Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

282 lines (281 sloc) 10.5 KB
lt:
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: "Lygiavimas"
ALIGNEMENTEXAMPLE: "sulygiuota pagal dešinę"
BOLD: "Pastorintas tekstas"
BOLDEXAMPLE: "Pastorinta"
CODE: "Kodo blokas"
CODEDESCRIPTION: "Nesuformatuotas kodo blokas"
CODEEXAMPLE: "Kodo blokas"
COLORED: "Spalvotas tekstas"
COLOREDEXAMPLE: "mėlynas tekstas"
EMAILLINK: "E. pašto nuoroda"
EMAILLINKDESCRIPTION: "Sukurti nuorodą į e. paštą"
IMAGE: "Paveikslėlis"
IMAGEDESCRIPTION: "Rodyti paveikslėlį mano skelbime"
ITALIC: "Italic tekstas"
ITALICEXAMPLE: "Italics"
LINK: "Puslapio nuoroda"
LINKDESCRIPTION: "Nuoroda į kitą svetainę ar URL adresą"
STRUCK: "Struck-out tekstas"
STRUCKEXAMPLE: "Struck-out"
UNDERLINE: "Pabrauktas tekstas"
UNDERLINEEXAMPLE: "Pabraukta"
UNORDERED: "Nerūšiuotas sąrašas"
UNORDEREDDESCRIPTION: "Nerūšiuotas sąrašas"
UNORDEREDEXAMPLE1: "nerūšiuota prekė 1"
BasicAuth:
ENTERINFO: "Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį"
ERRORNOTADMIN: "Vartotojas nėra administratorius"
ERRORNOTREC: "Toks vartotojo vardas / slaptažodis neatpažintas"
Boolean:
ANY: "Bet koks"
NO: "Ne"
YES: "Taip"
CMSMain:
SAVE: "Išsaugoti"
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: "Jūs pakeitėte slaptažodį"
CHANGEPASSWORDTEXT2: "Nuo šiol galite naudoti šiuos prisijungimo duomenis:"
EMAIL: "E. paštas"
HELLO: "Sveiki"
PASSWORD: "Slaptažodis"
CheckboxField:
NO: "Ne"
YES: "Taip"
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: "Uždaryti"
SUCCESSADD: "Pridėta %s %s %s"
SUCCESSEDIT: "Išsaugota %s %s %s"
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: "Pridėti %s"
SORTASC: "Rūšiuoti A-Z"
SORTDESC: "Rūšiuoti Z-A"
ComplexTableField_popup.ss:
NEXT: "Sekantis"
PREVIOUS: "Ankstesnis"
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: "Slaptažodžiai turi būti bent jau %s simbolių ilgumo."
BETWEEN: "Slaptažodžiai turi būti nuo %s iki %s simbolių ilgumo."
MAXIMUM: "Slaptažodžiai negali būti ilgesni nei %s simboliai."
SHOWONCLICKTITLE: "Pakeisti slaptažodį"
CreditCardField:
FIRST: "pirmas"
FOURTH: "ketvirtas"
SECOND: "antras"
THIRD: "trečias"
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: "$"
DataObject:
PLURALNAME: "Duomenų objektai"
SINGULARNAME: "Duomenų objektas"
Date:
DAY: "diena"
DAYS: "dienas"
HOUR: "valandą"
HOURS: "valandas"
MIN: "minutę"
MINS: "minutes"
MONTH: "mėnuo"
MONTHS: "mėnesiai"
SEC: "sek."
SECS: "sekundes"
TIMEDIFFAGO: "prieš %s"
YEAR: "metai"
YEARS: "metus"
DateField:
NOTSET: "nenustatyta"
TODAY: "šiandien"
DropdownField:
CHOOSE: "(Pasirinkti)"
EmailField:
VALIDATION: "Įveskite e. pašto adresą."
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: "El.Pašto persiuntimų įrašai"
SINGULARNAME: "El.Pašto persiuntimų įrašas"
Enum:
ANY: "Bet koks"
File:
Content: "Turinys"
Filename: "Bylos pavadinimas"
INVALIDEXTENSION: "Neteisingas plėtinys (galimas: %s)"
NOFILESIZE: "Bylos dydis 0 baitų."
NOVALIDUPLOAD: "Failas netinkamas įdėjimui"
Name: "Vardas"
PLURALNAME: "Bylos"
SINGULARNAME: "Byla"
TOOLARGE: "Byla per didelė, maksimalus dydis %s."
Title: "Pavadinimas"
FileIFrameField:
ATTACH: "Prisegti %s"
ATTACHONCESAVED: "%ss gali būti prisegtas, tada kai jūs išsaugote įrašą pirmąjį kartą."
