Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
577 lines (576 sloc) 22.5 KB
is:
AssetAdmin:
ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
NEWFOLDER: NewFolder
AssetTableField:
CREATED: 'First uploaded'
DIM: Dimensions
FILENAME: Filename
FOLDER: Folder
LASTEDIT: 'Last changed'
OWNER: Owner
SIZE: 'File size'
TITLE: Title
TYPE: 'File type'
URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'
DROPAREA: 'Drop Area'
EDITALL: 'Edit all'
EDITANDORGANIZE: 'Edit & organize'
EDITINFO: 'Edit files'
FILES: Files
FROMCOMPUTER: 'Choose files from your computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Upload from your computer'
TOTAL: Total
TOUPLOAD: 'Choose files to upload...'
UPLOADINPROGRESS: 'Please wait… upload in progress'
UPLOADOR: OR
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Textastilling
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'hægri jafnað'
BOLD: 'Feitletraður texti'
BOLDEXAMPLE: Feitletrað
CODE: 'Kóða blokk'
CODEDESCRIPTION: 'Ósniðin kóða blokk'
CODEEXAMPLE: 'Kóða blokk'
COLORED: 'Litaður texti'
COLOREDEXAMPLE: 'blár texti'
EMAILLINK: 'Tölvupóst hlekkur'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Búa til hlekk fyrir tölvupóstfang'
IMAGE: Mynd
IMAGEDESCRIPTION: 'Sýna mynd í póstinum'
ITALIC: 'Skáletraður texti'
ITALICEXAMPLE: Skáletrun
LINK: 'Heimasíðu hlekkur'
LINKDESCRIPTION: 'Tengja við aðra heimasíðu eða slóð'
STRUCK: 'Struck-out Text'
STRUCKEXAMPLE: Struck-out
UNDERLINE: 'Undirstrikaður texti'
UNDERLINEEXAMPLE: Undirstrikað
UNORDERED: 'Óraðaður listi'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Óraðaður listi'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'Óraðaður hlutur 1'
BackLink_Button.ss:
Back: Back
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Vinsamlegast sláðu inn notendanafn og lykilorð.'
ERRORNOTADMIN: 'Þessi notandi er ekki stjórnandi'
ERRORNOTREC: 'Þetta notendanafn / lykilorð er ekki til'
Boolean:
0: Nei
ANY: Einhver
1:
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: Loading...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
CMSMain:
ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
ACCESSALLINTERFACES: 'Access to all CMS sections'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Overrules more specific access settings.'
SAVE: Vista
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'My Profile'
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Þú breyttir þínu lykilorði vegna'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Þú getur núna notað eftirfarandi auðkenni til að innskrá þig:'
EMAIL: Tölvupóstur
HELLO:
PASSWORD: Lykilorð
CheckboxField:
- Nei
-
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Loka glugga'
SUCCESSADD2: 'Added {name}'
SUCCESSEDIT: 'Vitað %s %s %s'
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: 'Bæta við %s.'
NOITEMSFOUND: 'No items found'
SORTASC: 'Raða í hækkandi röð'
SORTDESC: 'Raða í lækkandi röð'
ComplexTableField_popup.ss:
NEXT: Næsta
PREVIOUS: Fyrri
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Passwords must be at least {min} characters long.'
BETWEEN: 'Passwords must be {min} to {max} characters long.'
MAXIMUM: 'Passwords must be at most {max} characters long.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Breyta lykliorði'
CreditCardField:
FIRST: fyrsta
FOURTH: fjórða
SECOND: annað
THIRD: þriðja
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: kr
DataObject:
PLURALNAME: 'Gagna hlutir'
SINGULARNAME: 'Gagna hlutir'
Date:
DAY: dagur
DAYS: dagar
HOUR: klukkustund
HOURS: klukkustundir
MIN: mín
MINS: mín
MONTH: mánuð
MONTHS: mánuði
SEC: sek
SECS: sek
TIMEDIFFAGO: '{difference} ago'
TIMEDIFFIN: 'in {difference}'
YEAR: ár
YEARS: ár
DateField:
NOTSET: 'ekki valið'
TODAY: 'í dag'
VALIDDATEFORMAT2: 'Please enter a valid date format ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
DatetimeField:
NOTSET: 'Not set'
Director:
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
DropdownField:
CHOOSE: (Veldu)
EmailField:
VALIDATION: 'Please enter an email address'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Email Bounce Records'
SINGULARNAME: 'Email Bounce Record'
Enum:
ANY: Einhver
File:
AviType: 'AVI video file'
Content: Efni
CssType: 'CSS file'
DmgType: 'Apple disk image'
DocType: 'Word document'
Filename: Skráarnafn
GifType: 'GIF image - good for diagrams'
GzType: 'GZIP compressed file'
HtlType: 'HTML file'
HtmlType: 'HTML file'
INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
IcoType: 'Icon image'
JpgType: 'JPEG image - good for photos'
JsType: 'Javascript file'
Mp3Type: 'MP3 audio file'
MpgType: 'MPEG video file'
NOFILESIZE: 'Skrárstærðin eru núll bæti.'
