Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

241 lines (240 sloc) 12.818 kb
uk:
AssetAdmin:
MENUTITLE: "Файли та Картинки"
NEWFOLDER: "Нова Тека"
AssetTableField:
CREATED: "Вперше завантажено"
DIM: "Виміри"
FILENAME: "Ім'я файлу"
LASTEDIT: "Востаннє змінено"
OWNER: "Власник"
SIZE: "Розмір"
TITLE: "Назва"
TYPE: "Тип"
URL: "URL"
BasicAuth:
ENTERINFO: "Будь ласка, введіть ім'я користувача та пароль."
ERRORNOTADMIN: "Цей користувач не є адміністратором."
ERRORNOTREC: "Таке ім'я користувача / пароль не існує"
CMSMain:
ACCESS: "Доступ до секції '%s'"
MENUTITLE: "Сторінки"
SAVE: "Зберегти"
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: "Ви змінили свій пароль для"
CHANGEPASSWORDTEXT2: "Тепер Ви можете використовувати наступні дані для входу:"
HELLO: "Привіт"
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: "Закрити Popup"
SUCCESSADD: "Додано %s %s %s"
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: "Додати"
SORTASC: "За зростанням"
SORTDESC: "За спаданням"
ComplexTableField_popup.ss:
NEXT: "Наступна"
PREVIOUS: "Попередня"
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: "Довжина паролю має бути менше %s символів."
BETWEEN: "Пароль має бути від %s до %s символів."
MAXIMUM: "Пароль має бути довшим %s символів."
SHOWONCLICKTITLE: "Змінити пароль"
CreditCardField:
FIRST: "перший"
FOURTH: "четвертий"
SECOND: "другий"
THIRD: "третій"
DataObject:
PLURALNAME: "Об’єкти даних"
SINGULARNAME: "Об’єкт даних"
Date:
DAY: "день"
DAYS: "дні"
HOUR: "година"
HOURS: "годин"
MIN: "хв"
MINS: "хв"
MONTH: "місяць"
MONTHS: "місяці"
SEC: "сек"
SECS: "сек"
TIMEDIFFAGO: "% години тому"
YEAR: "рік"
YEARS: "роки"
DateField:
NOTSET: "не встановлено"
TODAY: "сьогодні"
DropdownField:
CHOOSE: "(Оберіть)"
EmailField:
VALIDATION: "Будь ласка, введіть адресу е-пошти."
Enum:
ANY: "Будь-який"
File:
INVALIDEXTENSION: "Розширення не дозволене (valid: %s)"
NOVALIDUPLOAD: "Цей файл не може бути завантаженим"
PLURALNAME: "Файли"
SINGULARNAME: "Файл"
TOOLARGE: "Розмір файлу є завеликим, максимально дозволено %s"
FileIFrameField:
ATTACH: "Приєднати %S"
ATTACHONCESAVED: "%s не може бути приєднаним поки запис не був збереженим вперше."
DELETE: "Видалити"
FILE: "Файл"
FROMCOMPUTER: "З Вашого комп’ютера"
FROMFILESTORE: "З сервера"
REPLACE: "Замінити"
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: "Привіт"
Form:
FIELDISREQUIRED: "%s є необхідним"
VALIDATIONCREDITNUMBER: "Просимо пересвідчитися у тому, що Ви вірно ввели номер %s кредитної карти."
VALIDATIONFAILED: "Дійсність не підтверджена"
VALIDATIONNOTUNIQUE: "Введене значання не унікальне"
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: "Паролі не збігаються"
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: "Паролі не можуть бути порожніми"
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: "Паролі повинні містити, щонайменше, одну цифру та одну літеру."
VALIDCURRENCY: "Будь ласка, введіть існуючу валюту."
Group:
Code: "Код групи"
Locked: "Заблокувати?"
