['de_DE']['AssetTableField']['TITLE'] = 'Titel';
$lang['de_DE']['AssetTableField']['TYPE'] = 'Typ';
$lang['de_DE']['AssetTableField']['URL'] = 'URL';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['BROKENLINKS'] = 'Defekte Links';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['CheckSiteDropdownDraft'] = 'Vorschau-Site';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['CheckSiteDropdownPublished'] = 'Veröffentlichte Site';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['ColumnDateLastModified'] = 'Zuletzt geändert';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['ColumnDateLastPublished'] = 'Zuletzt veröffentlicht';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['ColumnProblemType'] = 'Problemtyp';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['ColumnURL'] = 'URL';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['HasBrokenFile'] = 'Defekter Dateilink';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['HasBrokenLink'] = 'Defekter Link';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['HasBrokenLinkAndFile'] = 'Defekter Link und defekter Dateilink';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['HoverTitleEditPage'] = 'Seite editieren';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdown'] = 'Zu überprüfendes Problem';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownBROKENFILE'] = 'Defekter Dateilink';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownBROKENLINK'] = 'Defekter Link';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownRPBROKENLINK'] = 'Weiterleitungen, die auf eine nicht vorhandene Seite verweisen';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownVPBROKENLINK'] = 'Virtuelle Seiten, die auf eine nicht vorhandene Seite verweisen';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['RedirectorNonExistent'] = 'Weiterleitung, die auf eine nicht vorhandene Seite verweist';
+$lang['de_DE']['BrokenLinksReport']['VirtualPageNonExistent'] = 'Virtuelle Seite, die auf eine nicht vorhandene Seite verweist';
+$lang['de_DE']['CMSBatchActions']['DELETED_DRAFT_PAGES'] = '%d Seiten von der Entwurfsansicht gelöscht, %d fehlgeschlagen';
$lang['de_DE']['CMSBatchActions']['DELETED_PAGES'] = '%d Seiten von der veröffentlichten Site gelöscht.';
+$lang['de_DE']['CMSBatchActions']['DELETE_DRAFT_PAGES'] = 'Von der Entwurfsansicht löschen';
$lang['de_DE']['CMSBatchActions']['DELETE_PAGES'] = 'Von veröffentlichter Site löschen';
+$lang['de_DE']['CMSBatchActions']['DELETING_DRAFT_PAGES'] = 'Lösche ausgewählte Seiten von der Entwurfsansicht';
$lang['de_DE']['CMSBatchActions']['DELETING_PAGES'] = 'Ausgewählte Seiten werden von der veröffentlichten Site gelöscht.';
$lang['de_DE']['CMSBatchActions']['PUBLISHED_PAGES'] = '%d Seiten veröffentlicht';
$lang['de_DE']['CMSBatchActions']['PUBLISHING_PAGES'] = 'Veröffentliche Seiten';
@@ -83,6 +105,8 @@
$lang['de_DE']['CMSBatchActions']['UNPUBLISH_PAGES'] = 'Veröffentlichung zurücknehmen';
$lang['de_DE']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Zugriff auf %s im CMS';
$lang['de_DE']['CMSMain']['ACCESSALLINTERFACES'] = 'Zugriff auf alle CMS Schnittstellen';
+$lang['de_DE']['CMSMain']['ACCESSALLINTERFACESHELP'] = 'Hebt alle bereichspezifischen Berechtigungen auf.';
+$lang['de_DE']['CMSMain']['ACCESS_HELP'] = 'Seiteninhalt im CMS anzeigen. Anzeige- und Bearbeitungsberechtigungen können sowohl seitenspezifische als auch über die globalen Inhaltsberechtigungen gesetzt werden.';
$lang['de_DE']['CMSMain']['CANCEL'] = 'Abbrechen';
$lang['de_DE']['CMSMain']['CHOOSEREPORT'] = '(Report wählen)';
$lang['de_DE']['CMSMain']['COMPARINGV'] = 'Sie vergleichen Versionen #%d und #%d';
@@ -139,6 +163,7 @@
$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['ADDSEARCHCRITERIA'] = 'Kriterien hinzufügen';
$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['BATCHACTIONS'] = 'Batch-Aktionen';
$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['CHANGED'] = 'geändert';
+$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['CLEAR'] = 'leeren';
$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['CLEARTITLE'] = 'Suche löschen und alle Inhalte anzeigen';
$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['CLOSEBOX'] = 'Hier klicken, um Box zu schließen';
$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['COMPAREMODE'] = 'Vergleichsmodus (paarweise auswählen)';
@@ -160,6 +185,7 @@
$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['SEARCH'] = 'Suche';
$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['SEARCHTITLE'] = 'Durchsuche URL, Titel, Menü Titel &amp; Inhalt';
$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESACTIONS'] = 'Markieren Sie die Seiten die Sie ändern möchten und wählen dann eine der Aktionen:';
+$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['SHOWITEMS'] = 'Zeige:';
$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['SHOWONLYCHANGED'] = 'Zeige nur veränderte Seiten';
$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['SHOWUNPUB'] = 'Zeige unveröffentlichte Versionen';
$lang['de_DE']['CMSMain_left.ss']['SITECONTENT TITLE'] = 'Seitenbaum';
@@ -177,6 +203,8 @@
$lang['de_DE']['CMSMain_versions.ss']['PUBR'] = 'Veröffentlicher';
$lang['de_DE']['CMSMain_versions.ss']['UNKNOWN'] = 'Unbekannt';
$lang['de_DE']['CMSMain_versions.ss']['WHEN'] = 'Wann';
+$lang['de_DE']['CMSSiteTreeFilter']['ALL'] = 'Alle Seiten';
+$lang['de_DE']['CMSSiteTreeFilter']['DELETEDPAGES'] = 'Alle Seiten, einschließlich gelöschter';
$lang['de_DE']['CommentAdmin']['ACCEPT'] = 'Akzeptiert';
$lang['de_DE']['CommentAdmin']['APPROVED'] = '%s Kommentare akzeptiert.';
$lang['de_DE']['CommentAdmin']['APPROVEDCOMMENTS'] = 'Überprüfte Kommentare';
@@ -221,6 +249,21 @@
$lang['de_DE']['CommentTableField.ss']['SPAM'] = 'Spam';
$lang['de_DE']['ComplexTableField']['CLOSEPOPUP'] = 'Popup schließen';
$lang['de_DE']['ComplexTableField']['SUCCESSADD'] = 'Hinzugefügt %s %s %s';
+$lang['de_DE']['Group']['IMPORTTABTITLE'] = 'Import';
+$lang['de_DE']['Group']['RolesAddEditLink'] = 'Rollen hinzufügen/editieren';
+$lang['de_DE']['GroupImportForm']['Help1'] = '<p>Eine oder mehrere Gruppen im <em>CSV</em>-Format (kommaseparierte Werte) importieren. <small><a href="#" class="toggle-advanced">Erweiterte Nutzung</a></small></p>';
+$lang['de_DE']['GroupImportForm']['Help2'] = '<div class="advanced">
+<h4>Erweiterte Nutzung</h4>
+<ul>
+<li>Gültige Spalten: <em>%s</em></li>
+<li>Vorhandene Gruppen werden über ihren eindeutigen <em>Code</em> ermittelt und mit den Werten aus der importierten Datei aktualisiert.</li>
+<li>Gruppen-Hierarchien können über die <em>ParentCode</em> Spalte definiert werden.</li>
+<li>Berechtigungscodes können über die Splate <em>PermissionCode</em> zugewiesen werden, vorhandene Berechtigungen werden nicht gelöscht.</li>
+</ul>
+</div>';
+$lang['de_DE']['GroupImportForm']['ResultCreated'] = '%d Gruppen erstellt';
+$lang['de_DE']['GroupImportForm']['ResultDeleted'] = '%d Gruppen gelöscht';
+$lang['de_DE']['GroupImportForm']['ResultUpdated'] = '%d Gruppen aktualisiert';
$lang['de_DE']['ImageEditor.ss']['ACTIONS'] = 'Aktionen';
$lang['de_DE']['ImageEditor.ss']['ADJUST'] = 'anpassen';
$lang['de_DE']['ImageEditor.ss']['APPLY'] = 'Übernehmen';
@@ -279,11 +322,40 @@
$lang['de_DE']['LeftAndMain']['STATUSPUBLISHEDSUCCESS'] = '\'%s\' erfolgreich veröffentlicht';
$lang['de_DE']['LeftAndMain']['STATUSTO'] = 'Status geändert: \'%s\'';
$lang['de_DE']['LeftAndMain']['TREESITECONTENT'] = 'Seiteninhalt';
+$lang['de_DE']['LeftAndMain_right.ss']['WELCOMETO'] = 'Willkommen zu';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['EIGHT'] = 'acht';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['EIGHTEEN'] = 'achtzehn';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['ELEVEN'] = 'elf';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['FIFTEEN'] = 'fünfzehn';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['FIVE'] = 'fünf';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['FOUR'] = 'vier';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['FOURTEEN'] = 'vierzehn';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['NINE'] = 'neun';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['ONE'] = 'ein';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['SEVEN'] = 'sieben';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['SEVENTEEN'] = 'siebzehn';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['SIX'] = 'sechs';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['SIXTEEN'] = 'sechzehn';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['TEN'] = 'zehn';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['THIRTEEN'] = 'dreizehn';
+$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['THREE'] = 'drei';
$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['TWELVE'] = 'zwölf';
$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['TWO'] = 'zwei';
$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['WHATIS'] = 'Was gibt %s plus %s ?';
$lang['de_DE']['MathSpamProtection']['ZERO'] = 'null';
+$lang['de_DE']['MemberImportForm']['Help1'] = '<p>Mitglieder im <em>CSV</em>-Format (kommaseparierte Werte) importieren. <small><a href="#" class="toggle-advanced">Erweiterte Nutzung</a></small></p>';
+$lang['de_DE']['MemberImportForm']['Help2'] = '<div class="advanced">
+<h4>Advanced usage</h4>
+<ul>
+<li>Gültige Spalten: <em>%s</em></li>
+<li>Vorhandene Mitglieder werden über ihren eindeutigen <em>Code</em> ermittelt und mit den Werten aus der importierten Datei aktualisiert.</li>
+<li>Gruppen können über die Spalte <em>Gruppen</em> zugewiesen werden. Gruppen werden über ihren eindeutigen <em>Code</em> ermittelt, mehrere Gruppen können durch ein Komma getrennt werden. Vorhandene Gruppenzugehörigkeiten werden nicht gelöscht.</li>
+</ul>
+</div>';
+$lang['de_DE']['MemberImportForm']['ResultCreated'] = '%d Mitglieder erstellt';
