Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
539 lines (538 sloc) 21.9 KB
sv:
AssetAdmin:
NEWFOLDER: Ny mapp
AssetTableField:
CREATED: 'Först uppladdad'
DIM: Dimensioner
FILENAME: Filnamn
FOLDER: Mapp
LASTEDIT: 'Senast ändrad'
OWNER: Ägare
SIZE: 'Filstorlek'
TITLE: Titel
TYPE: 'Filtyp'
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Välj filer'
DRAGFILESHERE: 'Dra filer hit'
DROPAREA: 'Släpp här'
EDITALL: 'Redigera alla'
EDITANDORGANIZE: 'Redigera och organisera'
EDITINFO: 'Redigera filer'
FILES: Filer
FROMCOMPUTER: 'Välj filer från din dator'
FROMCOMPUTERINFO: 'Ladda upp från din dator'
TOTAL: Totalt
TOUPLOAD: 'Välj fil att ladda upp...'
UPLOADINPROGRESS: 'Var god dröj... uppladdning pågår'
UPLOADOR: ELLER
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Justering
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'högerjusterad'
BOLD: 'Fet text'
BOLDEXAMPLE: Fet
CODE: 'Kodblock'
CODEDESCRIPTION: 'Oformaterat kodblock'
CODEEXAMPLE: 'Kodblock'
COLORED: 'Färgad text'
COLOREDEXAMPLE: 'blå text'
EMAILLINK: 'E-postlänk'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Skapa länk till en e-postadress'
IMAGE: Bild
IMAGEDESCRIPTION: 'Visa en bild i ditt inlägg'
ITALIC: 'Kursiv text'
ITALICEXAMPLE: Kursiv
LINK: 'Hemsidelänk'
LINKDESCRIPTION: 'Länk till en annan sajt eller URL'
STRUCK: 'Genomstruken text'
STRUCKEXAMPLE: Genomstruken
UNDERLINE: 'Understruken text'
UNDERLINEEXAMPLE: Understruken
UNORDERED: 'Oordnad lista'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Oordnad lista'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'oordnad artikel 1'
BackLink_Button_ss:
Back: Tillbaka
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Var god ange användarnamn och lösenord'
ERRORNOTADMIN: 'Den användaren är inte administratör'
ERRORNOTREC: 'Användarnamnet / lösenordet hittas inte'
Boolean:
ANY: Vilken som helst
CMSLoadingScreen_ss:
LOADING: Laddar...
REQUIREJS: 'CMS:et kräver att du har javascript aktiverat.'
CMSMain:
ACCESS: 'Tillgång till sektionen ''{title}'''
ACCESSALLINTERFACES: 'Tillgång till alla CMS-sektioner'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Ersätter mer specifika behörighetsinställningar.'
SAVE: Spara
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'Min Profil'
ChangePasswordEmail_ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Du har ändrat ditt lösenord för'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Du kan nu använda följande uppgifter för att logga in:'
HELLO: Hej
PASSWORD: Lösenord
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Stäng popup'
SUCCESSADD2: 'Lade till {name}'
SUCCESSEDIT: 'Sparade %s %s %s'
ComplexTableField_ss:
ADDITEM: 'Lägg till'
NOITEMSFOUND: 'Inga rader hittades'
SORTASC: 'Sortera stigande'
SORTDESC: 'Sortera fallande'
ComplexTableField_popup_ss:
NEXT: Nästa
PREVIOUS: Föregående
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Lösenord måste vara minst {min} tecken långa.'
BETWEEN: 'Lösenord måste vara {min} till {max} tecken långa.'