Parent: "Батьківська група"
has_many_Permissions: "Права"
many_many_Members: "Члени"
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: "Якір"
BUTTONINSERTLINK: "Вставити посилання"
BUTTONREMOVELINK: "Вмдалити посилання"
CAPTIONTEXT: "Текст заголовку"
CSSCLASS: "Вирівнювання / стиль"
CSSCLASSCENTER: "По центру, без тексту навколо."
CSSCLASSLEFT: "Зліва, з текстом навколо."
CSSCLASSRIGHT: "Справа, з текстом навколо."
EMAIL: "Адреса е-пошти"
FILE: "Файл"
FOLDER: "Тека"
IMAGE: "Зображення"
IMAGEALTTEXT: "Альтернативний текст (alt) - відображається якщо зображення не відображається"
IMAGEDIMENSIONS: "Розміри"
IMAGEHEIGHTPX: "Висота"
IMAGETITLE: "Текст заголовку (tooltip) - для додаткової інформації про зображення"
IMAGEWIDTHPX: "Ширина"
LINK: "Вставити/редагувати посилання для підсвіченого виразу"
LINKANCHOR: "Якір на цю сторінку"
LINKDESCR: "Опис посилання"
LINKEMAIL: "Адресу е-пошти"
LINKEXTERNAL: "Інший сайт"
LINKFILE: "Завантажити файл"
LINKINTERNAL: "Сторінку з цього сайту"
LINKOPENNEWWIN: "Відчиняти посилання у новому вікні?"
LINKTO: "Посилатися на"
PAGE: "Сторінка"
URL: "URL"
ImageField:
IMAGE: "Зображення"
Image_iframe.ss:
TITLE: "АйФрейм завантаження зображення"
LeftAndMain:
HELP: "Допомога"
PAGETYPE: "Тип сторінки:"
PERMAGAIN: "Ви вийшли з системи. Якщо Ви хочете повторно ідентифікуватися, введіть дані нижче."
PERMALREADY: "Вибачте, та Ви не маєте доступу до цієї чатини системи. Якщо Ви хочете ідентифікуватися як хтось інший, зробіть це нижче "
PERMDEFAULT: "Будь ласка, оберіть метод ідентифікації та введіть дані доступу до системи."
PLEASESAVE: "Будь ласка, збережіть сторінку: Ця сторінка не може бути оновлена, бо вона ще не була збережена."
SAVED: "збережено"
LoginAttempt:
Member:
ADDRESS: "Адреса"
BUTTONCHANGEPASSWORD: "Змінити пароль"
BUTTONLOGIN: "Увійти"
BUTTONLOGINOTHER: "Увійдіть кимось іншим"
BUTTONLOSTPASSWORD: "Я загубив свій пароль"
CONFIRMNEWPASSWORD: "Підтвердіть новий пароль"
CONFIRMPASSWORD: "Підтвердіть пароль"
CONTACTINFO: "Контактна Інформація"
EMAIL: "Е-пошта"
EMAILSIGNUPINTRO1: "Дякуємо за реєстрацію нового користувача, Ваші дані наведено нижче для можливих потреб."
EMAILSIGNUPINTRO2: "Ви можете увійти до системи, використовуючи дані, наведені нижче"
EMAILSIGNUPSUBJECT: "Дякуємо за реєстрацію"
ERRORLOCKEDOUT: "Ваш екаунт тимчасово заблоковано, тому що було багато невдалих спроб входу. Будь ласка спробуйте знову через 20 хвилин."
ERRORNEWPASSWORD: "Ви ввели новий пароль із відмінностями, спробуйте знову"
ERRORPASSWORDNOTMATCH: "Ваш теперішній пароль не збігається, будь ласка, повторіть"
ERRORWRONGCRED: "Здається, що це невірна адреса е-пошти чи пароль. Спробуйте повторно."
FIRSTNAME: "Ім'я"
GREETING: "Вітаємо"
INTERFACELANG: "Мова Інтерфейсу"
INVALIDNEWPASSWORD: "Ми не можемо прийняти цей пароль: %s"
LOGGEDINAS: "Ви увійшли як %s."
