Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Updated translations

  • Loading branch information...
commit ca37dc8e6996612616afafcd2e6782684f14dd53 1 parent 311e0d0
@chillu chillu authored
Showing with 388 additions and 80 deletions.
  1. +4 −4 javascript/lang/src/pl.js
  2. +16 −0 lang/pl.yml
  3. +8 −0 lang/ru.yml
  4. +360 −76 lang/sr.yml
View
8 javascript/lang/src/pl.js
@@ -11,9 +11,9 @@
"CMSMAIN.PUBLISHING": "Publikacja...",
"CMSMAIN.URLSEGMENTVALIDATION": "Adres URL może składać się tylko z liter, cyfr i łączników.",
"URLSEGMENT.Cancel": "Anuluj",
- "Tree.ShowAsList": "Show children as list",
+ "Tree.ShowAsList": "Pokaż dzieci jako listę",
"CMSMAIN.ERRORREVERTING": "Błąd podczas powrotu do opublikowanej strony",
- "Tree.ThisPageOnly": "This page only",
+ "Tree.ThisPageOnly": "Tylko tę stronę",
"CMSMain.ConfirmRestoreFromLive": "Czy na pewno skopiować opublikowaną treść do strony roboczej?",
"CMSMAIN.ERRORPUBLISHING": "Błąd podczas publikacji stron",
"CMSMAIN.ERRORADDINGPAGE": "Błąd przy dodawaniu strony",
@@ -27,8 +27,8 @@
"AssetAdmin.ConfirmDelete": "Czy na pewno usunąć ten folder i wszystkie pliki w nim zawarte?",
"AssetAdmin.BATCHACTIONSDELETECONFIRM": "Czy na pewno usunąć %s folderów?",
"CMSMAIN.AddSearchCriteria": "Dodaj kryteria",
- "Tree.Duplicate": "Duplicate",
- "Tree.ThisPageAndSubpages": "This page and subpages",
+ "Tree.Duplicate": "Powiel",
+ "Tree.ThisPageAndSubpages": "Ta strona i podstrony",
"WidgetAreaEditor.TOOMANY": "Przepraszam, ale osiągnięto maksymalną ilość widgetów w tym obszarze",
"CMSMAIN.DELETINGPAGES": "Usuwanie stron...",
"Folder.Name": "Nazwa folderu",
View
16 lang/pl.yml
@@ -70,6 +70,7 @@ pl:
UNPUBLISHED_PAGES: 'Usunięto z opublikowanych %d stron'
UNPUBLISH_PAGES: Cofnij publikację
CMSMain:
+ ACCESS: 'Dostęp do sekcji ''{title}'''
ACCESS_HELP: 'Zezwala na oglądanie sekcji zawierających drzewo stron oraz treść. Prawo Przeglądaj i edytuj może być obsługiwane przez pola wyboru dostępne na stronach oraz poprzez zakładkę uprawnień.'
AddNew: 'Dodaj nową stronę'
AddNewButton: 'Dodaj nowy'
@@ -95,10 +96,14 @@ pl:
PUBALLFUN2: "Naciśnięcie tego przycisku spowoduje przejście po wszystkich stronach i opublikowanie ich. Zazwyczaj używa się tego, gdy w witrynie było bardzo dużo zmian, na przykład gdy witryna została utworzona."
PUBPAGES: 'Zrobiono: Opublikowano {count} stron'
PageAdded: 'Pomyślnie utworzono stronę'
+ REMOVED: 'Usunięto ''{title}''{description} z witryny'
+ REMOVEDPAGE: 'Usunięto ''{title}'' z opublikowanej witryny'
REMOVEDPAGEFROMDRAFT: '''%s'' usunięto ze szkiców'
RESTORE: Przywróć
RESTORED: 'Pomyślnie przywrócono ''{title}'''
ROLLBACK: 'Wróć do tej wersji'
+ ROLLEDBACKPUBv2: 'Przywrócono opublikowaną wersję'
+ ROLLEDBACKVERSIONv2: 'Przywrócono wersję #%d.'
SAVE: Zapisz
SAVEDRAFT: 'Zapisz szkic'
TabContent: Zawartość
@@ -132,6 +137,7 @@ pl:
UNKNOWN: Nieznany
WHEN: Kiedy
CMSPagesController:
+ GalleryView: 'Tryb galerii'
ListView: 'Widok listy'
MENUTITLE: Strony
TreeView: 'Widok drzewa'
@@ -240,6 +246,10 @@ pl:
MENUTITLE: Raporty
ReportAdminForm:
FILTERBY: 'Filtruj po'
+ SITETREE:
+ VIRTUALPAGEDRAFTWARNING: 'Aby opublikować stronę wirtualną opublikuj stronę powiązaną'
+ VIRTUALPAGEWARNING: 'Aby opublikować tą stronę najpierw wybierz stronę powiązaną i zapisz zmiany'
+ VIRTUALPAGEWARNINGSETTINGS: 'Aby opublikować wybierz stronę powiązaną w sekcji głównej'
SearchForm:
GO: Przejdź
SEARCH: Szukaj
@@ -256,6 +266,8 @@ pl:
OtherGroupTitle: Inny
ParameterLiveCheckbox: 'Sprawdź witrynę'
REPEMPTY: '{title} raport jest pusty.'