MAXIMUM: 'Lösenord får som längst vara {max} tecken långa.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Ändra lösenord'
CreditCardField:
FIRST: första
FOURTH: fjärde
SECOND: andra
THIRD: tredje
DataObject:
PLURALNAME: 'Dataobjekt'
SINGULARNAME: 'Dataobjekt'
Date:
TIMEDIFFAGO: '{difference} sen'
TIMEDIFFIN: 'om {difference}'
DateField:
NOTSET: 'inte angivet'
TODAY: i dag
VALIDDATEFORMAT2: 'Var god att ange datumet i ett giltigt format ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Angivet datum måste vara tidigare eller samma som det senaste godkända datumet ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Angivet datum måste vara senare eller samma som det tidigaste godkända datumet ({date})'
DatetimeField:
NOTSET: 'Ej satt'
Director:
INVALID_REQUEST: 'Ogiltig förfrågan'
DropdownField:
CHOOSE: (Välj)
EmailField:
VALIDATION: 'Var snäll och ange en epostadress'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Studsade e-brev'
SINGULARNAME: 'Studsade e-brev'
Enum:
ANY: Vilken som helst
File:
AviType: 'AVI videofil'
Content: Innehåll
CssType: 'CSS fil'
DmgType: 'Apple skivavbild'
DocType: 'Word dokument'
Filename: Filnamn
GifType: 'GIF bild - bra för diagram'
GzType: 'GZIP packad fil'
HtlType: 'HTML fil'
HtmlType: 'HTML fil'
INVALIDEXTENSION: 'Filändelsen tillåts inte (tillåtna: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Filändelsen tillåts inte'
IcoType: 'Icon bild'
JpgType: 'JPEG bild - bra för fotografier'
JsType: 'Javascript fil'
Mp3Type: 'MP3 ljudfil'
MpgType: 'MPEG videofil'
NOFILESIZE: 'Filstorleken är noll bytes'
NOVALIDUPLOAD: 'Filen är inte giltig för uppladdning'
Name: Namn
PLURALNAME: Filer
PdfType: 'Adobe Acrobat PDF fil'
PngType: 'PNG bild - bra allmänt format'
SINGULARNAME: Fil
TOOLARGE: 'Filen är för stor, max {size} tillåts'
TOOLARGESHORT: 'Filstorlek överskriden {size}'
TiffType: 'Tiff bildformat'
Title: Titel
WavType: 'WAV ljudfil'
XlsType: 'Excel kalkylblad'
ZipType: 'ZIP packad fil'
FileIFrameField:
ATTACH: 'Bifoga {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}er kan läggas till efter att du sparat första gången.'
ATTACHONCESAVED2: 'Filer kan läggas till efter att du sparat första gången.'
DELETE: 'Radera {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Filtypen är inte tillåten för uppladdning'
FILE: Fil
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMFILESTORE: 'Från filarkivet'
NOSOURCE: 'Välj filen du vill bifoga'
REPLACE: 'Ersätt {type}'
FileIFrameField_iframe_ss:
TITLE: 'Iframe för uppladdning av bild'
Folder:
PLURALNAME: Mappar
SINGULARNAME: Mapp
ForgotPasswordEmail_ss:
HELLO: Hej
TEXT1: 'Här är din'
TEXT2: 'Återställningslänk för lösenord'
TEXT3: för
Form:
SubmitBtnLabel: Kör
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Kontrollera att du angav kortnummret {number} rätt'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Det angivna värdet är inte unikt'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Lösenorden stämmer inte överrens '
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Lösenordfältet får inte vara tomt'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Lösenord måste innehålla minst en siffra och en bokstav.'