NOVALIDUPLOAD: 'Það er ekki hægt að sækja þessa skrá'
Name: Nafn
PLURALNAME: Skrár
PdfType: 'Adobe Acrobat PDF file'
PngType: 'PNG image - good general-purpose format'
SINGULARNAME: Skrá
TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
TiffType: 'Tagged image format'
Title: Titill
WavType: 'WAV audo file'
XlsType: 'Excel spreadsheet'
ZipType: 'ZIP compressed file'
FileIFrameField:
ATTACH: 'Attach {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
ATTACHONCESAVED2: 'Files can be attached once you have saved the record for the first time.'
DELETE: 'Delete {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'This filetype is not allowed to be uploaded'
FILE: Skrá
FROMCOMPUTER: 'Frá tölvunni þinni'
FROMFILESTORE: 'Frá skrárgeymslu'
NOSOURCE: 'Please select a source file to attach'
REPLACE: 'Replace {type}'
FileIFrameField_iframe.ss:
TITLE: 'Image Uploading Iframe'
Filesystem:
SYNCRESULTS: 'Sync complete: {createdcount} items created, {deletedcount} items deleted'
Folder:
PLURALNAME: Folders
SINGULARNAME: Folder
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO:
TEXT1: 'Hérna er þitt'
TEXT2: 'endursetja lykilorð'
TEXT3: fyrir
Form:
FIELDISREQUIRED: '%s er krafist'
SubmitBtnLabel: Go
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Please ensure you have entered the {number} credit card number correctly'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Gildið sem þú slóst inn er ekki einkvæmt'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Lykilorðin stemma ekki'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Lykilorðin mega ekki vera tóm'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Passwords must have at least one digit and one alphanumeric character'
VALIDATOR: Staðfesta
VALIDCURRENCY: 'Please enter a valid currency'
FormField:
NONE: ekkert
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Delete
Delete: Delete
UnlinkRelation: Unlink
GridField:
Add: 'Add {name}'
Filter: Filter
FilterBy: 'Filter by '
Find: Find
LEVELUP: 'Level up'
LinkExisting: 'Link Existing'
NewRecord: 'New %s'
NoItemsFound: 'No items found'
PRINTEDAT: 'Printed at'
PRINTEDBY: 'Printed by'
PlaceHolder: 'Find {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Find {type} by {name}'
RelationSearch: 'Relation search'
ResetFilter: Reset
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Cancel
Create: Create
Delete: Delete
DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
Deleted: 'Deleted %s %s'
Save: Save
Saved: 'Saved %s %s'
GridFieldItemEditView.ss: null
Group:
AddRole: 'Add a role for this group'
Code: 'Hóp kóði'
DefaultGroupTitleAdministrators: Administrators
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Content Authors'
Description: Lýsing
GroupReminder: 'If you choose a parent group, this group will take all it''s roles'
Locked: 'Læst?'