+ SilverStripeNavigator:
+ ARCHIVED: Zarchiwizowane
SilverStripeNavigatorLink:
ShareInstructions: 'Aby podzielić się tą stroną, skopiuj i wklej poniższy link.'
ShareLink: 'Podziel się linkiem'
@@ -324,7 +336,9 @@ pl:
LINKCHANGENOTE: 'Zmiana linku na aktualnej stronie skutkuje zmianą w linkach stron potomnych.'
MENUTITLE: 'Sekcja nawigacji'
METADESC: 'Opis'
+ METADESCHELP: 'Wyszukiwarki internetowe używają tej treści w wynikach wyszukiwania (ta treść nie wpłynie na ich pozycjonowanie)'
METAEXTRA: 'Własne meta tagi'
+ METAEXTRAHELP: 'HTML zawierający dodatkowe metainformacje, n.p. <meta name="customName" content="your custom content here" />'
MODIFIEDONDRAFTHELP: 'Na stronie znajdują się nieopublikowane zmiany'
MODIFIEDONDRAFTSHORT: Zmodyfikowana
MetadataToggle: Metadane
@@ -359,6 +373,7 @@ pl:
URLSegment: 'Segment adresu URL'
VIEWERGROUPS: 'Grupy przeglądających'
VIEW_ALL_DESCRIPTION: 'Przeglądanie stron'
+ VIEW_ALL_HELP: 'Uprawenienie do przeglądania wszystkich stron w witrynie, bez wzlędu na szczegółowe ustawienia w ich zakładkach Dostęp. Wymaga uprawenienia "Dostęp do sekcji ''Strony''" '
VIEW_DRAFT_CONTENT: 'Obejrzyj szkic treści'
VIEW_DRAFT_CONTENT_HELP: 'Stosowane do oglądania szkiców stron poza systemem CMS. Przydatne w przypadku zewnętrznych współpracowników nie mających dostępu do CMS.'
Viewers: 'Grupy przeglądających'
@@ -382,6 +397,7 @@ pl:
DESCRIPTION: 'Wyświetla zawartość innej strony'
EditLink: edytuj
HEADER: 'To jest wirtualna strona'
+ HEADERWITHLINK: 'Strona wirtualna odzwierciedlająca treść "{title}" ({link})'
PLURALNAME: 'Wirtualne Strony'
PageTypNotAllowedOnRoot: '"{type}" nie jest dozwolona dla głównego poziomu wirtualnej strony'
SINGULARNAME: 'Wirtualna Strona'
View
8 lang/ru.yml
@@ -114,6 +114,7 @@ ru:
RESET: Восстановить
CMSPageAddController:
ParentMode_child: 'Под другой страницей'
+ ParentMode_top: 'Корневая страница'
MENUTITLE: 'Добавить страницу'
CMSPageHistoryController:
COMPAREMODE: 'Режим сравнения (выбрать две)'
@@ -152,6 +153,8 @@ ru:
Title: 'Все страницы, включая удаленные'
CMSSiteTreeFilter_Search:
Title: 'Все страницы'
+ ContentControl:
+ NOTEWONTBESHOWN: 'Внимание: это сообщение не будет показано посетителям'
ContentController:
ARCHIVEDSITE: 'Версия для просмотра'
ARCHIVEDSITEFROM: 'Архив сайта от'
@@ -223,6 +226,7 @@ ru:
CONTENT_CATEGORY: 'Права доступа к содержимому'
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Роли и права доступа'
RedirectorPage:
+ DESCRIPTION: 'Перенаправление на другую внутреннюю страницу'
HASBEENSETUP: 'Страница перенаправления установлена без указания места перенаправления.'
HEADER: 'Эта страница будет перенаправлять пользователей на другую страницу'
OTHERURL: 'URL другого сайта'
@@ -259,6 +263,9 @@ ru:
REPEMPTY: 'Отчет {title} пуст.'
SilverStripeNavigator:
ARCHIVED: Архивные
+ SilverStripeNavigatorLink:
+ ShareInstructions: 'Чтобы поделиться ссылкой на эту страницу, скопируйте URL ниже.'
+ ShareLink: 'Поделиться ссылкой'
SilverStripeNavigatorLinkl:
CloseLink: Закрыть
SiteConfig:
@@ -375,6 +382,7 @@ ru:
URLSegmentField:
Cancel: Отмена
Edit: Редактировать
+ OK: ОК
ViewArchivedEmail_ss:
CANACCESS: 'Вы можете посмотреть архивную версию сайта по этой ссылке:'
HAVEASKED: 'Вы запросили просмотр содержимого нашего сайта за'
View
436 lang/sr.yml
@@ -1,127 +1,411 @@
sr:
AssetAdmin:
+ ADDFILES: 'Додај датотеке'
+ ActionAdd: 'Додај фасциклу'
+ AppCategoryArchive: Архива
+ AppCategoryAudio: Аудио
+ AppCategoryDocument: Документ
+ AppCategoryFlash: Flash
+ AppCategoryImage: Слика
+ AppCategoryVideo: Видео
+ BackToFolder: 'Повратак у фасциклу'
+ CREATED: Датум
+ CurrentFolderOnly: 'Само у овој фасцикли?'
