Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

ENHANCEMENT Added Latvian (Latvia) translation to cms (thanks Kristap…

…s and Andris!)

git-svn-id: svn://svn.silverstripe.com/silverstripe/open/modules/cms/branches/2.4@107875 467b73ca-7a2a-4603-9d3b-597d59a354a9
  • Loading branch information...
commit 6e19dfd4351a60ba4b256c0fe259db5e8a02c412 1 parent fe44a59
@chillu chillu authored sminnee committed
Showing with 539 additions and 0 deletions.
  1. +539 −0 lang/lv_LV.php
View
539 lang/lv_LV.php
@@ -0,0 +1,539 @@
+<?php
+
+/**
+ * Latvian (Latvia) language pack
+ * @package cms
+ * @subpackage i18n
+ */
+
+i18n::include_locale_file('cms', 'en_US');
+
+global $lang;
+
+if(array_key_exists('lv_LV', $lang) && is_array($lang['lv_LV'])) {
+ $lang['lv_LV'] = array_merge($lang['en_US'], $lang['lv_LV']);
+} else {
+ $lang['lv_LV'] = $lang['en_US'];
+}
+
+$lang['lv_LV']['']['CHOOSEPAGE'] = 'Please choose an item from the left.';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['CHOOSEFILE'] = 'Izvēlaties failu:';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['DELETEDX'] = 'Tika dzēsti %s faili. %s';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['FILESREADY'] = 'Faili, kas pieejami augšupielādei';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['FOLDERDELETED'] = 'mape dzēsta.';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['FOLDERSDELETED'] = 'mapes dzēstas.';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['MENUTITLE'] = 'Faili un Attēli';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['MENUTITLE'] = 'Faili un Attēli';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['MOVEDX'] = 'Pārvietoti %s faili';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['NEWFOLDER'] = 'JaunaMape';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['NOTEMP'] = 'Nav izveidota pagaidu mape augšupielādēm. Lūdzu php.ini failā uzstādiet upload_tmp_dir vērtību. ';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['NOTHINGTOUPLOAD'] = 'Nekas netika augšupielādēts';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['NOWBROKEN'] = 'Sekojošām lapām tagad ir bojātas saites:';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['NOWBROKEN2'] = 'To īpašniekiem ir informēti nosūtot e-pasta vēstules un tie salabos šīs lapas.';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['SAVEDFILE'] = 'Fails %s saglabāts';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['SAVEFOLDERNAME'] = 'Saglaāt mapes nosaukumu';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['THUMBSDELETED'] = 'Dzēsti %s neizmantoti sīktēli.';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['UPLOAD'] = 'Augšupielādēt zemāk redzamos failus';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['UPLOADEDX'] = 'Faili %s tika augšupielādēti';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Izveidot';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_left.ss']['DELETE'] = 'Dzēst';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_left.ss']['DELFOLDERS'] = 'Dzēst izvēlētās mapes';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Atļaut pārkārtošanu ar vilkt un nomest paņēmienu';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_left.ss']['FILESYSTEMSYNC'] = 'Meklēt jaunus failus';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_left.ss']['FILESYSTEMSYNC_DESC'] = 'SilverStripe uztur atsevišķu datubāzi ar failiem un attēliem, kas glabājas assets/ mapē. Ja assets/ mapei ir pievienoti faili ārpus SilverStripe saskarnes, piemēram, izmantojot FTP klientu, tad klikšķinat uz šīs pogas, lai atjaunotu datubāzi.';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_left.ss']['FOLDERS'] = 'Mape';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_left.ss']['GO'] = 'Doties';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_left.ss']['SELECTTODEL'] = 'Izvēlaties mapes, kuras jūs gribat izdzēst un tad klikšķiet uz pogas, kas atrodas zemāk';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'Lai pārorganizētu jūsu folderus, velciet tos apkārt kā vien vēlaties.';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Lūdzu izvēlaties lapu no kreisās puses.';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_right.ss']['WELCOME'] = 'Laipni lūgti';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_uploadiframe.ss']['PERMFAILED'] = 'Jums nav tiesību ielādēt failus šajā direktorijā.';
+$lang['lv_LV']['AssetAdmin_uploadiframe.ss']['TITLE'] = 'Attēlu augšupielādes iframe rāmis';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['CAPTION'] = 'Virsraksts';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['CREATED'] = 'Pirmoreiz augšupielādēts';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['DIM'] = 'Dimensijas';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['DIMLIMT'] = 'Ierobežot izmērus izlēcošajā logā';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['FILENAME'] = 'FailaNosaukums';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['GALLERYOPTIONS'] = 'Galerijas iestatījumi';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['IMAGE'] = 'Attēls';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['ISFLASH'] = 'Ir Flash dokuments';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['LASTEDIT'] = 'Pēdējoreiz labots';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['MAIN'] = 'Galvenais';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['NOLINKS'] = 'Fails nav piesaistīts nevienai no lapām.';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['OWNER'] = 'Īpašnieks';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['PAGESLINKING'] = 'Failam ir piesaistītas sekojošas lapas:';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['POPUPHEIGHT'] = 'Izlēcošā loga augstums';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['POPUPWIDTH'] = 'Izlēcošā loga platums';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['SIZE'] = 'Izmērs';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField.ss']['DELFILE'] = 'Dzēst šo failu';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField.ss']['DRAGTOFOLDER'] = 'Lai pārvietotu failu, velciet uz mapi pa kreisi.';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField.ss']['EDIT'] = 'Labot palīgfailu';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField.ss']['SHOW'] = 'Rādīt palīgfailu';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['SWFFILEOPTIONS'] = 'SWF faila iestatījumi';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['TITLE'] = 'Virsraksts';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['TYPE'] = 'Tips';
