Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
596 lines (595 sloc) 24.5 KB
fi:
AssetAdmin:
ALLOWEDEXTS: 'Sallitut laajennukset'
NEWFOLDER: Uusi kansio
SHOWALLOWEDEXTS: 'Näytä sallitut laajennukset'
AssetTableField:
CREATED: 'Ensimmäisen kerran ladattu palvelimelle'
DIM: Mitat
FILENAME: Tiedoston nimi
FOLDER: Kansio
LASTEDIT: 'Viimeksi muokattu'
OWNER: Omistaja
SIZE: 'Koko'
TITLE: Otsikko
TYPE: 'Tyyppi'
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Valitse tiedostot'
DRAGFILESHERE: 'Raahaa tiedotot tähän'
DROPAREA: 'Pudotusalue'
EDITALL: 'Muokkaa kaikkia'
EDITANDORGANIZE: 'Muokkaa & järjestele'
EDITINFO: 'Muokkaa tiedostoja'
FILES: Tiedostot
FROMCOMPUTER: 'Valitse tiedostot omalta tietokoneeltasi'
FROMCOMPUTERINFO: 'Siirrä omalta tietokoneeltasi'
TOTAL: Yhteensä
TOUPLOAD: 'Valitse ladattavia tiedostoja...'
UPLOADINPROGRESS: 'Ole hyvä ja odota... siirto käynnissä'
UPLOADOR: TAI
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Tasaus
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'tasattu oikealle'
BOLD: 'Lihavoitu teksti'
BOLDEXAMPLE: Lihavoitu
CODE: 'Koodilohko'
CODEDESCRIPTION: 'Muotoilematon koodilohko'
CODEEXAMPLE: 'Koodilohko'
COLORED: 'Väritetty teksti'
COLOREDEXAMPLE: 'sininen teksti'
EMAILLINK: 'Sähköpostilinkki'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Luo linkki sähköpostiosoitteeseen'
IMAGE: Kuva
IMAGEDESCRIPTION: 'Näytä kuva viestissäsi'
ITALIC: 'Kursivoitu teksti'
ITALICEXAMPLE: Kursiivi
LINK: 'Verkkosivun linkki'
LINKDESCRIPTION: 'Linkki toiselle verkkosivustolle tai URLiin '
STRUCK: 'Yliviivattu teksti'
STRUCKEXAMPLE: Yliviivaa
UNDERLINE: 'Alleviivattu teksti'
UNDERLINEEXAMPLE: Alleviivaa
UNORDERED: 'Järjestämätön lista'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Järjestämätön lista'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'järjestämätön lista 1'
BackLink_Button_ss:
Back: Takaisin
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Anna käyttäjänimi ja salasana'
ERRORNOTADMIN: 'Tämä käyttäjä ei ole ylläpitäjä'
ERRORNOTREC: 'Tätä käyttäjänimeä/salasanaa ei tunnistettu.'
Boolean:
ANY: Yhtään
CMSLoadingScreen_ss:
LOADING: Ladataan...
REQUIREJS: 'CMS-järjestelmä vaatii, että selaimessasi on JavaSkriptit päällä.'
CMSMain:
ACCESS: 'Pääsy ''{title}'' -osioon'
ACCESSALLINTERFACES: 'Pääsy kaikkiin CMS-osioihin'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Ohittaa tarkemmat käyttöoikeudet.'
SAVE: Tallenna
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'Profiilini'
ChangePasswordEmail_ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Vaihdoit salasanasi osoitteelle'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Kirjautuaksesi sisään voit käyttää seuraavia tietoja:'
EMAIL: Sähköposti
HELLO: Hei
PASSWORD: Salasana
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Sulje ponnahdusikkuna'
SUCCESSADD2: 'Lisättiin {name}'
SUCCESSEDIT: 'Tallennettu %s %s %s'
ComplexTableField_ss:
ADDITEM: 'Lisää %s'
NOITEMSFOUND: 'Merkintöjä ei löytynyt'
SORTASC: 'Nouseva järjestys'
SORTDESC: 'Laskeva järjestys'
ComplexTableField_popup_ss:
NEXT: Seuraava
PREVIOUS: Edellinen
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Salasanan on oltava vähintään {min} merkkiä pitkä.'