+ DetailsView: Детаљи
+ FILES: Датотеке
+ FILESYSTEMSYNC: 'Синхронизуј датотеке'
+ FILESYSTEMSYNCTITLE: 'Ажурирање уноса у базу података CMS-a везаних за датотеке из датотечког система. Опција је корисна када је вршено постављање датотека изван CMS-а, нпр. путем FTP-а.'
+ FROMTHEINTERNET: 'Са интернета'
+ FROMYOURCOMPUTER: 'Са Вашег рачунара'
+ Filetype: 'Тип датотеке'
+ ListView: 'Приказ у виду листе'
NEWFOLDER: Нова фасцикла
+ SIZE: Величина
+ THUMBSDELETED: '{count} некоришћених сличицâ је обрисано'
+ TreeView: 'Преглед у виду стабла'
+ Upload: Постави
+ MENUTITLE: Датотеке
+ AssetAdmin_DeleteBatchAction:
+ TITLE: 'Обриши фасцикле'
+ AssetAdmin_Tools:
+ FILTER: Филтер
AssetAdmin_left_ss:
GO: Иди
+ AssetTableField:
+ BACKLINKCOUNT: 'Користи се на:'
+ PAGES: страници(а)
+ BackLink_Button_ss:
+ Back: Назад
+ BrokenLinksReport:
+ Any: Било који
+ BROKENLINKS: 'Извештај о оштећеним линковима'
+ CheckSite: 'Провери сајт'
+ CheckSiteDropdownDraft: 'Нарцт сајта'
+ CheckSiteDropdownPublished: 'Објављени сајт'
+ ColumnDateLastModified: 'Датум последње измене'
+ ColumnDateLastPublished: 'Датум последњег публиковања'
+ ColumnProblemType: 'Тип проблема'
+ ColumnURL: URL
+ HasBrokenFile: 'садржи оштећену датотеку'
+ HasBrokenLink: 'садржи оштећен линк'
+ HasBrokenLinkAndFile: 'садржи оштећене линк и датотеку'
+ HoverTitleEditPage: 'Измени страницу'
+ PageName: 'Назив странице'
+ ReasonDropdown: 'Проблем за проверу'
+ ReasonDropdownBROKENFILE: 'Оштећена датотека'
+ ReasonDropdownBROKENLINK: 'Оштећен линк'
+ ReasonDropdownRPBROKENLINK: 'Страница за преусмеривање која показује на непостојећу страницу'
+ ReasonDropdownVPBROKENLINK: 'Виртуелна страница која показује на непостојећу страницу'
+ RedirectorNonExistent: 'страница за преусмеривање која показује на непостојећу страницу'
+ VirtualPageNonExistent: 'виртуелна страница која показује на непостојећу страницу'
+ CMSAddPageController:
+ Title: 'Додај страницу'
+ CMSBatchActions:
+ DELETED_DRAFT_PAGES: 'Из нацрта сајта избрисано %d страница. Није успело брисање %d страница.'
+ DELETED_PAGES: 'Из објављеног сајта избрисано %d страница. Није успело брисање %d страница.'
+ DELETE_DRAFT_PAGES: 'Избриши из нацрта сајта'
+ DELETE_PAGES: 'Избриши из објављеног сајта'
+ PUBLISHED_PAGES: 'Објављено %d страница. Није успело објављивање %d страница.'
+ PUBLISH_PAGES: Објави
+ UNPUBLISHED_PAGES: 'Поништена је објава %d страница.'
+ UNPUBLISH_PAGES: Поништи објаву
CMSMain:
+ ACCESS: 'Приступ ''{title}'' секцији'
+ ACCESS_HELP: 'Дозвољава преглед секције која садржи стабло страница и садржај. Дозволе за преглед и уређивање могу се подесити путем специфичних падајућих листи појединачних страница, као и путем "Дозволе за садржај".'
+ AddNew: 'Додај нову страницу'
+ AddNewButton: 'Додај нову'
+ AddPageRestriction: 'Напомена: Неки типови страница нису дозвољени за овај избор'
+ ChoosePageParentMode: 'Изаберите где желите да креирате ову страницу'
+ ChoosePageType: 'Изабери тип странице'
+ Create: Креирај
+ DELETE: 'Избриши нацрт'
+ DELETEFP: Избриши
+ DESCREMOVED: 'и {count} потомака'
+ DUPLICATED: '''{title}'' успешно дуплиран'
+ DUPLICATEDWITHCHILDREN: '''{title}'' и деца успешно дуплирани'
EMAIL: Е-пошта
- PAGENOTEXISTS: 'Ова страна не постоји'
+ EditTree: 'Измени стабло'
+ ListFiltered: 'Филтрирана листа.'
+ NEWPAGE: 'Нова {pagetype}'
+ PAGENOTEXISTS: 'Ова страница не постоји'
+ PAGES: Странице
+ PAGETYPEANYOPT: Било која
+ PAGETYPEOPT: 'Тип странице'
PUBALLCONFIRM: 'Објавите сваку страну на овом сајту копирањем садржај на жив сајт.'
PUBALLFUN: 'Функција „Објави све“ '
- PUBALLFUN2: "Притиском на ово дугме постићи ћете исто што и одласком на сваку страну и притискањем дугмета „објави“ . Намењена је за коришћене након великих измена садржаја као када се сајт први пут објављује."