+$lang['lv_LV']['AssetTableField']['URL'] = 'URL';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['BROKENLINKS'] = 'Bojāto saišu atskaite';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['CheckSiteDropdownDraft'] = 'Melnrakstu vietne';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['CheckSiteDropdownPublished'] = 'Publiskā vietne';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['ColumnDateLastModified'] = 'Pēdējoreiz rediģēts';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['ColumnDateLastPublished'] = 'Pēdējoreiz publicēts';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['ColumnProblemType'] = 'Problēmas tips';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['ColumnURL'] = 'URL';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['HasBrokenFile'] = 'satur bojātu failu';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['HasBrokenLink'] = 'satur bojātu saiti';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['HasBrokenLinkAndFile'] = 'satur bojātu saiti un failu';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['HoverTitleEditPage'] = 'Labot lapu';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdown'] = 'Pārbaudīt problēmu';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownBROKENFILE'] = 'Bojāts fails';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownBROKENLINK'] = 'Bojāta saite';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownRPBROKENLINK'] = 'Novirzīšanas lapa, kas norāda uz neeksistējošu lapu';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['ReasonDropdownVPBROKENLINK'] = 'Virtuālā lapa, kas norāda uz neeksistējošu lapu';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['RedirectorNonExistent'] = 'Novirzīšanas lapa, kas norāda uz neeksistējošu lapu';
+$lang['lv_LV']['BrokenLinksReport']['VirtualPageNonExistent'] = 'Virtuālā lapa, kas norāda uz neeksistējošu lapu';
+$lang['lv_LV']['CMSBatchActions']['DELETED_DRAFT_PAGES'] = 'Dzēstas %d lapas no melnrakstu vietnes, %d kļūdas';
+$lang['lv_LV']['CMSBatchActions']['DELETED_PAGES'] = 'Dzēstas %d lapas no publicētās vietnes, %d kļūdas';
+$lang['lv_LV']['CMSBatchActions']['DELETE_DRAFT_PAGES'] = 'Dzēst no melnrakstu vietnes';
+$lang['lv_LV']['CMSBatchActions']['DELETE_PAGES'] = 'Dzēst no publicētās vietnes';
+$lang['lv_LV']['CMSBatchActions']['DELETING_DRAFT_PAGES'] = 'Tieks dzēstas izvēlētās lapas no melnrakstu vietnes';
+$lang['lv_LV']['CMSBatchActions']['DELETING_PAGES'] = 'Tiek dzēstas izvēlētās lapas no publicētās vietnes';
+$lang['lv_LV']['CMSBatchActions']['PUBLISHED_PAGES'] = 'Publicētas %d lapas, %d kļūdas';
+$lang['lv_LV']['CMSBatchActions']['PUBLISHING_PAGES'] = 'Tiek publicētas lapas';
+$lang['lv_LV']['CMSBatchActions']['PUBLISH_PAGES'] = 'Publicēt';
+$lang['lv_LV']['CMSBatchActions']['UNPUBLISHED_PAGES'] = 'Nepublicētas %d lapas';
+$lang['lv_LV']['CMSBatchActions']['UNPUBLISHING_PAGES'] = 'Tiek atpublicētas lapas';
+$lang['lv_LV']['CMSBatchActions']['UNPUBLISH_PAGES'] = 'Nepublicēt';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Piekļuve sadaļai \'%s\'';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['ACCESSALLINTERFACES'] = 'Piekļuve visām CMS sadaļām';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['ACCESSALLINTERFACESHELP'] = 'Atceļ vēl specifiskākas piekļuves iestatījumus.';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['ACCESS_HELP'] = 'Atļaut sadaļas, kas satur lapu koka struktūru un saturu, apskati. Skatīt un labot tiesības var ar noteiktām nolaižamajām izvēlnēm, kā arī aī "Satura tiesības" sadaļā.';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['CANCEL'] = 'Atcelt';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['CHOOSEREPORT'] = '(Izvēlaties atskaiti)';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['COMPARINGV'] = 'Versiju %s un %s salīdzināšana';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['COPYPUBTOSTAGE'] = 'Vai jūs tiešām vēlaties kopēt publicēto saturu uz melnrakstu vietni?';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['DELETE'] = 'Dzēst no melnraksta vietnes';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['DESCREMOVED'] = 'un %s pēcteči';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['EMAIL'] = 'E-pasts';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['GO'] = 'Aiziet';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Vietnes saturs';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Vietnes saturs';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['MENUTITLEOPT'] = 'Navigācijas nosaukums';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['METADESCOPT'] = 'Apraksts';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['METAKEYWORDSOPT'] = 'Atslēgvārdi';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['NEW'] = 'Jauns';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['NOCONTENT'] = 'nav satura';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['NOTHINGASSIGNED'] = 'Jums nav nekas piešķirts';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['NOWAITINGON'] = 'Jūs uz nevienu negaidat.';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['NOWBROKEN'] = 'Sekojošām lapām tagad ir bojātas saites:';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['NOWBROKEN2'] = 'To īpašniekiem ir nosūtītas e-pastsa vēstules un tie salabos šīs lapas.';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['OK'] = 'Labi';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['PAGEDEL'] = '%d lapa izdzēsta';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['PAGENOTEXISTS'] = 'Šī lapa neeksistē';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['PAGEPUB'] = 'Publicēta %d lapa';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['PAGESDEL'] = '%d lapas izdzēstas';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['PAGESPUB'] = 'Publicētas %d lapas';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['PAGETYPEOPT'] = 'Lapas Tips';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['PRINT'] = 'Printēt';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['PUBALLCONFIRM'] = 'Pārveidojam saturu "live" statusā, lūdzu publicējiet visas vietnes lapas ';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['PUBALLFUN'] = '"Publicēt Visu" funkcionalitāte';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['PUBALLFUN2'] = 'Nospiežot šo pogu tiks veikta līdzvērtīga darbība kā atverot katru lapu un nospiežot "publicēt". Šo darbību ir paredzēts izmantot pēc apjomīgiem satura labojumiem, piemēram, brīdī kad vietne pirmo reizi tika izveidota.';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['PUBPAGES'] = 'Pabeigts: Publicētas %d lapas';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['REMOVED'] = 'Dzēsti \'%s\'%s no publiskās vietnes';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['REMOVEDFD'] = 'Izņemts no melnrakstu vietnes';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['REMOVEDPAGE'] = '\'%s\' tika izņemts no publicētās vietnes';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['REMOVEDPAGEFROMDRAFT'] = 'Izņemt \'%s\' no melnrakstu vietnes';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['REPORT'] = 'Atskaite';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['RESTORED'] = '\'%s\' tika veiksmīgi atjaunots';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['ROLLBACK'] = 'Veikt atriti uz šo versiju';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['ROLLEDBACKPUB'] = 'Veikta atrite uz publicēto versiju. Jaunās versijas numurs ir #%d';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['ROLLEDBACKVERSION'] = 'Veikta atrite uz versiju #%d. Jaunās versijas numurs #%d';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['SAVE'] = 'Saglabāt';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['SENTTO'] = 'Nosūtīts apstiprināšanai saņēmējam %s %s';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['STATUSOPT'] = 'Statuss';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['TITLEOPT'] = 'Virsraksts';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['TOTALPAGES'] = 'Kopējais lapu skaits:';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['VERSIONSNOPAGE'] = 'Nevar atrast lapu #%d';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['VIEWING'] = 'Jūs apskatat versiju #%s, izveidoja %s %s';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['VISITRESTORE'] = 'apmeklēt atjaunošanas lapu/(ID)';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['WAITINGON'] = 'Jums ir jāgaida uz citiem cilvēkiem, lai strādātu ar sekojošajām <b>%d</b> lapām.';
+$lang['lv_LV']['CMSMain']['WORKTODO'] = 'Jums ir palicis nepabeigts darbs šajās <b>%d</b> lapās.';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_dialog.ss']['BUTTONNOTFOUND'] = 'Pogas nosaukumus nav atrasts';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_dialog.ss']['NOLINKED'] = 'Nevar atrast window.linkedObject objektu, lai nosūtītu pogas klikšķa notikumu atpakaļ uz galveno logu.';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['ADDEDNOTPUB'] = 'Pievienots melnraksta vietnei un netika vēl publicēts';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['ADDSEARCHCRITERIA'] = 'Pievienot kritēriju';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['BATCHACTIONS'] = 'Partijas Darbības';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['CHANGED'] = 'mainīts';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['CLEAR'] = 'Notīrīt';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['CLEARTITLE'] = 'Notīrīt meklēšanas rezultātus un aplūkot visus visus ierakstus';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['CLOSEBOX'] = 'uzklikšķiniet, lai aizvērtu šo lodziņu';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['COMPAREMODE'] = 'Salīdzināšanas režīms ( no zemāk redzamajām versijām atzīmējat 2)';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['CREATE'] = 'Izveidot';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['DEL'] = 'izdzēsts';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['DELETECONFIRM'] = 'Izdzēst izvēlētās lapas';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['DELETEDSTILLLIVE'] = 'Izdzēsts no melnraksta lapas, taču vēljoprojām ir pieejama publiskajā vietnē';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['EDITEDNOTPUB'] = 'Tika labots melnraksta vietnē un nav vēl publicēts';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['EDITEDSINCE'] = 'Labots kopš';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Atļaut pārkārtošanu ar vilkt un nomest paņēmienu';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['GO'] = 'Aiziet';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['HIDDEN'] = 'paslēpts';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['KEY'] = 'Atslēga:';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['NEW'] = 'jauns';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['NOTINMENU'] = 'Izņemts no navigācijas izvēlnes';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['OPENBOX'] = 'uzklikšiniet, lai atvērtu šo lodziņu';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['PAGEVERSIONH'] = 'Lapu versiju vēsture';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['PUBLISHCONFIRM'] = 'Publicēt izvēlētās lapas';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['SEARCH'] = 'Meklēšana';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['SEARCHTITLE'] = 'Meklēt URL, Virsrakstu, Izvēlnes virsrakstu un Satura laukos';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESACTIONS'] = 'Izvēlaties lapas, kuras jūs vēlaties mainīt un tad klišķinat veicamās darbības:';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['SHOWITEMS'] = 'Rādīt:';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['SHOWONLYCHANGED'] = 'Rādīt tikai izmainītās lapas';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['SHOWUNPUB'] = 'Rādīt nepublicētās versijas';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['SITECONTENT TITLE'] = 'Vietnes saturs un struktūra';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_left.ss']['SITEREPORTS'] = 