NoRoles: 'No roles found'
PLURALNAME: Groups
Parent: 'Yfir hópur'
RolesAddEditLink: 'Manage roles'
SINGULARNAME: Group
Sort: Röðun
has_many_Permissions: Leyfi
many_many_Members: Félagar
GroupImportForm:
Help1: '<p>Import one or more groups in <em>CSV</em> format (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Show advanced usage</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing groups are matched by their unique <em>Code</em> value, and updated with any new values from the imported file</li> <li>Group hierarchies can be created by using a <em>ParentCode</em> column.</li> <li>Permission codes can be assigned by the <em>PermissionCode</em> column. Existing permission codes are not cleared.</li> </ul></div>'
ResultCreated: 'Created {count} groups'
ResultDeleted: 'Deleted %d groups'
ResultUpdated: 'Updated %d groups'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Add URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
ANCHORVALUE: Markstikla
BUTTONINSERT: Insert
BUTTONINSERTLINK: 'Bæta við hlekk'
BUTTONREMOVELINK: 'Fjarlægja hlekk'
BUTTONUpdate: Update
CAPTIONTEXT: 'Caption text'
CSSCLASS: 'Textastilling / stíll'
CSSCLASSCENTER: 'Miðjað, eitt og sér'
CSSCLASSLEFT: 'Til vinstri, með textann umhverfis'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Til vinstri, eitt og sér '
CSSCLASSRIGHT: 'Til hægri, með textann umhverfis'
DETAILS: Details
EMAIL: Tölvupóstfang
FILE: Skrá
FOLDER: Mappa
FROMCMS: 'From the CMS'
FROMCOMPUTER: 'From your computer'
FROMWEB: 'From the web'
FindInFolder: 'Find in Folder'
IMAGEALT: 'Alternative text (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Alternative text (alt) - shown if image cannot be displayed'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Shown to screen readers or if image can not be displayed'
IMAGEDIMENSIONS: Stærð
IMAGEHEIGHTPX: Hæð
IMAGETITLE: 'Title text (tooltip) - for additional information about the image'
IMAGETITLETEXT: 'Title text (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'For additional information about the image'
IMAGEWIDTHPX: Breidd
INSERTMEDIA: 'Insert Media'
LINK: Hlekkur
LINKANCHOR: 'Markstikla á þessari síðu'
LINKDESCR: 'Lýsing á hlekk'
LINKEMAIL: Tölvupóstfang
LINKEXTERNAL: 'Önnur heimasíða'
LINKFILE: 'Hlaða niður skrá'
LINKINTERNAL: 'Síða innan heimasíðunnar'
LINKOPENNEWWIN: 'Opna hlekk í nýjum glugga?'
LINKTO: 'Hlekkur í'
PAGE: Síða
URL: 'Veffang (URL)'
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Update Media'
Image:
PLURALNAME: Files
SINGULARNAME: File
ImageField:
IMAGE: Mynd
Image_Cached:
PLURALNAME: Files
SINGULARNAME: File
Image_iframe.ss:
TITLE: 'Image Uploading Iframe'
LeftAndMain:
CANT_REORGANISE: 'You do not have permission to alter Top level pages. Your change was not saved.'
DELETED: Deleted.
DropdownBatchActionsDefault: Actions
HELP: Help
PAGETYPE: 'Page type: '
PERMAGAIN: 'You have been logged out of the CMS. If you would like to log in again, enter a username and password below.'
PERMALREADY: 'I''m sorry, but you can''t access that part of the CMS. If you want to log in as someone else, do so below'
PERMDEFAULT: 'Please choose an authentication method and enter your credentials to access the CMS.'
PLEASESAVE: 'Please Save Page: This page could not be upated because it hasn''t been saved yet.'
PreviewButton: Preview
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Reorganised the site tree successfully.'
SAVEDUP: Saved.
VersionUnknown: unknown
LeftAndMain_Menu.ss:
Hello: Hi
LOGOUT: 'Log out'
LoginAttempt:
Email: Tölvupóstfang
IP: 'IP tala'
PLURALNAME: 'Login Attempts'
SINGULARNAME: 'Login Attempt'
Status: Staða
Member:
ADDGROUP: 'Add group'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Breyta lykilorði'
BUTTONLOGIN: Innskrá
BUTTONLOGINOTHER: 'Innskrá sem einhver annar'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Ég er búinn að gleyma lykilorðinu'
CANTEDIT: 'You don''t have permission to do that'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Staðfesta nýja lykilorðið'
CONFIRMPASSWORD: 'Staðfesta lykilorð'
DATEFORMAT: 'Date format'
DefaultAdminFirstname: 'Default Admin'
DefaultDateTime: default
EMAIL: Tölvupóstur
EMPTYNEWPASSWORD: 'Nýja lykilorðið má ekki vera autt, vinsamlegast reyndu aftur'
ENTEREMAIL: 'Vinsamlegast sláðu inn tölvupóstfang til að fá sendan hlekk til að endursetja lykilorðið'
ERRORLOCKEDOUT: 'Notenda aðgangurinn þinn hefur verið gerður óvirkur tímabundið vegna of marga misheppnaða tilrauna til að skrá sig inn. Vinsamlegast reyndu aftur eftir 20 mínútur.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Þú hefur slegið inn nýja lykilorðið þitt öðruvísi, prófaðu aftur'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Núverandi lykilorðið þitt passar ekki, vinsamlegast prófaðu aftur'
ERRORWRONGCRED: 'Þetta er ekki rétt tölvupóstfang eða lykilorð. Vinsamlegast reyndu aftur.'