+ PUBALLFUN2: "Притиском на ово дугме постићи ћете исто што и одласком на сваку страну и притискањем дугмета „Објави“ . Намењена је за коришћење након великих измена садржаја као када се сајт први пут објављује."
+ PUBPAGES: 'Урађено: Објављено {count} страница'
+ PageAdded: 'Успешно креирана страница'
+ REMOVED: 'Са објављеног сајта обрисана је страница ''{title}''{description}'
+ REMOVEDPAGE: 'Са објављеног сајта уклоњена је страница ''{title}'''
+ REMOVEDPAGEFROMDRAFT: 'Страница ''%s'' је уклоњена из нацрта сајта'
+ RESTORE: Обнови
+ RESTORED: '''{title}'' успешно обновљен'
ROLLBACK: 'Врати се на ову верзију'
+ ROLLEDBACKPUBv2: 'Враћено на објављену верзију.'
+ ROLLEDBACKVERSIONv2: 'Враћено на верзију #%d.'
SAVE: Сачувај
+ SAVEDRAFT: 'Сачувај нацрт'
+ TabContent: Садржај
+ TabHistory: Историја
+ TabSettings: Подешавања
+ TreeFiltered: 'Филтрирано стабло'
+ TreeFilteredClear: 'Избриши филтер'
+ MENUTITLE: 'Измени страницу'
+ CMSMain_left_ss:
+ APPLY_FILTER: 'Примени филтер'
+ RESET: Врати у пређашње стање
+ CMSPageAddController:
+ ParentMode_child: 'Као подстраницу друге странице'
+ ParentMode_top: 'Вршни ниво'
+ MENUTITLE: 'Додај страницу'
CMSPageHistoryController:
- COMPAREMODE: 'Uporedni metod (izaberi dva)'
- COMPAREVERSIONS: 'Uporediti verzije'
- REVERTTOTHISVERSION: 'Vrati se na ovu verziju'
- SHOWUNPUBLISHED: 'Pokaži neobjavljene verzije'
- SHOWVERSION: 'Pokaži verziju'
- VIEW: pregled
+ COMPAREMODE: 'Режим поређења (изабери два)'
+ COMPAREVERSIONS: 'Упореди верзије'
+ COMPARINGVERSION: 'Поређење верзија {version1} и {version2}.'
+ REVERTTOTHISVERSION: 'Врати на ову верзију'
+ SHOWUNPUBLISHED: 'Прикажи необјављене верзије'
+ SHOWVERSION: 'Прикажи верзију'
+ VIEW: преглед
+ VIEWINGLATEST: 'Тренутно се приказује последња верзија.'
+ VIEWINGVERSION: 'Тренутно је приказана верзија {version}.'
+ MENUTITLE: Историја
CMSPageHistoryController_versions_ss:
- AUTHOR: Autor
- NOTPUBLISHED: 'Neobjavljeno'
- PUBLISHER: Izdavač
- UNKNOWN: Nepoznato
- WHEN: Datum
+ AUTHOR: Аутор
+ NOTPUBLISHED: 'Необјављено'
+ PUBLISHER: Објављивач
+ UNKNOWN: Непознато
+ WHEN: Датум
CMSPagesController:
- GalleryView: 'Prikaz galerije'
- MENUTITLE: Stranice
- TreeView: 'Prikaz drveta'
+ GalleryView: 'Приказ у виду галерије'
+ ListView: 'Приказ у виду листе'
+ MENUTITLE: Странице
+ TreeView: 'Приказ у виду стабла'
+ CMSPagesController_ContentToolbar_ss:
+ MULTISELECT: Вишеструки избор
+ CMSPagesController_Tools_ss:
+ FILTER: Филтер
+ CMSSearch:
+ FILTERDATEFROM: Од
+ FILTERDATEHEADING: Датум
+ FILTERDATETO: За
+ FILTERLABELTEXT: Садржај
+ CMSSiteTreeFilter_ChangedPages:
+ Title: 'Измењене странице'
CMSSiteTreeFilter_DeletedPages:
- Title: 'Sve stranice, uključujući i izbrisane'
+ Title: 'Све странице, укључујући и избрисане'
CMSSiteTreeFilter_Search:
- Title: 'Sve stranice'
+ Title: 'Све странице'
ContentControl:
- NOTEWONTBESHOWN: 'Primedba: ova poruka neće biti prikazana vašim posetiocima'
+ NOTEWONTBESHOWN: 'Напомена: ова порука неће бити приказана посетиоцима'
+ ContentController:
+ ARCHIVEDSITE: 'Верзија за претходни преглед'
+ ARCHIVEDSITEFROM: 'Архивирани сајт из'
+ CMS: CMS
+ DRAFT: Нацрт
+ DRAFTSITE: 'Нарцт сајта'
+ DRAFT_SITE_ACCESS_RESTRICTION: 'Да би сте прегледали нацрт сајта или архивирани садржај морате бити пријављени Вашом CMS лозинком. <a href="%s">Кликните овде да би сте се вратили на објављени сајт.</a>'
+ Email: Е-пошта
+ INSTALL_SUCCESS: 'Инсталација је успешно обављена!'
+ InstallFilesDeleted: 'Инсталационе датотеке су успешно обрисане.'