'Vietnes atskaites';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_right.ss']['ANYMESSAGE'] = 'Vai jūs vēlaties nodot ziņojumu redaktoram?';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Izvēlaties lūdzu no kreisās puses lapu.';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_right.ss']['LOADING'] = 'notiek ielāde...';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_right.ss']['MESSAGE'] = 'Ziņojums';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_right.ss']['SENDTO'] = 'Sūtīt uz';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_right.ss']['STATUS'] = 'Statuss';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_right.ss']['SUBMIT'] = 'Iesniegt apstiprināšanai';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_right.ss']['WELCOMETO'] = 'Laipni lūgti';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_versions.ss']['AUTHOR'] = 'Autors';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_versions.ss']['NOTPUB'] = 'Nav publicēts';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_versions.ss']['PUBR'] = 'Publicētājs';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_versions.ss']['UNKNOWN'] = 'Nezināms';
+$lang['lv_LV']['CMSMain_versions.ss']['WHEN'] = 'Kad';
+$lang['lv_LV']['CMSSiteTreeFilter']['ALL'] = 'Visi ieraksti';
+$lang['lv_LV']['CMSSiteTreeFilter']['DELETEDPAGES'] = 'Visas lapas, ieskaitot dzēstās';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['ACCEPT'] = 'Pieņemt';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['APPROVED'] = 'Pieņemti %s komentāri.';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['APPROVEDCOMMENTS'] = 'Apstiprinātie komentāri';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['AUTHOR'] = 'Autors';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['COMMENT'] = 'Komentārs';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['COMMENTERURL'] = 'URL';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['COMMENTS'] = 'Komentāri';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['COMMENTSAWAITINGMODERATION'] = 'Komentāri, kas gaida apstiprinājumu';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['DATEPOSTED'] = 'Publicēšanas datums';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['DELETE'] = 'Dzēst';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['DELETEALL'] = 'Dzēst visu';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['DELETED'] = 'Dzēst %s komentārus.';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['MARKASNOTSPAM'] = 'Atzīmēt kā "nav spams"';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['MARKEDNOTSPAM'] = '%s komentāri atzīmēti kā "nav spams".';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['MARKEDSPAM'] = '%s komentāri atzīmēti kā spams.';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['MENUTITLE'] = 'Komentāri';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['MENUTITLE'] = 'Komentāri';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['NAME'] = 'Vārds';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['PAGE'] = 'Lapa';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['SPAM'] = 'Spams';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin']['SPAMMARKED'] = 'Atzīmēt kā spamu';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin_left.ss']['COMMENTS'] = 'Komentāri';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Laipni lūgti';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'komentāru pārvaldība. Lūdzu izvēlaties mapi no koka kreisajā pusē.';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['APPROVED'] = 'Apstiprināts';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['AWAITMODERATION'] = 'Gaida Apstiprinājumu';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['COMMENTS'] = 'Komentāri';
+$lang['lv_LV']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['SPAM'] = 'Spams';
+$lang['lv_LV']['CommentList.ss']['CREATEDW'] = 'Komentāri tiek dzēsti kad vien tiek veikta kāda no \'darbplūsmas darbībām\' - Publicēt, Atteikt, Iesniegt';
+$lang['lv_LV']['CommentList.ss']['NOCOM'] = 'Šajā lapā nav komentāru.';
+$lang['lv_LV']['CommentTableField']['FILTER'] = 'Filtrs';
+$lang['lv_LV']['CommentTableField']['SEARCH'] = 'Meklēt';
+$lang['lv_LV']['CommentTableField.ss']['APPROVE'] = 'apstiprināt';
+$lang['lv_LV']['CommentTableField.ss']['APPROVECOMMENT'] = 'Apstiprināt šo komentāru';
+$lang['lv_LV']['CommentTableField.ss']['DELETE'] = 'dzēst';
+$lang['lv_LV']['CommentTableField.ss']['DELETEROW'] = 'Dzēst šo rindu';
+$lang['lv_LV']['CommentTableField.ss']['EDIT'] = 'labot';
+$lang['lv_LV']['CommentTableField.ss']['HAM'] = 'Kļūdaini uzskatīts spams';
+$lang['lv_LV']['CommentTableField.ss']['MARKASSPAM'] = 'Atzīmēt šo komentāru kā spamu';
+$lang['lv_LV']['CommentTableField.ss']['MARKNOSPAM'] = 'Atzīmēt šo komentāru kā spamu';
+$lang['lv_LV']['CommentTableField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Netika atrasts neviens ieraksts';
+$lang['lv_LV']['CommentTableField.ss']['SPAM'] = 'spams';
+$lang['lv_LV']['ComplexTableField']['CLOSEPOPUP'] = 'Aizvērt izlēcošo logu';
+$lang['lv_LV']['ComplexTableField']['SUCCESSADD'] = 'Pievienots %s %s %s';
+$lang['lv_LV']['Group']['IMPORTTABTITLE'] = 'Imports';
+$lang['lv_LV']['Group']['RolesAddEditLink'] = 'Pievienot/labot lomas';
+$lang['lv_LV']['GroupImportForm']['Help1'] = '<p>Importēt vienu vai vairākas grupas <em>CSV</em> formatā (komatatdalītas vērtības). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Rādīt paplašinātu pielietojumu</a></small></p>';
+$lang['lv_LV']['GroupImportForm']['Help2'] = '<div class="advanced">
+<h4>Paplašināts pielietojums</h4>
+<ul>
+<li>Atļautās kolonnas: <em>%s</em></li>
+<li>Katra no esošajām grupām tiek atlasīta pēc tās unikālā <em>Koda</em> vērtības, un tiek atjaunota ar jauno vērtību no importētā faila.</li>
+<li>Grupu hierarhijas<em>VecākaKods</em> kolonna.</li>
+<li>Piekļuves tiesību kodi var tikt piekārtoti<em>PermissionCode</em> kolonnā. Esošie piekļuves tiesību kodi netiks dzēsti.</li>
+</ul>
+</div>';
+$lang['lv_LV']['GroupImportForm']['ResultCreated'] = 'Izveidotas %d grupas';
+$lang['lv_LV']['GroupImportForm']['ResultDeleted'] = 'Dzēstas %d grupas';