MOBILE: "Номер мобільного телефону"
NAME: "Ім'я"
NEWPASSWORD: "Новий пароль"
PASSWORD: "Пароль"
PHONE: "Номер телефону"
PLURALNAME: "Члени"
REMEMBERME: "Пам'ятати мене наступного разу?"
SINGULARNAME: "Член"
SUBJECTPASSWORDCHANGED: "Ваш пароль змінено"
SUBJECTPASSWORDRESET: "Посилання на відновлення Вашого паролю"
SURNAME: "Прізвище"
VALIDATIONMEMBEREXISTS: "Вже існує користувач з таким email"
ValidationIdentifierFailed: "Неможливо перезаписати наявного користувача #%d з таким самим ідентифікатором (%s = %s))"
WELCOMEBACK: "З поверненням, %s"
YOUROLDPASSWORD: "Ваш старий пароль"
belongs_many_many_Groups: "Групи"
db_LockedOutUntil: "Заблоковано поки"
db_Password: "Пароль"
db_PasswordExpiry: "Дата закінчення терміну дії пароля"
MemberAuthenticator:
TITLE: "Е-пошта та Пароль"
ModelAdmin:
IMPORT: "Імпортувати з CSV"
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: "Кількість"
FIELDLABELCURRENCY: "Валюта"
NullableField:
IsNullLabel: "Is Null"
NumericField:
VALIDATION: "'%s' не є числом, для цього поля тільки числа є дійсними"
Permission:
PermissionCheckboxSetField:
FromGroup: "Успадкований від цієї групи \"%s\""
FromRole: "Успадкований від цієї ролі \"%s\""
FromRoleOnGroup: "Успадкований з ролі \"%s\" на групу \"%s\""
PhoneNumberField:
VALIDATION: "Будь ласка, введіть дійсний номер телефону"
ReportAdmin:
MENUTITLE: "Звіти"
Security:
ALREADYLOGGEDIN: "Ви не маєте доступу до цієї сторінки. Якщо Ви володієте іншим рахунком, який має доступ до цієї сторінки, Ви можете увійти до системи нижче."
BUTTONSEND: "Надішліть мені посилання для відновлення паролю"
CHANGEPASSWORDBELOW: "Ви можете змінити пароль нижче."
CHANGEPASSWORDHEADER: "Змінити свій пароль"
ENTERNEWPASSWORD: "Ви можете змінити пароль нижче."
ERRORPASSWORDPERMISSION: "Ви повинні увійти до системи для зміни паролю!"
LOGGEDOUT: "Ви вийшли з системи. Якщо Ви хочете знову увійти, то введіть дані нижче."
NOTEPAGESECURED: "Ця сторінка захищена. Будь ласка, введіть Ваші дані нижче та ми Вас перенаправимо далі."
NOTERESETPASSWORD: "Введіть адресу Вашої е-пошти і ми надішлемо вам посилання для відновлення паролю"
PASSWORDSENTHEADER: "Посилання відновлення паролю надіслано на '%s'"
PASSWORDSENTTEXT: "Дякуємо! Посилання для відновлення паролю було надіслано на '%s'."
SecurityAdmin:
EDITPERMISSIONS: "Керувати дозволами для груп"
MENUTITLE: "Безпека"
NEWGROUP: "Нова Група"
SimpleImageField:
NOUPLOAD: "Не завантажено жодного зображення"
SiteTree:
TABMAIN: "Головна"
TableField:
ISREQUIRED: "'%s' є обов'язковим у %s."
TableField.ss:
TableListField:
CSVEXPORT: "Експортувати в CSV"
PRINT: "Друкувати"
ToggleCompositeField.ss:
HIDE: "Приховати"
SHOW: "Показати"
ToggleField:
LESS: "менше"
MORE: "більше"
Versioned:
has_many_Versions: "Версіїї"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.