+ InstallSecurityWarning: 'Из безбедносних разлога требали би да обришете инсталационе датотеке, осим ако не планирате да касније поново покрећете инсталацију (<em>захтева администраторски приступ, види изнад</em>). Такође, web server захтева право писања само за "assets" фасциклу, па можете уклонити право писања за све друге фасцикле. <a href="{link}" style="text-align: center;">Кликни овде да обришеш инсталационе датотеке.</a>'
+ InstallSuccessCongratulations: 'SilverStripe је успешно инсталиран!'
+ LOGGEDINAS: 'Пријављен као'
+ LOGIN: Пријава
+ LOGOUT: 'Одјава'
+ NOTLOGGEDIN: 'Нисте пријављени'
+ PUBLISHED: Објаљено
+ PUBLISHEDSITE: 'Објављени сајт'
+ Password: Лозинка
+ PostInstallTutorialIntro: 'Овај сајт је поједностављена верзија SilverStripe 3 сајта. Сазнајте више о могућностима проширења сајта на {link}.'
+ StartEditing: 'Можете започети са изменама садржаја отварањем <a href="{link}">CMS-а</a>.'
+ UnableDeleteInstall: 'Инсталационе датотеке не могу бити избрисане. Ручно избришите следеће датотеке:'
+ VIEWPAGEIN: 'Прикажи страницу у:'
ErrorPage:
400: '400 - Лош захтев'
+ 401: '401 - Неауторизовано'
403: '403 - Забрањено'
404: '404 - Није пронађено'
405: '405 - Метода није дозвољена'
406: '406 - није прихватљиво'
- 500: '500 - Интерна грешка у серверу'
+ 407: '407 - Потребна идентификација проксија'
+ 408: '408 - Захтев истекао'
+ 409: '409 - Конфликт'
+ 410: '410 - Удаљено'
+ 411: '411 - Потребна дужина'
+ 412: '412 - Неуспешан предуслов'
+ 413: '413 - Захтевани ентитет превелик'
+ 414: '414 - Захтевани URI је предугачак'
+ 415: '415 - Неподржан тип медија'
+ 416: '416 - Тражени опсег није задовољив'
+ 417: '417 - Неуспело очекивање'
+ 500: '500 - Интерна грешка сервера'
501: '501 - Није имплементирано'
+ 502: '502 - Погрешан мрежни пролаз'
503: '503 - Сервис није доступан'
+ 504: '504 - Временски истек мрежног пролаза'
505: '505 - HTTP верзија није подржана'
- CODE: 'Код грешке'
+ CODE: 'Кôд грешке'
+ DEFAULTERRORPAGECONTENT: '<p>Извињавамо се, изгледа да покушавате да приступите страници која не постоји.</p><p>Молимо Вас проверите URL којем покушавате да приступите и покушајте поново.</p>'
DEFAULTERRORPAGETITLE: 'Страница није пронађена'
+ DEFAULTSERVERERRORPAGECONTENT: '<p>Извињавамо се, постоји проблем при обради Вашег захтева.</p>'
+ DEFAULTSERVERERRORPAGETITLE: 'Грешка сервера'
+ DESCRIPTION: 'Прилагођени садржај за различите случајеве грешака (нпр. "Страница није пронађена" )'
+ ERRORFILEPROBLEM: 'Грешка при отварању датотеке "{filename}" за упис. Молимо Вас да проверите права приступа датотеци. '
+ PLURALNAME: 'Странице грешака'
+ SINGULARNAME: 'Страница грешке'
Folder:
- AddFolderButton: 'Dodaj direktorijum'
- DELETEUNUSEDTHUMBNAILS: 'Obriši nekorišćene umanjene prikaze'
- UNUSEDFILESTITLE: 'Nekorišćeni fajlovi'
- UNUSEDTHUMBNAILSTITLE: 'Nekorišćeni umanjeni prikazi'
- UploadFilesButton: Postavi
+ AddFolderButton: 'Додај фасциклу'
+ DELETEUNUSEDTHUMBNAILS: 'Избриши некоришћене сличице'
+ UNUSEDFILESTITLE: 'Некоришћене датотеке'
+ UNUSEDTHUMBNAILSTITLE: 'Некоришћени умањени прикази'
+ UploadFilesButton: Постави
+ LeftAndMain:
+ DELETED: Избрисано.
+ PreviewButton: Претходни преглед
+ SAVEDUP: Сачувано.
+ SearchResults: 'Резултати претраживања'
+ Permission:
+ CMS_ACCESS_CATEGORY: 'Приступ CMS-у'
+ Permissions:
+ CONTENT_CATEGORY: 'Дозволе за садржај'
+ PERMISSIONS_CATEGORY: 'Улоге и дозволе за приступ'
RedirectorPage:
- DESCRIPTION: 'Preusmerava na drugu stranicu'
- HASBEENSETUP: 'Stranica za preusmeravanje je podešena bez parametara preusmeravanja.'
- HEADER: 'Ova stranica će preusmeriti korisnike na drugu stranicu'
- OTHERURL: 'URL drugog sajta'
- REDIRECTTO: 'Preusmeri na'
- REDIRECTTOEXTERNAL: 'Drugi sajt'
- REDIRECTTOPAGE: 'Stranicu na vašem sajtu'
- YOURPAGE: 'Stranica na vašem sajtu'
+ DESCRIPTION: 'Преусмерава на другу интерну страницу'
+ HASBEENSETUP: 'Страници за преусмеравање није подешено одредиште на које преусмерава.'