BETWEEN: 'Salasanan on oltava väh. {min} ja enintään {max} merkkiä pitkä.'
MAXIMUM: 'Salasanan voi olla enintään {max} merkkiä pitkä.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Vaihda salasana'
CreditCardField:
FIRST: ensimmäinen
FOURTH: neljäs
SECOND: toinen
THIRD: kolmas
DataObject:
PLURALNAME: 'Dataobjektit'
SINGULARNAME: 'Dataobjekti'
Date:
DAY: päivä
DAYS: päivää
HOUR: tunti
HOURS: tuntia
MIN: min.
MINS: minuuttia
MONTH: kuukausi
MONTHS: kuukautta
SEC: sekunti
SECS: sekuntia
TIMEDIFFAGO: '{difference} sitten'
TIMEDIFFIN: '» {difference}'
YEAR: vuosi
YEARS: vuotta
LessThanMinuteAgo: 'alle minuutti'
DateField:
NOTSET: 'ei asetettu'
TODAY: tänään
VALIDDATEFORMAT2: 'Ole hyvä ja kirjaa päivämäärä sallitussa muodossa ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Päivämäärän on oltava vanhempi tai sovittava asetettuun maksimiin ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Päivämäärän on oltava uudempi tai sovittava vähintään asetettuun minimiin ({date})'
DatetimeField:
NOTSET: 'Ei asetettu'
Director:
INVALID_REQUEST: 'Pyyntö on virheellinen'
DropdownField:
CHOOSE: (Valitse)
EmailField:
VALIDATION: 'Anna sähköpostiosoite, ole hyvä.'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Palautetut sähköpostiviestit'
SINGULARNAME: 'Palautettu sähköpostiviesti'
Enum:
ANY: Yhtään
File:
AviType: 'AVI videotiedosto'
Content: Sisältö
CssType: 'CSS tiedosto'
DmgType: 'Apple levykuva'
DocType: 'Word-tiedosto'
Filename: Tiedostonimi
GifType: 'GIF kuva - hyvä kaaviolle'
GzType: 'GZIP pakattu tiedosto'
HtlType: 'HTML-tiedosto'
HtmlType: 'HTML-tiedosto'
INVALIDEXTENSION: 'Tiedostopääte ei ole sallittu (sallitut muodot: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Tiedostopääte ei ole sallittu'
IcoType: 'Icon kuva'
JpgType: 'JPEG kuva - hyvä valokuville'
JsType: 'Javascript-tiedosto'
Mp3Type: 'MP3 äänitiedosto'
MpgType: 'MPEG videotiedosto'
NOFILESIZE: 'Tiedostokoko on nolla tavua.'
NOVALIDUPLOAD: 'Tiedosto ei ole kelvollinen ladattavaksi'
Name: Nimi
PLURALNAME: Tiedostot
PdfType: 'Adobe Acrobat PDF -tiedosto'
PngType: 'PNG kuva - hyvä yleinen muoto'
SINGULARNAME: Tiedosto
TOOLARGE: 'Tiedostokoko on liian suuri: maks. sallittu koko on {size}'
TOOLARGESHORT: 'Sallittu tiedostokoko ylitetty {size}'
TiffType: 'Tiff-kuva'
Title: Otsikko
WavType: 'WAV äänitiedosto'
XlsType: 'Excel tiedosto'
ZipType: 'ZIP-pakattu tiedosto'
FileIFrameField:
ATTACH: 'Liitä {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type} voidaan liittää, kun olet tallentanut tietueen ensimmäistä kertaa.'
ATTACHONCESAVED2: 'Tiedostoja voidaan liittää, kun olet tallentanut tietueen ensimmäisen kerran.'