+$lang['de_DE']['MemberImportForm']['ResultDeleted'] = '%d Mitglieder gelöscht';
$lang['de_DE']['MemberImportForm']['ResultNone'] = 'Keine Änderungen';
+$lang['de_DE']['MemberImportForm']['ResultUpdated'] = '%d Mitglieder aktualisiert';
$lang['de_DE']['MemberList.ss']['FILTER'] = 'filtern';
$lang['de_DE']['MemberList_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Anzeigen';
$lang['de_DE']['MemberList_PageControls.ss']['FIRSTMEMBERS'] = 'Mitglieder';
@@ -388,18 +460,27 @@
$lang['de_DE']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISSPAM'] = 'dieser Kommentar ist Spam';
$lang['de_DE']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['PBY'] = 'Erstellt von';
$lang['de_DE']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['REMCOM'] = 'entferne diesen Kommentar';
+$lang['de_DE']['Permission']['CMS_ACCESS_CATEGORY'] = 'CMS Zugriff';
+$lang['de_DE']['Permissions']['PERMISSIONS_CATEGORY'] = 'Rollen und Zugriffsberechtigungen';
$lang['de_DE']['ReportAdmin']['MENUTITLE'] = 'Berichte';
$lang['de_DE']['ReportAdmin_left.ss']['REPORTS'] = 'Berichte';
$lang['de_DE']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Willkommen bei der';
$lang['de_DE']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'Berichtebereich. Bitte wählen Sie einen Bericht auf der linken Seite.';
$lang['de_DE']['ReportAdmin_SiteTree.ss']['REPORTS'] = 'Berichte';
+$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['ACCESS_HELP'] = 'Benutzer hinzufügen, anzeigen und editieren sowie diesen Berechtigungen und Rollen zuweisen.';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['ADDMEMBER'] = 'Mitglied hinzufügen';
+$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['APPLY_ROLES'] = 'Rollen zu Gruppen zuweisen';
+$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['APPLY_ROLES_HELP'] = 'Möglichkeit die Zuweisungen von Rollen zu Gruppen zu editieren. Erfordert Zugriff auf den Bereich "Sicherheit".';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS'] = 'Bearbeiten der Rechte und IP-Adressen für jede Gruppe';
+$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS_HELP'] = 'Möglichkeit Berechtigungen und IP-Adressen einer Gruppen zu editieren. Erfordert Zugriff auf den Bereich "Sicherheit".';
+$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['MemberListCaution'] = 'Achtung: Das Entfernen von Mitgliedern aus dieser Liste löscht diese auch aus der Datenbank sowie die entsprechenden Gruppenzuweisungen.';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Sicherheit';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Sicherheit';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['NEWGROUP'] = 'Neue Gruppe';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['SAVE'] = 'Speichern';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['SGROUPS'] = 'Sicherheitsgruppen';
+$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['TABIMPORT'] = 'Import';
+$lang['de_DE']['SecurityAdmin']['TABROLES'] = 'Rollen';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Erstellen';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin_left.ss']['DEL'] = 'Löschen';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin_left.ss']['DELGROUPS'] = 'Lösche die markierten Gruppen';
@@ -408,16 +489,29 @@
$lang['de_DE']['SecurityAdmin_left.ss']['SECGROUPS'] = 'Sicherheitsgruppen';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin_left.ss']['SELECT'] = 'Markieren Sie die Seiten, die Sie löschen wollen und klicken Sie danach auf die Schaltfläche';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'Um Ihre Seiten neu zu ordnen, ziehen Sie die Seiten an die gewünschte Stelle.';
+$lang['de_DE']['SecurityAdmin_MemberImportForm']['BtnImport'] = 'Import';
+$lang['de_DE']['SecurityAdmin_MemberImportForm']['FileFieldLabel'] = 'CSV Datei <small>(Erlaubte Dateierweiterung: *.csv)</small>';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Willkommen bei dem';
$lang['de_DE']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'Sicherheitsadministrationsbereich. Bitte wählen Sie eine Gruppe auf der linken Seite.';
+$lang['de_DE']['SideReport']['BROKENFILES'] = 'Seiten mit defekten Links';
+$lang['de_DE']['SideReport']['BROKENLINKS'] = 'Seiten mit defekten Links';
+$lang['de_DE']['SideReport']['BrokenLinksGroupTitle'] = 'Defekte Links';
+$lang['de_DE']['SideReport']['BROKENREDIRECTORPAGES'] = 'Weiterleitungen, die auf gelöschte Seiten verweisen';
+$lang['de_DE']['SideReport']['BROKENVIRTUALPAGES'] = 'Virtuelle Seiten, die auf gelöschte Seiten verweisen';
+$lang['de_DE']['SideReport']['ContentGroupTitle'] = 'Inhaltsberichte';
$lang['de_DE']['SideReport']['EMPTYPAGES'] = 'Leere Seiten';
$lang['de_DE']['SideReport']['LAST2WEEKS'] = 'Seiten die in den letzten zwei Wochen hinzugefügt wurden';
+$lang['de_DE']['SideReport']['OtherGroupTitle'] = 'andere';
+$lang['de_DE']['SideReport']['ParameterLiveCheckbox'] = 'Veröffentlichte Seite überprüfen';
$lang['de_DE']['SideReport']['REPEMPTY'] = 'Der %s -Bericht ist leer';
$lang['de_DE']['SideReport']['TODO'] = 'zu tun';
$lang['de_DE']['StaticExporter']['BASEURL'] = 'Ausgangs URL';
$lang['de_DE']['StaticExporter']['EXPORTTO'] = 'Exportieren in diesen Ordner';
$lang['de_DE']['StaticExporter']['FOLDEREXPORT'] = 'Ordner zum exportieren';
$lang['de_DE']['StaticExporter']['NAME'] = 'statischer Exporter';
+$lang['de_DE']['TableListField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Keine Einträge gefunden';
+$lang['de_DE']['TableListField.ss']['SORTASC'] = 'Aufsteigend sortieren';
+$lang['de_DE']['TableListField.ss']['SORTDESC'] = 'Absteigend sortieren';
$lang['de_DE']['TableListField_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Zeige';
$lang['de_DE']['TableListField_PageControls.ss']['OF'] = 'von';
$lang['de_DE']['TableListField_PageControls.ss']['TO'] = 'bis';
@@ -434,9 +528,12 @@
$lang['de_DE']['ViewArchivedEmail.ss']['HAVEASKED'] = 'Sie haben darum gebeten, den Inhalt unserer Seite zu sehen, am';
$lang['de_DE']['WaitingOn.ss']['ATO'] = 'zugewiesen an';
$lang['de_DE']['WidgetAreaEditor.ss']['AVAILABLE'] = 'Verfügbare Widgets';
+$lang['de_DE']['WidgetAreaEditor.ss']['AVAILWIDGETS'] = 'Klicken Sie auf den Titel eines Widgets um diese für diese Seite zu verwenden.';
$lang['de_DE']['WidgetAreaEditor.ss']['INUSE'] = 'Zur Zeit genutzte Widgets';
$lang['de_DE']['WidgetAreaEditor.ss']['NOAVAIL'] = 'Zur Zeit sind keine Widgets verfügbar.';
$lang['de_DE']['WidgetAreaEditor.ss']['TOADD'] = 'Um ein Widget hinzuzufügen, klicken Sie es an und ziehen es hier her.';
+$lang['de_DE']['WidgetAreaEditor.ss']['TOSORT'] = 'Bereits eingebundene Widgets können per Drag&Drap umsortiert werden.';
+$lang['de_DE']['WidgetDescription.ss']['CLICKTOADDWIDGET'] = 'Klick Sie hier um das Widget hinzuzufünge';
$lang['de_DE']['WidgetEditor.ss']['DELETE'] = 'Gelöscht';
?>
View
30 lang/en_GB.php
@@ -16,7 +16,7 @@
$lang['en_GB'] = $lang['en_US'];
}
-$lang['en_GB']['AssetAdmin']['CHOOSEFILE'] = 'Choose file ';
+$lang['en_GB']['AssetAdmin']['CHOOSEFILE'] = 'Choose file:';
$lang['en_GB']['AssetAdmin']['DELETEDX'] = 'Deleted %s files.%s';
$lang['en_GB']['AssetAdmin']['FILESREADY'] = 'Files ready to upload:';
$lang['en_GB']['AssetAdmin']['FOLDERDELETED'] = 'folder deleted.';
@@ -31,7 +31,7 @@
$lang['en_GB']['AssetAdmin']['NOWBROKEN2'] = 'Their owners have been emailed and they will fix up those pages.';
$lang['en_GB']['AssetAdmin']['SAVEDFILE'] = 'Saved file %s';
$lang['en_GB']['AssetAdmin']['SAVEFOLDERNAME'] = 'Save folder name';
-$lang['en_GB']['AssetAdmin']['THUMBSDELETED'] = 'All unused thumbnails have been deleted';
+$lang['en_GB']['AssetAdmin']['THUMBSDELETED'] = '%s unused thumbnails have been deleted';
$lang['en_GB']['AssetAdmin']['UPLOAD'] = 'Upload Files Listed Below';
$lang['en_GB']['AssetAdmin']['UPLOADEDX'] = 'Uploaded %s files';
$lang['en_GB']['AssetAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Create';
@@ -69,8 +69,8 @@
$lang['en_GB']['AssetTableField']['TITLE'] = 'Title';
$lang['en_GB']['AssetTableField']['TYPE'] = 'Type';
$lang['en_GB']['AssetTableField']['URL'] = 'URL';
-$lang['en_GB']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Access to \'%s\' (%s)';
-$lang['en_GB']['CMSMain']['ACCESSALLINTERFACES'] = 'Access to all CMS interfaces';
+$lang['en_GB']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Access to \'%s\' section';
+$lang['en_GB']['CMSMain']['ACCESSALLINTERFACES'] = 'Access to all CMS sections';
$lang['en_GB']['CMSMain']['CANCEL'] = 'Cancel';
$lang['en_GB']['CMSMain']['CHOOSEREPORT'] = '(Choose a report)';
$lang['en_GB']['CMSMain']['COMPARINGV'] = 'Comparing versions %s and %s';
@@ -80,7 +80,7 @@
$lang['en_GB']['CMSMain']['EMAIL'] = 'Email';
$lang['en_GB']['CMSMain']['GO'] = 'Go';
$lang['en_GB']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Site Content';
-$lang['en_GB']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Site Content';
+$lang['en_GB']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Pages';
$lang['en_GB']['CMSMain']['METADESCOPT'] = 'Description';
$lang['en_GB']['CMSMain']['METAKEYWORDSOPT'] = 'Keywords';
$lang['en_GB']['CMSMain']['NEW'] = 'New';
@@ -123,7 +123,7 @@
$lang['en_GB']['CMSMain_dialog.ss']['BUTTONNOTFOUND'] = 'Couldn\'t find the button name';
$lang['en_GB']['CMSMain_dialog.ss']['NOLINKED'] = 'Can\'t find window.linkedObject to send the button click back to the main window';
$lang['en_GB']['CMSMain_left.ss']['ADDEDNOTPUB'] = 'Added to the draft site and not published yet';
-$lang['en_GB']['CMSMain_left.ss']['ADDSEARCHCRITERIA'] = 'Add Criteria...';
+$lang['en_GB']['CMSMain_left.ss']['ADDSEARCHCRITERIA'] = 'Add Criteria';
$lang['en_GB']['CMSMain_left.ss']['BATCHACTIONS'] = 'Batch Actions';
$lang['en_GB']['CMSMain_left.ss']['CHANGED'] = 'changed';
$lang['en_GB']['CMSMain_left.ss']['CLOSEBOX'] = 'click to close box';
@@ -146,7 +146,7 @@
$lang['en_GB']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESACTIONS'] = 'Select the pages that you want to change &amp; then click an action:';