+ HEADER: 'Ова страница ће преусмерити кориснике на другу страницу'
+ OTHERURL: 'URL другог веб сајта'
+ PLURALNAME: 'Странице за преусмеравања'
+ REDIRECTTO: 'Преусмери на'
+ REDIRECTTOEXTERNAL: 'Други веб сајт'
+ REDIRECTTOPAGE: 'Страницу на Вашем веб сајту'
+ SINGULARNAME: 'Страница за преусмеравање'
+ YOURPAGE: 'Страница на Вашем веб сајту'
+ ReportAdmin:
+ ReportTitle: Наслов
+ MENUTITLE: Извештаји
+ ReportAdminForm:
+ FILTERBY: 'Филтрирај по'
+ SITETREE:
+ VIRTUALPAGEDRAFTWARNING: 'Молимо вас да објавите повезану страницу, како би виртуелна страница била објављена'
+ VIRTUALPAGEWARNING: 'Молимо Вас да изаберете повезану страницу и сачувате измену пре него што објавите ову страницу'
+ VIRTUALPAGEWARNINGSETTINGS: 'Молимо Вас да изаберете повезану страницу у пољима главног садржаја да би сте објавили'
SearchForm:
- SEARCH: Pretraga
+ GO: Иди
+ SEARCH: Претражи
+ SearchResults: 'Резултати претраживања'
SideReport:
- EMPTYPAGES: 'Празне стране'
- LAST2WEEKS: 'Стране мењане у задње две недеље'
+ BROKENFILES: 'Странице са оштећеним датотекама'
+ BROKENLINKS: 'Странице са оштећеним линковима'
+ BROKENREDIRECTORPAGES: 'Странице за преусмеривање које показују на избрисане странице'
+ BROKENVIRTUALPAGES: 'Виртуелне странице која показују на избрисане странице'
+ BrokenLinksGroupTitle: 'Извештај о оштећеним линковима'
+ ContentGroupTitle: 'Извештаји о садржају'
+ EMPTYPAGES: 'Празне странice'
+ LAST2WEEKS: 'Странице мењане у задње 2 недеље'
+ OtherGroupTitle: Остало
+ ParameterLiveCheckbox: 'Провери објављени сајт'
+ REPEMPTY: 'Извештај {title} је празан.'
+ SilverStripeNavigator:
+ ARCHIVED: Архивирано
SilverStripeNavigatorLink:
- ShareLink: 'Podeliti link'
+ ShareInstructions: 'Да би сте поделили ову страницу копирајте и налепите линк испод.'
+ ShareLink: 'Подели линк'
SilverStripeNavigatorLinkl:
- CloseLink: Zatvoriti
+ CloseLink: Затвори
+ SiteConfig:
+ DEFAULTTHEME: '(Користи подразумевану тему)'
+ EDITHEADER: 'Ко може да мења странице на овом сајту?'
+ EDIT_PERMISSION: 'Управљање конфигурацијом сајта'
+ EDIT_PERMISSION_HELP: 'Могућност измене подешавања глобалног приступа/дозволâ за приступ страницама вршног нивоа'
+ PLURALNAME: 'Конфигурације сајта'
+ SINGULARNAME: 'Конфигурација сајта'
+ SITENAMEDEFAULT: 'Назив сајта'
+ SITETAGLINE: 'Слоган'
+ SITETITLE: 'Наслов сајта'
+ TABACCESS: Приступ
+ TABMAIN: Главно
+ TAGLINEDEFAULT: 'Ваш слоган'
+ THEME: Тема
+ TOPLEVELCREATE: 'Ко може креирати странице вршног нивоа на сајту?'
+ VIEWHEADER: 'Ко може да види странице овог сајта?'
SiteTree:
ACCESSANYONE: Свако
- ACCESSHEADER: 'Ko može da vidi ovu stranicu?'
+ ACCESSHEADER: 'Ко може да види ову страницу?'
ACCESSLOGGEDIN: 'Пријављени корисници'
- ACCESSONLYTHESE: 'Samo ove osobe (izaberi sa liste)'
+ ACCESSONLYTHESE: 'Само ове особе (изабери са листе)'
+ ADDEDTODRAFTHELP: 'Страница још није објављена'
+ ADDEDTODRAFTSHORT: Нацрт
ALLOWCOMMENTS: 'Дозволити коментаре на овој страни?'
- BUTTONCANCELDRAFT: 'Откажи промене на нацрту'
+ APPEARSVIRTUALPAGES: 'Овај садржај се приказује и у секцијама {title} виртуелних страницâ.'
+ BUTTONCANCELDRAFT: 'Откажи промене нацрта'
BUTTONCANCELDRAFTDESC: 'Избришите свој нацрт и вратите се на тренутно објављену страну'
- BUTTONUNPUBLISH: Повуци објављивање
- BUTTONUNPUBLISHDESC: 'Izbriši ovu stranicu sa sajta na kome je objavljena'
- Comments: Komentari
- DEFAULTABOUTTITLE: 'O nama'
+ BUTTONPUBLISHED: Објаљено
+ BUTTONSAVED: Сачувано.