DELETE: 'Poista {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Tiedostotyyppin siirtoa ei ole sallittu'
FILE: Tiedosto
FROMCOMPUTER: 'tietokoneeltasi'
FROMFILESTORE: 'Tiedostovarastosta'
NOSOURCE: 'Valitse lähdetiedosto liitettäväksi'
REPLACE: 'Korvaa {type}'
FileIFrameField_iframe_ss:
TITLE: 'Kuvansiirtoikkuna (iFrame)'
Filesystem:
SYNCRESULTS: 'Synkronointi valmis: {createdcount} kohdetta luotu, {deletedcount} kohdetta poistettu'
Folder:
PLURALNAME: Kansiot
SINGULARNAME: Kansio
ForgotPasswordEmail_ss:
HELLO: Hei
TEXT1: 'Tässä on sinun'
TEXT2: 'salasanan tyhjäys -linkki'
TEXT3: henkilölle
Form:
FIELDISREQUIRED: '{name} on pakollinen'
SubmitBtnLabel: Siirrä
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Tarkista, ovatko antamasi luottokortin numerot ({number}) oikein'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Syötetty arvo ei ole yksilöllinen'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Salasanat eivät täsmää'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Salasana ei voi olla tyhjä'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Salasanassa on oltava vähintään yksi numero ja yksi kirjain'
VALIDATOR: Tarkistin
VALIDCURRENCY: 'Ole hyvä ja valitse voimassa oleva valuutta'
CSRF_FAILED_MESSAGE: 'Tekninen ongelma. Ole hyvä ja napsauta takaisin linkkiä, päivitä selainikkunasi ja kokeile uudelleen.'
FormField:
NONE: Ei yhtään
Example: 'esim. %s'
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Poista
Delete: Poista
UnlinkRelation: Pura linkitys
GridField:
Add: 'Lisää {name}'
Filter: Suodatin
FilterBy: 'Suodata »'
Find: Etsi
LEVELUP: 'Taso ylös'
LinkExisting: 'Linkitä olemassaoleva'
NewRecord: 'Uusi %s'
NoItemsFound: 'Ei kohteita'
PRINTEDAT: 'Tulostettu'
PRINTEDBY: 'Tulostaja'
PlaceHolder: 'Etsi {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Etsi {type} » {name}'
RelationSearch: 'Relaatiohaku'
ResetFilter: Nollaa
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Ei oikeuksia poistamiseen'
EditPermissionsFailure: 'Ei oikeuksia purkaa linkitystä tietueeseen'
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Peruuta
Create: Luo
Delete: Poista
DeletePermissionsFailure: 'Ei oikeuksia poistamiseen'
Deleted: 'Poistettiin %s %s'
Save: Tallenna
Saved: 'Tallennettu: {name} {link}'
GridFieldItemEditView_ss:
Go_back: 'Takaisin'
Group:
Code: 'Ryhmän koodi'
DefaultGroupTitleAdministrators: Järjestelmänvalvojat
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Sisällöntuottajat'
Description: Kuvaus
GroupReminder: 'Valitessasi isäntäryhmän, roolit periytyvät tähän ryhmään'
Locked: 'Lukittu?'