$lang['en_GB']['CMSMain_left.ss']['SHOWONLYCHANGED'] = 'Show only changed pages';
$lang['en_GB']['CMSMain_left.ss']['SHOWUNPUB'] = 'Show unpublished versions';
-$lang['en_GB']['CMSMain_left.ss']['SITECONTENT TITLE'] = 'Site Content and Structure';
+$lang['en_GB']['CMSMain_left.ss']['SITECONTENT TITLE'] = 'Page Tree';
$lang['en_GB']['CMSMain_left.ss']['SITEREPORTS'] = 'Site Reports';
$lang['en_GB']['CMSMain_right.ss']['ANYMESSAGE'] = 'Do you have any message for your editor?';
$lang['en_GB']['CMSMain_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Please choose a page from the left.';
@@ -156,7 +156,7 @@
$lang['en_GB']['CMSMain_right.ss']['STATUS'] = 'Status';
$lang['en_GB']['CMSMain_right.ss']['SUBMIT'] = 'Submit for approval';
$lang['en_GB']['CMSMain_right.ss']['WELCOMETO'] = 'Welcome to';
-$lang['en_GB']['CMSMain_versions.ss']['AUTHOR'] = 'Author';
+$lang['en_GB']['CMSMain_versions.ss']['AUTHOR'] = 'User';
$lang['en_GB']['CMSMain_versions.ss']['NOTPUB'] = 'Not published';
$lang['en_GB']['CMSMain_versions.ss']['PUBR'] = 'Publisher';
$lang['en_GB']['CMSMain_versions.ss']['UNKNOWN'] = 'Unknown';
@@ -234,7 +234,7 @@
$lang['en_GB']['LeftAndMain']['PAGETYPE'] = 'Page type:';
$lang['en_GB']['LeftAndMain']['PERMAGAIN'] = 'You have been logged out of the CMS. If you would like to log in again, enter a username and password below.';
$lang['en_GB']['LeftAndMain']['PERMALREADY'] = 'I\'m sorry, but you can\'t access that part of the CMS. If you want to log in as someone else, do so below';
-$lang['en_GB']['LeftAndMain']['PERMDEFAULT'] = 'Enter your email address and password to access the CMS.';
+$lang['en_GB']['LeftAndMain']['PERMDEFAULT'] = 'Please choose an authentication method and enter your credentials to access the CMS.';
$lang['en_GB']['LeftAndMain']['PLEASESAVE'] = 'Please Save Page: This page could not be updated because it hasn\'t been saved yet.';
$lang['en_GB']['LeftAndMain']['REPORTS'] = 'Reports';
$lang['en_GB']['LeftAndMain']['REQUESTERROR'] = 'Error in request';
@@ -252,7 +252,7 @@
$lang['en_GB']['LeftAndMain.ss']['EDITPROFILE'] = 'Profile';
$lang['en_GB']['LeftAndMain.ss']['LOADING'] = 'Loading...';
$lang['en_GB']['LeftAndMain.ss']['LOGGEDINAS'] = 'Logged in as';
-$lang['en_GB']['LeftAndMain.ss']['LOGOUT'] = 'log out';
+$lang['en_GB']['LeftAndMain.ss']['LOGOUT'] = 'Log out';
$lang['en_GB']['LeftAndMain.ss']['PUBLIS'] = 'Published Site';
$lang['en_GB']['LeftAndMain.ss']['REQUIREJS'] = 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.';
$lang['en_GB']['LeftAndMain.ss']['SSWEB'] = 'Silverstripe Website';
@@ -299,7 +299,7 @@
$lang['en_GB']['ModelAdmin']['ADDFORM'] = 'Fill out this form to add a %s to the database.';
$lang['en_GB']['ModelAdmin']['CHOOSE_COLUMNS'] = 'Select result columns...';
$lang['en_GB']['ModelAdmin']['CLEAR_SEARCH'] = 'Clear Search';
-$lang['en_GB']['ModelAdmin']['CREATEBUTTON'] = 'Creat \'%s\'';
+$lang['en_GB']['ModelAdmin']['CREATEBUTTON'] = 'Create \'%s\'';
$lang['en_GB']['ModelAdmin']['DELETE'] = 'Delete';
$lang['en_GB']['ModelAdmin']['DELETEDRECORDS'] = 'Deleted %s records.';
$lang['en_GB']['ModelAdmin']['FOUNDRESULTS'] = 'Your search found %s matching items';
@@ -360,12 +360,12 @@
$lang['en_GB']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'reporting section. Please choose a specific report from the left.';
$lang['en_GB']['ReportAdmin_SiteTree.ss']['REPORTS'] = 'Reports';
$lang['en_GB']['SecurityAdmin']['ADDMEMBER'] = 'Add Member';
-$lang['en_GB']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS'] = 'Edit permissions and IP addresses on each group';
+$lang['en_GB']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS'] = 'Manage permissions for groups';
$lang['en_GB']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Security';
$lang['en_GB']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Security';
$lang['en_GB']['SecurityAdmin']['NEWGROUP'] = 'New Group';
$lang['en_GB']['SecurityAdmin']['SAVE'] = 'Save';
-$lang['en_GB']['SecurityAdmin']['SGROUPS'] = 'Security groups';
+$lang['en_GB']['SecurityAdmin']['SGROUPS'] = 'Security Groups';
$lang['en_GB']['SecurityAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Create';
$lang['en_GB']['SecurityAdmin_left.ss']['DEL'] = 'Delete';
$lang['en_GB']['SecurityAdmin_left.ss']['DELGROUPS'] = 'Delete the selected groups';
@@ -376,10 +376,10 @@
$lang['en_GB']['SecurityAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'To reorganise your site, drag the pages around as desired.';
$lang['en_GB']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Welcome to the';
$lang['en_GB']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'security administration section. Please choose a group from the left.';
-$lang['en_GB']['SideReport']['EMPTYPAGES'] = 'Empty pages';
+$lang['en_GB']['SideReport']['EMPTYPAGES'] = 'Pages with no content';
$lang['en_GB']['SideReport']['LAST2WEEKS'] = 'Pages edited in the last 2 weeks';
$lang['en_GB']['SideReport']['REPEMPTY'] = 'The %s report is empty.';
-$lang['en_GB']['SideReport']['TODO'] = 'To do';
+$lang['en_GB']['SideReport']['TODO'] = 'Pages with To Do items';
$lang['en_GB']['StaticExporter']['BASEURL'] = 'Base URL';
$lang['en_GB']['StaticExporter']['EXPORTTO'] = 'Export to that folder';
$lang['en_GB']['StaticExporter']['FOLDEREXPORT'] = 'Folder to export to';
View
110 lang/eo_XX.php
@@ -16,6 +16,7 @@
$lang['eo_XX'] = $lang['en_US'];
}
+$lang['eo_XX']['']['CHOOSEPAGE'] = 'Bonvolu elekti eron maldekstre';
$lang['eo_XX']['AssetAdmin']['CHOOSEFILE'] = 'Elekti dosieron:';
$lang['eo_XX']['AssetAdmin']['DELETEDX'] = 'Forigis %s dosierojn.%s';
$lang['eo_XX']['AssetAdmin']['FILESREADY'] = 'Dosieroj pretaj por alŝutiĝi:';
@@ -72,17 +73,40 @@
$lang['eo_XX']['AssetTableField']['TITLE'] = 'Titolo';
$lang['eo_XX']['AssetTableField']['TYPE'] = 'Tipo';
$lang['eo_XX']['AssetTableField']['URL'] = 'URL';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['BROKENLINKS'] = 'Raporto pri rompitaj ligiloj';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['CheckSiteDropdownDraft'] = 'Malneta retejo';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['CheckSiteDropdownPublished'] = 'Publika retejo';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['ColumnDateLastModified'] = 'Dato de lasta modifo';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['ColumnDateLastPublished'] = 'Dato de lasta publikigo';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['ColumnProblemType'] = 'Problemtipo';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['ColumnURL'] = 'URL';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['HasBrokenFile'] = 'havas rompitan dosieron';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['HasBrokenLink'] = 'havas rompitan ligilon';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['HasBrokenLinkAndFile'] = 'havas rompitan ligilon kaj dosieron';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['HoverTitleEditPage'] = 'Redakti paĝon';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdown'] = 'Problemo kontrolota';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownBROKENFILE'] = 'Rompita dosiero';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownBROKENLINK'] = 'Rompita ligilo';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownRPBROKENLINK'] = 'Alidirekta paĝo direktanta al neekzistanta paĝo';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownVPBROKENLINK'] = 'Virtuala paĝo direktanta al neekzistanta paĝo';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['RedirectorNonExistent'] = 'alidirekta paĝo direktanta al neekzistanta paĝo';
+$lang['eo_XX']['BrokenLinksReport']['VirtualPageNonExistent'] = 'virtuala paĝo direktanta al neekzistanta paĝo';
+$lang['eo_XX']['CMSBatchActions']['DELETED_DRAFT_PAGES'] = 'Forigis %d paĝojn el la malneta retejo; %d malsukcesis';
$lang['eo_XX']['CMSBatchActions']['DELETED_PAGES'] = 'Forigis %d paĝojn el la publikigita retejo';
+$lang['eo_XX']['CMSBatchActions']['DELETE_DRAFT_PAGES'] = 'Forigi el malneta retejo';
$lang['eo_XX']['CMSBatchActions']['DELETE_PAGES'] = 'Forigi el publikigita retejo.';
+$lang['eo_XX']['CMSBatchActions']['DELETING_DRAFT_PAGES'] = 'Forigas elektitajn paĝojn el la malneta retejo';
$lang['eo_XX']['CMSBatchActions']['DELETING_PAGES'] = 'Forigas elektitajn paĝojn el la publikigita retejo.';
$lang['eo_XX']['CMSBatchActions']['PUBLISHED_PAGES'] = 'Publikigis %d paĝojn';
$lang['eo_XX']['CMSBatchActions']['PUBLISHING_PAGES'] = 'Publikigas paĝojn';
$lang['eo_XX']['CMSBatchActions']['PUBLISH_PAGES'] = 'Publikigi';
$lang['eo_XX']['CMSBatchActions']['UNPUBLISHED_PAGES'] = 'Malpublikigis %d paĝojn';
$lang['eo_XX']['CMSBatchActions']['UNPUBLISHING_PAGES'] = 'Malpublikigas paĝojn';
$lang['eo_XX']['CMSBatchActions']['UNPUBLISH_PAGES'] = 'Malpublikigi';
-$lang['eo_XX']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Aliro al \'%s\' (%s)';
+$lang['eo_XX']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Aliro al sekcio \'%s\'';
$lang['eo_XX']['CMSMain']['ACCESSALLINTERFACES'] = 'Aliro al ĉiuj interfacoj de CMS';
+$lang['eo_XX']['CMSMain']['ACCESSALLINTERFACESHELP'] = 'Nuligas pli specifajn alirajn agordojn.';
+$lang['eo_XX']['CMSMain']['ACCESS_HELP'] = 'Permesi vidigi la sekcion kiu enhavas paĝarbon kaj enhavon. Vidigaj kaj redaktaj permesoj estas trakteblaj per paĝspecifaj fallistoj, kaj ankaŭ la apartaj "Enhavaj permesoj".';
$lang['eo_XX']['CMSMain']['CANCEL'] = 'Rezigni';
$lang['eo_XX']['CMSMain']['CHOOSEREPORT'] = '(Elektu raporton)';
$lang['eo_XX']['CMSMain']['COMPARINGV'] = 'Vi komparas versiojn #%d kaj #%d';
@@ -92,7 +116,7 @@
$lang['eo_XX']['CMSMain']['EMAIL'] = 'Retpoŝto';
$lang['eo_XX']['CMSMain']['GO'] = 'Ek';
$lang['eo_XX']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Enhavo de Retejo';
-$lang['eo_XX']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Enhavo de Retejo';
+$lang['eo_XX']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Paĝoj';
