Permalink
Browse files

ENHANCEMENT: Maori Language javascript

  • Loading branch information...
adrexia committed Jul 26, 2012
1 parent 3a01ae6 commit c97ed78fd9e1986418528f8a5bd7fff93b238520
Showing with 36 additions and 0 deletions.
  1. +36 −0 javascript/lang/mi_NZ.js
View
@@ -0,0 +1,36 @@
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
+ if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
+} else {
+ ss.i18n.addDictionary('mi_NZ', {
+ 'CMSMAIN.WARNINGSAVEPAGESBEFOREADDING' : "Me tiaki i te whārangi i mua i te tāpiri tamariki ki raro",
+ 'CMSMAIN.CANTADDCHILDREN' : "Kāore e taea te tāpiri tamariki ki te kōpuku kua tīpakotia",
+ 'CMSMAIN.ERRORADDINGPAGE' : 'Hapa tāpiri whārangi',
+ 'CMSMAIN.FILTEREDTREE' : 'Me whakaatu te rākau kua tātaritia i ngā whārangi kua hurihia anake',
+ 'CMSMAIN.ERRORFILTERPAGES' : 'Kāore i taea te tātari i te rākau kia whakaaturia ngā whārangi kua hurihia anake<br />%s',
+ 'CMSMAIN.ERRORUNFILTER' : 'Rākau tē tātaritia',
+ 'CMSMAIN.PUBLISHINGPAGES' : 'Whakaputa whārangi ana...',
+ 'CMSMAIN.SELECTONEPAGE' : "Kōwhiria kotahi whārangi i te iti rawa.",
+ 'CMSMAIN.ERRORPUBLISHING' : 'Kua hapa te whakaputa whārangi',
+ 'CMSMAIN.REALLYDELETEPAGES' : "Kei te tino hiahia muku i ngā whārangi kua tohua %s?",
+ 'CMSMAIN.DELETINGPAGES' : 'Muku whārangi ana...',
+ 'CMSMAIN.ERRORDELETINGPAGES': 'Kua hapa te muku whārangi',
+ 'CMSMAIN.PUBLISHING' : 'Whakaputa ana...',
+ 'CMSMAIN.RESTORING': 'Whakaora ana...',
+ 'CMSMAIN.ERRORREVERTING': 'Kua hapa te hoki ki ngā ihirangi hohe',
+ 'CMSMAIN.SAVING' : 'Tiaki ana...',
+ 'CMSMAIN.SELECTMOREPAGES' : "Kua kōwhiria e %s ngā whārangi.\n\nHe tika kia mahia tēnei mahi?",
+ 'CMSMAIN.ALERTCLASSNAME': 'Ka whakahōutia te momo whārangi i muri i te tiaki i te whārangi',
+ 'CMSMAIN.URLSEGMENTVALIDATION': 'Ka taea anake ngā pūāhua, ngā mati me ngā tohuhono i ngā PRO.',
+ 'AssetAdmin.BATCHACTIONSDELETECONFIRM': "Kei te tino hiahia muku i ngā kōpaki %s?",
+ 'AssetTableField.REALLYDELETE': "Kei te tino hiahia muku i ngā kōnae kua tohua?",
+ 'AssetTableField.MOVING': 'Neke ana i te %s kōnae',
+ 'CMSMAIN.AddSearchCriteria': 'Tāpiri Paearu',
+ 'WidgetAreaEditor.TOOMANY': 'Aroha noa, kua taea te mōrahi o ngā taupānga iti i tēnei wāhi',
+ 'AssetAdmin.ConfirmDelete': 'Kei te tino hiahia muku i tēnei kōpaki me ngā kōnae i roto?',
+ 'Folder.Name': 'Ingoa kōpaki'
+ 'Tree.AddSubPage': 'Tāpiritia he whārangi hōu ki konei',
+ 'Tree.EditPage': 'Whakatika',
+ 'CMSMain.ConfirmRestoreFromLive': "Kei te tino hiahia tārua i te ihirangi kua whakaputaina ki te pae hukihuki?",
+ 'CMSMain.RollbackToVersion': "Kei te tino hiahia hoki ki te tauira #%s o tēnei whārangi?"
+ });
+}

0 comments on commit c97ed78

Please sign in to comment.