NoRoles: 'Rooleja ei löytynyt'
PLURALNAME: Ryhmät
Parent: 'Yliryhmä'
RolesAddEditLink: 'Lisää/muokkaa rooleja'
SINGULARNAME: Ryhmä
Sort: 'Järjestys'
has_many_Permissions: Luvat
many_many_Members: Jäsenet
GroupImportForm:
Help1: '<p>Tuo yksi tai useampi ryhmä <em>CSV</em>-muotoisena (arvot pilkulla erotettuina). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Näytä edistyksellinen käyttö</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\n<h4>Edistynyt käyttö</h4>\n<ul>\n<li>Sallitut palstat: <em>%s</em></li>\n<li>Olemassa olevat ryhmät kohdistetaan niiden uniikin <em>Code</em>-arvolla, ja päivitetään uudet arvot tuodusta tiedostosta.</li>\n<li>Ryhmien hierarkiat voidaan luoda <em>ParentCode</em>-palstalla.</li>\n<li>Oikeustasot voidaan kohdistaa <em>PermissionCode</em>-palstalla. Olemassa olevia oikeustasoja ei poisteta.</li>\n</ul>\n</div>"
ResultCreated: 'Luotiin {count} ryhmä(ä)'
ResultDeleted: 'Poistettu %d ryhmää'
ResultUpdated: 'Päivitetty %d ryhmää'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: '"{type}" -hierarkiasta löytyi loputon silmukka. Ole hyvä ja muuta isäntää korjataksesi ongelman.'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Lisää URL-osoite'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Tarkat tiedot &amp; mitat'
ANCHORVALUE: Ankkuri
BUTTONINSERT: Liitä
BUTTONINSERTLINK: 'Lisää linkki'
BUTTONREMOVELINK: 'Poista linkki'
BUTTONUpdate: Päivitä
CAPTIONTEXT: 'Kuvateksti'
CSSCLASS: 'Tasaus/tyyli'
CSSCLASSCENTER: 'Keskellä omillaan.'
CSSCLASSLEFT: 'Vasemmalla, tekstin ympäröimänä.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Vasemmalla, yksinään.'
CSSCLASSRIGHT: 'Oikealla, tesktin ympätöimänä.'
DETAILS: Tiedot
EMAIL: 'Sähköpostiosoite'
FILE: Tiedosto
FOLDER: Kansio
FROMCMS: 'CMS-järjestelmästä'
FROMCOMPUTER: 'Omalta tietokoneeltasi'
FROMWEB: 'Webistä'
FindInFolder: 'Etsi kansiosta'
IMAGEALT: 'Vaihtoehtoinen teksti (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Vaihtoehtoinen teksti (alt) - näytetään jos kuvaa ei voida näyttää'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Näytetään ruudunlukuohjelmille tai jos kuvia ei voi näyttää'
IMAGEDIMENSIONS: Mitat
IMAGEHEIGHTPX: Korkeus
IMAGETITLE: 'Otsikko (tooltip) - kuvan lisätietoja varten'
IMAGETITLETEXT: 'Otsikkoteksti (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'Kuvan lisätiedot'
IMAGEWIDTHPX: Leveys
INSERTMEDIA: 'Liitä media'
LINK: 'Lisää/muokkaa linkki(ä) valittuun tekstiin'
LINKANCHOR: 'Ankkuroi tähän sivuun'
LINKDESCR: 'Linkin kuvaus'
LINKEMAIL: 'Sähköpostiosoite'
LINKEXTERNAL: 'Toinen verkkosivusto'
LINKFILE: 'Lataa tiedosto'
LINKINTERNAL: 'Sivu sivustolla'
LINKOPENNEWWIN: 'Avataanko linkki uudessa ikkunassa?'
LINKTO: 'Linkki'
PAGE: Sivu
URL: URL-osoite
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'URL-osoitetteesta ''{url}'' ei voitu liittää mediaa'
UpdateMEDIA: 'Päivitä media'
BUTTONADDURL: 'Lisää URL-osoite'
Image:
PLURALNAME: Tiedostot
SINGULARNAME: Tiedosto
ImageField:
IMAGE: Kuva
Image_Cached:
PLURALNAME: Tiedostot
SINGULARNAME: Tiedosto
LeftAndMain:
CANT_REORGANISE: 'Sinulla ei ole oikeuksia mennä ylemmän tason sivuille. Muutoksiasi ei tallennettu.'
DELETED: Poistettu.
DropdownBatchActionsDefault: Toimenpiteet
HELP: Ohje
PAGETYPE: 'Sivutyyppi:'
PERMAGAIN: 'Olet kirjautunut ulos CMS:stä. Jos haluat kirjautua uudelleen sisään, syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi alla.'
PERMALREADY: 'Paihoittelut, mutta et pääse tähän osaan CMS:ää. Jos haluat kirjautua jonain muuna, voit tehdä sen alla.'