FIRSTNAME: Fornafn
INTERFACELANG: 'Tungumál viðmóts'
INVALIDNEWPASSWORD: 'We couldn''t accept that password: {password}'
LOGGEDINAS: 'You''re logged in as {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nýtt lykilorð'
PASSWORD: Lykilorð
PLURALNAME: Félagar
REMEMBERME: 'Muna eftir mér í næsta skipti?'
SINGULARNAME: Félagar
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Lykilorði þínu hefur verið breytt'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Linkur til að búa til nýtt lykilorð'
SURNAME: Eftirnafn
TIMEFORMAT: 'Time format'
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Það er nú þegar til félagi með þetta tölvupóstfang'
ValidationIdentifierFailed: 'Can''t overwrite existing member #{id} with identical identifier ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Welcome Back, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Gamla lykilorðið þitt'
belongs_many_many_Groups: Hópar
db_LastVisited: 'Síðast heimsótt'
db_Locale: 'Interface Locale'
db_LockedOutUntil: 'Læst úti þar til'
db_NumVisit: 'Fjöldi heimsókna'
db_Password: Lykilorð
db_PasswordExpiry: 'Lykilorð rennur út'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'Tölvupóstur &amp; Lykilorð'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (Ante meridiem) or PM (Post meridiem)'
'APPLY FILTER': 'Apply Filter'
Custom: Custom
DATEFORMATBAD: 'Date format is invalid'
DAYNOLEADING: 'Day of month without leading zero'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'One or more digits representing a decimal fraction of a second'
FOURDIGITYEAR: 'Four-digit year'
FULLNAMEMONTH: 'Full name of month (e.g. June)'
HOURNOLEADING: 'Hour without leading zero'
MINUTENOLEADING: 'Minute without leading zero'
MONTHNOLEADING: 'Month digit without leading zero'
Preview: Preview
SHORTMONTH: 'Short name of month (e.g. Jun)'
TOGGLEHELP: 'Toggle formatting help'
TWODIGITDAY: 'Two-digit day of month'
TWODIGITHOUR: 'Two digits of hour (00 through 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Two digits of minute (00 through 59)'
TWODIGITMONTH: 'Two-digit month (01=January, etc.)'
TWODIGITSECOND: 'Two digits of second (00 through 59)'
TWODIGITYEAR: 'Two-digit year'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Import users in <em>CSV format</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Show advanced usage</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
ResultCreated: 'Created {count} members'
ResultDeleted: 'Deleted %d members'
ResultNone: 'No changes'
ResultUpdated: 'Updated {count} members'
MemberPassword:
PLURALNAME: 'Member Passwords'
SINGULARNAME: 'Member Password'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
DELETE: Delete
DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
EMPTYBEFOREIMPORT: 'Clear Database before import'
IMPORT: 'Import from CSV'
IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
NOCSVFILE: 'Please browse for a CSV file to import'
NOIMPORT: 'Nothing to import'
RESET: Reset
Title: 'Data Models'
UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Relations
IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filter
IMPORT: Import
ModelSidebar.ss:
IMPORT_TAB_HEADER: Import
SEARCHLISTINGS: Search
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Reikningur
FIELDLABELCURRENCY: Gjaldmiðill
NullableField:
IsNullLabel: 'Er Null'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' is not a number, only numbers can be accepted for this field'
Pagination:
Page: Page
View: View
Permission:
AdminGroup: Administrator
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'CMS Access'
FULLADMINRIGHTS: 'Full stjórnanda réttindi'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Implies and overrules all other assigned permissions.'
PLURALNAME: Permissions
SINGULARNAME: Permission
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'assigned to "{title}"'
FromGroup: 'inherited from group "{title}"'
FromRole: 'inherited from role "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'inherited from role "%s" on group "%s"'
PermissionRole:
OnlyAdminCanApply: 'Only admin can apply'
PLURALNAME: Roles
SINGULARNAME: Role
Title: Title
PermissionRoleCode:
PLURALNAME: 'Permission Role Cods'
SINGULARNAME: 'Permission Role Code'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Roles and access permissions'
UserPermissionsIntro: 'Assigning groups to this user will adjust the permissions they have. See the groups section for details of permissions on individual groups.'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Vinsamlegast sláðu inn gilt símanúmer'
RelationComplexTableField.ss:
ADD: 'Bæta við'
CSVEXPORT: 'Export to CSV'
NOTFOUND: 'No items found'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Þú hefur ekki aðgang að þessari síðu. Ef þú hefur annan reikning sem hefur aðgang að þessari síðu, þá getur þú innskráð þig fyrir neðan.'
