Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

238 lines (237 sloc) 8.788 kb
lv:
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Līdzināšana
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'izlīdzināts pa labi'
BOLD: 'Treknraksta teksts'
BOLDEXAMPLE: Treknraksts
CODE: 'Blokkods'
CODEDESCRIPTION: 'Neformatēts blokkods'
CODEEXAMPLE: 'Blokkods'
COLORED: 'Iekrāsots teksts'
COLOREDEXAMPLE: 'zils teksts'
EMAILLINK: 'E-pasta saite'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Izveidot saiti uz e-pasta adresi'
IMAGE: Attēls
IMAGEDESCRIPTION: 'Rādīt attēlu rakstā'
ITALIC: 'Slīpraksta teksts'
ITALICEXAMPLE: Slīpraksts
LINK: 'Tīmekļa vietnes saite'
LINKDESCRIPTION: 'Saite uz citu tīmekļa vietni vai URL'
STRUCK: 'Pārsvītrot tekstu'
STRUCKEXAMPLE: Pārsvītrots
UNDERLINE: 'Pasvītrots teksts'
UNDERLINEEXAMPLE: Pasvītrots
UNORDERED: 'Nesakārtots saraksts'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Nesakārtots saraksts'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'nesakārtots elements 1'
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Lūdz ievadiet lietotājvārdu un paroli.'
ERRORNOTADMIN: 'Šis lietotājs nav administrators.'
ERRORNOTREC: 'Šis lietotājvārds / parole nav atpazīts'
Boolean:
ANY: Jebkurš
CMSMain:
SAVE: Saglabāt
ChangePasswordEmail_ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Jūs nomainījāt savu paroli '
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Lai pieslēgtos, izmantojiet sekojošus datus:'
EMAIL: E-pasts
HELLO: Sveiki
PASSWORD: Parole
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Aizvērt izlēcošo logu'
SUCCESSEDIT: 'Saglabāts %s %s %s'
ComplexTableField_ss:
ADDITEM: 'Pievienot %s'
SORTASC: 'Kārtot augoši'
SORTDESC: 'Kārtot dilstoši'
ComplexTableField_popup_ss:
NEXT: Nākamais
PREVIOUS: Iepriekšējais
ConfirmedPasswordField:
SHOWONCLICKTITLE: 'Mainīt paroli'
CreditCardField:
FIRST: pirmais
FOURTH: ceturtais
SECOND: otrais
THIRD: trešais
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: Ls
DataObject:
PLURALNAME: 'Datu Objekti'
SINGULARNAME: 'Datu Objekts'
DateField:
NOTSET: 'nav uzstādīts'
TODAY: šodien
DropdownField:
CHOOSE: (Izvēlieties)
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Atgriezti e-pasta ieraksti'
SINGULARNAME: 'Atgriezts e-pasta ieraksts'
Enum:
ANY: Jebkuru
File:
Content: Saturs
Filename: Faila nosaukums
NOFILESIZE: 'Faila izmērs ir nulle baiti.'
NOVALIDUPLOAD: 'Augšupielādei nederīgs fails'
Name: Nosaukms
PLURALNAME: Faili
SINGULARNAME: Fails
Title: Virsraksts
FileIFrameField:
FILE: Fails
FROMCOMPUTER: 'No Jūsu datora'
FROMFILESTORE: 'No failu glabātuves'
NOSOURCE: 'Lūdzu izvēlieties avota failu, kuru pievienot'
ForgotPasswordEmail_ss:
HELLO: Sveiki
TEXT1: 'Šeit ir Jūsu'
TEXT2: 'paroles atiestatīšanas saite'
TEXT3: ' '
Form:
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Ievadītā vērtība nav unikāla'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Paroles nesakrīt'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Paroles nedrīkst būt tukšas'
VALIDATOR: Validators
FormField:
NONE: neviens
Group:
Code: 'Grupas kods'
DefaultGroupTitleAdministrators: Administratori
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Satura autori'
Description: Apraksts
Locked: 'Slēgt?'
Parent: 'Grupas vecāks'
Sort: 'Kārtošanas secība'
has_many_Permissions: Atļaujas
many_many_Members: Dalībnieki
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: Enkurs
BUTTONINSERTLINK: 'Ievietot saiti'
BUTTONREMOVELINK: 'Noņemt saiti'
CAPTIONTEXT: 'Virsraksta teksts'
CSSCLASS: 'Novietojums / stils'
CSSCLASSCENTER: 'Neatkarīgs, centrēts'
CSSCLASSLEFT: 'Kreisajā pusē ar tekstu apkārt.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Patstāvīgi, kreisajā pusē.'
CSSCLASSRIGHT: 'Labajā pusē ar tekstu apkārt.'
EMAIL: 'E-pasta adrese'
FILE: Fails
FOLDER: Mape
IMAGEALTTEXT: 'Alternatīvais teksts (alt) - būs redzams, kad nebūs iespējams attēlot attēlu'
IMAGEDIMENSIONS: Izmēri
IMAGEHEIGHTPX: Augstums
IMAGETITLE: 'Apraksts (paskaidre) - papildus informācijai par attēlu'
IMAGEWIDTHPX: Platums
LINK: 'Saite'
LINKANCHOR: 'Enkurs uz šo lapu'
LINKDESCR: 'Saites apraksts'
LINKEMAIL: 'E-pasta adrese'
LINKEXTERNAL: 'Cita tīmekļa vietne'
LINKFILE: 'Lejupielādēt failu'
LINKINTERNAL: 'Vietnes lapa'
LINKOPENNEWWIN: 'Atvērt saiti jaunā logā?'