VALIDCURRENCY: 'Var vänlig ange en korrekt valuta'
FormField:
NONE: ingen
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Radera
Delete: Radera
UnlinkRelation: Avlänka
GridField:
Add: 'Lägg till {name}'
Filter: Filtrera
FilterBy: 'Filtrera på'
Find: Hitta
LEVELUP: 'Upp en nivå'
LinkExisting: 'Länk finns'
NewRecord: 'Ny %s'
NoItemsFound: 'Inget hittades'
PRINTEDAT: 'Utskrivet'
PRINTEDBY: 'Utskrivet av'
PlaceHolder: 'Hitta {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Hitta {type} efter {name}'
RelationSearch: 'Relationssökning'
ResetFilter: Rensa
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Rättighet för att radera saknas'
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Avbryt
Create: Skapa
Delete: Radera
DeletePermissionsFailure: 'Rättighet för att radera saknas'
Deleted: 'Raderade %s %s'
Save: Spara
GridFieldItemEditView_ss:
Go_back: 'Gå tillbaka'
Group:
AddRole: 'Lägg till roll för den här gruppen'
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Författare'
GroupReminder: 'Om du väljer en förälder till gruppen så kommer gruppen ärva alla förälderns roller'
PLURALNAME: Grupper
SINGULARNAME: Grupp
Sort: 'Sorteringsordning'
has_many_Permissions: Behörigheter
many_many_Members: Medlemmar
GroupImportForm:
Help1: '<p>Importera en eller flera grupper i <em>CSV</em>- format (komma-separerade värden). <small><a href="#" class ="toggle-advanced">Visa avancerade val</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\n<h4>Avancerat </h4>\n<ul>\n<li>Tillåtna kolumner: <em>%s</em></li>\n<li>Existerade användare matchas av deras unika <em>kod</em>-attribut och uppdateras med alla nya värden från den importerade filen</li>\n<li>Grupper kan anges i <em>Grupp</em>-kolumnen. Grupper identiferas av deras <em>Code</em>-attribut. Anges flera grupper separeras dessa med kommatecken. Existerande användarrättigheter till grupperna tas inte bort.</li>\n</ul>\n</div>"
ResultCreated: 'Skapade {count} grupper'
ResultDeleted: 'Raderade %d grupper'
ResultUpdated: 'Uppdaterade %d grupper'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Oändlig loop hittades i hierarkin "{type}". Var vänlig ändra föräldern för att lösa detta'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Lägg till URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Detaljer &amp; dimensioner'
ANCHORVALUE: Ankare
BUTTONINSERT: Infoga
BUTTONINSERTLINK: 'Infoga länk'
BUTTONREMOVELINK: 'Ta bort länk'
BUTTONUpdate: Uppdatera
CAPTIONTEXT: 'Rubriktext'
CSSCLASS: 'Placering / stil'
CSSCLASSCENTER: 'Centrerad, för sig själv'
CSSCLASSLEFT: 'Till vänster, med text runt omkring'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Till vänster, för sig själv.'
CSSCLASSRIGHT: 'Till höger, med text runt omkring.'
DETAILS: Detaljer
EMAIL: 'E-postadress'
FILE: Fil
FOLDER: Mapp
FROMCMS: 'Från CMSet'
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMWEB: 'Från webben'
FindInFolder: 'Hitta i mapp'
IMAGEALT: 'Alternativ text (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Alternativ text (alt) - visas om bilden inte kan visas'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Visas för skärmläsare eller om bilden inte kan visas'
IMAGEDIMENSIONS: Dimensioner
IMAGEHEIGHTPX: Höjd
IMAGETITLE: 'Titel text (tooltip) - för ytterligare information om bilden'
IMAGETITLETEXT: 'Titel text (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'För ytterligare information om bilden'
IMAGEWIDTHPX: Bredd
INSERTMEDIA: 'Infoga media'
LINK: 'Infoga länk'
LINKANCHOR: 'Ankare på den här sidan'
LINKDESCR: 'Länk-beskrivning'
LINKEMAIL: 'E-postadress'
LINKEXTERNAL: 'En annan sajt'
LINKFILE: 'Ladda ner en fil'
LINKINTERNAL: 'Sida på sajten'
LINKOPENNEWWIN: 'Öppna länk i nytt fönster?'
LINKTO: 'Länka till'
PAGE: Sida
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'URLen ''{url}'' gick inte att omvandla till ett media.'
UpdateMEDIA: 'Uppdatera media'
Image:
PLURALNAME: Filer
SINGULARNAME: Fil
ImageField:
IMAGE: Bild
Image_Cached:
PLURALNAME: Filer
SINGULARNAME: Fil
Image_iframe_ss:
TITLE: 'Iframe för uppladdning av bild'
LeftAndMain:
CANT_REORGANISE: 'Du har inte tillstånd att ändra sidor på toppnivå. Dina ändringar har inte sparats.'
DELETED: Raderad
DropdownBatchActionsDefault: Åtgärder
HELP: Hjälp
PAGETYPE: 'Sidtyp'
PERMAGAIN: 'Du har blivit utloggad. Om du vill logga in igen anger du dina uppgifter nedan.'
PERMALREADY: 'Tyvärr så har du inte tillträde till den delen av CMSet. Om du vill logga in med en annan användare kan du göra det nedan'
PERMDEFAULT: 'Var god välj en inloggningsmetod och fyll i dina uppgifter för att logga in i CMSet.'