PERMDEFAULT: 'Valitse tunnistustapa ja syötä tunnistetietosi CMS:ään.'
PLEASESAVE: 'Tätä sivua ei voitu päivittää, koska sitä ei ole vielä tallennettu. Tallenna sivu.'
PreviewButton: Esikatselu
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Hakemistopuu järjestettiin uudelleen onnistuneesti.'
SAVEDUP: Tallennettu.
VersionUnknown: tuntematon
ShowAsList: 'näytä listana'
TooManyPages: 'Liian monta sivua'
ValidationError: 'Virhe vahvistuksessa'
LeftAndMain_Menu_ss:
Hello: Hei
LOGOUT: 'Kirjaudu ulos'
LoginAttempt:
Email: 'Sähköpostiosoite'
IP: 'IP-osoite'
PLURALNAME: 'Kirjautumisyritykset'
SINGULARNAME: 'Kirjautumisyritys'
Status: Tila
Member:
ADDGROUP: 'Lisää ryhmä'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Vaihda salasana'
BUTTONLOGIN: 'Kirjaudu sisään'
BUTTONLOGINOTHER: 'Kirjaudu jonain muuna'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Kadotin salasanani'
CANTEDIT: 'Sinulla ei ole oikeuksia tähän toimintoon.'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Syötä uusi salasana uudelleen'
CONFIRMPASSWORD: 'Syötä salasana uudelleen'
DATEFORMAT: 'Päivämäärämuoto'
DefaultAdminFirstname: 'Oletusylläpitäjä'
DefaultDateTime: oletus
EMAIL: Sähköposti
EMPTYNEWPASSWORD: 'Uusi salasana ei voi olla tyhjä, yritä uudelleen'
ENTEREMAIL: 'Anna sähköpostiosoitteesi saadaksesi salasanan uudelleenasettamislinkin.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Tunnuksesti on väliaikaisesti poistettu käytöstä liian monien epäonnistuneiden sisäänkirjausyritysten takia. Ole hyvä ja yritä uudelleen 20 minuutin päästä.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Syötit uuden salasanasi erilailla, yritä uudelleen.'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Nykyiset salasanasi eivät täsmää, yritä uudelleen.'
ERRORWRONGCRED: 'Tämä ei näytä oikealta sähköpostiosoitteelta tai salasanalta. Yritä uudelleen.'
FIRSTNAME: 'Etunimi'
INTERFACELANG: 'Käyttöliittymän kieli'
INVALIDNEWPASSWORD: 'Salasana ({password}) ei ole kelvollinen'
LOGGEDINAS: 'Olet kirjautuneena nimellä {name}.'
NEWPASSWORD: 'Uusi salasana'
PASSWORD: Salasana
PLURALNAME: Jäsenet
REMEMBERME: 'Muista seuraavalla kerralla?'
SINGULARNAME: Jäsen
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Salasanasi on vaihdettu'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Salasanasi palautuslinkki'
SURNAME: Sukunimi
TIMEFORMAT: 'Aikamuoto'
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Rekisteröityneellä käyttäjällä on jo käytössä tämä sähköpostiosoite.'