$lang['eo_XX']['CMSMain']['MENUTITLEOPT'] = 'Naviga Etikedo';
$lang['eo_XX']['CMSMain']['METADESCOPT'] = 'Priskribo';
$lang['eo_XX']['CMSMain']['METAKEYWORDSOPT'] = 'Ŝlosilvortoj';
@@ -139,6 +163,7 @@
$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['ADDSEARCHCRITERIA'] = 'Enmetu Kriteriojn...';
$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['BATCHACTIONS'] = 'Staplaj Agoj';
$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['CHANGED'] = 'ŝanĝita';
+$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['CLEAR'] = 'Vakigi';
$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['CLEARTITLE'] = 'Vakigi la serĉon kaj vidigi ĉiujn erojn';
$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['CLOSEBOX'] = 'alklaku por fermi kadron';
$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['COMPAREMODE'] = 'Kompara reĝimo (alklaku je 2 malsupre)';
@@ -160,9 +185,10 @@
$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['SEARCH'] = 'Serĉi';
$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['SEARCHTITLE'] = 'Serĉu tra URL, Titolo, Menua Titolo, kaj Enhavo';
$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESACTIONS'] = 'Elektu la paĝojn ŝanĝotajn kaj alklaku agon:';
+$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['SHOWITEMS'] = 'Vidigi:';
$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['SHOWONLYCHANGED'] = 'Montru nur ŝanĝitajn paĝojn';
$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['SHOWUNPUB'] = 'Montri nepublikigitajn versiojn';
-$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['SITECONTENT TITLE'] = 'Enhavo kaj Strukturo de Retejo ';
+$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['SITECONTENT TITLE'] = 'Paĝa arbo';
$lang['eo_XX']['CMSMain_left.ss']['SITEREPORTS'] = 'Raportoj de Retejo';
$lang['eo_XX']['CMSMain_right.ss']['ANYMESSAGE'] = 'Ĉu vi havas mesaĝon por via redaktoro?';
$lang['eo_XX']['CMSMain_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Bonvolu elekti paĝon maldekstre.';
@@ -177,6 +203,8 @@
$lang['eo_XX']['CMSMain_versions.ss']['PUBR'] = 'Eldonejo';
$lang['eo_XX']['CMSMain_versions.ss']['UNKNOWN'] = 'Nekonata';
$lang['eo_XX']['CMSMain_versions.ss']['WHEN'] = 'Kiam';
+$lang['eo_XX']['CMSSiteTreeFilter']['ALL'] = 'Ĉiuj eroj';
+$lang['eo_XX']['CMSSiteTreeFilter']['DELETEDPAGES'] = 'Ĉiuj paĝoj, inkluzive forigitajn';
$lang['eo_XX']['CommentAdmin']['ACCEPT'] = 'Akcepti';
$lang['eo_XX']['CommentAdmin']['APPROVED'] = 'Akceptis %s komentojn.';
$lang['eo_XX']['CommentAdmin']['APPROVEDCOMMENTS'] = 'Aprobitaj Komentoj';
@@ -221,6 +249,21 @@
$lang['eo_XX']['CommentTableField.ss']['SPAM'] = 'spamo';
$lang['eo_XX']['ComplexTableField']['CLOSEPOPUP'] = 'Fermi Ŝprucfenestron';
$lang['eo_XX']['ComplexTableField']['SUCCESSADD'] = 'Enmetis %s %s %s';
+$lang['eo_XX']['Group']['IMPORTTABTITLE'] = 'Importi';
+$lang['eo_XX']['Group']['RolesAddEditLink'] = 'Aldoni/redakti rolojn';
+$lang['eo_XX']['GroupImportForm']['Help1'] = '<p>Importi unu aŭ pliaj grupojn en formato <em>CSV</em> (perkome disigitaj valoroj values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Vidigi spertulan uzadon</a></small></p>';
+$lang['eo_XX']['GroupImportForm']['Help2'] = '<div class="advanced">
+<h4>Spertula uzado</h4>
+<ul>
+<li>Permesitaj kolumnoj: <em>%s</em></li>
+<li>Ekzistantaj grupoj estas kongrueblaj laŭ ili unika <em>Koda</em> valoro, kaj aktualigeblaj per eventualaj novaj valoroj el la importita dosiero</li>
+<li>Grupaj hierarkioj estas kreeblaj per kolumno <em>PatroKodo</em>.</li>
+<li>Permkodoj estas agordeblaj per kolumno <em>PermisKodo</em>. Ekzistantaj permiskodoj ne vakiĝos.</li>
+</ul>
+</div>';
+$lang['eo_XX']['GroupImportForm']['ResultCreated'] = 'Kreis %d grupojn';
+$lang['eo_XX']['GroupImportForm']['ResultDeleted'] = 'Forigis %d grupojn';
+$lang['eo_XX']['GroupImportForm']['ResultUpdated'] = 'Aktualigis %d grupojn';
$lang['eo_XX']['ImageEditor.ss']['ACTIONS'] = 'agoj';
$lang['eo_XX']['ImageEditor.ss']['ADJUST'] = 'ĝustigi';
$lang['eo_XX']['ImageEditor.ss']['APPLY'] = 'apliki';
@@ -279,6 +322,40 @@
$lang['eo_XX']['LeftAndMain']['STATUSPUBLISHEDSUCCESS'] = '\'%s\' sukcese publikigita';
$lang['eo_XX']['LeftAndMain']['STATUSTO'] = 'Stato ŝanĝiĝis al \'%s\'';
$lang['eo_XX']['LeftAndMain']['TREESITECONTENT'] = 'Enhavo de Retejo';
+$lang['eo_XX']['LeftAndMain_right.ss']['WELCOMETO'] = 'Bonvenon al';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['EIGHT'] = 'ok';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['EIGHTEEN'] = 'dekok';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['ELEVEN'] = 'dekunu';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['FIFTEEN'] = 'dekkvin';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['FIVE'] = 'kvin';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['FOUR'] = 'kvar';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['FOURTEEN'] = 'dekkvar';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['NINE'] = 'naŭ';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['ONE'] = 'unu';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['SEVEN'] = 'sep';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['SEVENTEEN'] = 'deksep';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['SIX'] = 'ses';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['SIXTEEN'] = 'dekses';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['TEN'] = 'dek';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['THIRTEEN'] = 'dektri';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['THREE'] = 'tri';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['TWELVE'] = 'dekdu';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['TWO'] = 'du';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['WHATIS'] = 'Kiom estas %s plus %s?';
+$lang['eo_XX']['MathSpamProtection']['ZERO'] = 'nul';
+$lang['eo_XX']['MemberImportForm']['Help1'] = '<p>Gravaj membroj en <em>CSV-formato</em> (perkome disigitaj valoroj ). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Vidigi spertulan uzadon</a></small></p>';
+$lang['eo_XX']['MemberImportForm']['Help2'] = '<div class="advanced">
+<h4>Spertula uzado</h4>
+<ul>
+<li>Permesitaj kolumnoj: <em>%s</em></li>
+<li>Kongruas ekzistantajn membrojn laŭ ilia unika agordo <em>Kodo</em>, kaj aktualigas ilin laŭ eventualaj novaj valoroj el la importita dosiero.</li>
+<li>Povas agordi grupojn laŭ la kolumno <em>Grupoj</em>. Identigas grupojn laŭ ilia agordo <em>Kodo</em>, povas apartigi pluroblan grupon per komoj. Ne vakigas ekzistantajn grupojn.</li>
+</ul>
+</div>';
+$lang['eo_XX']['MemberImportForm']['ResultCreated'] = 'Kreis %d membrojn';
+$lang['eo_XX']['MemberImportForm']['ResultDeleted'] = 'Forigis %d membrojn';
+$lang['eo_XX']['MemberImportForm']['ResultNone'] = 'Neniu ŝanĝo';
+$lang['eo_XX']['MemberImportForm']['ResultUpdated'] = 'Aktualigis %d membrojn';
$lang['eo_XX']['MemberList.ss']['FILTER'] = 'Filtrilo';
$lang['eo_XX']['MemberList_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Vidigi';
$lang['eo_XX']['MemberList_PageControls.ss']['FIRSTMEMBERS'] = 'membroj';
@@ -300,6 +377,8 @@
$lang['eo_XX']['MemberTableField']['ADDINGFIELD'] = 'Malsukcesis aldoni';
$lang['eo_XX']['MemberTableField']['ANYGROUP'] = 'Ajna grupo';
$lang['eo_XX']['MemberTableField']['ASC'] = 'Kreske';
+$lang['eo_XX']['MemberTableField']['DeleteTitleText'] = 'Forigi el ĉi tiu grupo';
+$lang['eo_XX']['MemberTableField']['DeleteTitleTextDatabase'] = 'Forigi el datumbazo kaj ĉiuj grupoj';
$lang['eo_XX']['MemberTableField']['DESC'] = 'Malkreske';
$lang['eo_XX']['MemberTableField']['EMAIL'] = 'Retpoŝto';
$lang['eo_XX']['MemberTableField']['ERRORADDINGUSER'] = 'Eraro okazis aldonante la uzanton al la grupo: %s';
@@ -381,18 +460,27 @@
$lang['eo_XX']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISSPAM'] = 'ĉi tiu komento estas spamo';
$lang['eo_XX']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['PBY'] = 'Sendita de';
$lang['eo_XX']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['REMCOM'] = 'forigu ĉi tiun komenton';
+$lang['eo_XX']['Permission']['CMS_ACCESS_CATEGORY'] = 'CMS-aliro';
+$lang['eo_XX']['Permissions']['PERMISSIONS_CATEGORY'] = 'Roloj kaj aliraj permesoj';
$lang['eo_XX']['ReportAdmin']['MENUTITLE'] = 'Raportoj';
$lang['eo_XX']['ReportAdmin_left.ss']['REPORTS'] = 'Raportoj';
$lang['eo_XX']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Bonvenon al la';
$lang['eo_XX']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'raporta sekcio. Bonvolu elekti specifan raporton maldekstre.';
$lang['eo_XX']['ReportAdmin_SiteTree.ss']['REPORTS'] = 'Raportoj';
+$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['ACCESS_HELP'] = 'Permesi vidigi, enmeti kaj redakti uzantojn, aldone al agordi permesojn kaj rolojn al ili.';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['ADDMEMBER'] = 'Enmeti Membron';
+$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['APPLY_ROLES'] = 'Apliki roloj al grupoj';
+$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['APPLY_ROLES_HELP'] = 'Eblo redakti la rolojn agorditajn al grupo. Bezonas la permesilon "Aliro al sekcio \'Sekureco\'"';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS'] = 'Agordi permesojn kaj IP-adresojn ĉe ĉiu grupo';
+$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS_HELP'] = 'Eblo redakti Permesojn kaj IP-adresojn por grupo. Bezonas la permesilon "Aliro al sekcio \'Sekureco\'"';
+$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['MemberListCaution'] = 'Averto: forigi membrojn el ĉi tiu listo forigos ilin el ĉiuj grupoj kaj la datumbazo.';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Sekureco';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Sekureco';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['NEWGROUP'] = 'Nova Grupo';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['SAVE'] = 'Konservi';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['SGROUPS'] = 'Grupoj de sekureco';