PLEASESAVE: 'Var god spara sidan. Den kan inte uppdateras för att den har inte sparats ännu.'
PreviewButton: Förhandsgranska
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Omorganisationen av sidträdet luyckades.'
SAVEDUP: Sparad.
VersionUnknown: okänd
LeftAndMain_Menu_ss:
Hello: Hej
LOGOUT: 'Logga ut'
LoginAttempt:
Email: 'E-postadress'
IP: 'IP-adress'
PLURALNAME: 'Inloggningsförsök'
SINGULARNAME: 'Inloggningsförsök'
Member:
ADDGROUP: 'Lägg till grupp'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Ändra lösenord'
BUTTONLOGIN: 'Logga in'
BUTTONLOGINOTHER: 'Logga in som annan användare'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Jag har glömt mitt lösenord'
CANTEDIT: 'Du har inte tillstånd att ändra sidor på toppnivå. Dina ändringar har inte sparats.'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Bekräfta nytt lösenord'
CONFIRMPASSWORD: 'Bekräfta lösenord'
DATEFORMAT: 'Datumformat'
DefaultAdminFirstname: 'standard'
DefaultDateTime: standard
EMAIL: E-post
EMPTYNEWPASSWORD: 'Det nya lösenordet kan inte vara tomt, vänligen försök igen'
ENTEREMAIL: 'Ange en e-postadress för att få en återställningslänk för lösenordet.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Ditt konto har stängts av tillfället på grund av för många misslyckade inloggningsförsök. Försök igen om 20 minuter.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Du har angett ditt nya lösenord annorlunda, försök igen'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Ditt nuvarande lösenord matchar inte, var god försök igen'
ERRORWRONGCRED: 'Antingen e-postadressen eller lösenordet är fel. Försök igen.'
FIRSTNAME: 'Förnamn'
INTERFACELANG: 'Gränssnittsspråk'
INVALIDNEWPASSWORD: 'Vi kunde inte godkänna det lösenordet: {password}'
LOGGEDINAS: 'Du är inloggad som {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nytt lösenord'
PASSWORD: Lösenord
PLURALNAME: Medlemmar
REMEMBERME: 'Kom ihåg mig nästa gång?'
SINGULARNAME: Medlem
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Ditt lösenord har ändrats'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Din återställningslänk'
SURNAME: Efternamn
TIMEFORMAT: 'Tidsformat'
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Det finns redan en medlem med samma %s'
ValidationIdentifierFailed: 'Kan inte skriva över medlem #{id} med samma identifierare ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Välkommen tillbaka, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Ditt gamla lösenord'
belongs_many_many_Groups: Grupper
db_LastVisited: 'Datum för senaste besöket'
db_Locale: 'Gränssnittsspråk'
db_LockedOutUntil: 'Utelåst till'
db_NumVisit: 'Antal besök'
db_Password: Lösenord
db_PasswordExpiry: 'Lösenordet upphör att gälla'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-post &amp; Lösenord'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (Ante meridiem) eller PM (Post meridiem)'
Custom: Anpassad
DATEFORMATBAD: 'Datumformatet är ogiltigt'
DAYNOLEADING: 'Dag i månad utan inledande nolla'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'En eller fler delar som representerar en decimaldel av en sekund.'