ValidationIdentifierFailed: 'Olemassa olevan käyttäjän id:n #{id} päälle ei voida kirjoittaa samalla tunnisteella ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Tervetuloa takaisin, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Vanha salasanasi'
belongs_many_many_Groups: Ryhmät
db_LastVisited: 'Viimeisin vierailu:'
db_Locale: 'Käyttöliittymän kieli'
db_LockedOutUntil: 'Lukittuna tähän asti:'
db_NumVisit: 'Vierailujen määrä'
db_Password: Salasana
db_PasswordExpiry: 'Salasanan viimeinen päivämäärä'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'Sähköposti &amp; Salasana'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (aamupäivä) tai PM (iltapäivä)'
Custom: Muokattu
DATEFORMATBAD: 'Päivämäärän muoto on virheellinen'
DAYNOLEADING: 'Kuukausi ilman ensimmäistä nollaa (0)'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'Yksi tai useampi desimaali osoittamaan sekunnin osia'
FOURDIGITYEAR: 'Nelinumeroinen vuosiluku'
FULLNAMEMONTH: 'Kuukausi kirjoitettuna (esim. kesäkuu)'
HOURNOLEADING: 'Tunti ilman edessä olevaa nollaa'
MINUTENOLEADING: 'Minuutti ilman edessä olevaa nollaa'
MONTHNOLEADING: 'Kuukausi ilman ensimmäistä nollaa (0)'
Preview: Esikatselu
SHORTMONTH: 'Kuukauden lyhyt nimi (esim. kesä)'
TOGGLEHELP: 'Vaihda muotoilu apuun'
TWODIGITDAY: 'Kaksinumeroinen päivämäärä (01–31)'
TWODIGITHOUR: 'Kaksinumeroinen tuntinäyttö (00–23)'
TWODIGITMINUTE: 'Kaksinumeroinen minuuttinäyttö (00–59)'
TWODIGITMONTH: 'Kaksinumeroinen kuukausi (01=tammikuu, jne.)'
TWODIGITSECOND: 'Kaksinumeroinen sekunti (00–59)'
TWODIGITYEAR: 'Kaksinumeroinen vuosiluku'
Toggle: 'Näytä muotoiluohjeet'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Tuo käyttäjät <em>CSV-muodossa</em> (arvot pilkulla erotettuina). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Näytä edistyksellinen käyttö</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\n<h4>Edistynyt käyttö</h4>\n<ul>\n<li>Sallitut palstat: <em>%s</em></li>\n<li>Olemassa olevat käyttäjät kohdistetaan uniikilla <em>Code</em>-arvolla, ja päivitetään uudet arvot tuodusta tiedostosta.</li>\n<li>Ryhmät voidaan kohdistaa <em>Ryhmät</em>-palstaan. Ryhmät tunnistetaan <em>Code</em>-arvosta, useat ryhmät voidaan erottaa pilkulla. Olemassa olevat ryhmäjäsenyydet säilytetään.</li>\n</ul>\n</div>"
ResultCreated: 'Luotiin {count} käyttäjä(ä)'
ResultDeleted: 'Poistettu %d jäsentä'
ResultNone: 'Ei muutoksia'
ResultUpdated: 'Päivitettiin {count} käyttäjä(ä)'
MemberPassword:
PLURALNAME: 'Käyttäjän salasanat'
SINGULARNAME: 'Käyttäjän salasana'
MemberTableField:
APPLY_FILTER: 'Suodata'
ModelAdmin:
DELETE: Poista
DELETEDRECORDS: 'Poistettiin {count} tietuetta'
EMPTYBEFOREIMPORT: 'Korvaa data'
IMPORT: 'Tuo CSV:stä'
IMPORTEDRECORDS: 'Tuotiin {count} tietuetta'
NOCSVFILE: 'Selaa ja tuo CSV-tiedosto'
NOIMPORT: 'Ei tuotavia'
RESET: Nollaa
Title: 'Datamallit'
UPDATEDRECORDS: 'Päivitettiin {count} tietuetta'
ModelAdmin_ImportSpec_ss:
IMPORTSPECFIELDS: 'Tietokannan sarakkeet'
IMPORTSPECLINK: 'Näytä erittely kohteelle %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Yhteydet
IMPORTSPECTITLE: 'Erittely kohteelle %s'
ModelAdmin_Tools_ss:
FILTER: Suodin
IMPORT: Tuo
ModelSidebar_ss:
IMPORT_TAB_HEADER: Tuo
SEARCHLISTINGS: Etsi
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Määrä
FIELDLABELCURRENCY: Valuutta
NullableField:
IsNullLabel: 'On nolla'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' ei ole numero: tähän kenttään hyväksytään vain numeroita'
Pagination:
Page: Sivu
View: Näytä
Permission:
AdminGroup: Järjestelmänvalvoja
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'CMS-pääsy'
FULLADMINRIGHTS: 'Täydet ylläpitäjän oikeudet'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Merkitsee ja ohittaa kaikki muut määritellyt käyttöoikeudet.'