BUTTONSEND: 'Sendu mér hlekk til að endursetja lykilorðið'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Þú getur breytt lykilorðinu þínu fyrir neðan.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Breyttu lykilorðinu þínu'
ENTERNEWPASSWORD: 'Vinsamlegast sláðu inn nýtt lykilorð'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Þú verður að vera innskráður til að geta breytt lykilorðinu þínu!'
LOGGEDOUT: 'Þú hefur verið útskráð(ur). Ef þú villt innskrá þig aftur, sláðu þá inn auðkennið þín fyrir neðan.'
LOGIN: Innskrá
NOTEPAGESECURED: 'Þessi síða er læst. Sláðu inn auðkennið þitt fyrir neðan og við munum senda þig áfram.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>The password reset link is invalid or expired.</p><p>You can request a new one <a href="{link1}">here</a> or change your password after you <a href="{link2}">logged in</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Sláðu inn tölvupóstfangið þitt og við munum senda þér hlekk þar sem þú getur endursett lykilorðið þitt'
PASSWORDSENTHEADER: 'Password reset link sent to ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Thank you! A reset link has been sent to ''{email}'', provided an account exists for this email address.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Allow viewing, adding and editing users, as well as assigning permissions and roles to them.'
APPLY_ROLES: 'Apply roles to groups'
APPLY_ROLES_HELP: 'Ability to edit the roles assigned to a group. Requires the "Access to ''Users'' section" permission.'
EDITPERMISSIONS: 'Manage permissions for groups'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Ability to edit Permissions and IP Addresses for a group. Requires the "Access to ''Security'' section" permission.'
GROUPNAME: 'Nafn hóps'
IMPORTGROUPS: 'Import groups'
IMPORTUSERS: 'Import users'
MEMBERS: Félagar
MENUTITLE: Security
MemberListCaution: 'Caution: Removing members from this list will remove them from all groups and the database'
NEWGROUP: 'New Group'
PERMISSIONS: Leyfi
ROLES: Hlutverk
ROLESDESCRIPTION: 'Roles are predefined sets of permissions, and can be assigned to groups.<br />They are inherited from parent groups if required.'
TABROLES: Roles
Users: Users
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Import from CSV'
FileFieldLabel: 'CSV File <small>(Allowed extensions: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Edit
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Engin mynd sótt'
SiteTree:
TABMAIN: Aðal
TableField:
ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' is required'
TableField.ss:
ADD: 'Bæta við nýrri röð'
ADDITEM: 'Add %s'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Flytja út í CSV'
PRINT: Prenta
Print: Print
SELECT: 'Veldu:'
TableListField.ss:
NOITEMSFOUND: 'No items found'
SORTASC: 'Sort in ascending order'
SORTDESC: 'Sort in descending order'
TableListField_PageControls.ss:
DISPLAYING: Displaying
OF: of
TO: to
VIEWFIRST: 'Sýna first'
VIEWLAST: 'Sýna síðast'
VIEWNEXT: 'Sýna næsta'
VIEWPREVIOUS: 'Sýna fyrri'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Please enter a valid time format ({format})'
ToggleField:
LESS: minna
MORE: meira
UploadField:
ATTACHFILE: 'Attach a file'
ATTACHFILES: 'Attach files'
AttachFile: 'Attach file(s)'
DELETE: 'Delete from files'
DELETEINFO: 'Permanently delete this file from the file store'
DOEDIT: Save
DROPFILE: 'drop a file'
DROPFILES: 'drop files'
Dimensions: Dimensions
EDIT: Edit
EDITINFO: 'Edit this file'
FIELDNOTSET: 'File information not found'
FROMCOMPUTER: 'From your computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Select from files'
FROMFILES: 'From files'
HOTLINKINFO: 'Info: This image will be hotlinked. Please ensure you have permissions from the original site creator to do so.'
MAXNUMBEROFFILES: 'Max number of {count} file(s) exceeded.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Can only upload {count} files'
REMOVE: Remove
REMOVEERROR: 'Error removing file'
REMOVEINFO: 'Remove this file from here, but do not delete it from the file store'
STARTALL: 'Start all'
STARTALLINFO: 'Start all uploads'
Saved: Saved
Versioned:
has_many_Versions: útgáfur
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.