FOURDIGITYEAR: 'Fyrsiffrigt år'
FULLNAMEMONTH: 'Helt namn för månad (t ex juni)'
HOURNOLEADING: 'Timme utan inledande nolla'
MINUTENOLEADING: 'Minut utan inledande nolla'
MONTHNOLEADING: 'Dag i månad utan inledande nolla'
Preview: Förhandsgranska
SHORTMONTH: 'Kortnamn för månad (t ex jun)'
TOGGLEHELP: 'Växla formatteringshjälp'
TWODIGITDAY: 'Två siffror för dag i månad'
TWODIGITHOUR: 'Två siffror för timme (00 till 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Två siffror för minut (00 till 59)'
TWODIGITMONTH: 'Tvåsiffrig månad (01 = januari osv)'
TWODIGITSECOND: 'Två siffror för sekund (00 till 59)'
TWODIGITYEAR: 'Två siffror för år'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Importera användare i <em>CSV-format</em> (kommaseparerade värden). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Visa avancerat</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\n<h4>Avancerat </h4>\n<ul>\n<li>Tillåtna kolumner: <em>%s</em></li>\n<li>Existerade användare matchas av deras unika <em>kod</em>-attribut och uppdateras med alla nya värden från den importerade filen</li>\n<li>Grupper kan anges i <em>Grupp</em>-kolumnen. Grupper identiferas av deras <em>Code</em>-attribut. Anges flera grupper separeras dessa med kommatecken. Existerande användarrättigheter till grupperna tas inte bort.</li>\n</ul>\n</div>"
ResultCreated: 'Skapade {count} medlemmar'
ResultDeleted: 'Raderade %d medlemmar'
ResultNone: 'Inga ändringar'
ResultUpdated: 'Uppdaterade {count} medlemmar'
MemberPassword:
PLURALNAME: 'Användares lösenord'
SINGULARNAME: 'Användares lösenord'
MemberTableField:
APPLY_FILTER: 'Använd filter'
ModelAdmin:
DELETE: Radera
DELETEDRECORDS: 'Raderade {count} poster.'
IMPORT: 'Importera från CSV'
IMPORTEDRECORDS: 'Importerade {count} poster.'
NOCSVFILE: 'Var god och bläddra efter en CSV-fil för import'
NOIMPORT: 'Inget att importera'
RESET: Rensa
Title: 'Datamodeller'
UPDATEDRECORDS: 'Uppdaterade {count} poster.'
ModelAdmin_ImportSpec_ss:
IMPORTSPECFIELDS: 'Databaskolumner'
IMPORTSPECLINK: 'Visa specifikation för %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Relationer
IMPORTSPECTITLE: 'Specifikation för %s'
ModelAdmin_Tools_ss:
FILTER: Filtrera på
IMPORT: Importera
ModelSidebar_ss:
IMPORT_TAB_HEADER: Importera
SEARCHLISTINGS: Sök
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Belopp
FIELDLABELCURRENCY: Valuta
NullableField:
IsNullLabel: 'Är NULL'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' är inget nummer, bara siffror (utan mellanslag) kan accepteras för det här fältet'
Pagination:
Page: Sida
View: Visa
Permission:
AdminGroup: Administratör
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'CMS-åtkomst'
FULLADMINRIGHTS: 'Fulla administrativa rättigheter'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Implicerar och gäller över alla andra tillskrivna rättigheter.'
PLURALNAME: Rättigheter
SINGULARNAME: Rättighet
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'tilldelad till "{title}"'
FromGroup: 'ärvde från grupp "{title}"'
FromRole: 'ärvde från roll "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'ärvt från roll "%s" i grupp "%s"'
PermissionRole:
OnlyAdminCanApply: 'Endast administratörer kan tillämpa denna roll'
PLURALNAME: Roller
SINGULARNAME: Roll
Title: Rollnamn
PermissionRoleCode:
PLURALNAME: 'Koder för rollrättigheter'
SINGULARNAME: 'Kodför rollrättigheter'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Roller och åtkomsträttigheter'
UserPermissionsIntro: 'Genom att välja grupper för denna användare så ändras användarens rättigheter. Gå till grupper för att se vilka rättigheter de olika grupperna har.'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Var god ange ett giltigt telefonnummer'
RelationComplexTableField_ss:
ADD: Lägg till
CSVEXPORT: 'Exportera till CSV'
NOTFOUND: 'Inga rader hittades'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Du har inte tillträde till den här sidan. Om du har ett annat konto som har rätt behörighet kan du logga in igen nedan.'
BUTTONSEND: 'Skicka återställningslänk'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Du kan ändra ditt lösenord nedan'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Ändra ditt lösenord'
ENTERNEWPASSWORD: 'Var god ange ett nytt lösenord.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Du måste vara inloggad för att kunna ändra ditt lösenord!'
LOGGEDOUT: 'Du har blivit utloggad. Om du vill logga in igen anger du dina uppgifter nedan.'