+$lang['lv_LV']['GroupImportForm']['ResultUpdated'] = 'Atjauninātas %d grupas';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['ACTIONS'] = 'darbības';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['ADJUST'] = 'koriģēt';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['APPLY'] = 'pielietot';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['BLUR'] = 'aizmiglot';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['BRIGHTNESS'] = 'spilgtums';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['CANCEL'] = 'atcelt';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['CONTRAST'] = 'kontrasts';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['CROP'] = 'apgriezt';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['CURRENTACTION'] = 'pašreizējā&nbsp;darbība';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['EDITFUNCTIONS'] = 'labot&nbsp;funkcijas';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['EFFECTS'] = 'efekti';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['EXIT'] = 'iziet';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['GAMMA'] = 'gamma';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['GREYSCALE'] = 'pelēkotoņi';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['HEIGHT'] = 'augstums';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['REDO'] = 'atcelt atsaukšanu';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['ROT'] = 'pagriezt';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['SAVE'] = 'saglabāt&nbsp;attēlu';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['SEPIA'] = 'sēpija';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['UNDO'] = 'atsaukt';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['UNTITLED'] = 'Nenosaukts dokuments';
+$lang['lv_LV']['ImageEditor.ss']['WIDTH'] = 'platums';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['CANT_REORGANISE'] = 'Jums nav piekļuves tiesības, lai pārkārtotu vietnes koku. Jūs izmaiņas netika saglabātas.';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['CHANGEDURL'] = 'URL izmainīts uz \'%s\'';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['COMMENTS'] = 'Komentāri';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['FILESIMAGES'] = 'Faili un Attēli';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['HELP'] = 'Palīdzība';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['PAGETYPE'] = 'Lapas tips:';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['PERMAGAIN'] = 'Jūs esat atteicies no CMS. Ja jūs vēlaties vēlreiz pieteikties, tad ievadiet zemāk savu lietotājvārdu un paroli.';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['PERMALREADY'] = 'Atvaino, bet tev nav piekļuves tiesību šai CMS daļai. Ja jūs vēlaties autorizēties kā kāds cits, tad to var izdarīt zemāk';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['PERMDEFAULT'] = 'Lai piekļūtu CMS, lūdzu izvēlieties autentificēšanas metodi un ievadiet savus akreditācijas datus.';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['PLEASESAVE'] = 'Lūdzu saglabājiet lapu: Šo lapu nav iespējams atjaunot, jo tā vēl nav saglabāta.';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['REPORTS'] = 'Atskaites';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['REQUESTERROR'] = 'Pieprasījuma kļūda';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['SAVED'] = 'saglabāts';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['SAVEDUP'] = 'Saglabāts';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['SECURITY'] = 'Drošība';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['SITECONTENT'] = 'Vietnes saturs';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['SITECONTENTLEFT'] = 'Vietnes saturs';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['APPVERSIONTEXT1'] = 'Šī ir';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['APPVERSIONTEXT2'] = 'versija, kas patlaban ir uzstādīta, tehniski tā ir CVS repozitorija atzars';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['ARCHS'] = 'Arhivētā vietne';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['DRAFTS'] = 'Melnraksta vietne';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['EDIT'] = 'Labot';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['EDITINCMS'] = 'Labot šo lapu CMS sistēmā';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['EDITPROFILE'] = 'Profils';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['LOADING'] = 'Ielādē...';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['LOGGEDINAS'] = 'Pieslēdzies kā';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['LOGOUT'] = 'Atslēgties';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['PUBLIS'] = 'Publicētā vietne';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['REQUIREJS'] = 'CMS darbībai jums ir nepieciešams aktivizēt JavaScript';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['SSWEB'] = 'Silverstripe vietne';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['VIEWINDRAFT'] = 'Skatīt lapu melnrakstu vietnē';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['VIEWINPUBLISHED'] = 'Skatīt lapu publicētajā vietnē';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain.ss']['VIEWPAGEIN'] = 'Lapas skats:';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['STATUSPUBLISHEDSUCCESS'] = '\'%s\' veiksmīgi tika publicēts.';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['STATUSTO'] = 'Statuss izmainīts uz \'%s\' ';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain']['TREESITECONTENT'] = 'Vietnes saturs';
