Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

219 lines (218 sloc) 7.955 kb
lt:
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Lygiavimas
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'sulygiuota pagal dešinę'
BOLD: 'Pastorintas tekstas'
BOLDEXAMPLE: Pastorinta
CODE: 'Kodo blokas'
CODEDESCRIPTION: 'Nesuformatuotas kodo blokas'
CODEEXAMPLE: 'Kodo blokas'
COLORED: 'Spalvotas tekstas'
COLOREDEXAMPLE: 'mėlynas tekstas'
EMAILLINK: 'E. pašto nuoroda'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Sukurti nuorodą į e. paštą'
IMAGE: Paveikslėlis
IMAGEDESCRIPTION: 'Rodyti paveikslėlį mano skelbime'
ITALIC: 'Italic tekstas'
LINK: 'Puslapio nuoroda'
LINKDESCRIPTION: 'Nuoroda į kitą svetainę ar URL adresą'
STRUCK: 'Struck-out tekstas'
UNDERLINE: 'Pabrauktas tekstas'
UNDERLINEEXAMPLE: Pabraukta
UNORDERED: 'Nerūšiuotas sąrašas'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Nerūšiuotas sąrašas'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'nerūšiuota prekė 1'
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį'
ERRORNOTADMIN: 'Vartotojas nėra administratorius'
ERRORNOTREC: 'Toks vartotojo vardas / slaptažodis neatpažintas'
Boolean:
ANY: Bet koks
CMSMain:
SAVE: Išsaugoti
ChangePasswordEmail_ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Jūs pakeitėte slaptažodį'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Nuo šiol galite naudoti šiuos prisijungimo duomenis:'
EMAIL: E. paštas
HELLO: Sveiki
PASSWORD: Slaptažodis
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Uždaryti'
SUCCESSEDIT: 'Išsaugota %s %s %s'
ComplexTableField_ss:
ADDITEM: 'Pridėti %s'
SORTASC: 'Rūšiuoti A-Z'
SORTDESC: 'Rūšiuoti Z-A'
ComplexTableField_popup_ss:
NEXT: Sekantis
PREVIOUS: Ankstesnis
ConfirmedPasswordField:
SHOWONCLICKTITLE: 'Pakeisti slaptažodį'
CreditCardField:
FIRST: pirmas
FOURTH: ketvirtas
SECOND: antras
THIRD: trečias
DataObject:
PLURALNAME: 'Duomenų objektai'
SINGULARNAME: 'Duomenų objektas'
DateField:
NOTSET: 'nenustatyta'
TODAY: šiandien
DropdownField:
CHOOSE: (Pasirinkti)
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'El.Pašto persiuntimų įrašai'
SINGULARNAME: 'El.Pašto persiuntimų įrašas'
Enum:
ANY: Bet koks
File:
Content: Turinys
Filename: Bylos pavadinimas
NOFILESIZE: 'Bylos dydis 0 baitų.'
NOVALIDUPLOAD: 'Failas netinkamas įdėjimui'
Name: Vardas
PLURALNAME: Bylos
SINGULARNAME: Byla
Title: Pavadinimas
FileIFrameField:
FILE: Failas
FROMCOMPUTER: 'Iš jūsų kompiuterio'
FROMFILESTORE: 'Š failų saugyklos '
ForgotPasswordEmail_ss:
HELLO: Sveiki
TEXT1: 'Štai Jūsų'
TEXT2: 'slaptažodžio atstatymo nuoroda'
TEXT3: kam
Form:
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Įvesta reikšmė nėra unikali'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Nesutampa slaptažodžiai'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Slaptažodžiai negali būti tušti'
VALIDATOR: Tikrintojas
FormField:
NONE: niekas
Group:
Code: 'Grupės kodas'
Description: Aprašymas
Locked: 'Užrakinta?'
Parent: 'Priklauso grupei'
Sort: 'Rūšiavimo tvarka'
has_many_Permissions: Leidimai
many_many_Members: Nariai
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: Pagrindinis
BUTTONINSERTLINK: 'Įterpti nuorodą'
BUTTONREMOVELINK: 'Pašalinti nuorodą'
CAPTIONTEXT: 'Pavadinimo tekstas'
CSSCLASS: 'Lygiavimas / stilius'
CSSCLASSCENTER: 'Centruotas, be nieko.'
CSSCLASSLEFT: 'Kairėje, su tekstu aplink.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Kairėje, savaiminis.'
CSSCLASSRIGHT: 'Dešinėje, su tekstu aplink.'
EMAIL: 'E. pašto adresas'
FILE: Byla
FOLDER: Direktorija
IMAGEALTTEXT: 'Alternatyvus tekstas (alt) - rodomas kai nepavyksta parodyti paveikslėlio'
IMAGEDIMENSIONS: Matmenys
IMAGEHEIGHTPX: Aukštis
IMAGETITLE: 'Pavadinimo tekstas (pagalbinis tekstas) - papildomai informacijai apie paveikslėlį'
IMAGEWIDTHPX: Plotis
LINK: 'Nuoroda'
LINKANCHOR: 'Pagrindinis šiame puslapyje'
LINKDESCR: 'Nuorodos aprašymas'
LINKEMAIL: 'E. pašto adresas'
LINKEXTERNAL: 'Kita svetainė'
LINKFILE: 'Atsisiųsti bylą'
LINKINTERNAL: 'Puslapis svetainėje'
LINKOPENNEWWIN: 'Atidaryti nuorodą naujame lange?'
