Skip to content
This repository
Browse code

ENHANCEMENT: Maori Language javascript

  • Loading branch information...
commit c97ed78fd9e1986418528f8a5bd7fff93b238520 1 parent 3a01ae6
Naomi Guyer authored July 26, 2012

Showing 1 changed file with 36 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 36  javascript/lang/mi_NZ.js
36  javascript/lang/mi_NZ.js
... ...
@@ -0,0 +1,36 @@
  1
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
  2
+	if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
  3
+} else {
  4
+	ss.i18n.addDictionary('mi_NZ', {
  5
+		'CMSMAIN.WARNINGSAVEPAGESBEFOREADDING' : "Me tiaki i te whārangi i mua i te tāpiri tamariki ki raro",
  6
+		'CMSMAIN.CANTADDCHILDREN' : "Kāore e taea te tāpiri tamariki ki te kōpuku kua tīpakotia",
  7
+		'CMSMAIN.ERRORADDINGPAGE' : 'Hapa tāpiri whārangi',
  8
+		'CMSMAIN.FILTEREDTREE' : 'Me whakaatu te rākau kua tātaritia i ngā whārangi kua hurihia anake',
  9
+		'CMSMAIN.ERRORFILTERPAGES' : 'Kāore i taea te tātari i te rākau kia whakaaturia ngā whārangi kua hurihia anake<br />%s',
  10
+		'CMSMAIN.ERRORUNFILTER' : 'Rākau tē tātaritia',
  11
+		'CMSMAIN.PUBLISHINGPAGES' : 'Whakaputa whārangi ana...',
  12
+		'CMSMAIN.SELECTONEPAGE' : "Kōwhiria kotahi whārangi i te iti rawa.",
  13
+		'CMSMAIN.ERRORPUBLISHING' : 'Kua hapa te whakaputa whārangi',
  14
+		'CMSMAIN.REALLYDELETEPAGES' : "Kei te tino hiahia muku i ngā whārangi kua tohua %s?",
  15
+		'CMSMAIN.DELETINGPAGES' : 'Muku whārangi ana...',
  16
+		'CMSMAIN.ERRORDELETINGPAGES': 'Kua hapa te muku whārangi',
  17
+		'CMSMAIN.PUBLISHING' : 'Whakaputa ana...',
  18
+		'CMSMAIN.RESTORING': 'Whakaora ana...',
  19
+		'CMSMAIN.ERRORREVERTING': 'Kua hapa te hoki ki ngā ihirangi hohe',
  20
+		'CMSMAIN.SAVING' : 'Tiaki ana...',
  21
+		'CMSMAIN.SELECTMOREPAGES' : "Kua kōwhiria e %s ngā whārangi.\n\nHe tika kia mahia tēnei mahi?",
  22
+		'CMSMAIN.ALERTCLASSNAME': 'Ka whakahōutia te momo whārangi i muri i te tiaki i te whārangi',
  23
+		'CMSMAIN.URLSEGMENTVALIDATION': 'Ka taea anake ngā pūāhua, ngā mati me ngā tohuhono i ngā PRO.',
  24
+		'AssetAdmin.BATCHACTIONSDELETECONFIRM': "Kei te tino hiahia muku i ngā kōpaki %s?",
  25
+		'AssetTableField.REALLYDELETE': "Kei te tino hiahia muku i ngā kōnae kua tohua?",
  26
+		'AssetTableField.MOVING': 'Neke ana i te %s kōnae',
  27
+		'CMSMAIN.AddSearchCriteria': 'Tāpiri Paearu',
  28
+		'WidgetAreaEditor.TOOMANY': 'Aroha noa, kua taea te mōrahi o ngā taupānga iti i tēnei wāhi',
  29
+		'AssetAdmin.ConfirmDelete': 'Kei te tino hiahia muku i tēnei kōpaki me ngā kōnae i roto?',
  30
+		'Folder.Name': 'Ingoa kōpaki'
  31
+		'Tree.AddSubPage': 'Tāpiritia he whārangi hōu ki konei',
  32
+		'Tree.EditPage': 'Whakatika',
  33
+		'CMSMain.ConfirmRestoreFromLive': "Kei te tino hiahia tārua i te ihirangi kua whakaputaina ki te pae hukihuki?",
  34
+		'CMSMain.RollbackToVersion': "Kei te tino hiahia hoki ki te tauira #%s o tēnei whārangi?"
  35
+	});
  36
+}

0 notes on commit c97ed78

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.