DELETE: "Trinti %s"
FILE: "Failas"
FROMCOMPUTER: "Iš jūsų kompiuterio"
FROMFILESTORE: "Š failų saugyklos "
REPLACE: "Pakeisti %s"
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: "Sveiki"
TEXT1: "Štai Jūsų"
TEXT2: "slaptažodžio atstatymo nuoroda"
TEXT3: "kam"
Form:
FIELDISREQUIRED: "%s yra būtinas"
VALIDATIONCREDITNUMBER: "Įsitikinkite, kad Jūs įvedėte% s kreditinės kortelės numerį teisingai."
VALIDATIONFAILED: "Validacija nepavyko"
VALIDATIONNOTUNIQUE: "Įvesta reikšmė nėra unikali"
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: "Nesutampa slaptažodžiai"
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: "Slaptažodžiai negali būti tušti"
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: "Slaptažodžiuose turi būti bent vienas skaitmuo ir viena raidė."
VALIDATOR: "Tikrintojas"
VALIDCURRENCY: "Įveskite teisingą valiutą."
FormField:
NONE: "niekas"
Group:
Code: "Grupės kodas"
Description: "Aprašymas"
Locked: "Užrakinta?"
Parent: "Priklauso grupei"
Sort: "Rūšiavimo tvarka"
has_many_Permissions: "Leidimai"
many_many_Members: "Nariai"
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: "Pagrindinis"
BUTTONINSERTLINK: "Įterpti nuorodą"
BUTTONREMOVELINK: "Pašalinti nuorodą"
CAPTIONTEXT: "Pavadinimo tekstas"
CSSCLASS: "Lygiavimas / stilius"
CSSCLASSCENTER: "Centruotas, be nieko."
CSSCLASSLEFT: "Kairėje, su tekstu aplink."
CSSCLASSLEFTALONE: "Kairėje, savaiminis."
CSSCLASSRIGHT: "Dešinėje, su tekstu aplink."
EMAIL: "E. pašto adresas"
FILE: "Byla"
FOLDER: "Direktorija"
IMAGE: "Paveikslėlis"
IMAGEALTTEXT: "Alternatyvus tekstas (alt) - rodomas kai nepavyksta parodyti paveikslėlio"
IMAGEDIMENSIONS: "Matmenys"
IMAGEHEIGHTPX: "Aukštis"
IMAGETITLE: "Pavadinimo tekstas (pagalbinis tekstas) - papildomai informacijai apie paveikslėlį"
IMAGEWIDTHPX: "Plotis"
LINK: "Nuoroda"
LINKANCHOR: "Pagrindinis šiame puslapyje"
LINKDESCR: "Nuorodos aprašymas"
LINKEMAIL: "E. pašto adresas"
LINKEXTERNAL: "Kita svetainė"
LINKFILE: "Atsisiųsti bylą"
LINKINTERNAL: "Puslapis svetainėje"
LINKOPENNEWWIN: "Atidaryti nuorodą naujame lange?"
LINKTO: "Nuoroda į"
PAGE: "Puslapis"
URL: "URL adresas"
ImageField:
IMAGE: "Paveikslėlis"
Image_iframe.ss:
TITLE: "Atvaizdo siuntimas iframe"
LoginAttempt:
Email: "E. pašto adresas"
IP: "IP adresas"
Status: "Statusas"
Member:
ADDRESS: "Adresas"
BUTTONCHANGEPASSWORD: "Pakeisti slaptažodį"
BUTTONLOGIN: "Prisijungti"
BUTTONLOGINOTHER: "Prisijungti kitu vardu"
BUTTONLOSTPASSWORD: "Pamiršau savo slaptažodį"
CONFIRMNEWPASSWORD: "Patvirtinkite naują slaptažodį"
CONFIRMPASSWORD: "Patvirtinkite slaptažodį"
CONTACTINFO: "Kontaktinė informacija"
EMAIL: "E. paštas"
EMAILSIGNUPINTRO1: "Ačiū kad registravotės norėdami tapti nauju nariu, Jūsų įvestų duomenų gali prireikti vėliau, todėl jie visi išvardinti žemiau."
EMAILSIGNUPINTRO2: "Jūs galite prisijungti prie svetainės naudodami žemiau esančius prisijungimo duomenis"
EMAILSIGNUPSUBJECT: "Ačiū, kad registruojatės"
ENTEREMAIL: "Įveskite e. pašto adresą norėdami gauti slaptažodžio atstatymo nuorodą."
ERRORLOCKEDOUT: "Jūsų paskyra laikinai sustabdyta dėl per didelio bandymų prisijungti skaičiaus. Pabandykite prisijungti vėliau 20 min. laikotarpyje."
ERRORNEWPASSWORD: "Nesutampa naujas slaptažodis, bandykite dar kartą"
ERRORPASSWORDNOTMATCH: "Nesutampa Jūsų senas slaptažodis, bandykite dar kartą"
ERRORWRONGCRED: "Neteisingas e. pašto adresas arba slaptažodis. Bandykite dar kartą."