+$lang['lv_LV']['LeftAndMain_right.ss']['WELCOMETO'] = 'Laipni lūgti';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['EIGHT'] = 'astoņi';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['EIGHTEEN'] = 'astoņpadsmit';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['ELEVEN'] = 'vienpadsmit';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['FIFTEEN'] = 'piecpadsmit';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['FIVE'] = 'pieci';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['FOUR'] = 'četri';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['FOURTEEN'] = 'četrpadsmit';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['NINE'] = 'deviņi';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['ONE'] = 'viens';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['SEVEN'] = 'septiņi';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['SEVENTEEN'] = 'septiņpadsmit';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['SIX'] = 'seši';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['SIXTEEN'] = 'sešpadsmit';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['TEN'] = 'desmit';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['THIRTEEN'] = 'trīspadsmit';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['THREE'] = 'trīs';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['TWELVE'] = 'divpadsmit';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['TWO'] = 'divi';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['WHATIS'] = 'Cik ir %s pluss %s?';
+$lang['lv_LV']['MathSpamProtection']['ZERO'] = 'nulle';
+$lang['lv_LV']['MemberImportForm']['Help1'] = '<p>Importēt lietotājus <em>CSV formātā</em> (komatatdalītas vērtības). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Rādīt uzlabotu pielietojumu</a></small></p>';
+$lang['lv_LV']['MemberImportForm']['Help2'] = '<div class="advanced">
+<h4>Paplašināts pielietojums</h4>
+<ul>
+<li>Atļautās kolonnas: <em>%s</em></li>
+<li>Katra no esošajiem lietotājiem tiek atlasīts pēc tā unikālā <em>Koda</em> vērtības, un tiek atjaunots ar jauno vērtību no importētā faila.</li>
+<li>Grupas var tikt piekārtotas kolonnā <em>Grupas</em>. Grupas tiek identificētas pēc to parametra <em>Kods</em>, Vairākas grupas var tikt atdalītas ar komatu. Esošās grupas lietotāju tiesības netiks dzēstas.</li>
+</ul>
+</div>';
+$lang['lv_LV']['MemberImportForm']['ResultCreated'] = 'Izveidoti %d lietotāji';
+$lang['lv_LV']['MemberImportForm']['ResultDeleted'] = 'Dzēsti %d lietotāji';
+$lang['lv_LV']['MemberImportForm']['ResultNone'] = 'Nav izmaiņas';
+$lang['lv_LV']['MemberImportForm']['ResultUpdated'] = 'Atjaunināti %d lietotāji';
+$lang['lv_LV']['MemberList.ss']['FILTER'] = 'Filtrēt';
+$lang['lv_LV']['MemberList_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Attēlo';
+$lang['lv_LV']['MemberList_PageControls.ss']['FIRSTMEMBERS'] = 'lietotāji';
+$lang['lv_LV']['MemberList_PageControls.ss']['LASTMEMBERS'] = 'lietotāji';
+$lang['lv_LV']['MemberList_PageControls.ss']['NEXTMEMBERS'] = 'lietotāji';
+$lang['lv_LV']['MemberList_PageControls.ss']['OF'] = 'no';
+$lang['lv_LV']['MemberList_PageControls.ss']['PREVIOUSMEMBERS'] = 'lietotāji';
+$lang['lv_LV']['MemberList_PageControls.ss']['TO'] = 'līdz/uz';
+$lang['lv_LV']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWFIRST'] = 'Skatīt pirmo';
+$lang['lv_LV']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWLAST'] = 'Skatīt pēdējo';
+$lang['lv_LV']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWNEXT'] = 'Skatīt nākamo';
+$lang['lv_LV']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWPREVIOUS'] = 'Skatīt iepriekšējo';
+$lang['lv_LV']['MemberList_Table.ss']['EMAIL'] = 'E-pasta adrese';
+$lang['lv_LV']['MemberList_Table.ss']['FN'] = 'Vārds';
+$lang['lv_LV']['MemberList_Table.ss']['PASSWD'] = 'Parole';
+$lang['lv_LV']['MemberList_Table.ss']['SN'] = 'Uzvārds';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['ADD'] = 'Pievienot';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['ADDEDTOGROUP'] = 'Lietotājs pievienots grupai';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['ADDINGFIELD'] = 'Pievienošana neizdevās';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['ANYGROUP'] = 'Jebkura grupa';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['ASC'] = 'Augošā secībā';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['DeleteTitleText'] = 'Izdzēst no šīs grupas';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['DeleteTitleTextDatabase'] = 'Izdzēst no datubāzes un visām grupām';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['DESC'] = 'Dilstošā secībā';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['EMAIL'] = 'E-pasts';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['ERRORADDINGUSER'] = 'Atgadījusies kļūda pievienojot lietotāju grupai: %s';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['FILTER'] = 'Filtrēt';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['FILTERBYGROUP'] = 'Filtrēt pēc grupas';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['FIRSTNAME'] = 'Vārds';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['ORDERBY'] = 'Kārtot pēc';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['SEARCH'] = 'Meklēt';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField.ss']['ADDNEW'] = 'Pievienot jaunu';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField.ss']['DELETEMEMBER'] = 'Dzēst šo lietotāju';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField.ss']['EDITMEMBER'] = 'Labot šo lietotāju';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Neviens ieraksts nav atrasts';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField.ss']['SHOWMEMBER'] = 'Rādīt šo lietotāju';
+$lang['lv_LV']['MemberTableField']['SURNAME'] = 'Uzvārds';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['ADDBUTTON'] = 'Pievienot';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['ADDFORM'] = 'Lai datubāzei pievienotu %s, aizpildiet šo formu. ';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['CHOOSE_COLUMNS'] = 'Izvēlēties rezultātu kolonnas...';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['CLEAR_SEARCH'] = 'Notīrīt meklēšanas filtru';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['CREATEBUTTON'] = 'Izveidot \'%s\'';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['DELETE'] = 'Dzēst';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['DELETEDRECORDS'] = 'Dzēsti %s ieraksti.';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['FOUNDRESULTS'] = 'Atrasti %s jūsu meklēšanas pieprasījumam atbilstoši ieraksti';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['GOBACK'] = 'Atpakaļ';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['GOFORWARD'] = 'Uz priekšu';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['IMPORT'] = 'Importēt no CSV';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['IMPORTEDRECORDS'] = 