+$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['TABIMPORT'] = 'Importi';
+$lang['eo_XX']['SecurityAdmin']['TABROLES'] = 'Roloj';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Krei';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin_left.ss']['DEL'] = 'Forigi';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin_left.ss']['DELGROUPS'] = 'Forigu la elektitajn grupojn';
@@ -401,16 +489,29 @@
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin_left.ss']['SECGROUPS'] = 'Sekurecaj Grupoj';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin_left.ss']['SELECT'] = 'Elektu la paĝojn forigotajn kaj poste alklaku la butonon sube';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'Por reorganizi vian retejon, ŝovu la paĝojn laŭ deziro.';
+$lang['eo_XX']['SecurityAdmin_MemberImportForm']['BtnImport'] = 'Importi';
+$lang['eo_XX']['SecurityAdmin_MemberImportForm']['FileFieldLabel'] = 'CSV-dosiero <small>(Permesitaj sufiksoj: *.csv)</small>';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Bonvenon al la';
$lang['eo_XX']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'sekcio por mastrumi sekurecon. Bonvolu elekti grupon maldekstre.';
+$lang['eo_XX']['SideReport']['BROKENFILES'] = 'Paĝoj kun rompitaj dosieroj';
+$lang['eo_XX']['SideReport']['BROKENLINKS'] = 'Paĝoj kun rompitaj ligiloj';
+$lang['eo_XX']['SideReport']['BrokenLinksGroupTitle'] = 'Raporto pri rompitaj ligiloj';
+$lang['eo_XX']['SideReport']['BROKENREDIRECTORPAGES'] = 'RedirektoPaĝoj indikantaj forigitajn paĝojn';
+$lang['eo_XX']['SideReport']['BROKENVIRTUALPAGES'] = 'VirtualajPaĝoj indikantaj forigitajn paĝojn';
+$lang['eo_XX']['SideReport']['ContentGroupTitle'] = 'Raporto pri enhavo';
$lang['eo_XX']['SideReport']['EMPTYPAGES'] = 'Malplenaj paĝoj';
$lang['eo_XX']['SideReport']['LAST2WEEKS'] = 'Paĝoj redaktitaj dum la lastaj 2 semajnoj';
+$lang['eo_XX']['SideReport']['OtherGroupTitle'] = 'Alia';
+$lang['eo_XX']['SideReport']['ParameterLiveCheckbox'] = 'Kontroli publikan retejon';
$lang['eo_XX']['SideReport']['REPEMPTY'] = 'La raporto %s estas malplena.';
$lang['eo_XX']['SideReport']['TODO'] = 'Farota';
$lang['eo_XX']['StaticExporter']['BASEURL'] = 'Baza URL';
$lang['eo_XX']['StaticExporter']['EXPORTTO'] = 'Eksporti al tiu dosierujo';
$lang['eo_XX']['StaticExporter']['FOLDEREXPORT'] = 'Dosierujo al kiu eksporti';
$lang['eo_XX']['StaticExporter']['NAME'] = 'Statika eksportilo';
+$lang['eo_XX']['TableListField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Ne trovis eron';
+$lang['eo_XX']['TableListField.ss']['SORTASC'] = 'Ordigi kreskante';
+$lang['eo_XX']['TableListField.ss']['SORTDESC'] = 'Ordigi malkreskante';
$lang['eo_XX']['TableListField_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Vidigas';
$lang['eo_XX']['TableListField_PageControls.ss']['OF'] = 'de';
$lang['eo_XX']['TableListField_PageControls.ss']['TO'] = 'al';
@@ -427,9 +528,12 @@
$lang['eo_XX']['ViewArchivedEmail.ss']['HAVEASKED'] = 'Vi petis vidi la enhavon de nia retejo je';
$lang['eo_XX']['WaitingOn.ss']['ATO'] = 'taksita al';
$lang['eo_XX']['WidgetAreaEditor.ss']['AVAILABLE'] = 'Disponeblaj Fenestraĵoj';
+$lang['eo_XX']['WidgetAreaEditor.ss']['AVAILWIDGETS'] = 'Alklaku fenestraĵan titolon sube por uzi ĝin en ĉi tiu paĝo.';
$lang['eo_XX']['WidgetAreaEditor.ss']['INUSE'] = 'Fenestraĵoj nun uzataj';
$lang['eo_XX']['WidgetAreaEditor.ss']['NOAVAIL'] = 'Neniu fenestraĵo estas disponebla.';
$lang['eo_XX']['WidgetAreaEditor.ss']['TOADD'] = 'Por enmeti fenestraĵojn, ŝovu ilin ĉi tien el la maldekstra zono.';
+$lang['eo_XX']['WidgetAreaEditor.ss']['TOSORT'] = 'Por ordigi aktuale uzatajn fenestraĵojn en ĉi tiu paĝo, ŝovu ilin supren kaj malsupren.';
+$lang['eo_XX']['WidgetDescription.ss']['CLICKTOADDWIDGET'] = 'Alklaku por aldoni ĉi tiun fenestraĵon';
$lang['eo_XX']['WidgetEditor.ss']['DELETE'] = 'Forigi';
?>
View
1 lang/fi_FI.php
@@ -238,6 +238,7 @@
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['VIEWINDRAFT'] = 'Näytä tämä sivu luonnossivustolla';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['VIEWINPUBLISHED'] = 'Näytä tämä sivu julkaistulla sivustolla';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['VIEWPAGEIN'] = 'Sivun katselu:';
+$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['STATUSPUBLISHEDSUCCESS'] = '\'%s\' julkaistiin onnistuneesti';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['STATUSTO'] = 'Tila vaihdettiin tilaksi %s';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['TREESITECONTENT'] = 'Sivuston sisältö';
$lang['fi_FI']['MemberList.ss']['FILTER'] = 'Suodata';
View
29 lang/it_IT.php
@@ -38,13 +38,16 @@
$lang['it_IT']['AssetAdmin_left.ss']['DELETE'] = 'Cancella';
$lang['it_IT']['AssetAdmin_left.ss']['DELFOLDERS'] = 'Cancella le cartelle selezionate';
$lang['it_IT']['AssetAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Permetti di riordinare con drag &amp; drop';
+$lang['it_IT']['AssetAdmin_left.ss']['FILESYSTEMSYNC'] = 'Controllo nuovi files';
+$lang['it_IT']['AssetAdmin_left.ss']['FILESYSTEMSYNC_DESC'] = 'SilverStripe mantiene i propri database di file &amp; immagini contenuti nella cartella assets/. Clicca questo tasto per aggiornare questi database, se questi files sono stati aggiunti fuori da SilverStripe alla cartella assets/, per esempio caricati attraverso FTP.';
$lang['it_IT']['AssetAdmin_left.ss']['FOLDERS'] = 'Cartelle';
$lang['it_IT']['AssetAdmin_left.ss']['GO'] = 'Vai';
$lang['it_IT']['AssetAdmin_left.ss']['SELECTTODEL'] = 'Seleziona le cartelle che vuoi rimuovere e clicca sul pulsante qui sotto';
$lang['it_IT']['AssetAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'Per riorganizzare le tue cartelle, selezionale e spostale dove desideri.';
$lang['it_IT']['AssetAdmin_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Per favore scegli una pagina sulla sinistra.';
$lang['it_IT']['AssetAdmin_right.ss']['WELCOME'] = 'Benvenuto su';
$lang['it_IT']['AssetAdmin_uploadiframe.ss']['PERMFAILED'] = 'Non hai i permessi per caricare file in questa cartella.';
+$lang['it_IT']['AssetAdmin_uploadiframe.ss']['TITLE'] = 'Iframe caricamento immagine';
$lang['it_IT']['AssetTableField']['CAPTION'] = 'Didascalia';
$lang['it_IT']['AssetTableField']['CREATED'] = 'Primo inserito';
$lang['it_IT']['AssetTableField']['DIM'] = 'Dimensioni';
@@ -69,6 +72,15 @@
$lang['it_IT']['AssetTableField']['TITLE'] = 'Titolo';
$lang['it_IT']['AssetTableField']['TYPE'] = 'Tipo';
$lang['it_IT']['AssetTableField']['URL'] = 'URL';
+$lang['it_IT']['CMSBatchActions']['DELETED_PAGES'] = 'Eliminate %d pagine dal sito pubblicato, %d non a buon fine';
+$lang['it_IT']['CMSBatchActions']['DELETE_PAGES'] = 'Eliminato dal sito pubblicato';
+$lang['it_IT']['CMSBatchActions']['DELETING_PAGES'] = 'Sto eliminando le pagine selezionate dal sito pubblicato';
+$lang['it_IT']['CMSBatchActions']['PUBLISHED_PAGES'] = 'Pubblicate %d pagine, %d non a buon fine';
+$lang['it_IT']['CMSBatchActions']['PUBLISHING_PAGES'] = 'Sto pubblicando le pagine';
+$lang['it_IT']['CMSBatchActions']['PUBLISH_PAGES'] = 'Pubblica';
+$lang['it_IT']['CMSBatchActions']['UNPUBLISHED_PAGES'] = '%d pagine non pubblicate';
+$lang['it_IT']['CMSBatchActions']['UNPUBLISHING_PAGES'] = 'Annullo pubblicazione pagine';
+$lang['it_IT']['CMSBatchActions']['UNPUBLISH_PAGES'] = 'Pubblicazione annullata';
$lang['it_IT']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Accedi a %s nel CMS';
$lang['it_IT']['CMSMain']['ACCESSALLINTERFACES'] = 'Accesso a tutte le interfaccia CMS';
$lang['it_IT']['CMSMain']['CANCEL'] = 'Cancella';
@@ -81,6 +93,7 @@
$lang['it_IT']['CMSMain']['GO'] = 'Vai';
$lang['it_IT']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Contenuto del sito';
$lang['it_IT']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Contenuto del sito';
+$lang['it_IT']['CMSMain']['MENUTITLEOPT'] = 'Etichetta di navigazione';
$lang['it_IT']['CMSMain']['METADESCOPT'] = 'Descrizione';
$lang['it_IT']['CMSMain']['METAKEYWORDSOPT'] = 'Parole chiavi';
$lang['it_IT']['CMSMain']['NEW'] = 'Nuova';
@@ -113,6 +126,7 @@
$lang['it_IT']['CMSMain']['SAVE'] = 'Salva';
$lang['it_IT']['CMSMain']['SENTTO'] = 'Inviato a %s %s per l\'approvazione.';
$lang['it_IT']['CMSMain']['STATUSOPT'] = 'Stato';
+$lang['it_IT']['CMSMain']['TITLEOPT'] = 'Titolo';
$lang['it_IT']['CMSMain']['TOTALPAGES'] = 'Pagine totali:';
$lang['it_IT']['CMSMain']['VERSIONSNOPAGE'] = 'Impossibile trovare la pagina #%d';
$lang['it_IT']['CMSMain']['VIEWING'] = 'Stai visualizzando la versione #%d, creata %s';
@@ -125,6 +139,7 @@
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['ADDSEARCHCRITERIA'] = 'Aggiungi criterio...';
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['BATCHACTIONS'] = 'Azioni di massa';
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['CHANGED'] = 'modificato';
+$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['CLEARTITLE'] = 'Pulisci la ricerca e vedi tutti gli elementi';
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['CLOSEBOX'] = 'clicca per chiudere il box';
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['COMPAREMODE'] = 'Modalità confronto';
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['CREATE'] = 'Crea';
@@ -135,8 +150,10 @@
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['EDITEDSINCE'] = 'Modificato dal';
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Consenti l\'ordinamento utilizzando il drag &amp; drop';
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['GO'] = 'Vai';
+$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['HIDDEN'] = 'nascosto';
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['KEY'] = 'Chiave:';
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['NEW'] = 'nuovo';
+$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['NOTINMENU'] = 'Togli dai menu di navigazione';
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['OPENBOX'] = 'clicca per aprire questo box';
