Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

BUG: Missing comma in Maori language translation

  • Loading branch information...
commit 7dfc7dec1d0b6fc86ad6366d2aadd5c96b2e64b2 1 parent c97ed78
Naomi Guyer adrexia authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  javascript/lang/mi_NZ.js
2  javascript/lang/mi_NZ.js
View
@@ -27,7 +27,7 @@ if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
'CMSMAIN.AddSearchCriteria': 'Tāpiri Paearu',
'WidgetAreaEditor.TOOMANY': 'Aroha noa, kua taea te mōrahi o ngā taupānga iti i tēnei wāhi',
'AssetAdmin.ConfirmDelete': 'Kei te tino hiahia muku i tēnei kōpaki me ngā kōnae i roto?',
- 'Folder.Name': 'Ingoa kōpaki'
+ 'Folder.Name': 'Ingoa kōpaki',
'Tree.AddSubPage': 'Tāpiritia he whārangi hōu ki konei',
'Tree.EditPage': 'Whakatika',
'CMSMain.ConfirmRestoreFromLive': "Kei te tino hiahia tārua i te ihirangi kua whakaputaina ki te pae hukihuki?",
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.