'Importēti %s ieraksti.';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['ITEMNOTFOUND'] = 'Nevaru atrast šo ierakstu';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['LOADEDFOREDITING'] = '\'%s\' ielādēts labošanai.';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['NOCSVFILE'] = 'Lūdzu izvēlaties CSV failu, kuru importēt';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['NOIMPORT'] = 'Nav ko importēt';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['NORESULTS'] = 'Nekas netika atrasts';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['SAVE'] = 'Saglabāt';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['SEARCHFOR'] = 'Meklēt';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['SEARCHRESULTS'] = 'Meklēšanas rezultāti';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['SELECTALL'] = 'izvēlēties visus';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['SELECTNONE'] = 'neizvēlēties nevienu';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin']['UPDATEDRECORDS'] = 'Atjaunoti %s ieraksti.';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECFIELDS'] = 'Darubāzes kolonnas';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECLINK'] = 'Rādīt %s specifikāciju';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECRELATIONS'] = 'Relācijas';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin_ImportSpec.ss']['IMPORTSPECTITLE'] = '%s specifikācija';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin_left.ss']['ADDLISTING'] = 'Pievienot';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin_left.ss']['IMPORT_TAB_HEADER'] = 'Importēt';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin_left.ss']['SEARCHLISTINGS'] = 'Meklēt';
+$lang['lv_LV']['ModelAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Laipni lūgti %s. Lūdzu izvēlaties vienu no ierakstiem, kas atrodas darbību rūtī pa kreisi.';
+$lang['lv_LV']['ModelSidebar.ss']['ADDLISTING'] = 'Pievienot';
+$lang['lv_LV']['ModelSidebar.ss']['IMPORT_TAB_HEADER'] = 'Importēt';
+$lang['lv_LV']['ModelSidebar.ss']['SEARCHLISTINGS'] = 'Meklēt';
+$lang['lv_LV']['PageComment']['Comment'] = 'Komentārs';
+$lang['lv_LV']['PageComment']['COMMENTBY'] = '\'%s\' komentārs par %s';
+$lang['lv_LV']['PageComment']['IsSpam'] = 'Spams?';
+$lang['lv_LV']['PageComment']['Name'] = 'Autora vārds';
+$lang['lv_LV']['PageComment']['NeedsModeration'] = 'Vai nepieciešams apstiprinājums?';
+$lang['lv_LV']['PageComment']['PLURALNAME'] = 'Lapas komentāri';
+$lang['lv_LV']['PageComment']['SINGULARNAME'] = 'Lapas saturs';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface']['COMMENTERURL'] = 'Jūsu mājaslapas URL';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface']['POST'] = 'Raksts';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface']['SPAMQUESTION'] = 'Spama aizsardzības jautājums: %s';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTLOGINERROR'] = 'Jūs nevarat pievienot komentārus kamēr neesat pieslēgušies sistēmai';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTPERMISSIONERROR'] = 'un kamēr jums nav atbilstoša piekļuves tiesību līmeņa';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTPOSTLOGIN'] = 'PIeslēgties šeit';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTS'] = 'Komentāri';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTSDISABLED'] = 'Komentāru pievienošana ir atslēgta';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface.ss']['NEXT'] = 'nākošais';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface.ss']['NOCOMMENTSYET'] = 'Šajā lapā neviens vēl nav atstājis savu komentāru';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface.ss']['POSTCOM'] = 'Pievieno savu komentāru';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface.ss']['PREV'] = 'iepriekšējais';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface.ss']['RSSFEEDALLCOMMENTS'] = 'RSS barotne visiem komentāriem';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface.ss']['RSSFEEDCOMMENTS'] = 'Šīs lapas komentāru RSS barotne';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface.ss']['RSSVIEWALLCOMMENTS'] = 'Skatīt visus komentārus';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface']['YOURCOMMENT'] = 'Komentāri';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface']['YOURNAME'] = 'Jūsu vārds';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface_Controller']['SPAMQUESTION'] = 'Spama aizsardzības jautājums: %s';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface_Form']['AWAITINGMODERATION'] = 'Jūsu komentārs tika iesniegts un gaida apstiprinājumu.';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface_Form']['MSGYOUPOSTED'] = 'Ziņa, kuru publicējāt bija:';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface_Form']['SPAMDETECTED'] = 'Konstatēts Spams!!';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['APPROVE'] = 'apstiprināt šo komentāru';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISNTSPAM'] = 'šis komentārs nav spams';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISSPAM'] = 'šis komentārs ir spams';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['PBY'] = 'Publicējis';
+$lang['lv_LV']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['REMCOM'] = 'dzēst šo komentāru';
+$lang['lv_LV']['Permission']['CMS_ACCESS_CATEGORY'] = 'CMS Piekļuve';
+$lang['lv_LV']['Permissions']['PERMISSIONS_CATEGORY'] = 'Lomas un piekļuves tiesības';
+$lang['lv_LV']['ReportAdmin']['MENUTITLE'] = 'Atskaites';
+$lang['lv_LV']['ReportAdmin_left.ss']['REPORTS'] = 'Atskaites';
+$lang['lv_LV']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Laipni lūgti';
+$lang['lv_LV']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'atskaišu sadaļā. Lūdzu izvēlieties konkrētu atskaiti, kas atrodas pa kreisi.';