LOGIN: 'Logga in'
NOTEPAGESECURED: 'Den här sidan är låst. Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi dig vidare.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>Återställningslänk för lösenord är felaktig eller för gammal.</p><p>Du kan begära en ny <a href="{link1}">här</a> eller ändra ditt lösenord när du <a href="{link2}">loggat in</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Ange din e-postadress så skickar vi en länk med vilken du kan återställa ditt lösenord'
PASSWORDSENTHEADER: 'Återställningslänk för lösenord har skickats till ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Tack en återställningslänk har skickats till ''{email}'', förutsatt att ett konto med den addressen finns.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Tillåt visning, skapande och redigerande av användare, såväl som tilldelning av tillstånd och roller till dessa.'
APPLY_ROLES: 'Applicera roller till grupper'
APPLY_ROLES_HELP: 'Behörighet att redigera roller tillskrivna en grupp. Kräver behörighet till sektionen för användare.'
EDITPERMISSIONS: 'Hantera tillstånd för grupper'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Möjlighet att redigera "Tillstånd" samt "IP-adresser" för en grupp. Tillgång till säkerhetsavdelningen krävs.'
GROUPNAME: 'Gruppnamn'
IMPORTGROUPS: 'Importera grupper'
IMPORTUSERS: 'Importera användare'
MEMBERS: Medlemmar
MENUTITLE: Säkerhet
MemberListCaution: 'Varning: Att radera medlemmar från den här listan kommer också att radera dem från alla grupper och från databasen helt och hållet'
NEWGROUP: 'Ny grupp'
PERMISSIONS: Tillstånd
ROLES: Roller
ROLESDESCRIPTION: 'Roller är fördefinierade uppsättningar av tillstånd, och kan tilldelas grupper. <br/> De ärvs från föräldragrupper om det krävs.'
TABROLES: Roller
Users: Användare
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Importera från CSV'
FileFieldLabel: 'CSV-fil <small>(Tillåtna filtyper: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Ändra
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Ingen bild uppladdad'
TableField:
ISREQUIRED: 'För %s är ''%s'' obligatoriskt'
TableField_ss:
ADD: 'Lägg till ny rad'
ADDITEM: 'Lägg till %s'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Exportera till CSV'
PRINT: Skriv ut
Print: Skriv ut
SELECT: 'Välj:'
TableListField_ss:
NOITEMSFOUND: 'Inga rader hittades'
SORTASC: 'Sortera i stigande ordning'
SORTDESC: 'Sortera i fallande ordning'
TableListField_PageControls_ss:
DISPLAYING: Visar
OF: av
TO: till
VIEWFIRST: 'Visa första'
VIEWLAST: 'Visa sista'
VIEWNEXT: 'Visa nästa'
VIEWPREVIOUS: 'Visa föregående'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Var god att ange tid i ett giltigt format ({format})'
ToggleField:
LESS: mindre
MORE: mer
UploadField:
ATTACHFILE: 'Bifoga en fil'
ATTACHFILES: 'Bifoga fil(er)'
AttachFile: 'Bifoga fil(er)'
DELETE: 'Radera från filer'
DELETEINFO: 'Ta bort filen permanent från filarkivet'
DOEDIT: Spara
DROPFILE: 'Släpp en fil'
DROPFILES: 'släpp filer'
Dimensions: Dimensioner
EDIT: Ändra
EDITINFO: 'Redigera filen'
FIELDNOTSET: 'Hittade ingen filinformation'
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMCOMPUTERINFO: 'Välj från filer'
FROMFILES: 'Från filer'
HOTLINKINFO: 'Information: Denna bild kommer att bli länkad till. Var god kontrollera med ägaren till sajten att du har tillåtelse att länka till bilden.'
MAXNUMBEROFFILES: 'Max antal ({count}) filer överstiget.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Kan bara ladda upp {count} files'
REMOVE: Ta bort
REMOVEERROR: 'Fel när filen skulle tas bort'
REMOVEINFO: 'Ta bort filen härifrån, men radera den inte från filarkivet'
STARTALL: 'Starta alla'
STARTALLINFO: 'Starta all uppladdningar'
Saved: Sparad
Versioned:
has_many_Versions: Versioner
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.