LINKTO: 'Saite uz'
PAGE: Lapa
ImageField:
IMAGE: Attēls
Image_iframe_ss:
TITLE: 'Attēla augšupielādes iframe bloks'
LoginAttempt:
Email: 'E-pasta adrese'
IP: 'IP Adrese'
Status: Statuss
Member:
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Mainīt paroli'
BUTTONLOGIN: 'PIeslēgties'
BUTTONLOGINOTHER: 'Pieslēgties ar citu kontu'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Aizmirsāt paroli?'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Apstiprināt jauno paroli'
CONFIRMPASSWORD: 'Apstiprināt paroli'
DefaultAdminFirstname: 'Noklusējuma administrators'
EMAIL: E-pasts
EMPTYNEWPASSWORD: 'Jaunā parole nedrīkst būt tukša, lūdzu mēģiniet vēlreiz'
ENTEREMAIL: 'Lai iegūtu paroles atiestatīšanas saiti, lūdzu ievadiet e-pasta adresi.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Jūsu konts ir īslaicīgi atslēgts pārāk liela kļūdainu pieslēgšanās mēģinājumu dēļ. Lūdzu mēģiniet vēlreiz pēc 20 minūtēm.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Jaunā parole ir ievadīta savādāk, lūdzu mēģiniet vēlreiz'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Jūsu pašreizējā parole nesakrīt, lūdzu mēģiniet vēlreiz'
ERRORWRONGCRED: 'Ievadītā e-pasta adrese vai parole nav pareiza. Lūdzu mēģiniet vēlreiz.'
FIRSTNAME: 'Vārds'
INTERFACELANG: 'Saskarnes Valoda'
NEWPASSWORD: 'Jaunā parole'
PASSWORD: Parole
PLURALNAME: Dalībnieki
REMEMBERME: 'Atcerēties mani nākamreiz?'
SINGULARNAME: Dalībnieks
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Jūsu parole tika nomainīta'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Jūsu paroles atiestatīšanas saite '
SURNAME: Uzvārds
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Lietotājs ar tādu pašu %s jau eksistē'
YOUROLDPASSWORD: 'Jūsu vecā parole'
belongs_many_many_Groups: Grupas
db_LastVisited: 'Pēdējā apmeklējuma datums'
db_Locale: 'Saskarnes lokalizācija'
db_LockedOutUntil: 'Izslēgts līdz'
db_NumVisit: 'Apmeklējumu skaits'
db_Password: Parole
db_PasswordExpiry: 'Paroles Termiņa Izbeigšanās Datums'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-pasts un Parole'
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Skaits
FIELDLABELCURRENCY: Valūta
NullableField:
IsNullLabel: 'Ir Null'
Permission:
AdminGroup: Administrators
FULLADMINRIGHTS: 'Pilnas administratora tiesības'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Ietver un pārraksta visas pārējās piesaistītās atļaujas'
PermissionCheckboxSetField:
FromRoleOnGroup: 'mantots no lomas "%s" grupā "%s"'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Lomu un piekļuves atļaujas'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Lūdzu ievadiet derīgu tālruņa numuru'
RelationComplexTableField_ss:
ADD: Pievienot
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Jums nav piekļuves tiesību šai lapai. Ja jums ir izveidots cits konts ar kuru ir iespējams piekļūt šai lapai, tad jūs varat <a href="%s">atkārtoti pieslēgties</a>. '
BUTTONSEND: 'Nosūtīt man paroles atiestatīšanas saiti'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Jūs varat nomainīt savu paroli zemāk.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Mainīt paroli'
ENTERNEWPASSWORD: 'Lūdzu ievadiet jaunu paroli.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Lai mainītu paroli, Jums ir jāpieslēdzas!'
LOGGEDOUT: 'Jūs esat atslēdzies. Ja jūs vēlaties vēlreiz pieslēgties, ievadiet zemāk savus datus. '
LOGIN: 'Pieslēgties'
NOTEPAGESECURED: 'Šī lapa ir pasargāta. Ievadiet savus autorizācijas datus zemāk un mēs jūs uzreiz nosūtīsim pie lapas apskates'
NOTERESETPASSWORD: 'Lūdzu ievadiet savu e-pasta adresi un mēs nosūtīsim jums saiti, kas atiestatīs jūsu paroli.'
SecurityAdmin:
GROUPNAME: 'Grupas nosaukums'
MEMBERS: Lietotāji
PERMISSIONS: Atļaujas
ROLES: Lomas
ROLESDESCRIPTION: 'Šī sadaļa jums ļauj pievienot šai grupai lomas. Lomas ir loģiskas atļauju grupas, kuras var labot Lomas cilnē'
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Netika augšupielādēts neviens attēls'
SiteTree:
TABMAIN: Sākums
TableField_ss:
ADD: 'PIevienot jaunu rindu'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Eksportēt uz CSV'
PRINT: Drukāt
SELECT: 'Izvēlēties:'
TableListField_ss:
SORTASC: 'Kārtot augošā secībā'
SORTDESC: 'Kārtot dilstošā secībā'
TableListField_PageControls_ss:
VIEWFIRST: 'Skatīt pirmo'
VIEWLAST: 'Skatīt pēdējo'
VIEWNEXT: 'Skatīt nākamo'
VIEWPREVIOUS: 'Skatīt iepriekšējo'
ToggleField:
LESS: mazāk
MORE: vairāk
Versioned:
has_many_Versions: Versijas
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.