+ BUTTONSAVEPUBLISH: 'Сачувај и објави'
+ BUTTONUNPUBLISH: Поништи објаву
+ BUTTONUNPUBLISHDESC: 'Уклони ову страницу из објављеног сајта'
+ Comments: Коментари
+ Content: Садржај
+ DEFAULTABOUTCONTENT: '<p>Ову страницу можете попунити Вашим садржајем. Осим тога, можете је избрисати и креирати сопствене странице.<br /></p>'
+ DEFAULTABOUTTITLE: 'О нама'
+ DEFAULTCONTACTCONTENT: '<p>Ову страницу можете попунити Вашим садржајем. Осим тога, можете је избрисати и креирати сопствене странице.<br /></p>'
DEFAULTCONTACTTITLE: 'Контактирајте нас'
- DEFAULTHOMETITLE: Početna stranica
- DEPENDENT_NOTE: 'Sledeće stranice oslanjaju se na ovu stranicu. Ovo podrazumeva virtuelne stranice, preusmeravajuće stranice i stranice sa linkovima sadržaja.'
- DependtPageColumnLinkType: 'Vrsta linka'
+ DEFAULTHOMECONTENT: '<p>Добро дошли у SilverStripe! Ово је подразумевана почетна страница коју можете је изменити отварањем <a href="admin/">ЦМС-а</a>. Такође, можете приступити <a href="http://doc.silverstripe.org">документуацији за развијаоце</a> или <a href="http://doc.silverstripe.org/doku.php?id=tutorials">упутствима за кориснике.</a></p>'
+ DEFAULTHOMETITLE: Почетна страница
+ DELETEDPAGEHELP: 'Страница није више објављена'
+ DELETEDPAGESHORT: Избрисано
+ DEPENDENT_NOTE: 'Следеће странице зависе од ове странице. Ово подразумева витруелне странице, странице за преусмеравање и странице са линковима на садржај.'
+ DESCRIPTION: 'Обична страница'
+ DependtPageColumnLinkType: 'Тип линка'
+ DependtPageColumnURL: URL
EDITANYONE: 'Свако ко може да се пријави на CMS'
- EDITHEADER: 'Ко може да мења ову страницу у CMS-у?'
- EDITONLYTHESE: 'Samo ove osobe (izaberite sa liste)'
- EDIT_ALL_HELP: 'Mogućnost menjanja bilo koje stranice na sajtu, bez obzira na podešavanja unutar kartice "Pristup". Zahteva dozvolu "Pristup odeljku ‚Stranice‚"'
- Editors: 'Grupe editora'
- HASBROKENLINKS: 'Ова страна има неважеће линкове.'
+ EDITHEADER: 'Ко може да измени ову страницу?'
+ EDITONLYTHESE: 'Само ове особе (изаберите са листе)'
+ EDITORGROUPS: 'Групе за измене'
+ EDIT_ALL_DESCRIPTION: 'Измена било које странице'
+ EDIT_ALL_HELP: 'Могућност мењања било које странице на сајту, без обзира на подешавања на картици "Приступ". Захтева дозволу за приступ одељку "Странице".'
+ Editors: 'Групе за измене'
+ GroupPlaceholder: 'Кликни ради избора групе'
+ HASBROKENLINKS: 'Ова страница садржи оштећене линкове.'
HTMLEDITORTITLE: Садржај
- INHERIT: 'Naslediti od izvorne strane'
- LINKCHANGENOTE: 'Promena linka ove stranice će uticati na linkove svih pod-stranica takođe.'
+ INHERIT: 'Наследити од родитељске странице'
+ LASTPUBLISHED: 'Последњи пут објављено'
+ LASTSAVED: 'Последњи пут сачувано'
+ LASTUPDATED: 'Последњи пут ажурирано'
+ LINKCHANGENOTE: 'Промена линка ове странице утицаће, такође, на линкове свих подстраница.'
MENUTITLE: 'Натпис за навигацију'
METADESC: 'Опис'
- METAEXTRA: 'Прилагођени мета тагови'
- PAGELOCATION: 'Lokacija stranice'
- PAGETITLE: 'Naziv stranice'
- PAGETYPE: 'Тип стране'
- PARENTID: 'Izvorna strana'
- PARENTTYPE: 'Lokacija stranice'
- PERMISSION_GRANTACCESS_DESCRIPTION: 'Promeni dozvole pristupu sadržaju'
- REMOVEDFROMDRAFTSHORT: 'Izbrisano sa nacrta'
+ METADESCHELP: 'Претраживачке машине користе овај садржај за приказ резултата претраживања (ипак, он не утиче на рејтинг странице).'