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['PAGEVERSIONH'] = 'Cronologia delle modifiche';
$lang['it_IT']['CMSMain_left.ss']['PUBLISHCONFIRM'] = 'Pubblica le pagine selezionate';
@@ -165,6 +182,7 @@
$lang['it_IT']['CommentAdmin']['APPROVEDCOMMENTS'] = 'Commenti approvati';
$lang['it_IT']['CommentAdmin']['AUTHOR'] = 'Autore';
$lang['it_IT']['CommentAdmin']['COMMENT'] = 'Commento';
+$lang['it_IT']['CommentAdmin']['COMMENTERURL'] = 'URL';
$lang['it_IT']['CommentAdmin']['COMMENTS'] = 'Commenti';
$lang['it_IT']['CommentAdmin']['COMMENTSAWAITINGMODERATION'] = 'Commenti in attesa di approvazione';
$lang['it_IT']['CommentAdmin']['DATEPOSTED'] = 'Data Invio';
@@ -225,6 +243,7 @@
$lang['it_IT']['ImageEditor.ss']['UNDO'] = 'annulla';
$lang['it_IT']['ImageEditor.ss']['UNTITLED'] = 'Documento senza titolo';
$lang['it_IT']['ImageEditor.ss']['WIDTH'] = 'larghezza';
+$lang['it_IT']['LeftAndMain']['CANT_REORGANISE'] = 'Non hai il permesso di modificare la struttura del sito. Le modifiche non sono state salvate.';
$lang['it_IT']['LeftAndMain']['CHANGEDURL'] = 'Cambiato URL in \'%s\'';
$lang['it_IT']['LeftAndMain']['COMMENTS'] = 'Commenti';
$lang['it_IT']['LeftAndMain']['FILESIMAGES'] = 'File & immagini';
@@ -285,6 +304,7 @@
$lang['it_IT']['MemberTableField']['DeleteTitleTextDatabase'] = 'Cancella dal database e da tutti i gruppi';
$lang['it_IT']['MemberTableField']['DESC'] = 'Discendente';
$lang['it_IT']['MemberTableField']['EMAIL'] = 'Email';
+$lang['it_IT']['MemberTableField']['ERRORADDINGUSER'] = 'Si è verificato un errore nell\'aggiungere l\'utente al gruppo: %s';
$lang['it_IT']['MemberTableField']['FILTER'] = 'Filtro';
$lang['it_IT']['MemberTableField']['FILTERBYGROUP'] = 'Filtra per gruppo';
$lang['it_IT']['MemberTableField']['FIRSTNAME'] = 'Nome';
@@ -293,6 +313,7 @@
$lang['it_IT']['MemberTableField.ss']['ADDNEW'] = 'Inserisci nuovo';
$lang['it_IT']['MemberTableField.ss']['DELETEMEMBER'] = 'Cancella questo membro';
$lang['it_IT']['MemberTableField.ss']['EDITMEMBER'] = 'Modifica questo membro';
+$lang['it_IT']['MemberTableField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Nessun elemento trovato';
$lang['it_IT']['MemberTableField.ss']['SHOWMEMBER'] = 'Visualizza questo membro';
$lang['it_IT']['MemberTableField']['SURNAME'] = 'Cognome';
$lang['it_IT']['ModelAdmin']['ADDBUTTON'] = 'Aggiungi';
@@ -313,6 +334,7 @@
$lang['it_IT']['ModelAdmin']['NOIMPORT'] = 'Nulla da importare.';
$lang['it_IT']['ModelAdmin']['NORESULTS'] = 'La tua ricerca non ha prodotto nessun risultato';
$lang['it_IT']['ModelAdmin']['SAVE'] = 'Salva';
+$lang['it_IT']['ModelAdmin']['SEARCHFOR'] = 'Cerca per:';
$lang['it_IT']['ModelAdmin']['SEARCHRESULTS'] = 'Risultati della Ricerca';
$lang['it_IT']['ModelAdmin']['SELECTALL'] = 'seleziona tutti';
$lang['it_IT']['ModelAdmin']['SELECTNONE'] = 'de-seleziona';
@@ -325,6 +347,9 @@
$lang['it_IT']['ModelAdmin_left.ss']['IMPORT_TAB_HEADER'] = 'Importa';
$lang['it_IT']['ModelAdmin_left.ss']['SEARCHLISTINGS'] = 'Ricerca Gruppi';
$lang['it_IT']['ModelAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Benvenuto a %s. Seleziona una delle voci nel riquadro di sinistra.';
+$lang['it_IT']['ModelSidebar.ss']['ADDLISTING'] = 'Aggiungi';
+$lang['it_IT']['ModelSidebar.ss']['IMPORT_TAB_HEADER'] = 'Importa';
+$lang['it_IT']['ModelSidebar.ss']['SEARCHLISTINGS'] = 'Cerca';
$lang['it_IT']['PageComment']['Comment'] = 'Commento';
$lang['it_IT']['PageComment']['COMMENTBY'] = 'Commento da \'%s\' su %s';
$lang['it_IT']['PageComment']['IsSpam'] = 'Spam?';
@@ -335,7 +360,11 @@
$lang['it_IT']['PageCommentInterface']['COMMENTERURL'] = 'URL del tuo sito';
$lang['it_IT']['PageCommentInterface']['POST'] = 'Invia';
$lang['it_IT']['PageCommentInterface']['SPAMQUESTION'] = 'Domanda di protezione anti-spam: %s';
+$lang['it_IT']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTLOGINERROR'] = 'Non puoi inviare commenti fino a che non sei loggato';
+$lang['it_IT']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTPERMISSIONERROR'] = 'e che tu abbia un appropriato livello di permesso';
+$lang['it_IT']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTPOSTLOGIN'] = 'Entra qui';
$lang['it_IT']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTS'] = 'Commenti';
+$lang['it_IT']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTSDISABLED'] = 'L\'invio di commenti è stato disabilitato';
$lang['it_IT']['PageCommentInterface.ss']['NEXT'] = 'prossimo';
$lang['it_IT']['PageCommentInterface.ss']['NOCOMMENTSYET'] = 'Nessuno ha aggiunto ancora un commento in questa pagina.';
$lang['it_IT']['PageCommentInterface.ss']['POSTCOM'] = 'Inserisci il tuo commento';
View
4 lang/ja_JP.php
@@ -38,6 +38,8 @@
$lang['ja_JP']['AssetAdmin_left.ss']['DELETE'] = '削除';
$lang['ja_JP']['AssetAdmin_left.ss']['DELFOLDERS'] = '選択したフォルダを削除します';
$lang['ja_JP']['AssetAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'ドラッグ &amp; ドロップを有効にする';
+$lang['ja_JP']['AssetAdmin_left.ss']['FILESYSTEMSYNC'] = '新しいファイルを検索';
+$lang['ja_JP']['AssetAdmin_left.ss']['FILESYSTEMSYNC_DESC'] = 'SilverStripeはファイルや画像のデータベースを、assets/ フォルダ内で管理します。FTP経由でファイルをアップロードした場合など、SilverStripeの外からassets/ フォルダにファイルを追加した場合は、このボタンをクリックしてデータベースをアップデートしてください。';
$lang['ja_JP']['AssetAdmin_left.ss']['FOLDERS'] = 'フォルダ';
$lang['ja_JP']['AssetAdmin_left.ss']['GO'] = 'GO';
$lang['ja_JP']['AssetAdmin_left.ss']['SELECTTODEL'] = '削除したいフォルダを選択して、ボタンを押してください。';
@@ -166,6 +168,7 @@
$lang['ja_JP']['CommentAdmin']['APPROVEDCOMMENTS'] = '承認されたコメント';
$lang['ja_JP']['CommentAdmin']['AUTHOR'] = '著者';
$lang['ja_JP']['CommentAdmin']['COMMENT'] = 'コメント';
+$lang['ja_JP']['CommentAdmin']['COMMENTERURL'] = 'URL';
$lang['ja_JP']['CommentAdmin']['COMMENTS'] = 'コメント';
$lang['ja_JP']['CommentAdmin']['COMMENTSAWAITINGMODERATION'] = '承認待ちのコメント';
$lang['ja_JP']['CommentAdmin']['DATEPOSTED'] = '投稿日';
@@ -283,6 +286,7 @@
$lang['ja_JP']['MemberTableField']['ANYGROUP'] = 'いずれかのグループ';
$lang['ja_JP']['MemberTableField']['ASC'] = '昇順';
$lang['ja_JP']['MemberTableField']['DeleteTitleText'] = 'このグループから削除する';
+$lang['ja_JP']['MemberTableField']['DeleteTitleTextDatabase'] = 'データベースおよび全てのグループから削除する';
$lang['ja_JP']['MemberTableField']['DESC'] = '降順';
$lang['ja_JP']['MemberTableField']['EMAIL'] = 'メールアドレス';
$lang['ja_JP']['MemberTableField']['FILTER'] = 'フィルター';
View
107 lang/pl_PL.php
@@ -16,6 +16,7 @@
$lang['pl_PL'] = $lang['en_US'];
}
+$lang['pl_PL']['']['CHOOSEPAGE'] = 'Proszę wybrać element znajdujący się z lewej strony.';
$lang['pl_PL']['AssetAdmin']['CHOOSEFILE'] = 'Wybierz plik';
$lang['pl_PL']['AssetAdmin']['DELETEDX'] = 'Usunięto %s plików. %s';
$lang['pl_PL']['AssetAdmin']['FILESREADY'] = 'Pliki gotowe do wgrania';
@@ -38,8 +39,10 @@
$lang['pl_PL']['AssetAdmin_left.ss']['DELETE'] = 'Usuń ...';
$lang['pl_PL']['AssetAdmin_left.ss']['DELFOLDERS'] = 'Usuń zaznaczone foldery';
$lang['pl_PL']['AssetAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Zezwól na przeciąganie elementów';
+$lang['pl_PL']['AssetAdmin_left.ss']['FILESYSTEMSYNC'] = 'Rozejrzyj się za nowymi plikami';
+$lang['pl_PL']['AssetAdmin_left.ss']['FILESYSTEMSYNC_DESC'] = 'SilverStripe utrzymuje własną baze danych plików przechowywanych w katalogu assets/ . Kliknij na ten przycisk aby dodać do tej bazy danych informację o plikach dodanych do katalogu assets/ przez inne programy, jak np. FTP';
$lang['pl_PL']['AssetAdmin_left.ss']['FOLDERS'] = 'Foldery';
-$lang['pl_PL']['AssetAdmin_left.ss']['GO'] = 'Idź';
+$lang['pl_PL']['AssetAdmin_left.ss']['GO'] = 'Ok';
$lang['pl_PL']['AssetAdmin_left.ss']['SELECTTODEL'] = 'Wybierz foldery, które chcesz usunąć i kliknij przycisk poniżej';
$lang['pl_PL']['AssetAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'Aby zreorganizować twoje foldery, przenieś je w wybrane miejsca';
$lang['pl_PL']['AssetAdmin_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Proszę wybrać stronę po lewej';
@@ -69,16 +72,45 @@
$lang['pl_PL']['AssetTableField']['TITLE'] = 'Tytuł';
$lang['pl_PL']['AssetTableField']['TYPE'] = 'Rodzaj';
$lang['pl_PL']['AssetTableField']['URL'] = 'URL';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['BROKENLINKS'] = 'Raport uszkodzonych linków';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['CheckSiteDropdownDraft'] = 'Strona nieopublikowana';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['CheckSiteDropdownPublished'] = 'Opublikowana Strona';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['ColumnDateLastModified'] = 'Ostatnia modyfikacja';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['ColumnDateLastPublished'] = 'Ostatnia publikacja';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['ColumnProblemType'] = 'Typ problemu';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['ColumnURL'] = 'Adres internetowy';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['HasBrokenFile'] = 'ma uszkodzony plik';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['HasBrokenLink'] = 'ma uszkodzony link';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['HasBrokenLinkAndFile'] = 'ma uszkodzone plik i link';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['HoverTitleEditPage'] = 'Edytuj stronę';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdown'] = 'Problem do sprawdzenia';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownBROKENFILE'] = 'Uszkodzony plik';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownBROKENLINK'] = 'Uszkodzony link';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownRPBROKENLINK'] = 'Odnośnik wskazuje na nieistniejącą stronę';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownVPBROKENLINK'] = 'Strona wirtualna odnosi się do nieistniejącej strony';
+$lang['pl_PL']['BrokenLinksReport']['VirtualPageNonExistent'] = 'strona wirtualna odnosi się do nieistniejącej strony';
+$lang['pl_PL']['CMSBatchActions']['DELETED_DRAFT_PAGES'] = 'Usunięto %d stron z wersji roboczej serwisu, %d nieudanych usunięć';