FIRSTNAME: "Vardas"
GREETING: "Sveiki"
INTERFACELANG: "Kalba"
LOGGEDINAS: "Jūs prisijungėte kaip %s."
MOBILE: "Mobilus"
NAME: "Vardas"
NEWPASSWORD: "Naujas slaptažodis"
PASSWORD: "Slaptažodis"
PHONE: "Telefonas"
PLURALNAME: "Nariai"
PROFILESAVESUCCESS: "Sėkmingai išsaugota."
REMEMBERME: "Prisiminti jungiantis kitą kartą?"
SINGULARNAME: "Narys"
SUBJECTPASSWORDCHANGED: "Jūsų slaptažodis pakeistas"
SUBJECTPASSWORDRESET: "Slaptažodžio atstatymo nuoroda"
SURNAME: "Pavardė"
VALIDATIONMEMBEREXISTS: "Tokį e. paštą jau naudoja kitas narys."
WELCOMEBACK: "Sveiki sugryžę, %s"
YOUROLDPASSWORD: "Jūsų senas slaptažodis"
belongs_many_many_Groups: "Grupės"
db_LastVisited: "Paskutinį kartą lankyta"
db_Locale: "Vartotojo sąsajos kalba"
db_LockedOutUntil: "Užrakinta iki "
db_NumVisit: "Vizitų skaičius"
db_Password: "Slaptažodis"
db_PasswordExpiry: "Slaptažodžio pabaigos data"
MemberAuthenticator:
TITLE: "E-paštas ir slaptažodis"
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: "Kiekis"
FIELDLABELCURRENCY: "Valiuta"
NumericField:
VALIDATION: "'%s' nėra numeris, šiame laukelyje gali būti tik skaičiai"
Permission:
FULLADMINRIGHTS: "Pilnos administravimo teisės"
PhoneNumberField:
VALIDATION: "Įveskite teisingą telefono numerį"
RelationComplexTableField.ss:
ADD: "Pridėti"
Security:
ALREADYLOGGEDIN: "Jūs neturite prieigos prie šio puslapio. Jeigu norite prisijungti kaip kitas vartotojas, <a href=\"%s\">spauskite čia</a>."
BUTTONSEND: "Atsiųsti slaptažodžio atstatymo nuorodą"
CHANGEPASSWORDBELOW: "Žemiau galite pasikeisti savo slaptažodį."
CHANGEPASSWORDHEADER: "Pasikeiskite savo slaptažodį"
ENTERNEWPASSWORD: "Įveskite naują slaptažodį."
ERRORPASSWORDPERMISSION: "Norėdami keisti savo slaptažodį turite būti prisijungęs!"
LOGGEDOUT: "Jūs atsijungėte. Norėdami vėl prisijungti, įveskite savo duomenis į žemiau esančius laukelius."
LOGIN: "Prisijungti"
NOTEPAGESECURED: "Šis puslapis yra apsaugotas. Įveskite savo prisijungimo duomenis, esančius žemiau."
NOTERESETLINKINVALID: "<p>Slaptažodžio atstatymo nuoroda neteisinga arba pasenusi.</p><p>Galite prašyti dar vienos <a href=\"%s\">čia</a> arba pasikeisti slaptažodį po to, kai <a href=\"%s\">prisijungsite</a>.</p>"
NOTERESETPASSWORD: "Įveskite savo e. pašto adresą ir mes atsiųsime slaptažodžio atstatymui skirtą nuorodą"
PASSWORDSENTHEADER: "Slaptažodžio atstatymo nuoroda išsiųssta į '%s'"
PASSWORDSENTTEXT: "Ačiū! Slaptažodžio atstatymo nuoroda išsiųssta į '%s'"
SecurityAdmin:
GROUPNAME: "Grupės pavadinimas"
MEMBERS: "Nariai"
PERMISSIONS: "Leidimai"
SimpleImageField:
NOUPLOAD: "Neįkrauta jokių paveikslėlių"
SiteTree:
TABMAIN: "Pagrindinis"
TableField:
ISREQUIRED: "%s '%s' yra būtinas."
TableField.ss:
ADD: "Pridėti naują eilutę"
TableListField:
CSVEXPORT: "Ekportuoti į CSV"
PRINT: "Spausdinti"
TableListField.ss:
SORTASC: "Rūšiuoti didėjimo tvarka"
SORTDESC: "Rūšiuoti mažėjimo tvarka"
TableListField_PageControls.ss:
VIEWFIRST: "Žiūrėti pirmą"
VIEWLAST: "Žiūrėti paskutinį"
VIEWNEXT: "Žiūrėti sekantį"
VIEWPREVIOUS: "Žiūrėti ankstesnį"
ToggleCompositeField.ss:
HIDE: "Slėpti"
SHOW: "Rodyti"
ToggleField:
LESS: "mažiau"
MORE: "daugiau"
Versioned:
has_many_Versions: "Versijos"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.