+ METAEXTRA: 'Прилагођене мета ознаке'
+ METAEXTRAHELP: 'HTML ознаке за додатне мета информације. На пример, &lt;meta name="audience" content="all" /&gt;'
+ MODIFIEDONDRAFTHELP: 'Страница садржи необјављене измене'
+ MODIFIEDONDRAFTSHORT: Измењено
+ MetadataToggle: Мета подаци
+ MoreOptions: 'Више опција'
+ NOTPUBLISHED: 'Необјављено'
+ OBSOLETECLASS: 'Тип ове странице: {type} није више шодржан. Ако сачувате страницу њен тип ће бити промењен, па можете изгубити своје податке'
+ PAGELOCATION: 'Локација странице'
+ PAGETITLE: 'Назив странице'
+ PAGETYPE: 'Тип странице'
+ PARENTID: 'Родитељска страница'
+ PARENTTYPE: 'Локација странице'
+ PARENTTYPE_ROOT: 'Страница вршног нивоа'
+ PARENTTYPE_SUBPAGE: 'Подстраница родитељске странице'
+ PERMISSION_GRANTACCESS_DESCRIPTION: 'Управљај дозволама за садржај'
+ PERMISSION_GRANTACCESS_HELP: 'Омогућава подешавање ограничења приступа у секцији "Странице" за сваку страницу појединачно.'
+ PLURALNAME: Странице
+ PageTypNotAllowedOnRoot: 'Тип странице "{type}" није дозвољен на вршном нивоу'
+ PageTypeNotAllowed: 'Тип странице "{type}" није дозвољен за децу ове родитељске странице'
+ REMOVEDFROMDRAFTHELP: 'Странице је објављена, али је избрисана из нацрта'
+ REMOVEDFROMDRAFTSHORT: 'Избрисано из нацрта'
+ REMOVE_INSTALL_WARNING: 'Упозорење: из безбедносних разлога било би пожељно да обришете датотеку install.php ове SilverStripe инсталације'
+ REORGANISE_DESCRIPTION: 'Измени структуру сајта'
+ REORGANISE_HELP: 'Преуреди странице у стаблу сајта користећи поступак повуци и испусти.'
SHOWINMENUS: 'Приказати у менијима?'
- SHOWINSEARCH: 'Prikazati u pretrazi?'
+ SHOWINSEARCH: 'Приказати у претраживањима?'
+ SINGULARNAME: Страница
TABBEHAVIOUR: Понашање
- TABCONTENT: 'Садржај'
- TOPLEVEL: 'Sadržaj sajta (glavni nivo)'
- URLSegment: 'Segment URL adrese'
- VIEWERGROUPS: 'Grupe pregledača'
- VIEW_DRAFT_CONTENT_HELP: 'Primenjuje se na gledanje stranica van CMS-a u nacrtnom modu. Korisno za spoljne sradnike bez pristupa CMS-u.'
+ TABCONTENT: 'Главни садржај'
+ TABDEPENDENT: 'Зависне странице'
+ TOPLEVEL: 'Садржај сајта (вршни ниво)'
+ TOPLEVELCREATORGROUPS: 'Креатори вршног нивоа'
+ URLSegment: 'Сегмент URL-a'
+ VIEWERGROUPS: 'Групе за преглед'
+ VIEW_ALL_DESCRIPTION: 'Погледај било коју страницу'
+ VIEW_ALL_HELP: 'Могућност прегледа било које странице на сајту, без обзира на подешавања на картици "Приступ". Захтева дозволу за приступ одељку "Странице".'
+ VIEW_DRAFT_CONTENT: 'Погледај садржај нацрта'
+ VIEW_DRAFT_CONTENT_HELP: 'Примњеује се на преглед страница ван CMS-a u моду нацрта. Корисно за спољне сараднике без приступа CMS-у.'
+ Viewers: 'Групе за преглед'
+ Visibility: Видљивост
+ has_one_Parent: 'Родитељска страница'
+ many_many_BackLinkTracking: 'Праћење повратних линкова'
+ many_many_ImageTracking: 'Праћење слика'
+ many_many_LinkTracking: 'Праћење линкова'
+ SiteTreeURLSegmentField:
+ EMPTY: 'Молимо Вас да унесете сегмент URL-а или кликните на Одустани'
+ HelpChars: 'Специјални карактери су аутоматски конвертовани или уклоњени.'
+ URLSegmentField:
+ Cancel: Одустани
+ Edit: Измени
+ OK: У реду
ViewArchivedEmail_ss:
CANACCESS: 'Можете да приступите архивираном садржају на овом линку:'
HAVEASKED: 'Замољени сте да погледате садржај овог сајта'
VirtualPage:
- DESCRIPTION: 'Prikazuje sadržaj druge stranice'
- HEADER: 'Ovo je virtuelna strana'
- PLURALNAME: 'Virtuelne stranice'
- SINGULARNAME: 'Virtuelna strana'
+ CHOOSE: 'Повезана страница'
+ DESCRIPTION: 'Приказује садржај друге странице'
+ EditLink: измени
+ HEADER: 'Ово је виртуелна страница'
+ HEADERWITHLINK: 'Ово је виртуелна страница која копира садржај из "{title}" ({link})'
+ PLURALNAME: 'Виртуелне странице'
+ PageTypNotAllowedOnRoot: 'Оригинални тип странице "{type}" није дозвољен на вршном нивоу за ову виртуелну страницу'
+ SINGULARNAME: 'Виртуелна страница'
+ CMSFileAddController:
+ MENUTITLE: Датотеке
+ CMSPageEditController:
+ MENUTITLE: 'Измени страницу'
CMSPageSettingsController:
- MENUTITLE: 'Izmeni stranicu'
+ MENUTITLE: 'Измени страницу'
CMSSettingsController:
- MENUTITLE: Podešavanja
+ MENUTITLE: Подешавања
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.