+$lang['pl_PL']['CMSBatchActions']['DELETED_PAGES'] = 'Usunięto %d stron z opublikowanej wersji serwisu, %d nieudanych usunięć';
+$lang['pl_PL']['CMSBatchActions']['DELETE_DRAFT_PAGES'] = 'Usuń z wersji roboczej serwisu';
+$lang['pl_PL']['CMSBatchActions']['DELETE_PAGES'] = 'Usuń z wersji opublikowanej serwisu';
+$lang['pl_PL']['CMSBatchActions']['DELETING_DRAFT_PAGES'] = 'Usuwanie wybranych stron z wersji roboczej serwisu';
+$lang['pl_PL']['CMSBatchActions']['DELETING_PAGES'] = 'Usuwanie wybranych stron z wersji opublikowanej serwisu';
+$lang['pl_PL']['CMSBatchActions']['PUBLISHED_PAGES'] = 'Opublikowano %d stron, %d nieudanych publikacji';
+$lang['pl_PL']['CMSBatchActions']['PUBLISHING_PAGES'] = 'Publikowanie stron';
$lang['pl_PL']['CMSBatchActions']['PUBLISH_PAGES'] = 'Opublikuj';
-$lang['pl_PL']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Dostęp do %s w CMSie';
+$lang['pl_PL']['CMSBatchActions']['UNPUBLISHED_PAGES'] = 'Nieopublikowane strony';
+$lang['pl_PL']['CMSBatchActions']['UNPUBLISHING_PAGES'] = 'Wycofywanie publikacji stron';
+$lang['pl_PL']['CMSBatchActions']['UNPUBLISH_PAGES'] = 'Wycofaj publikację stron';
+$lang['pl_PL']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Dostęp do sekcji \'%s\'';
+$lang['pl_PL']['CMSMain']['ACCESSALLINTERFACESHELP'] = 'Nadpisuje dokładniejsze ustawienia dostępu.';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['CANCEL'] = 'Anuluj';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['CHOOSEREPORT'] = '(Wybierz raport)';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['COMPARINGV'] = 'Porównaj wersję #%d i #%d';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['COPYPUBTOSTAGE'] = 'Naprawdę chcesz skopiować publikowaną treść tej strony?';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['DELETE'] = 'Usuń ze strony roboczej';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['DESCREMOVED'] = 'i %s potomków';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['EMAIL'] = 'E-mail';
-$lang['pl_PL']['CMSMain']['GO'] = 'Idź';
+$lang['pl_PL']['CMSMain']['GO'] = 'Ok';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Zawartość strony';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Zawartość Strony';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['METADESCOPT'] = 'Opis';
@@ -116,16 +148,18 @@
$lang['pl_PL']['CMSMain']['TITLEOPT'] = 'Tytuł';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['TOTALPAGES'] = 'W sumie stron:';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['VERSIONSNOPAGE'] = 'Nie można znaleźć strony #%d';
-$lang['pl_PL']['CMSMain']['VIEWING'] = 'Oglądasz wersję #%d, stworzoną %s';
+$lang['pl_PL']['CMSMain']['VIEWING'] = 'Oglądasz wersję #%s, stworzoną %s przez %s';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['VISITRESTORE'] = 'zobacz restorepage/(ID)';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['WAITINGON'] = 'Poczekaj na innych ludzi pracujących nad tymi <b>%</b> stronami';
$lang['pl_PL']['CMSMain']['WORKTODO'] = 'Pracujesz na tych <b>%</b> stronach';
$lang['pl_PL']['CMSMain_dialog.ss']['BUTTONNOTFOUND'] = 'Nie znaleziono nazwy przycisku';
$lang['pl_PL']['CMSMain_dialog.ss']['NOLINKED'] = 'Nie odnaleziono window.linkedObject aby wysłać sygnał przyciśnięcia przycisku z powrotem do głównego okna';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['ADDEDNOTPUB'] = 'Dodałeś do oczekujących i jeszcze nie opublikowanych stron';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['ADDSEARCHCRITERIA'] = 'Dodaj kryterium ...';
-$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['BATCHACTIONS'] = 'Akcja pliku';
+$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['BATCHACTIONS'] = 'Wykonaj na wielu';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['CHANGED'] = 'zmienione';
+$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['CLEAR'] = 'Wyczyść';
+$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['CLEARTITLE'] = 'Wyczyść wyniki wyszukiwania i wyświetl wszystkie elementy';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['CLOSEBOX'] = 'kliknij aby zamknąć';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['COMPAREMODE'] = 'Tryb porównania (wybierz 2 poniżej)';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['CREATE'] = 'Stwórz';
@@ -135,7 +169,7 @@
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['EDITEDNOTPUB'] = 'Zmieniłeś oczekującą stronę ale jeszcze nie opublikowałeś ';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['EDITEDSINCE'] = 'Edytowane od';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Zezwól na zmianę przenieś i puść ';
-$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['GO'] = 'idź';
+$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['GO'] = 'Ok';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['HIDDEN'] = 'ukryte';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['KEY'] = 'Klucz:';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['NEW'] = 'nowy';
@@ -146,6 +180,7 @@
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['SEARCH'] = 'Szukaj';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['SEARCHTITLE'] = 'Szukaj przez URL, Tytuł, Tytuł Menu i Zawartość';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESACTIONS'] = 'Zaznacz strony które chcesz zmienić i kliknij polecenie: ';
+$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['SHOWITEMS'] = 'Pokaż:';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['SHOWONLYCHANGED'] = 'Pokaż tylko zmienione strony';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['SHOWUNPUB'] = 'pokaż nieopublikowane wersje';
$lang['pl_PL']['CMSMain_left.ss']['SITECONTENT TITLE'] = 'Zawartość i struktura strony';
@@ -163,11 +198,14 @@
$lang['pl_PL']['CMSMain_versions.ss']['PUBR'] = 'Publikujący';
$lang['pl_PL']['CMSMain_versions.ss']['UNKNOWN'] = 'Nieznany';
$lang['pl_PL']['CMSMain_versions.ss']['WHEN'] = 'Kiedy';
+$lang['pl_PL']['CMSSiteTreeFilter']['ALL'] = 'Wszystko';
+$lang['pl_PL']['CMSSiteTreeFilter']['DELETEDPAGES'] = 'Wszystkie strony, także te usunięte';
$lang['pl_PL']['CommentAdmin']['ACCEPT'] = 'Akceptuj';
$lang['pl_PL']['CommentAdmin']['APPROVED'] = 'Zaakceptowano %s komentarzy.';
$lang['pl_PL']['CommentAdmin']['APPROVEDCOMMENTS'] = 'Zaakceptowane Komentarze';
$lang['pl_PL']['CommentAdmin']['AUTHOR'] = 'Autor';
$lang['pl_PL']['CommentAdmin']['COMMENT'] = 'Komentarz';
+$lang['pl_PL']['CommentAdmin']['COMMENTERURL'] = 'Adres internetowy';
$lang['pl_PL']['CommentAdmin']['COMMENTS'] = 'Komentarze';
$lang['pl_PL']['CommentAdmin']['COMMENTSAWAITINGMODERATION'] = 'Komentarze oczekujące na moderację';
$lang['pl_PL']['CommentAdmin']['DATEPOSTED'] = 'Data Wysłania';
@@ -206,7 +244,13 @@
$lang['pl_PL']['CommentTableField.ss']['SPAM'] = 'spam';
$lang['pl_PL']['ComplexTableField']['CLOSEPOPUP'] = 'Zamknij Okienko';
$lang['pl_PL']['ComplexTableField']['SUCCESSADD'] = 'Dodano %s %s %s';
+$lang['pl_PL']['Group']['IMPORTTABTITLE'] = 'Importuj';
+$lang['pl_PL']['Group']['RolesAddEditLink'] = 'Dodaj/edytuj role';
+$lang['pl_PL']['GroupImportForm']['ResultCreated'] = 'Utworzono %d grup';
+$lang['pl_PL']['GroupImportForm']['ResultDeleted'] = 'Usunięto %d grup';
+$lang['pl_PL']['GroupImportForm']['ResultUpdated'] = 'Zaktualizowano %d grup';
$lang['pl_PL']['ImageEditor.ss']['ACTIONS'] = 'akcje';
+$lang['pl_PL']['ImageEditor.ss']['ADJUST'] = 'dostosuj';
$lang['pl_PL']['ImageEditor.ss']['APPLY'] = 'zastosuj';
$lang['pl_PL']['ImageEditor.ss']['BRIGHTNESS'] = 'jasność';
$lang['pl_PL']['ImageEditor.ss']['CANCEL'] = 'skasuj';
@@ -226,6 +270,7 @@
$lang['pl_PL']['ImageEditor.ss']['UNDO'] = 'cofnij ';
$lang['pl_PL']['ImageEditor.ss']['UNTITLED'] = 'Nienazwany dokument';
$lang['pl_PL']['ImageEditor.ss']['WIDTH'] = 'szerokość';
+$lang['pl_PL']['LeftAndMain']['CANT_REORGANISE'] = 'Nie masz uprawnień do zmiany drzewa witryny. Twoje zmiany nie zostaną zapisane.';
$lang['pl_PL']['LeftAndMain']['CHANGEDURL'] = 'Zmieniony URL to \'%s\'';
$lang['pl_PL']['LeftAndMain']['COMMENTS'] = 'Komentarze';
$lang['pl_PL']['LeftAndMain']['FILESIMAGES'] = 'Pliki i Obrazy';
@@ -261,6 +306,31 @@
$lang['pl_PL']['LeftAndMain']['STATUSPUBLISHEDSUCCESS'] = 'Opublikowano \'%s\' poprawnie';
$lang['pl_PL']['LeftAndMain']['STATUSTO'] = 'Status zmieniony na \'%s\'';
$lang['pl_PL']['LeftAndMain']['TREESITECONTENT'] = 'Zawartość strony';
+$lang['pl_PL']['LeftAndMain_right.ss']['WELCOMETO'] = 'Witamy na ';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['EIGHT'] = 'osiem';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['EIGHTEEN'] = 'osiemnaście';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['ELEVEN'] = 'jedenaście';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['FIFTEEN'] = 'piętnaście';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['FIVE'] = 'pięć';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['FOUR'] = 'cztery';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['FOURTEEN'] = 'czternaście';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['NINE'] = 'dziewięć';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['ONE'] = 'jeden';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['SEVEN'] = 'siedem';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['SEVENTEEN'] = 'siedemnaście';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['SIX'] = 'sześć';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['SIXTEEN'] = 'szesnaście';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['TEN'] = 'dziesięć';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['THIRTEEN'] = 'trzynaście';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['THREE'] = 'trzy';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['TWELVE'] = 'dwanaście';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['TWO'] = 'dwa';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['WHATIS'] = 'Ile wynosi %s plus %s?';
+$lang['pl_PL']['MathSpamProtection']['ZERO'] = 'zero';
+$lang['pl_PL']['MemberImportForm']['ResultCreated'] = 'Utworzono %d użytkowników';