LINKTO: 'Nuoroda į'
PAGE: Puslapis
URL: URL adresas
ImageField:
IMAGE: Paveikslėlis
Image_iframe_ss:
TITLE: 'Atvaizdo siuntimas iframe'
LoginAttempt:
Email: 'E. pašto adresas'
IP: 'IP adresas'
Status: Statusas
Member:
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Pakeisti slaptažodį'
BUTTONLOGIN: 'Prisijungti'
BUTTONLOGINOTHER: 'Prisijungti kitu vardu'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Pamiršau savo slaptažodį'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Patvirtinkite naują slaptažodį'
CONFIRMPASSWORD: 'Patvirtinkite slaptažodį'
EMAIL: E. paštas
ENTEREMAIL: 'Įveskite e. pašto adresą norėdami gauti slaptažodžio atstatymo nuorodą.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Jūsų paskyra laikinai sustabdyta dėl per didelio bandymų prisijungti skaičiaus. Pabandykite prisijungti vėliau 20 min. laikotarpyje.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Nesutampa naujas slaptažodis, bandykite dar kartą'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Nesutampa Jūsų senas slaptažodis, bandykite dar kartą'
ERRORWRONGCRED: 'Neteisingas e. pašto adresas arba slaptažodis. Bandykite dar kartą.'
FIRSTNAME: 'Vardas'
INTERFACELANG: 'Kalba'
NEWPASSWORD: 'Naujas slaptažodis'
PASSWORD: Slaptažodis
PLURALNAME: Nariai
REMEMBERME: 'Prisiminti jungiantis kitą kartą?'
SINGULARNAME: Narys
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Jūsų slaptažodis pakeistas'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Slaptažodžio atstatymo nuoroda'
SURNAME: Pavardė
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Tokį e. paštą jau naudoja kitas narys.'
YOUROLDPASSWORD: 'Jūsų senas slaptažodis'
belongs_many_many_Groups: Grupės
db_LastVisited: 'Paskutinį kartą lankyta'
db_Locale: 'Vartotojo sąsajos kalba'
db_LockedOutUntil: 'Užrakinta iki '
db_NumVisit: 'Vizitų skaičius'
db_Password: Slaptažodis
db_PasswordExpiry: 'Slaptažodžio pabaigos data'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-paštas ir slaptažodis'
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Kiekis
FIELDLABELCURRENCY: Valiuta
Permission:
FULLADMINRIGHTS: 'Pilnos administravimo teisės'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Įveskite teisingą telefono numerį'
RelationComplexTableField_ss:
ADD: Pridėti
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Jūs neturite prieigos prie šio puslapio. Jeigu norite prisijungti kaip kitas vartotojas, <a href="%s">spauskite čia</a>.'
BUTTONSEND: 'Atsiųsti slaptažodžio atstatymo nuorodą'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Žemiau galite pasikeisti savo slaptažodį.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Pasikeiskite savo slaptažodį'
ENTERNEWPASSWORD: 'Įveskite naują slaptažodį.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Norėdami keisti savo slaptažodį turite būti prisijungęs!'
LOGGEDOUT: 'Jūs atsijungėte. Norėdami vėl prisijungti, įveskite savo duomenis į žemiau esančius laukelius.'
LOGIN: 'Prisijungti'
NOTEPAGESECURED: 'Šis puslapis yra apsaugotas. Įveskite savo prisijungimo duomenis, esančius žemiau.'
NOTERESETPASSWORD: 'Įveskite savo e. pašto adresą ir mes atsiųsime slaptažodžio atstatymui skirtą nuorodą'
SecurityAdmin:
GROUPNAME: 'Grupės pavadinimas'
MEMBERS: Nariai
PERMISSIONS: Leidimai
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Neįkrauta jokių paveikslėlių'
SiteTree:
TABMAIN: Pagrindinis
TableField_ss:
ADD: 'Pridėti naują eilutę'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Ekportuoti į CSV'
PRINT: Spausdinti
TableListField_ss:
SORTASC: 'Rūšiuoti didėjimo tvarka'
SORTDESC: 'Rūšiuoti mažėjimo tvarka'
TableListField_PageControls_ss:
VIEWFIRST: 'Žiūrėti pirmą'
VIEWLAST: 'Žiūrėti paskutinį'
VIEWNEXT: 'Žiūrėti sekantį'
VIEWPREVIOUS: 'Žiūrėti ankstesnį'
ToggleField:
LESS: mažiau
MORE: daugiau
Versioned:
has_many_Versions: Versijos
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.