PLURALNAME: Oikeudet
SINGULARNAME: Oikeus
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'valittiin "{title}"'
FromGroup: 'periytyivät ryhmästä "{title}"'
FromRole: 'periytyivät roolista "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'periytynyt roolista "%s" ryhmässä "%s"'
PermissionRole:
OnlyAdminCanApply: 'Vain järjestelmänvalvoja on oikeudet aseta'
PLURALNAME: Roolit
SINGULARNAME: Rooli
Title: Roolin nimi
PermissionRoleCode:
PLURALNAME: 'Käyttöoikeiden roolin koodit'
SINGULARNAME: 'Käyttöoikeiden roolin koodi'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Roolit ja käyttöoikeudet'
UserPermissionsIntro: 'Määriteltäessä käyttäjälle ryhmä, hänen käyttöoikeutensa mukautuvat ryhmälle tehtyjen asetusten mukaisesti. Katso tarkemmat ryhmäkohtaiset käyttöoikeusasetukset Ryhmät-välilehdeltä.'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Kirjoita pätevä puhelinnumero'
RelationComplexTableField_ss:
ADD: Lisää
CSVEXPORT: 'Vie CSV:nä'
NOTFOUND: 'Merkintöjä ei löytynyt'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Sinulla ei ole oikeuksia tälle sivulle. Jos sinulla on toinen tili, jolla on oikeudet tälle sivulle, voit kirjautua niillä sisään.'
BUTTONSEND: 'Lähetä minulle salasanan palautuslinkki'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Voit vaihtaa salasanaasi alla.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Vaihda salasanasi'
ENTERNEWPASSWORD: 'Syötä uusi salasanasi'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit vaihtaa salasanasi.'
LOGGEDOUT: 'Kirjauduit ulos. Jos haluat kirjautua sisään, syötä tietosi alle.'
LOGIN: 'Kirjaudu sisään'
NOTEPAGESECURED: 'Tämä sivu on suojattu. Syötä tunnistetietosi alle ja annamme sinulle oikeat oikeudet.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>Salasanan nollauslinkki on virheellinen tai vanhentunut.</p><p>Voit pyytää uuden <a href="{link1}">napsauttamalla tästä</a> tai vaihtaa salasanasi <a href="{link2}">kirjautumisen jälkeen</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Syötä sähköpostiosoitteesi ja lähetämme sinulle linkin, jonka avulla saat palautettua salasanasi'
PASSWORDSENTHEADER: 'Salasanan palautuslinkki lähetettiin osoitteeseen ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Kiitos! Salasanan palautuslinkki lähetettiin osoitteeseen ''{email}'', joka on liitettynä tähän käyttäjätiliin.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Oikeuttaa käyttäjien katselun, lisäämisen ja muokkaamisen, kuten myös käyttöoikeuksien ja roolien määrittämisen heille.'
APPLY_ROLES: 'Aseta roolit ryhmille'
APPLY_ROLES_HELP: 'Mahdollisuus muokata ryhmän roolinimityksiä. Vaatii "Pääsy turvallisuusosioon" -oikeuden.'
EDITPERMISSIONS: 'Muokkaa jokaisen ryhmän oikeuksia ja IP-osotteita.'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Mahdollisuus muokata ryhmän käyttöoikeuksia ja IP-osoitteita. Vaatii "Pääsy turvallisuusosioon" -oikeuden.'
GROUPNAME: 'Ryhmän nimi'
MEMBERS: Jäsenet
MENUTITLE: Tietosuoja
MemberListCaution: 'Varoitus: Jäsenten poistaminen listalta poistaa ne kaikista ryhmistä ja tietokannasta'
NEWGROUP: 'Uusi ryhmä'
PERMISSIONS: Oikeudet
ROLES: Roolit
ROLESDESCRIPTION: 'Tässä osiossa voit lisätä rooleja tähän ryhmään. Roolit ovat käyttöoikeuksien loogisia ryhmittymiä, joita voidaan muokata Roolit-välilehdellä'
TABROLES: Roolit
Users: Käyttäjät
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Tuonti'
FileFieldLabel: 'CSV-tiedosto <small>(Sallitut päätteet: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Muokkaa
Auto: Autom.