+$lang['lv_LV']['ReportAdmin_SiteTree.ss']['REPORTS'] = 'Atskaites';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['ACCESS_HELP'] = 'Atļaut skatīt, pievienot un labot lietotājus, kā arī pievienot tiem piekļuves tiesības un lomas.';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['ADDMEMBER'] = 'Pievienot lietotāju';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['APPLY_ROLES'] = 'Piemērot grupām lomas';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['APPLY_ROLES_HELP'] = 'Iespēja labot grupai piekārtotās lomas. Nepieciešamas piekļuves tiesības \'Drošība\' sadaļai. ';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS'] = 'Pārvaldīt grupu tiesības';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS_HELP'] = 'Iespēja labot grupas piekļuves tiesības un IP adreses. Nepieciešamas piekļuves tiesības \'Drošība\' sadaļai. ';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['MemberListCaution'] = 'Brīdinājums: Izņemot lietotājus no šī saraksta, tie tiks dzēsti no visām grupām un datubāzes';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Drošība';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Drošība';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['NEWGROUP'] = 'Jauna grupa';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['SAVE'] = 'Saglabāt';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['SGROUPS'] = 'Drošības grupas';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['TABIMPORT'] = 'Imports';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['TABROLES'] = 'Lomas';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Izveidot';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin_left.ss']['DEL'] = 'Dzēst';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin_left.ss']['DELGROUPS'] = 'Dzēst izvēlētās grupas';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Atļaut pārkārtošanu ar vilkt un nomest paņēmienu';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin_left.ss']['GO'] = 'Aiziet';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin_left.ss']['SECGROUPS'] = 'Drošības grupas';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin_left.ss']['SELECT'] = 'Izvēlaties lapas, kuras jūs vēlaties dzēst un tad klikšķiniet uz pogas, kas atrodas zemāk';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'Lai pārkārtotu jūsu vietni, velciet lapas visapkārt kā vien vēlaties.';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin_MemberImportForm']['BtnImport'] = 'Importēt';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin_MemberImportForm']['FileFieldLabel'] = 'CSV fails <small>(Atļautie paplašinājumi: *.csv)</small>';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Laipni lūgti';
+$lang['lv_LV']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'drošības administrēšanas sadaļā. Lūdzu izvēlieties kādu grupu, kas atrodas pa kreisi. ';
+$lang['lv_LV']['SideReport']['BROKENFILES'] = 'Lapas ar bojātiem failiem';
+$lang['lv_LV']['SideReport']['BROKENLINKS'] = 'Labas ar bojātām saitēm';
+$lang['lv_LV']['SideReport']['BrokenLinksGroupTitle'] = 'Bojāto saišu atskaites';
+$lang['lv_LV']['SideReport']['BROKENREDIRECTORPAGES'] = 'NovirzītājLapas, kas norāda uz dzēstajām lapām';
+$lang['lv_LV']['SideReport']['BROKENVIRTUALPAGES'] = 'VirtuālāsLapas, kas norāda uz dzēstajām lapām';
+$lang['lv_LV']['SideReport']['ContentGroupTitle'] = 'Satura atskaites';
+$lang['lv_LV']['SideReport']['EMPTYPAGES'] = 'Tukšās lapas';
+$lang['lv_LV']['SideReport']['LAST2WEEKS'] = 'Lapas, kas rediģētas pēdējo 2 nedēļu laikā';
+$lang['lv_LV']['SideReport']['OtherGroupTitle'] = 'Citi';
+$lang['lv_LV']['SideReport']['ParameterLiveCheckbox'] = 'Pārbaudīt publisko vietni';
+$lang['lv_LV']['SideReport']['REPEMPTY'] = 'Atskaite %s ir tukša.';
+$lang['lv_LV']['SideReport']['TODO'] = 'Lapas ar Darbu Saraksta ierakstiem';
+$lang['lv_LV']['StaticExporter']['BASEURL'] = 'Bāzes URL';
+$lang['lv_LV']['StaticExporter']['EXPORTTO'] = 'Eksportēt uz to mapi';
+$lang['lv_LV']['StaticExporter']['FOLDEREXPORT'] = 'Mape, uz kuru eksportēt';
+$lang['lv_LV']['StaticExporter']['NAME'] = 'Statiskais eksportētājs';
+$lang['lv_LV']['TableListField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Nav atrasts neviens ieraksts';
+$lang['lv_LV']['TableListField.ss']['SORTASC'] = 'Kārtot augošā secībā';
+$lang['lv_LV']['TableListField.ss']['SORTDESC'] = 'Kārtot dilstošā secībā';
+$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Parādīt';
+$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['OF'] = 'no';
+$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['TO'] = 'uz';
+$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWFIRST'] = 'Skatīt pirmo';
+$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWLAST'] = 'Skatīt pēdējo';
+$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWNEXT'] = 'Skatīt nākamo';
+$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWPREVIOUS'] = 'Skatīt iepriekšējo';
+$lang['lv_LV']['ThumbnailStripField']['NOFLASHFOUND'] = 'Netika atrasts neviens flash fails';
+$lang['lv_LV']['ThumbnailStripField']['NOFOLDERFLASHFOUND'] = 'Netika atrasts neviens flash fails direktorijā';
+$lang['lv_LV']['ThumbnailStripField']['NOFOLDERIMAGESFOUND'] = 'Netika atrasts neviens attēls direktorijā';
+$lang['lv_LV']['ThumbnailStripField']['NOIMAGESFOUND'] = 'Neviens attēls netika atrasts';
+$lang['lv_LV']['ThumbnailStripField.ss']['CHOOSEFOLDER'] = '(Izvēlietites mapi vai lietojiet meklētāju augstāk)';
+$lang['lv_LV']['ViewArchivedEmail.ss']['CANACCESS'] = 'Jūs varat piekļūt arhivētajai vietnei no šīs saites:';
+$lang['lv_LV']['ViewArchivedEmail.ss']['HAVEASKED'] = 'Jums tiek lūgts aplūkot mūsu vietnes saturu';
+$lang['lv_LV']['WaitingOn.ss']['ATO'] = 'piesaistīts';
+$lang['lv_LV']['WidgetAreaEditor.ss']['AVAILABLE'] = 'Pieejamie sīkrīki';
+$lang['lv_LV']['WidgetAreaEditor.ss']['AVAILWIDGETS'] = 'Lai izmantotu sīkrīku klikšķiniet uz tā nosaukuma.';
+$lang['lv_LV']['WidgetAreaEditor.ss']['INUSE'] = 'Šobrīd izmantotie sīkrīki';
+$lang['lv_LV']['WidgetAreaEditor.ss']['NOAVAIL'] = 'Šobrīd nav pieejams neviens sīkrīks';
+$lang['lv_LV']['WidgetAreaEditor.ss']['TOADD'] = 'Lai pievienotu sīkrīkus, velciet tos šeit no laukuma kreisajā pusē.';
+$lang['lv_LV']['WidgetAreaEditor.ss']['TOSORT'] = 'Lai sakārtotu šajā lapā šobrīd izmantotos logrīkus, velciet tos uz augšu un leju. ';
+$lang['lv_LV']['WidgetDescription.ss']['CLICKTOADDWIDGET'] = 'Klikšķiniet, lai pievienotu logrīku';
+$lang['lv_LV']['WidgetEditor.ss']['DELETE'] = 'Dzēst';
+
+?>

0 comments on commit 6e19dfd

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.