+$lang['pl_PL']['MemberImportForm']['ResultDeleted'] = 'Usunięto %d użytkowników';
+$lang['pl_PL']['MemberImportForm']['ResultNone'] = 'Bez zmian';
+$lang['pl_PL']['MemberImportForm']['ResultUpdated'] = 'Uaktualniono %d użytkowników';
$lang['pl_PL']['MemberList.ss']['FILTER'] = 'Filtr';
$lang['pl_PL']['MemberList_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Wyświetlono';
$lang['pl_PL']['MemberList_PageControls.ss']['FIRSTMEMBERS'] = 'użytkownicy';
@@ -284,6 +354,7 @@
$lang['pl_PL']['MemberTableField']['ASC'] = 'Rosąco';
$lang['pl_PL']['MemberTableField']['DESC'] = 'Malejąco';
$lang['pl_PL']['MemberTableField']['EMAIL'] = 'E-mail';
+$lang['pl_PL']['MemberTableField']['ERRORADDINGUSER'] = 'Wystąpił błąd w trakcie dodawania użytkownika do grupy: %s';
$lang['pl_PL']['MemberTableField']['FILTER'] = 'Filtr';
$lang['pl_PL']['MemberTableField']['FILTERBYGROUP'] = 'Filtruj wg grupy';
$lang['pl_PL']['MemberTableField']['FIRSTNAME'] = 'Imię';
@@ -292,6 +363,7 @@
$lang['pl_PL']['MemberTableField.ss']['ADDNEW'] = 'Dodaj nowość';
$lang['pl_PL']['MemberTableField.ss']['DELETEMEMBER'] = 'Usuń tego użytkownika';
$lang['pl_PL']['MemberTableField.ss']['EDITMEMBER'] = 'Edytuj tego użytkownika';
+$lang['pl_PL']['MemberTableField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Nie znaleziono elementów.';
$lang['pl_PL']['MemberTableField.ss']['SHOWMEMBER'] = 'Pokaż tego użytkownika';
$lang['pl_PL']['MemberTableField']['SURNAME'] = 'Nazwisko';
$lang['pl_PL']['ModelAdmin']['ADDBUTTON'] = 'Dodaj';
@@ -312,6 +384,7 @@
$lang['pl_PL']['ModelAdmin']['NOIMPORT'] = 'Nie ma niczego do zaimportowania';
$lang['pl_PL']['ModelAdmin']['NORESULTS'] = 'Twoje wyszukiwanie nie zwróciło żadnych wyników';
$lang['pl_PL']['ModelAdmin']['SAVE'] = 'Zapisz';
+$lang['pl_PL']['ModelAdmin']['SEARCHFOR'] = 'Szukaj dla:';
$lang['pl_PL']['ModelAdmin']['SEARCHRESULTS'] = 'Wyniki wyszukiwania';
$lang['pl_PL']['ModelAdmin']['SELECTALL'] = 'wybierz wszystko';
$lang['pl_PL']['ModelAdmin']['SELECTNONE'] = 'odznacz wszystko';
@@ -337,7 +410,11 @@
$lang['pl_PL']['PageCommentInterface']['COMMENTERURL'] = 'Adres URL strony';
$lang['pl_PL']['PageCommentInterface']['POST'] = 'Post';
$lang['pl_PL']['PageCommentInterface']['SPAMQUESTION'] = 'Pytanie anty-spamowe: %s';
+$lang['pl_PL']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTLOGINERROR'] = 'Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.';
+$lang['pl_PL']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTPERMISSIONERROR'] = 'oraz że posiadasz odpowiedni poziom uprawnień';
+$lang['pl_PL']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTPOSTLOGIN'] = 'Logowanie tutaj';
$lang['pl_PL']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTS'] = 'Komentarze';
+$lang['pl_PL']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTSDISABLED'] = 'Umieszczanie komentarzy zostało wyłączone.';
$lang['pl_PL']['PageCommentInterface.ss']['NEXT'] = 'następny';
$lang['pl_PL']['PageCommentInterface.ss']['NOCOMMENTSYET'] = 'Nikt nie skomentował jeszcze tej strony';
$lang['pl_PL']['PageCommentInterface.ss']['POSTCOM'] = 'Dodaj komentarz';
@@ -356,18 +433,25 @@
$lang['pl_PL']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISSPAM'] = 'ten komentarz jest spamem';
$lang['pl_PL']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['PBY'] = 'Dodane przez';
$lang['pl_PL']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['REMCOM'] = 'zmień ten komentarz';
+$lang['pl_PL']['Permission']['CMS_ACCESS_CATEGORY'] = 'Dostęp CMS';
+$lang['pl_PL']['Permissions']['PERMISSIONS_CATEGORY'] = 'Uprawnienia ról i dostępu';
$lang['pl_PL']['ReportAdmin']['MENUTITLE'] = 'Raporty';
$lang['pl_PL']['ReportAdmin_left.ss']['REPORTS'] = 'Raporty';
$lang['pl_PL']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Witamy w';
$lang['pl_PL']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'Sekcja raportów. Proszę wybrać jeden z raportów po lewej';
$lang['pl_PL']['ReportAdmin_SiteTree.ss']['REPORTS'] = 'Raporty';
+$lang['pl_PL']['SecurityAdmin']['ACCESS_HELP'] = 'Zezwól na oglądanie, dodawanie i edycję użytkowników, jak i na dodawanie do nich uprawnień i ról.';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin']['ADDMEMBER'] = 'Dodaj użytkownika';
+$lang['pl_PL']['SecurityAdmin']['APPLY_ROLES'] = 'Zatwierdź role dla grupy';
+$lang['pl_PL']['SecurityAdmin']['APPLY_ROLES_HELP'] = 'Zdolność edycji ról przypisanych do grup. Wymaga uprawnienia "Dostęp do sekcji \'Bezpieczeństwo\' "';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS'] = 'Edytuj zezwolenia i adresy IP dla każdej z grup';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Bezpieczeństwo';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Bezpieczeństwo';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin']['NEWGROUP'] = 'Nowa grupa';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin']['SAVE'] = 'Zapisz';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin']['SGROUPS'] = 'Grupa bezpieczeństwa';
+$lang['pl_PL']['SecurityAdmin']['TABIMPORT'] = 'Import';
+$lang['pl_PL']['SecurityAdmin']['TABROLES'] = 'Role';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Stwórz';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin_left.ss']['DEL'] = 'Usuń ...';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin_left.ss']['DELGROUPS'] = 'Usuń zaznaczone grupy';
@@ -376,16 +460,27 @@
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin_left.ss']['SECGROUPS'] = 'Grupa bezpieczeństwa';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin_left.ss']['SELECT'] = 'Zaznacz strony które chcesz usunąć i kliknij przycisk poniżej';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'Aby zmienić układ witryny, przeciągnij strony w odpowiadające Ci miejsca.';
+$lang['pl_PL']['SecurityAdmin_MemberImportForm']['BtnImport'] = 'Import';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Witamy w';
$lang['pl_PL']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'Sekcja administracji bezpieczeństwem. Proszę wybrać jedną z grup po lewej';
+$lang['pl_PL']['SideReport']['BROKENFILES'] = 'Strony z uszkodzonymi plikami';
+$lang['pl_PL']['SideReport']['BROKENLINKS'] = 'Strony z uszkodzonymi linkami';
+$lang['pl_PL']['SideReport']['BrokenLinksGroupTitle'] = 'Raport uszkodzonych linków';
+$lang['pl_PL']['SideReport']['BROKENVIRTUALPAGES'] = 'Strony wirtualne odnoszą się do usuniętych stron';
+$lang['pl_PL']['SideReport']['ContentGroupTitle'] = 'Raport treści';
$lang['pl_PL']['SideReport']['EMPTYPAGES'] = 'Puste strony';
$lang['pl_PL']['SideReport']['LAST2WEEKS'] = 'Strony zmienione w ostatnich 2 tygodniach';
+$lang['pl_PL']['SideReport']['OtherGroupTitle'] = 'Inne';
+$lang['pl_PL']['SideReport']['ParameterLiveCheckbox'] = 'Sprawdź stronę online';
$lang['pl_PL']['SideReport']['REPEMPTY'] = '%s raport jest pusty';
$lang['pl_PL']['SideReport']['TODO'] = 'Do zrobienia';
$lang['pl_PL']['StaticExporter']['BASEURL'] = 'Podstawowy URL';
$lang['pl_PL']['StaticExporter']['EXPORTTO'] = 'Eksportuj do tego folderu';
$lang['pl_PL']['StaticExporter']['FOLDEREXPORT'] = 'Folder przeniesiony do';
$lang['pl_PL']['StaticExporter']['NAME'] = 'Statyczny eksport';
+$lang['pl_PL']['TableListField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Nie znaleziono elementów';
+$lang['pl_PL']['TableListField.ss']['SORTASC'] = 'Posortuj w porządku rosnącym';
+$lang['pl_PL']['TableListField.ss']['SORTDESC'] = 'Posortuj w porządku malejącym';
$lang['pl_PL']['TableListField_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Wyświetlane';
$lang['pl_PL']['TableListField_PageControls.ss']['OF'] = 'z';
$lang['pl_PL']['TableListField_PageControls.ss']['TO'] = 'do';
View
15 lang/ru_RU.php
@@ -69,6 +69,7 @@
$lang['ru_RU']['AssetTableField']['TITLE'] = 'Название';
$lang['ru_RU']['AssetTableField']['TYPE'] = 'Тип';
$lang['ru_RU']['AssetTableField']['URL'] = 'URL';
+$lang['ru_RU']['CMSBatchActions']['DELETE_DRAFT_PAGES'] = 'Удалить из чернового сайта';
$lang['ru_RU']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Доступ к %s в Системе';
$lang['ru_RU']['CMSMain']['ACCESSALLINTERFACES'] = 'Доступ ко всему интерфейсу CMS';
$lang['ru_RU']['CMSMain']['CANCEL'] = 'Отмена';
@@ -133,7 +134,7 @@
$lang['ru_RU']['CMSMain_left.ss']['DELETEDSTILLLIVE'] = 'Удалено с чернового сайта, но еще опубликовано на рабочем сайте';
$lang['ru_RU']['CMSMain_left.ss']['EDITEDNOTPUB'] = 'Отредактировано на черновом сайте и еще не опубликовано';
$lang['ru_RU']['CMSMain_left.ss']['EDITEDSINCE'] = 'Изменения с';
-$lang['ru_RU']['CMSMain_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Разрешить перетаскивание мышкой';
+$lang['ru_RU']['CMSMain_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Разрешить перетаскивание';
$lang['ru_RU']['CMSMain_left.ss']['GO'] = 'Перейти';
$lang['ru_RU']['CMSMain_left.ss']['KEY'] = 'Ключ:';
$lang['ru_RU']['CMSMain_left.ss']['NEW'] = 'новое';
@@ -162,6 +163,7 @@
$lang['ru_RU']['CMSMain_versions.ss']['UNKNOWN'] = 'Неизвестный';
$lang['ru_RU']['CMSMain_versions.ss']['WHEN'] = 'Когда';
$lang['ru_RU']['CMSSiteTreeFilter']['ALL'] = 'Все элементы';
+$lang['ru_RU']['CMSSiteTreeFilter']['DELETEDPAGES'] = 'Все страницы, включая удаленные';
$lang['ru_RU']['CommentAdmin']['ACCEPT'] = 'Принять';
$lang['ru_RU']['CommentAdmin']['APPROVED'] = 'Принято %s комментариев. ';
$lang['ru_RU']['CommentAdmin']['APPROVEDCOMMENTS'] = 'Одобренные комментарии';
@@ -205,6 +207,8 @@
$lang['ru_RU']['CommentTableField.ss']['SPAM'] = 'спам';
$lang['ru_RU']['ComplexTableField']['CLOSEPOPUP'] = 'Закрыть всплывающее окно';
$lang['ru_RU']['ComplexTableField']['SUCCESSADD'] = 'Добавленно %s %s %';
+$lang['ru_RU']['Group']['IMPORTTABTITLE'] = 'Импортировать';
+$lang['ru_RU']['Group']['RolesAddEditLink'] = 'Добавить/редактировать роли';
$lang['ru_RU']['ImageEditor.ss']['ACTIONS'] = 'действия';
$lang['ru_RU']['ImageEditor.ss']['ADJUST'] = 'настройка';
$lang['ru_RU']['ImageEditor.ss']['APPLY'] = 'применить';