ChangeViewMode: 'Vaihda katselutila'
Desktop: Työpöytä
DualWindowView: 'Kaksoisikkuna'
EditView: 'Muokkaustila'
Mobile: Mobiili
PreviewState: 'Esikatselutila'
PreviewView: 'Esikatselutila'
Responsive: Responsiivinen
SplitView: 'Jaettu tila'
Tablet: Tabletti
ViewDeviceWidth: 'Valitse esikatselun leveys'
Width: leveys
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Kuvaa ei kopioitu palvelimelle'
SiteTree:
TABMAIN: Yleiset
TableField:
ISREQUIRED: 'Kohteessa %s on ''%s'' pakollinen'
TableField_ss:
ADD: 'Lisää uusi rivi'
ADDITEM: 'Lisää %s'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Vie CSV:nä'
PRINT: Tulosta
Print: Tulosta
SELECT: 'Valitse:'
TableListField_ss:
NOITEMSFOUND: 'Merkintöjä ei löytynyt'
SORTASC: 'Järjestä nousevasti'
SORTDESC: 'Järjestä laskevasti'
TableListField_PageControls_ss:
DISPLAYING: Näytetään
OF: /
TO: listalle
VIEWFIRST: 'Näytä ensimmäinen'
VIEWLAST: 'Näytä viimeinen'
VIEWNEXT: 'Näytä seuraava'
VIEWPREVIOUS: 'Näytä edellinen'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Ole hyvä ja kirjaa päivämäärä sallitussa muodossa ({format})'
ToggleField:
LESS: vähemmän
MORE: lisää
UploadField:
ATTACHFILE: 'Liitä tiedosto'
ATTACHFILES: 'Liitä tiedostoja'
DELETE: 'Poista tiedostoista'
DELETEINFO: 'Poista tiedosto pysyvästi'
DOEDIT: Tallenna
DROPFILE: 'Pudota tiedosto'
DROPFILES: 'pudota tiedostot'
Dimensions: Mitat
EDIT: Muokkaa
EDITINFO: 'Muokkaa tätä tiedostoa'
FIELDNOTSET: 'Tietoja tiedostosta ei löytynyt'
FROMCOMPUTER: 'Omalta tietokoneeltasi'
FROMCOMPUTERINFO: 'Valitse tiedostoista'
FROMFILES: 'Tiedostoista'
HOTLINKINFO: 'Info: Kuvalle tulee suora linkki. Varmista sivun omistajalta, että sinulla on oikeus suoraan linkitykseen.'
MAXNUMBEROFFILES: 'Suurin sallittu määrä ({count}) tiedostoja ylitetty.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Voidaan siirtää vain {count} tiedostoa'
MAXNUMBEROFFILESONE: 'Vain yhden tiedoston siirto mahdollista'
REMOVE: Poista
REMOVEERROR: 'Virhe poistettaessa tiedostoa'
REMOVEINFO: 'Poista tiedosto, mutta säilytä se tiedostovarastossa'
STARTALL: 'Aloita kaikki'
STARTALLINFO: 'Aloita kaikkien siirto'
Saved: Tallennettu
CHOOSEANOTHERFILE: 'Valitse toinen tiedosto'
CHOOSEANOTHERINFO: 'Korvaa tämä tiedosto toisella palvelimen tiedostoissa olevalla'
OVERWRITEWARNING: 'Samanniminen tiedosto on jo palvelimella'
UPLOADSINTO: 'tallentuu polkuun: /{path}'
Versioned:
has_many_Versions: Versiot
CMSPageHistoryController_versions_ss:
PREVIEW: 'Nettisivun esikatselu'
GridFieldEditButton_ss:
EDIT: Muokkaa
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.